Projektkalkyl

Senast ändrad: 22 januari 2024
kulram

SLU:s projektkalkyl ska användas för alla ansökningar och förslag till kontrakt om externfinansiering. Du kan kalkylera projektets fulla kostnad och behovet av medfinansiering. I ansökningsfasen ger kalkylen grunden för att fylla i finansiärens budgetformulär.

 

Fr.o.m. 2024 är projektkalkylen EN tvåspråkig (eng/sve) excelmall. Språk växlas i blad 1 cell I2.

Kalkylmallen ger rapporter för projektet totalt, per institution/partner och per delprojekt (Work Package = WP). Mallen har plats för 20 WP. Förutom alla SLU:s institutioner finns det utrymme för 30 externa parter.

Det finns också en rapport anpassad till budgetformuläret i Prisma, en rapport med specificering av indirekta kostnader och en rapport anpassad till EU:s ramprogram (EUFP).

Projektledaren ska, med stöd av projektekonom på institutionen, använda kalkylen i två faser av externfinansieringsprocessen enligt riktlinjer för externfinansiering:

  1. Så tidigt som möjligt före sista datum för ansökan.
  2. OCH, om ansökan beviljas, så tidigt som möjligt innan förslag till kontrakt undertecknas.

 Beroende på finansiär har kalkyleringen olika syften:

  • Att kalkylera full kostnad att inkludera i ansökan eller kontrakt - gäller svenska myndigheter för vilka fullkostnadsfinansiering är obligatoriskt via regleringsbrev.
  • Att kalkylera full kostnad OCH kostnad att inkludera i ansökan eller kontrakt, där melanskillnaden utgörs av medfinansieringsbehovet - gäller alla andra finansiärer som inte anpassar sin finansiering till sökandespecifika fulla kostnader, utan i stället har schabloner för kostnadstäckning eller fattar beslut i varje enskilt fall.