Hoppa till huvudinnehåll

Utlysningar av externa bidrag

Här kan du hitta utlysningar av externa bidrag. 


Det finns 63 sidor som är taggade med Utlysningar av externa bidrag:

Open call for research projects in Nordic forest research

The aim of the call is to bridge gaps between research and forestry in practice. We also want to interlink projects initiated in different Nordic countries and increase synergies in forest research

OPEN CALL for annual research networks

Welcome to apply for funding for workshops, seminars, scientific meetings or open conferences – IRL, digital or hybrid. Networks could also use the funding to produce peer-reviewed scientific papers,

EIT Food Collaborative Missions Programmes (Healthier lives through food; Net zero food system; Reducing risk for a fair & resilient food system)

We’ve launched a competitive, open Impact Funding Framework to promote ambitious, long-term collaboration that will lead to food systems change to benefit us all. We want our co-investment to have a

European Research Council Proof of Concept Grant

The ERC Proof of Concept Grants aim at facilitating exploration of the commercial and social innovation potential of ERC funded research and are therefore available only to Principal Investigators

Internationell postdok inom naturvetenskap och teknikvetenskap (höstens utlysning)

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga

Marie Skłodowska Curie (MSCA) Postdoctoral Fellowships

Mobility within Europe and globally. Utlysningen

Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024

Den här utlysningen syftar till att möjliggöra för kommuner och regioner att öka sin förmåga och kapacitet att främja en omställning mot klimatneutralitet samtidigt som de prioriterar social

Impact Innovation: Samverkan för Hållbart vatten för alla

Erbjudandet ingår i programmet Water Wise Societies, som är en del av Impact Innovation, en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Det riktar sig till aktörer från olika sektorer

Framtidens Forskningsledare

Deltagarna får under en femårsperiod ett bidrag på 15 miljoner kronor vardera och genomgår dessutom en gedigen ledarskapsutbildning. Målet med programmet är att ge nyetablerade forskare med högsta

En ekosystembaserad akvatisk förvaltning

Utlysningen syftar till att ta fram kunskap som stödjer myndigheter och andra samhällsaktörers arbete med att utveckla den ekosystembaserade förvaltningen av akvatiska ekosystem, såväl i sött som

Framtidens miljöövervakning

Enskilda forskare eller forskargrupper bjuds in att söka medel för forskningsprojekt på maximum fem miljoner kronor fördelat på upp till tre år (2025–2027). Utlysningens fokus är på utveckling och

Öppna utlysningen 2024

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed medel för forsknings- och utvecklingsprojekt inom Stiftelsens två fokusområden: Livsmedel respektive Klimat & miljö. Stiftelsen beviljar medel till

Loading…