Hoppa till huvudinnehåll

Universitetsadministrationen

SLU:s administration fördelas på ett antal avdelningar. 


Det finns 34 sidor som är taggade med Universitetsadministrationen:

Li Gessbo

li.gessbo@slu.se Kommunikatör vid enheten för internkommunikation och ledningsstöd, kommunikationsavdelningen. Mitt fokus är alltid målgruppens behov av kommunikation. Kunskapen om målgruppen (

Carl-Stefan von Engeström

carl.stefan.von.engestrom@slu.se Ägare, Ekeborg Fastigheter Auktoriserad Revisor, PricewaterhouseCoopers Revisorsexamen, Revisorsnämnden Ekonomie Magisterexamen, Stockholms Universitet

Ny teleoperatör 5

Byt inte ditt simkort före kl 07.00 den 25 oktober! Bytet av simkort i telefonen gör du på morgonen efter kl 7 onsdagen den 25 oktober. OBS! Byt inte tidigare, det kan göra att telefonen får fel

Maria Capandegui Widén

maria.widen@slu.se Jag arbetar som varumärkesstrateg, artdirector och projektledare på SLU:s kommunikationsavdelning. Varumärkesperspektivet är centralt i mitt arbete vid SLU. På enheten för

Göran Ericsson

goran.ericsson@slu.se Jag är dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och fakultetsprofessor i viltekologi vid SLU. SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap

Debate article Aftonbladet

More than 600 researchers from SLU and other universities have signed a recently published debate article regarding the decision from the government about cut fundings from VR. "Förhastat och

John Green

john.green@slu.se John arbetar som koordinator för utemiljö vid avdelningen för infrastruktur, enheten lokaler & projekt. Tjänsten innefattar en roll som landskapsarkitekt åt det gemensamma

Lovisa Helmius

lovisa.helmius@slu.se Jurist som arbetar 75 % som forskningsassistent och 25 % som jurist på Ledningskansliet. Jurist med examen från Uppsala universitet. Som forskningsassistent arbetar jag i

lindar

Studenternas kårhus på Ultuna har drabbats av problematiska sättningar. Enligt undersökningar beror sättningarna på de två lindarna som står vid husets norra fasad. Det är för dyrt och svårt att

Michael Kvick

michael.kvick@slu.se Jag är ett kolbaserat och för det mesta upprättgående däggdjur med trassligt hår. Jobbar som AD/Grafisk formgivare i Ulls hus på Ultunaslätten. Jag är gärna ett bollplank och

Annual Funding Day tillgänglig på SLU Play

På eftermiddagen den 17 november genomfördes SLU:s första Annual Funding Day, arrangerad av Grants Office, Fundraising och SLU Holding. Nu kan alla SLU-anställda se evenemanget på SLU Play. Dagen

Informationsmöte om Campusplan Ultuna

marten.granert@slu.se Arbetsgruppen som tar fram campusplanen för Ultuna bjuder nu in alla medarbetare och studenter till ett informationsmöte. Det hålls i Loftets hörsal den 16 november med början

Loading…