Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till internationell verksamhet att göra.


Det finns 105 sidor som är taggade med Internationellt:

Sverige nyckelaktör i europeiskt vinprojekt

Klimatförändringar, sjukdomsangrepp och dyrare insatsvaror, det är några utmaningar som vinodlare kommer att tampas med i framtiden. Forskare vill nu rusta producenterna för ett varmare och torrare

Forskarnas fällor med ko-urin hindrade malarians framfart

I en ny vetenskaplig artikel i tidskriften BMC Medicine beskriver ett forskarteam från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) hur deras myggfällor bidragit till att minska spridningen av malaria i byn

Beslut öppnar för nya genomiska tekniker

EU-parlamentet har röstat för ett förslag som öppnar för användning av nya genomiska tekniker i växtförädling. Beslutet kan få stora effekter på livsmedelsförsörjning då det kan öka produktionen,

Forskare och beslutsfattare i dialog om EU:s markdirektiv och miljöövervakning

Om drygt 25 år ska alla marker i EU vara vid god hälsa, enligt EU-kommissionens förslag på markdirektiv som presenterades sommaren 2023. Direktivet kommer innebära förändringar i våra nationella

Seed money till forskning om kaffeodling i Vietnam

SLU-forskaren Thi Thanh Mai Ha har mottagit seed money från Future Forests för ett forskningsprojekt om samodling bland kaffeodlare i Vietnam. Thi Thanh Mai Ha s projekt fokuserar på etniska

Kommunikation och Dissemination

För att resultaten av din forskning ska nå ut till rätt publik och komma till nytta, är kommunikation och dissemination (spridning av forskningsresultat) av central betydelse. Oberoende av om ditt

Impact - Nyttan med forskning

Forskningsfinansiärer förväntar sig i allt högre grad att den forskning de finansierar kommer att ha en impact*, dvs. göra skillnad eller nytta, och därmed ge en avkastning på deras investering.

Allmänna tips för bra ansökningar

Att skriva en vinnande ansökan för din forskning tar tid, ansträngning och kräver många övervägande. Du kan dock lära dig och utveckla denna färdighet under din karriär, och SLU Grants Office är här

Master thesis training

Master Thesis Training (MTT) utb-webb@slu.se Master Thesis Training (MTT) är en möjlighet för masterstudenter att mötas i en tvärvetenskaplig och interkulturell miljö med fokus på vetenskapen för

Nytt europeiskt projekt: UGPplus

UGPplus-projektet fokuserar på "urban greening plans" som en framåtblickande, systemisk, integrerad och inkluderande planeringsram för att varaktigt bromsa förlusterna av biologisk mångfald.

Nytt europeiskt projekt: ARCADIA(2)

ARCADIA-projektet syftar till att stimulera transformativ anpassning med hjälp av naturbaserade lösningar över europeiska regioner och ge stöd vid utformning av konsekventa regionala blågröna

Stora individuella projekt

Flera nationella och internationella finansiärer erbjuder särskilda bidrag till stöd för karriärutveckling. Som regel kan dessa medel sökas av enskilda personer och har som målsättning att hjälpa

Loading…