Hoppa till huvudinnehåll

Universitetsadministrationen

SLU:s administration fördelas på ett antal avdelningar. 


Det finns 34 sidor som är taggade med Universitetsadministrationen:

Göran Ericsson

goran.ericsson@slu.se Jag är dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och fakultetsprofessor i viltekologi vid SLU. SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap

Debate article Aftonbladet

More than 600 researchers from SLU and other universities have signed a recently published debate article regarding the decision from the government about cut fundings from VR. "Förhastat och

John Green

john.green@slu.se John arbetar som koordinator för utemiljö vid avdelningen för infrastruktur, enheten lokaler & projekt. Tjänsten innefattar en roll som landskapsarkitekt åt det gemensamma

Lovisa Helmius

lovisa.helmius@slu.se Jurist som arbetar 75 % som forskningsassistent och 25 % som jurist på Ledningskansliet. Jurist med examen från Uppsala universitet. Som forskningsassistent arbetar jag i

lindar

Studenternas kårhus på Ultuna har drabbats av problematiska sättningar. Enligt undersökningar beror sättningarna på de två lindarna som står vid husets norra fasad. Det är för dyrt och svårt att

Michael Kvick

michael.kvick@slu.se Jag är ett kolbaserat och för det mesta upprättgående däggdjur med trassligt hår. Jobbar som AD/Grafisk formgivare i Ulls hus på Ultunaslätten. Jag är gärna ett bollplank och

Annual Funding Day tillgänglig på SLU Play

På eftermiddagen den 17 november genomfördes SLU:s första Annual Funding Day, arrangerad av Grants Office, Fundraising och SLU Holding. Nu kan alla SLU-anställda se evenemanget på SLU Play. Dagen

Informationsmöte om Campusplan Ultuna

marten.granert@slu.se Arbetsgruppen som tar fram campusplanen för Ultuna bjuder nu in alla medarbetare och studenter till ett informationsmöte. Det hålls i Loftets hörsal den 16 november med början

Lärosäten i gemensam satsning för bättre klimat

Nu går universitet och högskolor Sverige samman i en gemensam satsning för att bidra till ett bättre klimat. Lärosätenas klimatnätverk syftar bland annat till att underlätta för lärosätena att

cykeltävlingar

Upsala cykelklubb arrangerar SM-tävlingar under midsommarveckan 21–26 juni. Cyklisterna kommer att passera genom Ultuna under dessa dagar. Detta meddelar Akademiska Hus. Bansträckning finns att se på

Maria Bergkvist

Som webbstrateg ser jag till att SLU har fungerande webbplatser som utvecklas kontinuerligt, uppfyller lagkraven och är anpassade till våra målgruppers behov. Jag är även chef för enheten för

Vägavsnitt stängs av för säkrare miljö

Vägavsnittet mellan Logen och Kunskapsparkens parkering på Ultuna stängs av för motortrafik som ett led i arbetet att få en bättre trafiksituation på Almas allé. Klagomål Det har varit klagomål på

Loading…