Medarbetarwebben

För forskare

Forskare kan behöva stöd i att hitta relevant information i sin roll som forskare vid SLU. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser,som bedöms vara av intresse för en forskare.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är forskare, på medarbetarwebben.


Det finns 208 sidor som är taggade med För forskare:

Konsultation

Kom med frågor om statistiska problem eller svårförståeliga kommentarer om statistik från en granskare! Statistics@SLU erbjuder forskare och doktorander vid SLU fri statistisk konsultation, oberoende

Formas

Formas

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Typ av finansiär: Svenskt forskningsråd - myndighet Kostnadstäckning: Fulla kostnaden enligt regleringsbrev Formas bidrar till att

LTV:s fakultetsdag 2019

LTV:s fakultetsdag 2019

Alla medarbetare vid LTV-fakulteten hälsas varmt välkomna till fakultetsdagen 2019. Syftet med dagen är att ge en inblick i fakultetens olika verksamheter och träffas för gemensamma diskussioner

Forskningssekreterare

Forskningssekreterare

Generellt har SLU:s forskningssekreterare rollen att stödja universitets- och fakultetsledning, men också att vara en länk mellan ledning och forskargrupper. Den del av forskningssekreterarnas

Statistiska metoder för jämförelser av stildrag hos Bach och andra kompositörer

I musikteori och relaterad forskning är analys av strukturer centralt, och statistiska metoder kan komma till användning. Via en kvantifiering av fugateman (omfång, längd, antal unika toner etc.) kan

Statistiska metoder för jämförelser av stildrag hos Bach och andra kompositörer

I musikteori och relaterad forskning är analys av strukturer centralt, och statistiska metoder kan komma till användning. Via en kvantifiering av fugateman (omfång, längd, antal unika toner etc.) kan

Statistiska metoder för jämförelser av stildrag hos Bach och andra kompositörer

I musikteori och relaterad forskning är analys av strukturer centralt, och statistiska metoder kan komma till användning. Via en kvantifiering av fugateman (omfång, längd, antal unika toner etc.) kan

Rapporter, artiklar mm

Scaw publicerar årligen rapporter och artiklar inom området djurvälfärd och djurskydd. 2019 Widman et al. 2019. Indirect Costs of Sheep Depredation by Large Carnivores in Sweden. Wildlife Society

FEM Seminar 20190513

FEM Seminar 20190513

SES Seminarium: The potential of very high-resolution imagery for supporting forest management and habitat conservation gustaf.egnell@slu.se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på plan 4:a vid

FEM Seminar 20190513

FEM Seminar 20190513

SES Seminarium: The potential of very high-resolution imagery for supporting forest management and habitat conservation gustaf.egnell@slu.se Öppet 30-minutersseminarium i fikarummet på plan 4:a vid

Lära på tvären: Pedagogiska utvecklingsmedel för lärare

Är du lärare inom hållbar stadsutveckling vid SLU med intresse för tvärvetenskap i utbildningen? Eller är du lärare inom ett annat område, men med intresse för att plocka in stadsutvecklingsfrågor i

EIP Innovationsstöd

Automatiserad vertikal odling i staden, AI för att öka konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion och platsspecifik ogräsbekämpning är några av de innovationer med medverkande från SLU som

Loading…