Externfinansieringsstöd

Senast ändrad: 12 januari 2023
support

Det finns flera källor till stöd för SLU-institutionernas arbete med externfinansiering. Via länk nedan ges en översiktlig bild av stödet till alla ansökningar och till beviljade ansökningar. Översikten tar inte ställning till hur användningen av stödet fördelas inom institutionen - mellan projektledare och institutionsadministration.