Externfinansieringsstöd

Senast ändrad: 20 december 2023
support

Det finns flera källor till stöd för SLU-institutionernas arbete med externfinansiering. Via knapp nedan ges en översiktlig bild av stödet till alla ansökningar och till beviljade ansökningar.

 

Översikten har fokus på det stöd som SLU:s gemensamma verksamhetsstöd erbjuder. Den del av externfinansieringsprocessen som berörs är fr.o.m. finansiärens utlysning fram till det att kontrakt tecknas för beviljade ansökningar. Översikten tar inte ställning till hur användningen av stödet fördelas inom institutionen - mellan projektledare, institutionsadministration och institutionsledning.