Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till internationell verksamhet att göra.


Det finns 102 sidor som är taggade med Internationellt:

Svenska finansiärer

Några av de för SLU viktigaste svenska statliga och privata finansiärerna.

Finansiärer

Specifik information om svenska och internationella finansiärer

Skriva en stark ansökan

Tips från Grants Office.

EU-finansiärer

Beroende på vilket forskningsprojekt du planerar finns det olika typer av finansiering att ansöka om. På den här sidan hittar du information om möjligheter som finansieras av Europeiska unionen.

Horisont Europa globala utmaningar – kluster & missionerna

Den största delen av Horisont Europaprogrammet syftar till att omvandla resultaten av utmärkt forskning till innovativa lösningar för att förbättra medborgarnas dagliga liv och bidra till att lösa

Externfinansiering

Här hittar du information om olika finansiärer och finansieringsformer, en översikt av det stöd och de verktyg som finns för att hjälpa dig att ansöka om och hantera forskningsprojekt, samt hur du

Grants Office Support

Grants Office erbjuder SLU:s forskare, lärare och administratörer hjälp och support med externfinansiering genom vår expertis och praktiskt stöd med målet att SLU kan uppfylla sina mål. Våra tjänster

Kriget i Ukraina och dess påverkan på livsmedelstrygghet

Kriget i Ukraina medför extrema effekter för människorna i landet. Förutom ett enormt lidande och det stora behovet av humanitärt stöd, får kriget även andra följder. En av dem är den negativa

Erasmus

Erasmus+ ska bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa genom att öka kvaliteten inom utbildningsområdet. Programperioden 2021 - 2027 erbjuder många utvecklingsmöjligheter både för

SLU och Stockholm+50

Stockholmskonferensen 1972 var den första miljökonferensen som FN anordnade. Nu 50 år senare hålls ett nytt miljötoppmöte i Stockholm. Ambitionen är att snabba på omställningen för att nå de globala

PARC förbättrar riskbedömning av kemikalier

Ett europeiskt forsknings- och innovationsprogram har i dagarna lanserats för att utveckla nästa generations riskbedömning för kemikalier. Programmet som heter PARC, European Partnership for

Konferens: Getting our cities right #1

Konferens: Getting our cities right #1: From critical urbanities to sustainable foodscapes hanna.weiber.post@slu.se Varmt välkommen till en konferens anordnad av framtidsplattformen SLU Urban

Loading…