Hoppa till huvudinnehåll

Utlysningar av externa bidrag

Här kan du hitta utlysningar av externa bidrag. 


Det finns 58 sidor som är taggade med Utlysningar av externa bidrag:

Forska utan djurförsök

Forska Utan Djurförsök stödjer forskning inom alla områden där djurförsök sker idag. Vi ser gärna ansökningar som kännetecknas av nytänkande för att hitta möjligheter att ersätta eller på andra sätt

Minskat matsvinn

Naturvårdsverket vill med denna utlysning stödja forskning som ökar kunskapen om effektiva åtgärder för att minska matsvinnet och bidrar till en resurseffektiv livsmedelskedja. Naturvårdsverket

Hållbar klimatomställning och klimatanpassning

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in forskare att söka tillämpad och policyrelevant forskning i ett femårigt program som kopplar samman frågor om minskad klimatpåverkan,

Vattenkraftens miljöpåverkan

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning stödja forskning om påverkan från vattenkraft och andra dammar på samhälle, landskap, ekosystem och arter. Syftet är att öka

Forskningsmedel för hållbart jordbruk

Den tredje interna utlysningen i EU-programmet "EJP SOIL - Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils" är nu öppen mellan den 1 april och den 31 maj. Det övergripande målet

Strategisk mobilitet 2022

SSF:s uppdrag är att finansiera forskning av högsta kvalitet som bidrar till Sveriges konkurrenskraft och samtidigt främja rörlighet både internationellt, nationellt och mellan universitet, institut

Research networks in forest damage and climate change

Nordic Forest Research (SNS) och Forest Bioeconomy Network (ForBioeconomy) utlyser härmed en gemensam nätverksutlysning för nordiska forskare. Syftet med utlysningen är att främja samarbete och

Hållbar vattenresurshantering

Genom denna utlysning vill Formas stimulera forskning inom vattenresurshantering där kopplingen mellan vatten, samhälle och miljö är i fokus, och ger förutsättningar för att utveckla verktyg och

Jordbruksverket

Jordbruksverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för förvaltning inom jordbruk, fiske, rennäring och landsbygd med målsättningen att Sverige ska kunna producera mat på ett hållbart och lönsamt

Skriva en stark ansökan

Tips från Grants Office.

Grants Office Support

Grants Office erbjuder SLU:s forskare, lärare och administratörer hjälp och support med externfinansiering genom vår expertis och praktiskt stöd med målet att SLU kan uppfylla sina mål. Våra tjänster

EU-finansiärer

Beroende på vilket forskningsprojekt du planerar finns det olika typer av finansiering att ansöka om. På den här sidan hittar du information om möjligheter som finansieras av Europeiska unionen.

Loading…