Vinnova

Senast ändrad: 29 september 2022
Vinnova logga

Vinnova – en statlig myndighet under Näringsdepartementet

Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga. Vinnova identifierar utvecklingsområden för olika satsningar och skapar möjligheter och drivkrafter för organisationer att arbeta tillsammans för att möta viktiga samhällsutmaningar. Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt med ungefär tre miljarder kronor årligen.

Vinnova är också den primära nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Varje programområde inom Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner som kan hjälpa och guida den som vill delta i Horisont 2020. Kontaktpersonerna finns i första hand på Vinnova och Vetenskapsrådet - Alla kontaktpersoner för Horisont Europa.

Finansieringsformer

Vinnova finansierar forsknings- och innovationsprojekt och kan också finansiera förstudier inför projekt inom forskning och innovation, och ge stöd till små- och medelstora företag. Vinnova ger endast finansiering till organisationer, och oftast är det ett krav att projekt omfattar flera parter.

Finansieringsmöjligheter annonseras genom olika utlysningar. I utlysningen specificeras vilka typer av organisationer som kan söka bidrag. Alla utlysningar publiceras på Vinnovas webbplats.

Projektkalkyl, medfinansiering & ekonomisk rapportering

Projektkalkyl
Kontakta projektekonom på din institution för stöd med budgetering i SLU:s projektkalkyl.

Medfinansiering
För lärosäten tillåter Vinnova att de påslag för indirekta kostnader, som Vinnova-bidraget leder till enligt lärosätets regler, täcks med Vinnova-bidraget. Något medfinansieringsbehov till indirekta kostnader i bidrag från Vinnova är alltså inte aktuellt för SLU.

Däremot kan Vinnova i vissa utlysningar ha krav på medfinansiering av direkta kostnader (inkl. påslag). I sådana fall kan medfiansiering bli aktuell enligt SLU:s riktlinjer för medfinansiering.

Ekonomisk rapportering
Frågor om användning av SLU:s ekonomisystem för ekonomisk rapportering till Vinnova kan ställas till projektekonomi@slu.se

Att skriva och skicka in en ansökan

Instruktioner för ansökningar mm. finns på Vinnovas webb. Via Vinnovas Intressentportal kan du ansöka om bidrag och hantera pågående projekt.

Stöd med din ansökan

Om du har frågor om ansökningar till Vinnova, kontakta Grants Office via grantsoffice@slu.se.

Projekthantering

Rapportering görs via Vinnovas Intressentportal. Vinnova informerar på sin hemsida om hur du ska göra rapporteringen.