Kontakta ekonomiavdelningen

Senast ändrad: 19 maj 2022
Valutor. Illustration.

Ekonomiavdelningen är en del av det gemensamma verksamhetsstödet. Vi ansvarar för utbetalningar, inbetalningar, ekonomisk redovisning samt inköp och upphandling.

Våra mål är 

 • en tillförlitlig och rättvisande redovisning,

 • effektiva och säkra ekonomiadministrativa processer och

 • en effektiv och affärsmässig inköpsprocess.

Vi uppnår detta genom att ge god service samt bevaka lagar och förordningar.

 

Avdelningen består av:

Ekonomichef Sven Carlsson

Inköpsenheten

Se även inköpsenhetens webbsidor.

Om inköpsenheten

Inköpsenheten har en strategisk och samordnande funktion när det gäller större inköp och upphandlingar. Inköpsenheten  utgör SLU:s kommersiella expertfunktion och upphandlarna är projektledare vid större upphandlingar.

Enheten tar initiativ till samordning av upphandlingar på områden där detta innebär kostnadseffektiviseringar för SLU samt bevakar regelverk och informerar om rutiner, bestämmelser och avtal. Enheten genomför alla upphandlingar av ramavtal och upphandlingar över det s k tröskelvärdet för EU-upphandlingar samt ger råd och stöd till verksamheten vid andra typer av inköp och upphandlingar.

Kontakt vid frågor

Frågor om Mejladress
Inköp och upphandling upphandling@slu.se
Beställningar i Proceedo* ehandel@slu.se

 * Proceedo är SLU:s system för att utföra beställningar och hantera leverantörsfakturor.

Personal på inköpsenheten

Henning Richardsson är inköpschef.

Övriga medarbetare på enheten:

Linnea Egnell e-handel
Emilia Sahlström Upphandling
Rebecca Karlsson e-handel
Therése Aspén Upphandling
Hanna Spångberg  Upphandling
Loi Diep Upphandling

 

Till toppen av sidan

Redovisningsenheten

Om redovisningsenheten

Redovisningsenheten ansvarar för allmänna redovisningsfrågor, ekonomimeddelanden, ekonomihandboken, momsfrågor, fördelning av anslag till fakulteterna, transfereringar, anläggningar samt internkontroll och uppföljning. Enheten handhar även förvaltning m.m. av SLU:s stiftelser.

Universtitetsadministrationens, bibliotekets och Univeristetsdjursjukhusets controllers är också en del av enheten.

Kontakt vid frågor 

Frågor om Mailadress
Allmänna redovisningsfrågor   redovisning@slu.se
Inläsning av filer till UBW ubwinlasning@slu.se 
Stiftelser stiftelser@slu.se

 

Personal på redovisningsenheten

Åsa Cervin Hedfors är redovisningschef

Övriga medarbetare på enheten:

Christina Andersson Redovisningsekonom - inriktning anslag, personalkostnader, representation
Petter Bremer Redovisningsekonom - inriktning avgiftssamråd, donationer, ekonom stiftelsefrågor, stiftelseansvarig 
Olof Jonsson Redovisningsekonom - inriktning projektredovisning, kapital
Nelly Fernando Controller för IT-avdelningen
Lisa Groiss Controller för avdelningen för service, säkerhet och miljö
Carl-Stefan Von Engeström   Controller för fastighetsavdelningen
Petra Westholm Controller för SLU Bibliotek, Ekonom -byggprojekt vid fastighetsavdelningen, övergripande ekonom för U-adm övrigt
Carina Wadberg Externa forskningskontrakt
Åsa Laurén Externa forskningskontrakt, redovisning, motpartsavstämning

 

Till toppen av sidan

Reskontraenheten

Om reskontraenheten 

Reskontraenhetens huvuduppgift är hantering av utbetalningar från / inbetalningar till SLU.

Enheten:

 • ansvarar för support gällande behörigheter och fakturahantering i Proceedo* samt hantering av utbetalningar.

 • ger ett särskilt stöd till universitetsadministrationen, biblioteket och Universitetsdjursjukhuset genom att bl.a. hjälpa till med kund- och leverantörsfakturor.

 • tar hand om kundfakturering, inbetalningar och inkassoärenden.

 • registrerar anläggningar, nya kunder och leverantörer i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World).

 • administrerar projekt och externa forskningskontrakt.

 • hanterar utbetalningar m.m. av stipendier från SLU:s stiftelser.

 * Proceedo är SLU:s system för att utföra beställningar och hantera leverantörsfakturor

Kontakt vid frågor

Frågor om   Mailadress
Behörigheter och fakturahantering i Proceedo, utbetalningar levreskontra@slu.se 
Anläggningsregister inv-reg@slu.se
Upplägg nya kundnummer, kundreskontra   kundreskontra@slu.se 
Stiftelser stiftelser@slu.se

 

Personal på reskontraenheten

Enhetschef för reskontraenheten är Gudrun Ahlberg.

Övriga medarbetare är:

Yasemin Asker Stöd Lokaler och fakturor in - leverantörer
Mesumbe Donatus Ekaney Fakturor in - leverantörer, inbetalningar
Annette Danielsson Fakturor in - leverantörer
Danja Holzschuh Fakturering ut, inbetalningar och inkassoärenden
Roger Jansson Fakturering ut, inbetalningar och inkassoärenden
Malin Kling Stöd biblioteket och IT-avd samt anläggningar
Susanne Levander Stöd fastighetsavdelningen
Pascale Hannouch  Stöd avd. för service, säkerhet och miljö

 

Till toppen av sidan

Systemgruppen

Om systemgruppen 

Systemgruppen ansvarar för anskaffning, förvaltning, utveckling och underhåll av systemen UBW (Unit4 Business World) (SLU:s huvudsakliga ekonomisystem) och Proceedo (system för att utföra beställningar och hantera leverantörsfakturor).

Som systemförvaltare ansvarar gruppen för support avseende ovanstående systems hantering och drift. Registervård och rapportutveckling i UBW hanteras också här. Gruppen ansvarar även för användarstöd i form av support via telefon och mejl, användarhandledningar, elektroniska guider m.m.

Kontakt vid frågor

Frågor om Mejladress
 • Hantering och drift av systemen UBW och Proceedo
 • Teknikproblem i UBW.
 • Uppläggning av nya kostnadsställen samt 89-projekt, 9-projekt och femställiga projekt.  

ekonomisystem@slu.se 

 

Personal i systemgruppen

I systemgruppen arbetar:

Fredrik Langell
Anita Olofsson

 

Till toppen av sidan