Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd

Senast ändrad: 18 april 2019

Kursen är obligatorisk för de som är nya i rollerna övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd. Deltagande är ett krav för att få permanent tillgång till ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World). Läs om de administrativa rollerna på medarbetarwebben och om de förkunskapskrav som ställs för att bli tilldelad rollen.

Målgrupp

Nya rollinnehavare av övergripande ekonom, projektekonom och/eller beslutsstöd 

  

Lärandemål

 • Kunskap om SLU:s redovisningsmodell och om statlig redovisning

 • Kunskap om SLU:s projektredovisning

 • Kunskap för att kvalitetssäkra institutionens redovisning 

 • Kunna hantera UBW:s basfunktioner och inställningar

 • Använda sig av basutbudet av rapporter i UBW för att presentera utfall från ekonomisystemet

 • Kunna göra enklare sökningar i UBW

 

Kursinnehåll

 • Din ekonomiadministrativa roll

 • Rapportering och styrning SLU – staten

 • SLU:s redovisningsplan; objektplan och kopplingar till kontoplan

 • Kopplingen redovisningsområde och projektkodstruktur

 • Projekt med kontrakt – struktur, projektupplägg och bokföring

 • Ansvar för avstämning av bokföringen

 • Beskrivning av UBW:s menyer och de inställningar som kan göras

 • Genomgång av rapportstrukturen och de vanligast använda rapporterna

 • Hur man kan göra enkla sökningar i UBW

 

Omfattning

Kursen går över två dagar.

  

Datum och tid

Utbildningen ges en gång per termin.

Datum, tid och plats anges i ett Ekonomimeddelande som skickas ut till alla i mejllistan agresso-info. Ta kontakt med ekonomisystem@slu.se om du tillhör målgruppen och är osäker på om du finns med i mejllistan.

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se