Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Senast ändrad: 29 september 2022
hav

Havs- och vattenmyndigheten – en svensk förvaltningsmyndighet på miljöområdet

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. HaV ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Detta görs bl.a. genom att främja forskning och utvecklingsverksamhet.

Finansieringsformer

HaV:s anslag och bidrag ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag och även för nya metoder och verktyg i form av pilotprojekt.

Havs- och vattenmiljöanslaget syftar till att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer och stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I HaV:s projektkatalog finns information om projekt som fått medel.

Miljöforskningsanslaget är Naturvårdsverkets ansvar, men HaV deltar i arbetet med fördelning av pengarna.

På HaV:s hemsida presenteras aktuella forskningsutlysningar som HaV finansierar eller sambereder med andra myndigheter och länder.

Havs- och vattenmiljöanslaget stödjer också genomförandet av bl.a. EU:s Östersjöstrategi och Helcoms Baltic Sea Action Plan. Anslaget används också till att medfinansiera större EU-projekt inom t.ex. LIFE-programmet och Interreg.

Havs- och vattenmiljöanslaget finansierar även en särskild satsning på avancerad rening av avloppsvatten och bidrag till SLU Akvatiska resurser för datainsamling och rådgivning.

HaV:s webbsida listas även bidrag från andra finansiärer som syftar till att ge en bättre miljö i hav och vatten.

Projektkalkyl, medfinansiering & ekonomisk rapportering

Projektkalkyl
Kontakta projektekonom på din institution för stöd med budgetering i SLU:s projektkalkyl.

Medfinansiering
För lärosäten tillåter HaV att de påslag för indirekta kostnader, som HaV-bidraget leder till enligt lärosätets regler, täcks med HaV-bidraget. Något medfinansieringsbehov till indirekta kostnader i bidrag från HaV är alltså inte aktuellt för SLU.

Däremot kan HaV i vissa utlysningar ha krav på medfinansiering av direkta kostnader (inkl. påslag). I sådana fall kan medfiansiering bli aktuell enligt SLU:s riktlinjer för medfinansiering.

Ekonomisk rapportering
Frågor om användning av SLU:s ekonomisystem för ekonomisk rapportering till HaV kan ställas till projektekonomi@slu.se

Att skriva och skicka in en ansökan

Instruktioner för ansökan framgår under respektive utlysningar på HaV:s webb.

Stöd med din ansökan

Grants Office bistår gärna med stöd till koordinerande forskare.

Projekthantering

Instruktioner för rapportering ges för respektive anslag/bidrag av HaV eller samverkande myndighet.