Hoppa till huvudinnehåll

För forskare

Forskare kan behöva stöd i att hitta relevant information i sin roll som forskare vid SLU. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser,som bedöms vara av intresse för en forskare.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är forskare, på medarbetarwebben.


Det finns 196 sidor som är taggade med För forskare:

How do forestry activities affect the greenhouse gas emissions from drained peat soils?

How do forestry activities affect the greenhouse gas emissions from drained peat soils? klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie.

Ten years of gender equality in forestry

Ten years of gender equality in forestry klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie. Seminarium med Elias Andersson, Institutionen för

Do dendrochronological data help us understand fire‐fuel interactions in boreal forest?

Do dendrochronological data help us understand fire‐fuel interactions in boreal forest? klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie.

What are the elements for a successful FORMAS grant?

What are the elements for a successful FORMAS grant? klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie. Seminarium med Michelle Cleary,

SSF satsar 91 miljoner på skogsforskning

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, beviljar forskningsmedel till tre skogsforskningsprojekt. María Rosario García-Gil, Ove Nilsson, båda SLU och Stefan Jansson, Umeå universitet, vill ta fram

Finansiärer

Specifik information om svenska och internationella finansiärer

gensaxen

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem futurefood@slu.se Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är

Stödfunktioner på SLU

Det finns en rad avdelningar inom SLU:s administration som på olika sätt jobbar med stöd till dig som är forskare eller institutionsadministratör. Grants Office Grants Office (Enheten för

Externfinansiering - utlysningar

Här hittar du information om olika finansiärer och finansieringsformer, en översikt av det stöd och de verktyg som finns för att hjälpa dig att ansöka om och hantera forskningsprojekt, samt hur du

Utveckling av framtidens frukt och grönsaker

Framtidens frukt och grönt futurefood@slu.se Lunchwebbinarium från SLU Future Food: Frukt & grönt är framtiden – både för hälsan och planeten. Men Sverige har ett krävt klimat med kalla vintrar och

Sex projekt får medel från SLU Aquacultures öppna utlysning

Sex nya projekt har tilldelats medel genom SLU Aquacultures öppna utlysning från i våras. Projekten syftar till att stimulera forskningssamarbeten vid SLU och täcker flera områden inom akvakultur.

Genusperspektiv

Det finns ökande krav från finansiärer att du ska beskriva om det finns köns- eller genusperspektiv i din föreslagna forskning och hur du planerar att ta itu med dem genom din forskningsdesign,

Loading…