CV-sida

Frank Sterner

Frank Sterner
Arbetar inom SLU:s universitetsadministration med stöd till externfinansiering.

Presentation

Jag jobbar med stöd till externfinansiering på enheten för externfinansiering, som tillhör universitetsadministrationens ledningskansli. Jag har fokus på processer och verktyg som rör ekonomi i ansökningsfasen.

Specifika ansvarsområden:

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Forskningsrådgivare vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office
Telefon: +4618671002
Arbetsbeskrivning: Stöd till externfinansiering, främst ekonomi i ansökningsfas, och främst svenska finansiärer.
Postadress:
Grants office, Box 7002
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 7, Uppsala
Sidansvarig: frank.sterner@slu.se