CV-sida

Hallvard Wie

Hallvard Wie
Projektadministratör vid Grants Office/Enheten för externfinansiering.

Presentation

Redgivining inom ekonomisk rapportering och budget i forskningsprojekt. Fokus på EU finansierade projekt.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Forskningsrådgivare vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office
Telefon: 018-671288, 0767-645390
Postadress:
Grants office, Box 7002
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 7, Uppsala