SLU:s externfinansiering från 2010

Senast ändrad: 02 mars 2023
mynt

I excelblad (länk nedan) finns belopp på bidrag och uppdrag från alla SLU:s externfinansiärer fr.o.m. 2010. I exceldokumentet finns också blad om externfinansieringsgrad, om externfinansiering per person i olika personalgrupper och om oförbrukade bidrag. Därutöver har dokumentet ett blad med SLU:s andel av totala bidragen från Formas och Vetenskapsrådet.

Större delen av externfinansieringen är bidrag som normalt erhålls efter att ha konkurrerat med andra sökande i en bidragsutlysning. Uppdrag utgör ca 20 procent av SLU:s totala externfinansiering. Uppdragen är normalt mer specifika och styrda av uppdragsgivaren.

SLU:s externfinansiering fr.o.m. 2010 (Excel) >>