CV-sida

Caroline Grabbe

Caroline Grabbe
Forskningskoordinator vid Grants Office, Ledningskansliet. Arbetar med att stödja SLU:s forskare i frågor som rör externa forskningsmedel, framför allt med större internationella ansökningar, samt karriärmedel från bland annat ERC, MSCA och Wallenbergstiftelserna. Placerad i Umeå.

Presentation

Jag jobbar som forskningskoordinator vid Grants Office /Externfinansiering, den enhet vid universitetsadministrationen som erbjuder stöd för externfinansiering. Mitt uppdrag är att ge råd och hjälpa universitetets forskare att ansöka om externa medel, med fokus på större internationella projekt där SLU är koordinator, samt strategiskt viktiga karriärmedel från både nationella och internationella finansiärer, såsom European Research Council (ERC), Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) och Wallenbergstiftelserna.

Jag försöker anpassa mitt arbete för att kunna erbjuda det stöd som varje person/projekt har behov av, vilket kan spänna över hela ansökningsprocessen. Jag bistår dig gärna med allt från att hitta relevanta utlysningar, till att ge dig råd om hur du kan utforma din ansökan så att den möter finansiärens krav och är skriven på ett granskarvänligt sätt (dvs. anpassad till läsaren, välstrukturerad och med en tydlig argumentation). Du kan även vända dig till mig för att få hjälp med omvärldsbevakning i samband med en specifik utlysning, att planera och hålla kontakten med ditt konsortium under ansökningsprocessen, och analysera utvärderingsprotokoll.

Bakgrund

Jag har en magisterexamen i biomedicin och disputerade i molekylärbiologi 2007. Efter en två-årig post doc vid Goethe-universitetet i Frankfurt am Main, startade jag 2010 en egen forskargrupp på Institutionen för Molekylärbiologi, Umeå universitet, där min forskargrupp studerade en grupp proteiner som kallas Ubiquitin-liknande molekyler (UBL) i modellorganismen Drosophila melanogaster (bananfluga). Under denna period undervisade jag även i ämnen som genetik, cell- och molekylärbiologi, djurfysiologi och bioteknik. 2017 blev jag antagen som docent i medicinsk molekylärbiologi vid Umeå universitet.

I november 2015 började jag parallellt med forskningen att satsa på en ny karriärväg, som forskningssamordnare vid Umeå universitets Grants Office, där jag jobbade tills jag började här på SLU i oktober 2017. Under mina år som forskningssamordnare/forskningskoordinator har jag givit forskare stöd i samband med ansökningar till både nationella (Wallenbergstiftelserna, VR, Formas, SSF) och internationella finansiärer (ERC, MSCA, H2020-projekt, HFSP), varit kursansvarig för en kurs om forskningsfinansiering för industriella doktorander, organiserat workshops om ansökningsskrivande, och arrangerat intervjuträningar för forskare som kallats till intervju hos finansiärer som ERC och KAW.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Forskningskoordinator vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office
Telefon: +46907868389, +46722365670
Postadress:
Skogsmarksgränd
90183 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå