Medarbetarwebben

För doktorander

Forskarstuderande behöver relevant information om utbildningsprocessen under sin utbildning. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedöms vara av intresse för en doktorand/forskarstuderande.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är forskarstuderande, på medarbetarwebben.


Det finns 335 sidor som är taggade med För doktorander:
Älskade jordgubbar och smultron – kulturarvssorter i Nationella genbanken

Älskade jordgubbar och smultron – kulturarvssorter i Nationella genbanken

Älskade jordgubbar och smultron – kulturarvssorter i Nationella genbanken futurefood@slu.se Lunchwebbinarium från SLU Future Food: Jordgubbar och smultron hör sommaren till, men sorterna som vi

Hållbar animalieproduktion i utmanande klimat

Hållbar animalieproduktion i utmanande klimat

Hållbar animalieproduktion i utmanande klimat futurefood@slu.se Hur påverkas den svenska produktionen av animaliska livsmedel under en kris orsakad av klimatförändring och extremväder? Vilka

Vinodling i ett kallare klimat

Vinodling i ett kallare klimat

Vinodling i ett kallare klimat futurefood@slu.se Lunchwebbinarium från SLU Future Food: I Sverige har vi odlat druvor för vinproduktion i ett tiotal år och svenska viner har uppmärksammats

Hur fattar politiker beslut?

Hur fattar politiker beslut?

Hur fattar politiker beslut? Vetenskaplig kunskap i beslutsfattande futurefood@slu.se Som forskare frågar men sig ofta varför politiker inte i högre grad följer de forskningsrön som finns i olika

EU-taxonomin

EU-taxonomin

EU-taxonomins betydelse för jordbruket och tallriken futurefood@slu.se Den nya EU-taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi,

Hur skriver man en stark ansökan

Hur skriver man en stark ansökan

Tips från Grants Office.

Grants Office Support

Grants Office Support

Grants Office erbjuder SLU:s forskare, lärare och administratörer hjälp och support med externfinansiering genom vår expertis och praktiskt stöd med målet att SLU kan uppfylla sina mål. Våra tjänster

ISP-portalen – digital hantering av doktorandernas individuella studieplaner (ISP:er)

ISP-portalen – digital hantering av doktorandernas individuella studieplaner (ISP:er)

Alla doktorander ska ha en individuell studieplan (ISP) och fram till nu har denna hantering varit helt och hållet i pappersformat. Men från juni 2021 har SLU ett system för digital hantering av

EU-taxonomin

EU-taxonomin

EU-taxonomins betydelse för jordbruket och tallriken futurefood@slu.se Den nya EU-taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi,

Stödfunktioner på SLU

Det finns en rad avdelningar inom SLU:s administration som på olika sätt jobbar med stöd till dig som är forskare eller institutionsadministratör. Grants Office Grants Office (Enheten för

Finansiärer

Finansiärer

Specifik information om svenska och internationella finansiärer

Hållbar konsumtion av frukt och grönsaker

Hållbar konsumtion av frukt och grönsaker

Hållbar konsumtion av frukt och grönsaker futurefood@slu.se Frukt som besprutas, grönsaker som flygs in från fjärran och omogen frukt som inte smakar något. Hur ska vi få en hållbar konsumtion av

Loading…