Sida

Senast ändrad: 29 september 2022
sida logga

Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Sida är Sveriges biståndsmyndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att genomföra svensk utvecklingspolitik. Sida arbetar för att minska världens fattigdom genom att förmedla resurser och kunskap som gör skillnad för människor i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Det görs i samarbete med civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv och universitet. Sidas verksamhet finansieras av svenska skattemedel.

Sida genomför inte biståndsinsatserna, utan arbetar i partnerskap med andra aktörer. Sida förmedlar finansiella resurser och utvecklar kunskap och kompetens, medan samarbetsparten är den som driver och genomför projekten. Varje land ansvarar för sin utveckling, och lokala samarbetsparter är alltid de som vet bäst hur lokala problem kan lösas.

Finansieringsformer

Samarbetsmöjligheter för forskare och universitet samt annan information för befintliga och potentiella partners hittar du på Sidas engelska partnersidor.

Medfinansiering

Sida täcker den fulla kostnaden enligt regleringsbrev om inte annat framgår av utlysningstexten.

Att skriva och skicka in en ansökan

I regel är det en organisation i mottagarlandet som är huvudsökande, inte en svensk organisation. Ansökan skickas direkt till Sida.

Information om aktuella utlysningar finns på Sidas webb och där finns också information och riktlinjer om ansökningsförfarandet för olika utlysningar.  Sidas upphandlingar utannonseras på Kommers Annons.

Stöd med din ansökan

Hjälp med budget i första hand institutionens projektekonom. Använd SLU:s projektkalkyl för att göra en projektbudget. Grants Office bistår gärna med ett allmänt stöd till koordinerande forskare. Kontakta via grantsoffice@slu.se

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Det kan vara lämpligt att kontakta SLU Global om man avser att söka medel från Sida.

Projekthantering

Instruktioner för rapportering ges för respektive anslag/bidrag av Sida.