Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som har anknytning till internationell verksamhet att göra.


Det finns 89 sidor som är taggade med Internationellt:

Urban Forests - Grön och blå infrastruktur för urban hälsa och välbefinnande

Grön och blå infrastruktur för urban hälsa och välbefinnande hanna.weiber.post@s.u.se Vårterminens tredje och sista webbinarium i serien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och

Klimatsamtal: Kommunicera forskning för att genomföra klimatåtgärder

viktor.karlsson@slu.se SLU:s framtidsplattformar och SLU Global bjuder in alla intresserade till ett seminarium om hur forskning och forskningsresultat kan kommuniceras på olika sätt. Mer

Ansök om medel från SLU Global

Syftet med utlysningen är att stödja forskare och annan personal vid SLU i initiativ som bidrar till de globala målen i linje med Policyn för SLU:s globala bidrag till Agenda 2030 och SLU:s strategi

Genusperspektiv

Det finns ökande krav från finansiärer att du ska beskriva om det finns köns- eller genusperspektiv i din föreslagna forskning och hur du planerar att ta itu med dem genom din forskningsdesign,

Kunskapsutbyte med afrikansk miljöövervakning

Vi har en ovanligt lång tradition av robust miljöövervakning och miljöanalys (EMA) i Sverige. De många fördelarna med att övervaka och analysera förändringar i miljön är något vi gärna delar, varför

Projektimplementering och rapportering

När en ansökan har beviljats är det vanligtvis mycket arbete kopplat till att starta upp och genomföra ett forskningsprojekt, oavsett om SLU är koordinator eller partner. I synnerhet är det ett stort

Proaktivt arbete

Grants Office bevakar kontinuerligt framtida finansieringsmöjligheter som är lämpliga för SLU-forskare, med fokus på SLU:s stora externa finansiärer som de europeiska ram- och samarbetsprogrammen. Vi

Budgetering

De flesta finansiärer kräver att du skickar in en projektbudget som en del av din ansökan. Det är viktigt att sätta ihop en välstrukturerad, balanserad och realistisk budget för din ansökan - inte

Utbildning och utveckling

Vid sidan av att ge stöd i till forskare i ansökningsprocessen, har Grants Office även ett uppdrag att jobba med utbildning och kompetensutveckling för att höja SLU:s kapacitet att skriva

Stora samarbetsprojekt

Många forskningsbidrag är öronmärkta för stora samarbetsprojekt där flera, ofta internationella, partners tillsammans bedriver tvärdisciplinär forskning. Som regel krävs även ett nära samarbete

Stora individuella projekt

Flera nationella och internationella finansiärer erbjuder särskilda bidrag till stöd för karriärutveckling. Som regel kan dessa medel sökas av enskilda personer och har som målsättning att hjälpa

Ansök om medel från SIANI-SLU Global

Syftet med utlysningen är att stödja SLUs forskare och annan personal att engagera sig i SLU Globals samarbete med SIANI (Swedish International Agriculture Network Initiative) och att kommunicera

Loading…