Medarbetarwebben

Utlysningar av externa bidrag

Här kan du hitta utlysningar av externa bidrag. 


Det finns 57 sidor som är taggade med Utlysningar av externa bidrag:
Ansökningsekonomi - introduktionskurs för projektekonomer

Ansökningsekonomi - introduktionskurs för projektekonomer

Kursen handlar om externfinansiering med fokus på SLU-gemensamma rutiner och verktyg i arbetet med att ansöka om externa bidrag. Kursmaterial 2019 Presentation (PowerPoint) Kalkylexempel (Excel)

Lantmännen livsmedel och förpackningar

Lantmännens forskningsstiftelse investerar i forskning vid olika högskolor, universitet eller institut, både nationellt och internationellt. Stiftelsen delar årligen ut 25 miljoner kronor och syftet

Lantmännen livsmedel och förpackningar

Lantmännens forskningsstiftelse investerar i forskning vid olika högskolor, universitet eller institut, både nationellt och internationellt. Stiftelsen delar årligen ut 25 miljoner kronor och syftet

Mistra

Mistra

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Typ av finansiär: Svensk oberoende offentlig stiftelse Kostnadstäckning: Mistra kräver normalt att en summa som minst motsvarar 15% av Mistra-bidraget

EU-ekonominätverk

EU-ekonominätverk

I SLU:s EU-ekonominätverk träffas institutionsekonomer för att utbyta erfarenhet om ekonomiadministration i EU-ansökningar och EU-projekt. Nätverket inkluderar EU-finansiering som kanaliseras via

Wallenberg

Wallenberg

Typ av finansiär: Svenska privata stiftelser Kostnadstäckning: Varierar beroende på stödform, men aldrig full täckning till indirekta kostnader och lokalkostnader. Exempel på kostnadstäckning .

Digital transformation av livsmedelssystemet

Inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel kommer Formas att utlysa upp till 60 miljoner kronor under tre år för projekt som bidrar till den digitala transformationen av

Medlemmar i SLU:s EU-team

Medlemmar i SLU:s EU-team

SET-medlemmar och adjungerade Ylva Hillbur, Vice rektor internationella relationer Göran Ståhl, Dekan S Torleif Härd, Dekan NJ Lena Ekelund Axelson, Prodekan LTV Dirk-Jan De Koning, Dekan V Marnie

Formas ansökningsdiskussion

Formas ansökningsdiskussion

Förbättra din ansökan till Formas genom att diskutera den i grupp om 3-5 personer under handledning av person med ansökningserfarenhet. Inför Formas öppna utlysning arrangerar Externfinansiering/

Formas

Formas

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Typ av finansiär: Svenskt forskningsråd - myndighet Kostnadstäckning: Fulla kostnaden enligt regleringsbrev Formas bidrar till att

Forskningssekreterare

Forskningssekreterare

Generellt har SLU:s forskningssekreterare rollen att stödja universitets- och fakultetsledning, men också att vara en länk mellan ledning och forskargrupper. Den del av forskningssekreterarnas

Digital transformation av livsmedelssystemet

Inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel kommer Formas att utlysa upp till 60 miljoner kronor under tre år för projekt som bidrar till den digitala transformationen av

Loading…