Stödfunktioner kring externfinansiering på SLU

Senast ändrad: 21 september 2022
slu logga

Det finns en rad avdelningar inom SLU:s verksamhetsstöd som på olika sätt jobbar med stöd till dig som är forskare eller institutionsadministratör i frågor som rör externfinansiering.

 • Grants Office
  Grants Office (Enheten för externfinansiering) är SLU:s huvudsakliga supportfunktion för externfinansiering. De hjälper till och ger råd i allt från projektplanering, budgetering, ansökningsskrivning till projektgenomförande, projektavslut och revision
 • Juridikavdelningen
  Hjälper till med kontrakt och konsortialavtal samt IPR-frågor
 • Forskningssekreterare
  Finns på alla fyra fakulteter och är fakulteternas kontaktpersoner för bl.a. forskningsfrågor
 • Donationer och samarbeten
  Har du en idé om ett projekt eller annan satsning som vore intressant att fundraisa till kan du kontakta fundraising-ansvarig på din fakultet eller SLU:s centrala fundraiser.
 • SLU Global
  Personalen vid SLU Global är specialiserade på SLU:s samarbeten med låg- och medelinkomstländer
 • SLU-Biblioteket med Data Management Support (DMS)
  Bistår gärna i frågor som rör bibliometri och datalagringsfrågor etc.
 • Ekonomiavdelningen
  Central support runt finansiella frågor
 • EU-ekonominätverket
  Ett nätverk av ekonomiadministratörer och projektekonomer
 • SET - Strategiskt Externfinansieringsteam
  Ett fakultetsöverskridande forum för strategiska frågor runt SLU:s externfinansiering
 • Institutionernas administrativa stöd
  Institutionernas stöd till forskarna runt projektadministration
 • Språket på SLU
  Språkstöd (Sv & Eng) för alla anställda
 • Arkiv
  Public 360
 • SLU Holding
  Innovationsstödet på SLU med rådgivare och affärsutvecklare som är experter på att utveckla forskningsresultat till nya processer, tjänster eller produkter
 • Utbildningsavdelningen
  Administrerar studentutbyten och andra typer av utbyten. Experter på ansökningar till Erasmus-programmet
 • GHAL - Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap
  Anordnar bl.a. kurser i ledarskap som chef eller forskare
 • Nagoyagruppen
  Ger stöd till forskare när det gäller Nagoyprotokollet och EU:s ABS-förordning