Ansökningsekonomi - introduktionskurs för projektekonomer

Senast ändrad: 04 maj 2021

Kursen handlar om externfinansiering med fokus på SLU-gemensamma rutiner och verktyg i arbetet med att ansöka om externa bidrag.


Presentation i kurstillfällen hösten 2020 (powerpoint) >>

Kalkylexempel i kurstillfällen hösten 2020 (word) >>

Kalkylexempel i kurstillfällen hösten 2020 (excel) >>


Målgrupp
Målgruppen är i första hand nya projektekonomer som inte har deltagit i kursen tidigare. Projektekonomer som har deltagit tidigare (kursen har getts fr.o.m. 2013), men vill friska upp sina kunskaper inom kursmomenten (se Innehåll nedan) är också välkomna.

Lärandemål
Kunskap om SLU-gemensamma rutiner och verktyg i arbetet med att ansöka om externa bidrag, inklusive tillämpning av dessa rutiner och verktyg.

Innehåll
Kursen tar upp de moment som ingår i externfinansieringsstöd - översikt. Det mest omfattande momentet är genomgång, inklusive övningsexempel, av SLU:s projektkalkyl.

Omfattning
Ca fem timmar.

Tid och plats
Kursen ges normalt årligen under oktober via zoom. Information om kommande kurstillfälle skickas per e-post till alla som har projektekonomrollen.

Anmälan
Anmälan via e-post till frank.sterner@slu.se. Går också att anmäla intresse för kurstillfälle vid annan tidpunkt än under oktober.

Kursledare
Frank Sterner

Sidansvarig: EXTERNFINANSIERING@SLU.SE