CV-sida

Frank Sterner

Frank Sterner
Arbetar med externfinansiering inom SLU:s gemensamma verksamhetsstöd. En del av mitt arbete är att ansvara för SLU:s organisationskonto i Prisma.

Presentation

Ekonomagronom med examen från 1989. Jobbar sedan 2010 med SLU-gemensamt stöd till externfinansiering på enheten för externfinansiering, som tillhör verksamhetsstödets ledningskansli. Jag har fokus på processer och verktyg som rör ekonomi i ansökningsfasen.

Specifika ansvarsområden:


Kontaktinformation

Forskningsrådgivare vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office
Telefon: +4618671002
Postadress:
Grants office, Box 7002
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 7, Uppsala