Ekonomiavdelningens externfinansieringsstöd

Senast ändrad: 07 januari 2019

Ekonomiavdelningens stöd till externfinansiering är främst hantering av externfinansieringskontrakt i ekonomisystemet och användning av ekonomisystemet för ekonomiska rapporter till finansiärer.