Stödfunktioner kring externfinansiering på SLU

Senast ändrad: 27 februari 2024
slu logga

Det finns en rad avdelningar inom SLU:s verksamhetsstöd som på olika sätt jobbar med stöd till dig som är forskare eller institutionsadministratör i frågor som rör externfinansiering.

 • Grants Office
  Grants Office (Enheten för externfinansiering) är SLU:s huvudsakliga supportfunktion för externfinansiering. De hjälper till och ger råd i allt från projektplanering, budgetering, ansökningsskrivning till projektgenomförande, projektavslut och revision

 • Juridikavdelningen
  Hjälper till med kontrakt och konsortialavtal samt IPR-frågor

 • Forskningssekreterare
  Finns på alla fyra fakulteter och är fakulteternas kontaktpersoner för bl.a. forskningsfrågor

 • Donationer och samarbeten
  Har du en idé om ett projekt eller annan satsning som vore intressant att fundraisa till kan du kontakta fundraising-ansvarig på din fakultet eller SLU:s centrala fundraiser

 • SLU Global
  Personalen vid SLU Global är specialiserade på SLU:s samarbeten med låg- och medelinkomstländer

 • SLU-Biblioteket med Data Management Support (DMS)
  Biblioteket kan hjälpa till med publiceringsanalyser, visualiseringar och hantering av forskningsdata.

 • Ekonomiavdelningen
  Central support runt finansiella frågor

 • EU-ekonominätverket
  Ett nätverk av ekonomiadministratörer och projektekonomer

 • SET - Strategiskt Externfinansieringsteam
  Ett fakultetsöverskridande forum för strategiska frågor runt SLU:s externfinansiering

 • Institutionernas administrativa stöd
  Institutionernas stöd till forskarna runt projektadministration

 • Språket på SLU
  Språkstöd (Sv & Eng) för alla anställda

 • Arkiv
  Public 360

 • SLU Holding
  Innovationsstödet på SLU med rådgivare och affärsutvecklare som är experter på att utveckla forskningsresultat till nya processer, tjänster eller produkter

 • Utbildningsavdelningen
  Administrerar studentutbyten och andra typer av utbyten. Experter på ansökningar till Erasmus-programmet

 • GHAL - Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap
  Anordnar bl.a. kurser i ledarskap som chef eller forskare

 • Nagoyafrågor
  Stöd till forskare när det gäller Nagoyprotokollet och EU:s ABS-förordning