Hoppa till huvudinnehåll

För forskare

Forskare kan behöva stöd i att hitta relevant information i sin roll som forskare vid SLU. Här listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser,som bedöms vara av intresse för en forskare.

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är forskare, på medarbetarwebben.


Det finns 237 sidor som är taggade med För forskare:

Vinod Kumar undersöker hur vävnadsintegriteten upprätthålls i bladytan

Förra veckan tilldelade Europeiska kommissionen 1249 forskare postdoktorala stipendier inom Marie Skłodowska-Curie Actions. En av stipendiaterna är Vinod Kumar från Stéphanie Roberts grupp vid Umeå

SIANI-SLU global 2024

Syftet med utlysningen är att stödja SLUs forskare och annan personal att engagera sig i SLU Globals samarbete med SIANI (Swedish International Agriculture Network Initiative) och att kommunicera

Exkursion till Freiburg, Tyskland

henrik.j.persson@slu.se Kom med på exkursion till Tyskland för kunskapsutbyte om klimatutmaningar och möjligheter i skogen. Future Forests bjuder in till en hel veckas en exkursion till

SLU Skogsskadecentrum utlyser kortsiktig övervakningsprojekt

SLU Skogsskadecentrum utlyser projekt med inriktning på övervakning av skogsskador. Det avser kortsiktiga övervakningsprojekt som fokuserar på metodutveckling och kommer att genomföras 2024 eller

Formas-utlysning livsmedelsberedskap

Formas utlyser medel till centrumbildningar som utvecklar livsmedelsberedskap som forskningsfält i Sverige och bidrar till ny kunskap och innovativa lösningar som ökar det svenska samhällets

Kvinnomaraton - Symposium for women in research

Kvinnomaraton - Symposium för kvinnliga forskare markmiljo-webb@slu.se Är du en kvinnlig forskare som är intresserad av att träffa andra kvinnliga forskare för att nätverka och diskutera gemensamma

Klimatfrukost

Klimatfrukost anna-karin.johnson@slu.se Johanna Sennmark medverkar vid Klimatfrukosten, om hur vi kan bidra till klimatomställningen genom samverkan. I nästan alla de städer som medverkar i

Workshop: Design of Questionnaire Surveys

Workshop: Design of Questionnaire Surveys hilda.edlund@slu.se Workshopen kommer att vara på engelska, klicka här för mer information. Statistics@SLU Ultuna och Zoom Ansvariga: Annica de Groote

Statistics@SLU workshops, spring 2024: Questionnaire surveys, advanced regression and GLMM

Centrum för statistik, Statistics@SLU, bjuder in till tre workshops under våren 2024. Design of Questionnaire Surveys ges av Annica de Groote and Peter Lundquist Datum: April 29, 10:00 - 13:00 (i

Workshop: Generalized Linear Mixed Models with extensions using R

Workshop: Generalized Linear Mixed Models with extensions using R hilda.edlund@slu.se Workshopen kommer att vara på engelska, klicka här för mer information. Statistics@SLU Online Ansvarig:

Workshop: Advanced Regression Analysis in Natural Sciences with R Software

Workshop: Advanced Regression Analysis in Natural Sciences with R Software hilda.edlund@slu.se Workshopen kommer att vara på engelska, klicka här för mer information. Ultuna and Zoom Ansvarig:

Ämnesgruppsträff SLU Partnerskap Alnarp 2024

Ämnesgruppsträff SLU Partnerskap Alnarp johanna.grundstrom@slu.se SLU Partnerskap Alnarps nätverk för medlemmar och verksamma vid SLU i Alnarp träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter. I

Loading…