Medarbetarwebben

För doktorander

Forskarstuderande behöver relevant information om utbildningsprocessen under sin utbildning. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedöms vara av intresse för en doktorand/forskarstuderande.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är forskarstuderande, på medarbetarwebben.


Det finns 189 sidor som är taggade med För doktorander:
Workshop om framtida biobaserade material och drivmedel på SLU.

Workshop om framtida biobaserade material och drivmedel på SLU.

Workshop om framtida biobaserade material och drivmedel på SLU. Klick denna länk för registrering och mer information på den engelska sidan. Ultuna, Stora Salen, Loftet, Duhrevägen 8, Uppsala

Workshop om framtida biobaserade material och drivmedel på SLU.

Workshop om framtida biobaserade material och drivmedel på SLU.

Workshop om framtida biobaserade material och drivmedel på SLU. Klick denna länk för registrering och mer information på den engelska sidan. Ultuna, Stora Salen, Loftet, Duhrevägen 8, Uppsala

Course Multivariate statistics

Course Multivariate statistics

Multivariate statistics, 4HP Kursen ges i Umeå 11 november - 13 december 2019. Kursen ges på engelska, för mer information inklusive kursplan klicka här. Umeå Anmälning till kursen skickas med

Course Multivariate statistics

Course Multivariate statistics

Multivariate statistics, 4HP Kursen ges i Umeå 11 november - 13 december 2019. Kursen ges på engelska, för mer information inklusive kursplan klicka här. Umeå Anmälning till kursen skickas med

Course Multivariate statistics

Course Multivariate statistics

Multivariate statistics, 4HP Kursen ges i Umeå 11 november - 13 december 2019. Kursen ges på engelska, för mer information inklusive kursplan klicka här. Umeå Anmälning till kursen skickas med

Rapporter, artiklar mm

Scaw publicerar årligen rapporter och artiklar inom området djurvälfärd och djurskydd. 2019 Widman et al. 2019. Indirect Costs of Sheep Depredation by Large Carnivores in Sweden. Wildlife Society

ASK doktorandråd

ASK doktorandråd

Doktorandrådet vid ASK, Alnarps studentkår, representerar kårens forskarstuderande i olika råd och nämnder.

Konsultation

Kom med frågor om statistiska problem eller svårförståeliga kommentarer om statistik från en granskare! Statistics@SLU erbjuder alla anställda vid SLU fri statistisk konsultation, oberoende av

Statistics III: Regression Analysis

Statistics III: Regression Analysis

Statistics III: Regression analysis, 4HP Kursen ges i Umeå 1 oktober - 4 november 2019. Kursen ges på engelska, för mer information inklusive kursplan klicka här. Umeå Anmälning till kursen

Data for estimation and modelling of forest resources (PFS0162), 4 - 22 Nov 2019

Data for estimation and modelling of forest resources (PFS0162), 4 - 22 Nov 2019

Data for estimation and modelling of forest resources (PFS0162), 4 - 22 Nov 2019 emma.sandstrom@slu.se This PhD course provide provides students with knowledge of different types of available

Baskurser - anmälan

Baskurser - anmälan

Denna sida är för närvarande under uppbyggnad. Det finns fler baskurser att söka än de som finns registrerade på denna sida, se lista över planerade baskurser inom forskarutbildningen 2019 .

Kurser

Kurser

Forskarutbildningen ska innehålla både generella baskurser och ämneskurser. Vilka regler som gäller är beroende på när doktoranden blev antagen. En enskild doktorand följer den version av

Loading…