Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till internationell verksamhet att göra.


Det finns 226 sidor som är taggade med Internationellt:

Agrinatura

Är du redo att se in i framtiden för odlingssystem, träffa andra studenter och åka på utflykter? Under International Conference for Youth in Agriculture 2022 (ICYA22) som anordnas av IAAS den 10-13

Finansiärer

Specifik information om svenska och internationella finansiärer

Stödfunktioner på SLU

Det finns en rad avdelningar inom SLU:s administration som på olika sätt jobbar med stöd till dig som är forskare eller institutionsadministratör. Grants Office Grants Office (Enheten för

Externfinansiering - utlysningar

Här hittar du information om olika finansiärer och finansieringsformer, en översikt av det stöd och de verktyg som finns för att hjälpa dig att ansöka om och hantera forskningsprojekt, samt hur du

VR Utvecklingsforskning

Tretton olika forskningsprojekt vid SLU beviljades över 42 miljoner kronor när Vetenskapsrådet delade ut medel för utvecklingsforskning. Totalt beviljade VR över 182 miljoner kronor för åren 2021-

Genusperspektiv

Det finns ökande krav från finansiärer att du ska beskriva om det finns köns- eller genusperspektiv i din föreslagna forskning och hur du planerar att ta itu med dem genom din forskningsdesign,

Stödmedel

Om du koordinerar en stor ansökan eller ett samarbetsprojekt kan Grants Office hjälpa dig genom olika typer av stödmedel - koordinatorspremie, granskningsstöd och utbildningsstöd. Dessa olika

Främjande av medicinskt ansvarsfull användning av antimikrobiella medel

SLU har varit med och tagit fram en ny policy-brief som betonar vikten av de globala frågorna om antimikrobiell resistens och restriktiv användning av antibiotika. Briefen vänder sig bland annat till

Grants Office Support

Grants Office erbjuder SLU:s forskare, lärare och administratörer hjälp och support med externfinansiering genom vår expertis och praktiskt stöd med målet att SLU kan uppfylla sina mål. Våra tjänster

Online Urban Forum 5

Urban Forum – Practice meets Academia #5 Forskningsplattformarna Urban Arena vid Lunds universitet och SLU Urban Futures arrangerar för femte gången den uppskattade mötesplatsen 'Urban Forum'. Här

Urban Forum 6

Urban Forum – Practice meets Academia #6 Den 19 november arrangerar forskningsplattformarna Urban Arena vid Lunds universitet och SLU Urban Futures den sjätte omgången av mötesplatsen 'Urban Forum'.

Öka avstånden mellan vitklöverfälten

För att komma tillrätta med fröskadegörare hos vitklöver behövs fälten flyttas cirka 2-3 kilometer varje år. Ett ökat avstånd mellan fälten kan bli en del av en växtskyddstrategi där olika metoder

Loading…