Ansökningsekonomi - introduktionskurs för projektekonomer

Senast ändrad: 12 oktober 2023

Kursen vänder sig i första hand till den som är ny i den administrativa rollen projektekonom. Den handlar om externfinansiering med fokus på SLU-gemensamma rutiner och verktyg i arbetet med att ansöka om externa bidrag. Den del av externfinansieringsprocessen som berörs är fr.o.m. finansiärens utlysning fram till det att kontrakt tecknas för beviljade ansökningar.


Presentation i kurstillfälle 2023-10-12 (pdf) >>

Kalkylexempel i kurstillfälle 2023-10-12 (word) >>

Kalkylexempel i kurstillfälle 2023-10-12 (excel) >>


Målgrupp
Målgruppen är i första hand nya projektekonomer som inte har deltagit i kursen tidigare. Projektekonomer som har deltagit tidigare, men vill friska upp sina kunskaper inom kursmomenten (se Innehåll nedan) är också välkomna.

Lärandemål
Kunskap om SLU-gemensamma rutiner och verktyg i arbetet med att ansöka om externa bidrag, inklusive tillämpning av dessa rutiner och verktyg.

Innehåll
Kursen tar upp det som ingår i externfinansieringsstöd - översikt. Det mest omfattande momentet är genomgång, inklusive övningsexempel, av SLU:s projektkalkyl.

Omfattning
Ca fem timmar.

Tid och plats
Torsdag 12 oktober 2023 klockan 9-15 via zoom.

Anmälan
Anmälan till frank.sterner@slu.se senast 6 oktober.

Kursledare
Frank Sterner