Medarbetarwebben

Utlysningar av externa bidrag

Här kan du hitta utlysningar av externa bidrag. 


Det finns 64 sidor som är taggade med Utlysningar av externa bidrag:
Grants Office Support

Grants Office Support

Grants Office erbjuder SLU:s forskare, lärare och administratörer hjälp och support med externfinansiering genom vår expertis och praktiskt stöd med målet att SLU kan uppfylla sina mål. Våra tjänster

Nationella finansiärer

Nationella finansiärer

Svenska statliga och privata finansiärer.

Proaktivt arbete

Grants Office bevakar kontinuerligt framtida finansieringsmöjligheter som är lämpliga för SLU-forskare, med fokus på SLU:s stora externa finansiärer som de europeiska ram- och samarbetsprogrammen. Vi

Horisont 2020

Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation (2014–2020) Horisont 2020 är EU:s nuvarande ramprogram för forskning och innovation för åren 2014–2020 och har en budget på cirka 77

Internationella finansiärer

Några nordiska/internationella möjligheter till finansiering NordForsk https://www.nordforsk.org/sv Nordic Forest Research nordicforestresearch.org/ The Nordic Joint Committee for Agricultural and

Energimyndigheten

Energimyndigheten är en statlig myndighet med ansvar för att skapa förutsättningar för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling inom energiområdet, med målsättningen att leda Sverige i

Externfinansiering - utlysningar

Externfinansiering - utlysningar

Menyerna ovan leder till information om stöd till externfinansiering, med fokus på att söka forskningsbidrag. Nedan finns ett urval av aktuella utlysningar. Om finansiären har utlysningstext på

Projektimplementering och rapportering

När en ansökan har beviljats är det vanligtvis mycket arbete kopplat till att starta upp och genomföra ett forskningsprojekt, oavsett om SLU är koordinator eller partner. I synnerhet är det ett stort

Formas-seminarium

Formas-seminarium

Formas årliga öppna utlysning har nu öppnat. SLU-biblioteket vill uppmärksamma forskare och andra intresserade om att villkoren för vetenskaplig publicering har förändrats från och med år 2021. I

EU-finansiärer

EU-finansiärer

Beroende på vilket forskningsprojekt du planerar finns det olika typer av finansiering att ansöka om. På den här sidan hittar du information om möjligheter som finansieras av Europeiska unionen.

Pivot - hitta finansiering

Pivot - hitta finansiering

Pivot är en global söktjänst för utlysningar av forskningsmedel. Låt Pivot ge dig veckovisa e-post uppdateringar av relevanta utlysningar - efter att du har lagt en timma på att justera din sökning.

Finansiärer

Finansiärer

Specifik information om svenska och internationella finansiärer

Loading…