Ansökningsekonomi - introduktionskurs för projektekonomer

Senast ändrad: 21 augusti 2019

Kursen handlar om externfinansiering med fokus på SLU-gemensamma rutiner och verktyg i arbetet med att ansöka om externa bidrag.

Kursmaterial 2019
Presentation (PDF)
Kalkylexempel (Excel)

Målgrupp
Målgruppen är i första hand nya projektekonomer som inte har deltagit i kursen tidigare. Projektekonomer som har deltagit tidigare (kursen har getts fr.o.m. 2013), men vill friska upp sina kunskaper inom kursmomenten (se Innehåll nedan) är också välkomna.

Lärandemål
Kunskap om SLU-gemensamma rutiner och verktyg i arbetet med att ansöka om externa bidrag, inklusive tillämpning av dessa rutiner och verktyg.

Innehåll

  1. Forskningsfinansiering i Sverige
  2.  Externfinansiering på SLU:s medarbetarwebb
  3. Riktlinjer för externfinansiering
  4. Projektkalkylen
  5. Medfinansiering
  6. Stödmedel för ökad externfinansiering

Omfattning
Ca fyra timmar. Den innehållspunkt som läggs mest tid på är projektkalkylen.

Tid och plats
Under hösten 2019 kommer kursen att ges vid tre tillfällen:

  • Alnarp 10 oktober kl 10-15
  • Ultuna 4 oktober kl 10-15
  • Umeå 17 oktober kl 10-15

Kursledare
Frank Sterner

Anmälan
Anmälan senast 25 september 2019 i formulär nedan.

Namn
 
E-post
 
Jag anmäler mig till:
 
Övrig information
 
Sidansvarig: frank.sterner@slu.se