Hoppa till huvudinnehåll

Utlysningar av externa bidrag

Här kan du hitta utlysningar av externa bidrag. 


Det finns 57 sidor som är taggade med Utlysningar av externa bidrag:

Medel för landsbygdsforskning

Forskare inom landsbygds- eller regionalforskning kan nu söka medel för att stärka samarbetet och nätverkande inom fältet. Denna gång erbjuds även möjlighet att söka stöd för samverkan med det

Svenska finansiärer

Några av de för SLU viktigaste svenska statliga och privata finansiärerna.

Finansiärer

Specifik information om svenska och internationella finansiärer

Datadriven Life Science - DDLS

DDLS är ett forskningsprogram som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och samordnas av Science for Life Laboratory (SciLifeLab) i samarbete med tio svenska universitet och

Externfinansiering - utlysningar

Här hittar du information om olika finansiärer och finansieringsformer, en översikt av det stöd och de verktyg som finns för att hjälpa dig att ansöka om och hantera forskningsprojekt, samt hur du

Horisont 2020

Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation (2014–2020) Horisont 2020 är EU:s nuvarande ramprogram för forskning och innovation för åren 2014–2020 och har en budget på cirka 77

Energimyndigheten

Energimyndigheten är en statlig myndighet med ansvar för att skapa förutsättningar för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling inom energiområdet, med målsättningen att leda Sverige i

Cost

COST – en finansieringskälla för forsknings- och innovationsnätverk COST, kort för ”Cooperation in Science and Technology” är ett EU-finansierat program som stödjer bildandet av nya forskningsnätverk

Vinnova

Vinnova – en statlig myndighet under Näringsdepartementet Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga. Vinnova identifierar

Skriva en stark ansökan

Tips från Grants Office.

Grants Office Support

Grants Office erbjuder SLU:s forskare, lärare och administratörer hjälp och support med externfinansiering genom vår expertis och praktiskt stöd med målet att SLU kan uppfylla sina mål. Våra tjänster

Proaktivt arbete

Grants Office bevakar kontinuerligt framtida finansieringsmöjligheter som är lämpliga för SLU-forskare, med fokus på SLU:s stora externa finansiärer som de europeiska ram- och samarbetsprogrammen. Vi

Loading…