Projektimplementering och rapportering

Senast ändrad: 24 februari 2023
Projektimplementering

När en ansökan har beviljats är det vanligtvis mycket arbete kopplat till att starta upp och genomföra ett forskningsprojekt, oavsett om SLU är koordinator eller partner. I synnerhet är det ett stort åtagande att vara involverad som koordinator, WP-ledare eller partner i ett stort samarbetsprojekt. Både vad gäller vetenskaplig och ekonomisk rapportering. Parallellt med den rapportering som krävs av finansiären, är det också viktigt att se till att den SLU-interna ekonomiska redovisningen är korrekt och följer gällande rutiner.

På SLU är det vanligtvis institutionens ansvar att ge stöd under genomförande och administration av forskningsprojekt, vilket även inkluderar hantering av ekonomiska frågor och kontrakt. Varje avdelning har därför en dedikerad person med den administrativa rollen ”projektekonom”, som är ansvarig för att stödja genomförandet och rapporteringen av forskningsprojekt.

Universitetsadministrationens stöd till projektredovisning och ekonomisk rapportering till finansiären kommer främst från ekonomiavdelningen via projektekonomi@slu.se 

SLU:s jurister ansvarar för att ge stöd i juridiska och avtalsenliga frågor, bl.a. med att upprätta och granska konsortialavtal.

Med SLU Holding kan du diskutera frågor som; Hur kan forskningsresultat nyttiggöras? Vem kan tillgodogöra sig nyttan och hur? 

När du startar upp eller deltar i ett projekt kan Grants Office ge dig ytterligare stöd, anpassat till dina behov. Några exempel på hur vi kan hjälpa dig är:

  • Rådgivning under beredningsfasen för kontraktet (märk dock att SLU:s jurister ansvarar för att ge stöd till juridiska och avtalsenliga frågor)
  • Hjälpa dig att organisera ett uppstartsmöte - för ditt konsortium om du är koordinator, eller internt på SLU om du är WP-ledare eller partner i ett projekt
  • Rådgivning kring mallar för ekonomisk rapportering, tidsrapporter, projektrapportering och revision
  • Rådgivning kring frågor kopplade till EU:s ansökningsportal

 

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill ha stöd från oss på Grants Office med projektimplementering eller ekonomisk rapportering, kontakta någon av oss

Christer Borglin & Hallvard Wie