CV-sida

Maria Sjölund

Jag arbetar som arkivarie på enheten AIR (arkiv, informationshantering och registratur), som är en del av Ledningskansliet vid SLU. Jag arbetar främst med att stödja de som arbetar med registrering och arkivering på institutionerna som tillhör fakulteterna som finns på Ultuna, och hoppar även in som registrator när det behövs. Jag är även Ledningskansliets representant i Ulls miljögrupp och Uppsala läns representant i den nationella gruppen för Arkivens Dag.

Presentation

Mitt arbete med stöd till institutionerna består till stor del av att svara på frågor om hur information och arkiv ska hanteras, men jag har även proaktiv verksamhet såtillvida att jag har revisioner av verksamheten, både genom besök och genom att se på hur man registrerat handlingar i vårt ärendehanteringssystem. Jag är pedagogisk och har lätt för att förklara saker så att mottagarparten förstår och har ett lättsamt och trevligt sätt. 

Undervisning

Den undervisning jag bedriver riktar sig mot de som jag stöder på institutionerna, och jag har med en kollega utformat två kurser som vi ger några gånger om året. Den ena är en introduktionsutbildning för nya medarbetare, den andra är en handledning i hur man redovisar innehållet i arkivet.

Samverkan

Som representant för Ledningskansliet i miljögruppen samarbetar jag med de andra som också har denna roll i sin respektive avdelning inom universitetsadministrationen. Den information vi delges vid våra möten vidarebefordrar jag även till övriga Ledningskansliet. 

Att vara samordnare för Uppsala Län inom Arkivens Dag innebär att jag deltar i möten med den centrala organisationen och de övriga länssamordnarna där vi planerar arkivens dag, samt att jag initierar möten inom Uppsala län och samordnar Arkivens Dag- arrangemanget på Arkivcentrum i Uppsala.

Bakgrund

Innan jag blev arkivarie så arbetade jag som arkeolog och museipedagog. Jag arbetade senast på Sjöhistoriska Muséet i Stockholm, och innan dess på Upplandsmuséet. Då jag tidigare bodde i Malmö arbetade jag på Malmö Muséer. Efter att ha arbetat inom museibranchen i ett tjugotal år kände jag att jag behövde förändring och läste därför till arkivarie. Jag har dock gjort en visning om Ultuna och arkeologi, så jag har inte helt lämnat det ämnet. 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation