EU-ekonominätverket

Senast ändrad: 10 oktober 2022

I SLU:s EU-ekonominätverk träffas institutionsekonomer för att utbyta erfarenhet om ekonomiadministration i EU-ansökningar och EU-projekt. Nätverket inkluderar EU-finansiering som kanaliseras via svenska myndigheter (t.ex. Jordbruksverket).

Exterfinansiering/Grants Office och ekonomiavdelningen arrangerar nätverksträffar för institutionsekonomer ett par gånger per år. I träffarna ges information om nyheter kring ekonomi i EU-ansökningar och EU-projekt. Erfarenhetsbyte mellan institutionsekonomer är också ett viktigt syfte med träffarna.

Nätverket är öppet för alla intresserade, kontakta någon av personerna nedan för att ansluta.

Nätverket har en digital arbetsplats. Den som har någon av de administrativa rollerna beslutsstöd, projektekonom eller övergripande ekonom har behörighet till arbetsplatsen.