Budgetering

Senast ändrad: 24 februari 2023

De flesta finansiärer kräver att du skickar in en projektbudget som en del av din ansökan. Det är viktigt att sätta ihop en välstrukturerad, balanserad och realistisk budget för din ansökan - inte bara för att övertyga utvärderarna om att du kan leverera projektet utan också för att göra det lättare att hantera projektets ekonomi om din ansökan beviljas. Men budgeten lämnas ofta till sent i processen eller får inte tillräcklig uppmärksamhet. Stöd med att utarbeta en budget ska i första hand sökas hos institutionens projektekonomer. Grants Office finns för att ge ytterligare råd till forskare och projektekonomer; t.ex. för vägledning och hjälp med olika projektbudgetverktyg, såsom SLU: s projektkalkyl.

Om du som forskare behöver hjälp med din projektbudget - se till att kontakta din institutions projektekonom så tidigt i processen som möjligt. Detta är särskilt viktigt vid stora ansökningar och när ansökan inkluderar flera partners och SLU är samordnare. Vi kan hjälpa till om du har frågor om hur du förbereder din budget och vi hittar det bästa sättet att arbeta tillsammans (Grants Office, forskare och avdelnings finansadministratör) för att klara alla utmaningar du står inför.

Inom Grants Office har vi expertis inom ekonomisk förvaltning av projekt, budgetering och ekonomisk rapportering - för nationella, EU och internationella finansiärer. Vi kan ge dig råd om:

  • Finansieringsreglerna från olika finansiärer (t.ex. stödberättigande kostnader, direkta eller indirekta kostnader, finansieringsnivåer, underleverantörer)
  • Förstå och fylla i obligatoriska budgetmallar från finansiärer
  • SLU:s projektkalkylator för att göra din projektbudget eller att ansöka om central/tredelad medfinansiering
  • Konsekvenserna av projektbudgetar i andra valutor än SEK, eller när flera partners använder olika valutor och växelkurser
  • Dina skyldigheter enligt SLU:s externa finansieringsriktlinjer

Förutom att ge råd kring pågående budgetförberedelser arbetar Grants Office även proaktivt för att öka SLU:s kunskaper och kompetens inom projektfinansiell administration. Vi driver ett nätverk för projektekonomer med fokus på EU-finansiering och organiserar en återkommande utbildning om ansökningsekonomi för projektekonomer. Du kan läsa mer om våra erbjudanden av utbildningar och kapacitetsutveckling inom projektbudgetering och andra ämnen som är relevanta för extern finansiering här.

Kontakta oss
Budgetsupport för nationella ansökningar. SLU:s projektkalkyl

Frank Sterner

Budgetsupport för EU-ansökningar

Hallvard Wie & Christer Borglin