Forskningsansökan - Stora individuella projekt

Senast ändrad: 10 januari 2024

Flera nationella och internationella finansiärer erbjuder särskilda bidrag till stöd för karriärutveckling. Som regel kan dessa medel sökas av enskilda personer och har som målsättning att hjälpa lovande forskare att utveckla sin akademiska karriär och potential att bli forskningsledare. Många forskningsfinansiärer beviljar individuella bidrag baserat på excellens, som till exempel det Europeiska forskningsrådet (ERC) och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), medan andra fokuserar på att stödja forskare som bedriver sin forskning i nära samarbete med industrin och andra sektorer, till exempel Stiftelsen för strategisk forskning (SSF).

När du ska ansöka om ett stort individuellt forskningsbidrag är det viktigt att du känner till och tar hänsyn till finansiärens profil och prioriteringar, samt hur utvärderingsprocessen går till. Det är också viktigt att du på ett tydligt sätt beskriver din unika forskningsprofil, belyser vad som är nytt och innovativt med din forskning, samt lyfter fram både din nuvarande expertis och dina framtida mål. Vi på Grants Office kan ge dig vägledning om olika finansiärers prioriteringar och utvärderingsprocesser, samt stödja dig i arbetet med att utveckla en konkurrenskraftig ansökan som ger en tydlig bild av dig och din forskning.

Vårt uppdrag är att ge dig det stöd som du behöver. Alla ansökningsprocesser är unika - från idéutveckling och att skriva en konkurrenskraftig ansökan, till att göra en adekvat budget och slutligen genomföra samt rapportera projektet. Vårt stöd skiljer sig därför från ansökan till ansökan, men kan exempelvis bestå av:

  • Bakgrundsinformation om finansiärer, deras prioriteringar och utvärderingsprocesser
  • Information om logiken bakom en utlysning, relevanta regelverk och kriterier för behörighet
  • Vara bollplank för att diskutera och utveckla din projektidé
  • Granska utkast av din ansökan och ge konstruktiv feedback
  • Organisera intervjuträning med interna expertpaneler
  • Rådgivning i budgetfrågor

För att kunna ge dig det bästa stöd vi kan är det viktigt att du kontaktar oss så tidigt som möjligt, så att vi kan planera vår tid på bästa sätt. Genom att börja i god tid kan du hjälpa oss att göra ett bra jobb och samtidigt ge dig själv en rimlig möjlighet att utveckla en konkurrenskraftig ansökan.

Godkännande från prefekt

Stora projekt kräver mycket tid, energi och andra resurser, både i ansökningsfasen och under genomförandet om de finansieras. För att vi från Grants Office ska kunna avsätta tid och resurser för att stödja dig med din ansökan är det viktigt att du har stöd för din ansökan från din prefekt.

Ditt projekt kan ha rätt till central medfinansiering eller tredelad medfinansiering från institution, fakultet och central nivå. Se till att du och din prefekt är väl insatta i reglerna för dessa möjligheter genom att studera riktlinjerna på sidorna för Medfinansiering och Riktlinjer för externfinansiering.

Möjliga fininsieringskällor

Du kan hitta information om olika finansiärer och deras olika utlysningar på dessa webbsidor. Längre ner på sidan hittar du ett utval av finasiärer som har ett fokus på individuella forskningsprojekt där du kan börja söka efter möjlighter.

ERC, Europeiska vetenskapsrådet

Beroende på hur långt du kommit i den vetenskapliga karriär kan du söka tre olika individuella anslag från ERC - the Starting, Consolidator and Advanced Grants. Dessutom finansierar ERC interdisiplinära team genom sitt Synergy Grant.

KAW - Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Förutom en stor årlig utlysning om forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential, erbjuder KAW individuella forskningsbidrag till unga lovande och våra mest framstående forskare genom sina karriärprogram Wallenberg Academy Fellows (WAF), Wallenberg Scholars och Wallenberg Clinical Scholars.

VR, Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet erbjuder enskilda forskare en rad olika typer av karriärbidrag, som kan underlätta övergången mellan olika karriärstadier inom akademin och hjälpa forskare att etablera en självständig forskningsprofil. Exempel är etableringsbidrag, konsolideringsbidrag eller gästprofessurer. 

SSF, Stiftelsen för Strategisk Forskning

SSF utlyser vart tredje år individuella karriärbidrag (FFL – Framtidens Forskningsledare) för unga lovande forskare med stark potential att bli internationellt ledande inom sina respektive forskningsfält.

MSCA - Marie Skłodowska-Curie Actions

EU:s program MSCA Postdoctoral Fellowships (tidigare Individual Fellowships) syftar till att möjliggöra för forskare att jobba utomlands. Ansökningarna ska vara ett samarbete mellan forskaren och ett värduniversitet. Utlysningarna öppnar en går per år och är ett utmärkt verktyg att rekrytera framstående forskare till SLU.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller planerar att ansöka om ett stort individuellt karriärbidrag är du varmt välkommen att kontakta någon av oss direkt:

Support med din ansökan

Caroline Grabbe

Budgetfrågor

Hallvard Wie (EU-finansiärer) & Frank Sterner (svenska finansiärer)