Konsortialavtal

Senast ändrad: 09 juni 2021

När du deltar i samarbetsprojekt med andra universitet, myndigheter och företag så kommer du bli en part i ett konsortialavtal. Via denna länk får du instruktioner och stöd från SLU:s juridikavdelning som kan vara bra att ta del av innan du ingår ett avtal internt.slu.se/stod-service/admin-stod/juridik-dataskydd-och-informationshantering/juridik/

Om projektet gäller EU-finansiering (ex. H2020) så ska juridikavdelningen alltid kontaktas via juridik@slu.se för rådgivning innan avtal ingås.

Om ditt projekt kommer resultera i immateriella tillgångar som behöver skyddas kontakta då gärna SLU Holding via detta kontaktformulär: www.sluholding.se/kontakt/kontaktformular

Ofta efterfrågas en mall att utgå från när man vill upprätta ett konsortialavtal. Vi rekommenderar DESCA:s mall för detta ändamål. Den kan laddas ner via www.desca-agreement.eu. Kontakta alltid SLU:s jurister via juridik@slu.se innan du börjar utforma ditt konsortialavtal.