Inköp & fakturahantering

Senast ändrad: 11 april 2018

SLU:s inköp ska i största möjliga mån utföras i beställnings- och fakturahanteringssystemet Proceedo. Mer information om hur man gör ett inköp finns på sidan Att göra ett inköp.

Leverantörsfakturor, d.v.s. inkommande fakturor som ska betalas av SLU, hanteras elektroniskt i beställnings- och fakturahanteringssystemet Proceedo. Mer information finns på sidan Fakturahantering i Proceedo.

Kundfakturor, d.v.s. fakturor ut till SLU:s kunder, skapas normalt av ekonomiregistrerare i ekonomisystemet Agresso.


Kontaktinformation