Tidrapportering

Senast ändrad: 20 december 2023

I många forskningsprojekt måste alla medverkande rapportera hur många timmar de arbetat i projektet. Grants Office har tagit fram en enkel Excel-mall för tidsrapportering som du kan använda.