Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till internationell verksamhet att göra.


Det finns 94 sidor som är taggade med Internationellt:

Globalt ledarskapsprogram hållbarhet

SLU har tillsammans med bland annat Uppsala universitet, fått i uppdrag att genomföra ett nytt globalt ledarskapsprogram, Leadership for Transformative Change, inom hållbar utveckling. De närmsta två

Global: COP27 blogg

Läs den nya bloggen skriven av Hanna Wolf, Projektledare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljöintegrering samt rådgivare vid Sida’s Helpdesk för Miljö och klimatförändringar. Hon

Stödmedel

Om du koordinerar en stor ansökan eller ett samarbetsprojekt kan Grants Office hjälpa dig genom olika typer av stödmedel - koordinatorspremie, granskningsstöd och utbildningsstöd. Dessa olika

Regler och verktyg

Här kan du ta reda på vilka skyldigheter du har när du ansöker om extern finansiering eller genomför ett externt finansierat projekt på SLU. Du hittar även länkar till verktyg och mallar som hjälper

IP Management

Många forskningsfinansiärer kommer be dig att inkludera en plan eller strategi för att hantera immateriella rättigheter (IP) eller kunskapstillgångar när du skickar in din ansökan. Detta kan

Projektimplementering och rapportering

När en ansökan har beviljats är det vanligtvis mycket arbete kopplat till att starta upp och genomföra ett forskningsprojekt, oavsett om SLU är koordinator eller partner. I synnerhet är det ett stort

Proaktivt arbete

Grants Office bevakar kontinuerligt framtida finansieringsmöjligheter som är lämpliga för SLU-forskare, med fokus på SLU:s stora externa finansiärer som de europeiska ram- och samarbetsprogrammen. Vi

Finansiärer

Specifik information om svenska och internationella finansiärer

Internationella finansiärer

Några nordiska/internationella möjligheter till finansiering NordForsk https://www.nordforsk.org/sv Nordic Forest Research nordicforestresearch.org/ The Nordic Joint Committee for Agricultural and

EU-finansiärer

Beroende på vilket forskningsprojekt du planerar finns det olika typer av finansiering att ansöka om. På den här sidan hittar du information om möjligheter som finansieras av Europeiska unionen.

Svenska finansiärer

Några av de för SLU viktigaste svenska statliga och privata finansiärerna.

Råd och utbildning

Här kan du få veta hur du får stöd med dina ansökningar och dina pågående projekt

Loading…