Utbildning och kompetensutveckling

Senast ändrad: 24 februari 2023

Vid sidan av att ge stöd i till forskare i ansökningsprocessen, har Grants Office även ett uppdrag att jobba med utbildning och kompetensutveckling för att höja SLU:s kapacitet att skriva konkurrenskraftiga forskningsansökningar, utforma budgetar och rapportera projekt. Vi arrangerar därför olika typer av seminarier och workshops, som antingen är öppna för all personal vid SLU, eller som är utformade för att passa en viss målgrupp. Vi erbjuder även vissa stödmedel som kan underlätta deltagande i externa kurser. Du hittar mer information om våra befintliga seminarier och workshops nedan, men vi är ständigt öppna för förslag om hur vi kan utöka vår utbildningsportfölj för att matcha SLU:s behov, gärna i samarbete med andra enheter vid SLU. Vi kan även skräddarsy utbildningstillfällen för dig och dina kollegor, så ta gärna kontakt med oss för vidare diskussion.

Att skriva ansökningar

Som forskare behöver du kontinuerligt säkra finansiering för din forskning, men även för din forskningsgrupp och ofta även din egen lön. Med ökad kunskap om det komplexa finansieringslandskapet och genom träning kan du förbättra dina möjligheter att få finansiering och därigenom även säkra din karriär inom forskningen.

Att skriva konkurrenskraftiga ansökningar är en kompetens som sällan är medfödd, utan som kommer med träning och som finslipas ju mer man övar. För att nå fram med ditt budskap och övertyga din utvärderingspanel måste din ansökan vara attraktiv, följa en tydlig röd tråd och vara strukturerad på ett lättillgängligt sätt. Det är också viktigt att du har en god förståelse av hur utvärderingspanelen är sammansatt och hur den kommer att bedöma din ansökan. För att stärka din förmåga att skriva tydliga och övertygande ansökningar, samt även öka din kunskap om olika utvärderingsprocesser och kriterier, erbjuder vi seminarier och workshops i följande områden:

 • Karriärstöd för yngre forskare
  • Finansiering för doktorander
  • Finansiering för yngre forskare
  • Forskningsfinansiering vid handledning av doktorander
 • Att skriva konkurrenskraftiga ansökningar
  • Nyckelfaktorer för att skriva konkurrenskraftiga ansökningar om extern finansiering – allmänna tips
  •  
  • Kortare workshops om övergripande frågor som genus inom forskning, innovationshantering, etik, datahantering, kommunikation och dissemination
 • Ansökningsdiskussioner i grupp - handledda sessioner med mindre grupper om utvärdering av ansökningar för årliga utlysningar, t. ex. Formas
 • Finansiärs- eller utlysningsspecifika seminarier - ofta med inbjudna representanter från finansiären
 • Intervjuträning - för finansiärer som ERC, KAW (Wallenberg Academy Fellows, WAF) och SSF (Framtidens forskningsledare, FFL)
Kontakta oss

Aktuella utbildningar och workshops hittar du i vår kalender. Om du vill diskutera en specifik utbildning/workshop för din institution, enhet eller grupp är du alltid välkommen att kontakta oss:

Skriva en ansökan - stora samarbetsprojekt

Fiona ReidUlf Westerlund

Skriva en ansökan - individuella projekt, karriärstöd och intervjuträning

Caroline Grabbe

Budgetering i ansökningar och finansiell rapportering av projekt

Vid sidan av en välskriven forskningsplan, kräver en konkurrenskraftig ansökan även att du som forskare kan presentera en rimlig och välbalanserad budget kopplad till ditt projekt. Projektets budget är viktig, eftersom den bidrar till att ge en fullständig bild av den planerade forskningen och därför kan styrka projektets genomförbarhet (feasibility) och övertyga utvärderarna om att projektet kommer att kunna genomföras som det har beskrivits i ansökan. En välgenomtänkt budget är också ett viktigt stöd under projektets genomförande, samt vid rapportering under och efter projektet. De finansiella regelverken kan vara komplicerade och skilja sig mellan olika finansiärer, vilket bidrar till att det kan vara svårt och tidskrävande att förstå och sätta sig in i vad som gäller för just ditt projekt. Grants Office erbjuder därför både forskare och administrativ personal möjligheten att utveckla sina färdigheter i ansökningsekonomi och ekonomirapportering. Vi kan hjälpa dig med:

 • Ansökningsekonomi för administratörer inom projektekonomi
 • SLU:s EU-ekonomnätverk – ett forum där institutionsekonomer får träning och kan utbyta erfarenheter, fokuserat kring ekonomiadministration i EU-ansökningar och EU-projekt

Aktuella kurstillfällen, seminarier och nätverksträffar hittar du i vår kalender! Om du vill diskutera en specifik utbildning/workshop för din institution, enhet eller grupp är du alltid välkommen att kontakta oss:

Kontakta oss
Ansökningsekonomi för projektekonomer

Frank Sterner

Nätverket för EU-finansiering

Hallvard Wie & Christer Borglin

 
Externa kurser

Förutom våra egna kurser ges kurser också av många externa företag och organisationer i bl.a. hur du söker och driver ditt forskningsprojekt. Står SLU som koordinator för ett projekt kan Grants Office bidra med anmälningsavgiften till sådan kurser.

Grants Office bjuder då och då in externa experter för att ge föreläsningar och hålla kurser hos oss på SLU. Låter det intressant för dig eller din grupp kontakta oss via grantsoffice@slu.se så kan vi hjälpa till att organisera ett sådant tillfälle.