Projektkalkyl

Senast ändrad: 15 oktober 2021

SLU:s projektkalkyl ska användas för budgetering i alla ansökningar och förslag till kontrakt om externfinansiering. Du kan kalkylera projektets fulla kostnad och medfinansieringsbehovet. Rapporter ges för projektet totalt, per institution/partner och per delprojekt (Work Package = WP). Förutom alla SLU:s institutioner har kalkylen plats för max 30 externa parter. Det finns också en rapport anpassad till budgetformuläret i Prisma, och en rapport med specificering av indirekta kostnader.

Till SLU:s projektkalkyl (excel) >>

Projektledaren ska, med stöd av ekonom vid institutionen, använda kalkylen i två faser av externfinansieringsprocessen enligt riktlinjer för externfinansiering:

  1. Så tidigt som möjligt före sista datum för ansökan.
  2. OCH, om ansökan beviljas, så tidigt som möjligt innan förslag till kontrakt undertecknas.

 Beroende på finansiär har kalkyleringen olika syften:

  • Att kalkylera full kostnad att inkludera i ansökan eller kontrakt - gäller svenska myndigheter för vilka fullkostnadsfinansiering är obligatoriskt via regleringsbrev.
  • Att kalkylera full kostnad OCH kostnad att inkludera i ansökan eller kontrakt, där melanskillnaden utgörs av medfinansieringsbehovet - gäller alla andra finansiärer som inte anpassar sin finansiering till sökandespecifika fulla kostnader, utan i stället har schabloner för kostnadstäckning eller fattar beslut i varje enskilt fall.

Förenklad projektkalkyl (excel) avsedd för kalkylering med kostnader vid enbart en SLU-institution och enbart med full kostnad, mallen har ingen beräkning av medfinansieringsbehov.