Medarbetarwebben

Utlysningar av externa bidrag

Här kan du hitta utlysningar av externa bidrag. 


Det finns 52 sidor som är taggade med Utlysningar av externa bidrag:
Pivot - hitta finansiering

Pivot - hitta finansiering

Pivot är en global söktjänst för utlysningar av forskningsmedel. Låt Pivot ge dig veckovisa e-post uppdateringar av relevanta utlysningar - efter att du har lagt en timma på att justera din sökning.

Stödmedel

Stödmedel

På SLU finns några olika former av ekonomiska stödmedel som syftar till att sänka trösklarna för att koordinera större ansökningar samt att höja kvaliteten på dem. Medlen nedan förvaltas av Grants

Horisont 2020

Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation (2014–2020) Horisont 2020 är EU:s nuvarande ramprogram för forskning och innovation för åren 2014–2020 och har en budget på cirka 77

Vinnova

Vinnova – en statlig myndighet under Näringsdepartementet Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga. Vinnova identifierar

VH EU-TEAM Lunch seminar

VH EU-TEAM Lunch seminar

VH EU-TEAM Lunch seminar fredrik.granberg@slu.se The VH EU-team invites both junior and senior researcher to participate in the lunch seminar. At the seminar we will discuss how VH can collaborate

Cost

COST – en finansieringskälla för forsknings- och innovationsnätverk COST, kort för ”Cooperation in Science and Technology” är ett EU-finansierat program som stödjer bildandet av nya forskningsnätverk

Interreg

Strukturfonder - InterReg Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat InterReg, är program som syftar till att utveckla samarbete över nationsgränserna. Målsättningen är att uppmuntra städer och

Mistra

Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra är en oberoende offentlig forskningsfinansiär som stödjer forskning med strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar

Sida

Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Sida är Sveriges biståndsmyndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra svensk utvecklingspolitik. Sida

Jordbruksverket

Jordbruksverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för förvaltning inom jordbruk, fiske, rennäring och landsbygd med målsättningen att Sverige ska kunna producera mat på ett hållbart och lönsamt

Life

LIFE-programmet är EU:s finansieringsinstrument för miljö- och klimatprojekt, med målsättningen att bidra till utvecklingen och genomförandet av EU:s miljö- och klimatpolitik och lagstiftning.

Energimyndigheten

Energimyndigheten är en statlig myndighet med ansvar för att skapa förutsättningar för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling inom energiområdet, med målsättningen att leda Sverige i

Loading…