Vem ska jag fråga om ekonomi och redovisning

Senast ändrad: 03 maj 2023

På denna sida kan du se vart du ska vända dig vid olika frågor som rör ekonomi och redovisning.

UBW (Unit4 Business World)

Inläsning av filer:

UBWinlasning@slu.se

 

Frågor om planeringsmodulen (budgetverktyget)
budgetsupport@slu.se

 

System- och behörighetsfrågor:
ekonomisystem@slu.se

 

Se även Ekonomisystemet UBW och e-guider UBW

 

Arbets- och personskadeförsäkringar

Se Arbetsskada under HR-frågor och SLU:s försäkringar hos Kammarkollegiet

 
Allmänna redovisningsfrågor

redovisning@slu.se

 
Anläggningsregistret

inv-reg@slu.se:

 • Avyttring, försäljning
 • Ändring kst
 • Avskrivningar
 • Allmänna frågor
 

Uppläggning av nya inv.nr sker via Proceedo

Se även ekonomihandboken kapitel 9

 
Anslagsfördelning
Fakulteter och gemensamma verksamhetsstödet:
redovisning@slu.se
 
Institutioner:
Resp. fakultetsekonom
 
Avgifter

redovisning@slu.se

 
Automatkonteringar, "triggrar"

redovisning@slu.se

 
Budget

Institutioner:
Resp. fakultetsekonom

 

Gemensamma verksamhetsstödet:
Anna Fogelberg

 

Budgetverktyg:
budgetsupport@slu.se

 
Externfakturering
Fakturering av försäljningsorder i UBW till externa kunder:
kundreskontra@slu.se
 
För uppdragsprojekt med kontrakt, se Kontrakt ... nedan. 
 
Friskvårdsersättning
Se Friskvård vid SLU
 
Fritt fält
Upplägg/ändring av koder görs av resp. inst/avd.
Se e-guide Upplägg av fritt fält
 
Inbetalningar till bank

Av forskningsmedel:
projektekonomi@slu.se

 

Av externfakturor:
kundreskontra@slu.se

 

Övriga inbetalningar och inkasso:
kundreskontra@slu.se

 
Inkasso/Visma collectors

kundreskontra@slu.se

 
Inköp och upphandling
upphandling@slu.se
 
Se även Inköp - kontakt
 
Internfakturering
Fakturering av försäljningsorder i UBW till interna kunder:
ekonomisystem@slu.se
 
Kalkylering
Generellt:
Planeringsavdelningen
 
Institutionspåslag:
redovisning@slu.se
 
Forskningsansökan:
bidragsansokan@slu.se
 
Kontrakt, beslutsbrev, avtal om externa bidrag/uppdrag

projektekonomi@slu.se:

 • Registrering i UBW:s projektmodul
 • Upplägg av projektdelskod
 • Inbetalningar
 • Rekvisitioner / fakturor
 
Kreditupplysning

kundreskontra@slu.se

 
Kundregister
Upplägg/ändring av kundnr i UBW:
kundreskontra@slu.se
 
Leverantörsregister

Upplägg av leverantörsnr sker vid ankomst av faktura till Proceedo.

 
Leverantörsutbetalningar
levreskontra@slu.se:
 • Ändring av förfallodatum hos bank
 • Stoppa betalningar
 • Betalkvitto
 
linssupport@slu.se
 
Läkemedelsersättning, sjukvårdsersättning
Se Ersättning för sjukvårdskostnader
 
Löneutbetalningar

Generellt, se Löneutbetalning

 
Stoppa löneutbetalningar
loner@slu.se
 
Moms
redovisning@slu.se 
 
PaletteArena (leverantörsfakturor t.o.m. 2018-04-06)
levreskontra@slu.se
 
Se även Fakturaarkivet PaletteArena
 
Pensionsfrågor, grupplivförsäkring, pensionsskuld
Pensionsbokföring:
redovisning@slu.se
 
Övrigt, se HR-frågor
 
Se även ekonomihandboken kapitel 18
 
Proceedo

Beställningar/inköp
ehandel@slu.se

 

Leverantörsfakturor och behörigheter:
levreskontra@slu.se

 

Systemfrågor kopplade till "beställningar/inköp" skickas till ehandel och systemfrågor gällande fakturahantering och behörigheter skickas till proceedosupport.

 

Se även  Beställnings- och fakturahanteringssystemet Proceedo och handböcker och e-guider Proceedo

 
Rapporter i UBW
Frågor om vilken rapport som ska användas:
redovisning@slu.se
 
Teknikproblem och fel i rapporter:
ekonomisystem@slu.se
 
Redovisningsplan
Frågor om Konto- och objektplanen:
redovisning@slu.se
 
Uppläggning av kostnadsställen:
ekonomisystem@slu.se
 
Uppläggning av bidrags-/uppdragsprojekt med kontrakt:
projektekonomi@slu.se
 
Uppläggning av 5-88-projekt med åtta positioner:
projektekonomi@slu.se
 
Uppläggning av 5-88-projekt med färre än åtta positioner samt 89- och 9-projekt:
ekonomisystem@slu.se
 
Uppläggning av fritt fält:
Se Fritt fält ovan.
 
Se även ekonomihandboken kapitel 4
 
Representation

redovisning@slu.se

 

Se även ekonomihandboken kapitel 14

 
Reseräkningar / PrimulaRes

Se HR-frågor

 
Semesterlöneskuld
redovisning@slu.se
 
Service till det gemensamma verksamhetsstödet
Redovisningsfrågor, kontera leverantörsfakturor och skapa försäljningsorder / kundfakturor:
uadmekonomi@slu.se
 
Uppföljning:
Anna Fogelberg
 
Stiftelseförvaltningen / SLU:s donationsfonder
Utbetalning av stipendier:

stiftelser@slu.se

 
Tjänsteförsäkring
Se HR-frågor
 
Utlandsbetalningar
Felaktig betalning eller betalning har ej nått mottagaren:
levreskontra@slu.se