Kontakta ekonomiavdelningen

Senast ändrad: 21 augusti 2019
Valuta - Fotograf Fredrik Saarkoppel

Ekonomiavdelningen är en del av universitetsadministrationen. Vi ansvarar för utbetalningar, inbetalningar, ekonomisk redovisning samt inköp och upphandling.

Våra mål är 

 • en tillförlitlig och rättvisande redovisning,

 • effektiva och säkra ekonomiadministrativa processer och

 • en effektiv och affärsmässig inköpsprocess.

Vi uppnår detta genom att ge god service samt bevaka lagar och förordningar.

 

Avdelningen består av:

T.f. ekonomichef Åsa Cervin Hedfors

Inköpsenheten

Se inköpsenhetens webbsidor.

Inköpsenheten har en strategisk och samordnande funktion när det gäller större inköp och upphandlingar. Inköpsenheten  utgör SLU:s kommersiella expertfunktion och upphandlarna är projektledare vid större upphandlingar.

Enheten tar initiativ till samordning av upphandlingar på områden där detta innebär kostnadseffektiviseringar för SLU samt bevakar regelverk och informerar om rutiner, bestämmelser och avtal. Enheten genomför alla upphandlingar av ramavtal och upphandlingar över det s k tröskelvärdet för EU-upphandlingar samt ger råd och stöd till verksamheten vid andra typer av inköp och upphandlingar.

 

Frågor om Mejladress
Inköp och upphandling upphandling@slu.se
Beställningar i Proceedo* ehandel@slu.se

 
* Proceedo är SLU:s system för att utföra beställningar och hantera leverantörsfakturor.

 

Henning Richardsson är inköpschef.

Övriga medarbetare på enheten:

Micael Berner e-handel
Ida Fagrell Avtalscontroller
Emma Gurnell Upphandling
Maria Holm (föräldraledig) e-handel
Tobias Hägglund Upphandling
Maria Höglund (tjänstledig) Upphandling
Akram Khammari Upphandling
Hanna Spångberg  Upphandling
Julia Stenberg e-handel

 

Till toppen av sidan

Redovisningsenheten

 

Redovisningsenheten ansvarar för allmänna redovisningsfrågor, ekonomimeddelanden, ekonomihandboken, momsfrågor, fördelning av anslag till fakulteterna, transfereringar, anläggningar samt internkontroll och uppföljning. Enheten handhar även förvaltning m.m. av SLU:s stiftelser.

Universtitetsadministrationens och bibliotekets övergripande ekonomer samt Univeristetsdjursjukhusets controller är också en del av enheten.

 

Frågor om Mailadress
Allmänna redovisningsfrågor   redovisning@slu.se
Inläsning av filer till UBW agressoinlasning@slu.se 
Stiftelser stiftelser@slu.se

 

Åsa Cervin Hedfors är redovisningschef

Övriga medarbetare på enheten:

Christina Andersson Redovisningsekonom, övergripande frågor
Petter Bremer Ekonom, stiftelseansvarig
Petra Dittlau Controller för Universitetsdjursjukhuset
Emma Johansson Junior redovisningsekonom
Ann-Louise Munther Redovisningsekonom, stiftelsefrågor samt övergripande ekonom för biblioteket
Jenny Sandell Redovisningsekonom, inriktning anläggningar
Anders Thor Redovisningsekonom, övergripande ekonom för IT-avdelningen
Evelina Thorsell Redovisningsekonom, övergripande ekonom för avdelningen för service, säkerhet och miljö
Carl-Stefan Von Engeström   Redovisningsekonom, övergripande ekonom för egendomsavdelningen
Petra Westholm Redovisningsekonom, projektanställd

 

Till toppen av sidan

Reskontraenheten

 

Reskontraenhetens huvuduppgift är hantering av utbetalningar från / inbetalningar till SLU.

Enheten:

 • ansvarar för support gällande behörigheter och fakturahantering i Proceedo* samt hantering av utbetalningar.

 • ger ett särskilt stöd till universitetsadministrationen, biblioteket och Universitetsdjursjukhuset genom att bl.a. hjälpa till med kund- och leverantörsfakturor.

 • tar hand om kundfakturering, inbetalningar och inkassoärenden.

 • registrerar anläggningar, nya kunder och leverantörer i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World).

 • administrerar projekt och externa forskningskontrakt.

 • hanterar utbetalningar m.m. av stipendier från SLU:s stiftelser.

 * Proceedo är SLU:s system för att utföra beställningar och hantera leverantörsfakturor

 

Frågor om   Mailadress
Behörigheter och fakturahantering i Proceedo, utbetalningar proceedosupport@slu.se 
Anläggningsregister inv-reg@slu.se
Upplägg nya kundnummer, kundreskontra   kundreskontra@slu.se 
Stiftelser stiftelser@slu.se

 

Enhetschef för reskontraenheten är Elin Kamara Jakobsson

Övriga medarbetare är:

Maryam Adldoost Proceedosupport
Yasemin Asker Stöd Infra Lokaler, anläggningar och proceedosupport
Madeleine Belin Stöd biblioteket och proceedosupport
Mesumbe Donatus Ekaney Proceedosupport
Pascale Hannouch  Stöd avd. för infrastruktur
Florentina Harko Stöd Universitetsdjursjukhuset, UDS
Henrietta Hellström Externa forskningskontrakt och stiftelser
Danja Holzschuh Fakturering ut, inbetalningar och inkassoärenden. 
Roger Jansson Fakturering ut, inbetalningar och inkassoärenden.
Malin Kling Stöd IT-avd, anläggningar och proceedosupport
Fredrik Langell Stöd biblioteket och proceedosupport
Åsa Laurén Externa forskningskontrakt
Susanne Levander Stöd egendomsavdelningen
Anna Merlenius Stöd uadm, proceedosupport och anläggningar
David Törling Stöd avd. för infrastruktur
Sepand Shamloo (timanställd) Externa forskningskontrakt
Carina Wadberg Externa forskningskontrakt

 

Till toppen av sidan

Systemgruppen

 

Systemgruppen ansvarar för anskaffning, förvaltning, utveckling och underhåll av systemen UBW (Unit4 Business World) (SLU:s huvudsakliga ekonomisystem) och Proceedo (system för att utföra beställningar och hantera leverantörsfakturor).

Som systemförvaltare ansvarar gruppen för support avseende ovanstående systems hantering och drift. Registervård och rapportutveckling i UBW hanteras också här. Gruppen ansvarar även för användarstöd i form av support via telefon och mejl, användarhandledningar, elektroniska guider m.m.

  

Frågor om Mejladress
 • Hantering och drift av systemen UBW och Proceedo
 • Teknikproblem i UBW.
 • Uppläggning av nya kostnadsställen samt 89-projekt, 9-projekt och femställiga projekt.  

ekonomisystem@slu.se 

 

I systemgruppen arbetar:

Carola Ekman
Jenny Kjellström (tjänstledig)
Malin Klevebrand
Erica Löfgren
Anita Olofsson

 

Till toppen av sidan

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se