Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd

Senast ändrad: 19 maj 2022

Kursen riktar sig till dig som är ny i någon av rollerna övergripande ekonom, projektekonom eller beslutsstöd. Utbildningen kommer att ge dig kunskap om SLU:s redovisningsmodell, projektredovisning och statlig redovisning. Du kommer också att få veta hur du kvalitetssäkrar institutionens redovisning samt lära sig hur du arbetar i ekonomisystemet Unit4 ERP. Deltagande är ett krav för att få permanent tillgång till ERP.

Målgrupp

Nya innehavare av de administrativa rollerna övergripande ekonom, projektekonom och/eller beslutsstöd 

  

Lärandemål

 • Kunskap om SLU:s redovisningsmodell och om statlig redovisning

 • Kunskap om SLU:s projektredovisning

 • Kunskap för att kvalitetssäkra institutionens redovisning 

 • Kunna hantera Unit4 ERP:s basfunktioner och inställningar

 • Använda sig av basutbudet av rapporter i ERP för att presentera utfall från ekonomisystemet

 • Kunna göra enklare sökningar i ERP

 

Kursinnehåll

 • Din ekonomiadministrativa roll

 • Rapportering och styrning SLU – staten

 • SLU:s redovisningsplan; objektplan och kopplingar till kontoplan

 • Kopplingen redovisningsområde och projektkodstruktur

 • Projekt med kontrakt – struktur, projektupplägg och bokföring

 • Ansvar för avstämning av bokföringen

 • Beskrivning av ERP:s menyer och de inställningar som kan göras

 • Genomgång av rapportstrukturen och de vanligast använda rapporterna

 • Hur man kan göra enkla sökningar i ERP

 

Omfattning

Kursen går över en dag.

  

Datum och tid

Utbildningen ges en gång per termin.

Datum, plats och tid meddelas i ett ekonomimeddelande som skickas ut via e-post. 

Om du har någon av de administrativa rollerna övergripande ekonom, projektekonom eller ekonomiregistrerare får du dessa mejl.