Ansökningsekonomi - introduktionskurs för projektekonomer

Senast ändrad: 17 april 2019

Kursen handlar om externfinansiering med fokus på SLU-gemensamma rutiner och verktyg i arbetet med att ansöka om externa bidrag.

Målgrupp
Målgruppen är i första hand nya projektekonomer som inte har deltagit i kursen tidigare. Projektekonomer som har deltagit tidigare (kursen har getts fr.o.m. 2013), men vill friska upp sina kunskaper inom kursmomenten (se Innehåll nedan) är också välkomna.

Lärandemål
Kunskap om SLU-gemensamma rutiner och verktyg i arbetet med att ansöka om externa bidrag, inklusive tillämpning av dessa rutiner och verktyg.

Innehåll

  1. Forskningsfinansiering i Sverige
  2.  Externfinansiering på SLU:s medarbetarwebb
  3. Riktlinjer för externfinansiering
  4. Projektkalkylen
  5. Delad medfinansiering
  6. Stimulansmedel för ökad externfinansiering

Omfattning
Ca fyra timmar. Kl 10-15 med avbrott för lunch. Den innehållspunkt som läggs mest tid på är projektkalkylen.

Tid och plats
Bokade kurstillfällen (kl 9:30-15) är för närvarande:
- Alnarp 7 dec 2018
- Umeå 16 nov 2018
- Uppsala 4 feb 2019, Ulls hus, plan 3, rum Umeå

Kursledare
Frank Sterner

Anmälan
Skicka mail till frank.sterner@slu.se om du vill anmäla dig till något av kurstillfällena under "Tid och plats" ovan. 

Sidansvarig: frank.sterner@slu.se