Hoppa till huvudinnehåll

Universitetsadministrationen

SLU:s administration fördelas på ett antal avdelningar. 


Det finns 30 sidor som är taggade med Universitetsadministrationen:

Michael Kvick

michael.kvick@slu.se Jag är ett kolbaserat och för det mesta upprättgående däggdjur med trassligt hår. Jobbar som AD/Grafisk formgivare i Ulls hus på Ultunaslätten. Jag är gärna ett bollplank och

Annual Funding Day tillgänglig på SLU Play

På eftermiddagen den 17 november genomfördes SLU:s första Annual Funding Day, arrangerad av Grants Office, Fundraising och SLU Holding. Nu kan alla SLU-anställda se evenemanget på SLU Play. Dagen

Informationsmöte om Campusplan Ultuna

marten.granert@slu.se Arbetsgruppen som tar fram campusplanen för Ultuna bjuder nu in alla medarbetare och studenter till ett informationsmöte. Det hålls i Loftets hörsal den 16 november med början

Lärosäten i gemensam satsning för bättre klimat

Nu går universitet och högskolor Sverige samman i en gemensam satsning för att bidra till ett bättre klimat. Lärosätenas klimatnätverk syftar bland annat till att underlätta för lärosätena att

cykeltävlingar

Upsala cykelklubb arrangerar SM-tävlingar under midsommarveckan 21–26 juni. Cyklisterna kommer att passera genom Ultuna under dessa dagar. Detta meddelar Akademiska Hus. Bansträckning finns att se på

Maria Bergkvist

Som webbstrateg ser jag till att SLU har fungerande webbplatser som utvecklas kontinuerligt, uppfyller lagkraven och är anpassade till våra målgruppers behov. Jag är även chef för enheten för

Vägavsnitt stängs av för säkrare miljö

Vägavsnittet mellan Logen och Kunskapsparkens parkering på Ultuna stängs av för motortrafik som ett led i arbetet att få en bättre trafiksituation på Almas allé. Klagomål Det har varit klagomål på

Maria Sjölund

Jag arbetar som arkivarie på enheten AIR (arkiv, informationshantering och registratur), som är en del av Ledningskansliet vid SLU. Jag arbetar främst med att stödja de som arbetar med registrering

Ulf Westerlund

ulf.westerlund@slu.se Jag jobbar som forskningskoordinator vid Grants Office. Jag ger stöd till forskare i forskningsansökningar som SLU koordinerar. Det kan exempelvis handla om rådgivning kring

Caroline Grabbe

Forskningskoordinator vid Grants Office, Ledningskansliet. Arbetar med att stödja SLU:s forskare i frågor som rör externa forskningsmedel, framför allt med större internationella ansökningar, samt

ÅR2020

SLUs medarbetare och studenter har gjort ett imponerande arbete under året med att ställa om i stället för att ställa in, och verksamheten har fungerat väl under omständigheterna. Fler studenter har

Loading…