Medarbetarwebben

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 84 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:
Varför blir det inte jämställt?

Varför blir det inte jämställt?

När Boel Flodgren blev rektor för Lunds universitet 1992, så var hon den första kvinnliga rektorn vid ett större universitet i Europa. I dag är fördelningen mellan kvinnor och män bland Sveriges universitetsrektorer ungefär femti-femti. Det ...

Alla finansiärer fr.o.m. 2010

Alla finansiärer fr.o.m. 2010

I excellistor (länk nedan) finns alla SLU:s externfinansiärer fr.o.m. 2010. Listorna är uppdelade på bidrag och uppdrag. Större delen av externfinansieringen är bidrag som normalt erhålls efter att ha konkurrerat med andra sökande i en bidragsutlysning. ...

vattnet600x423.jpg

Utställning om höjda vattennivåer

Utställningen Vattnet kommer! pågår t o m 11 oktober. I höst visas en utställning i Ulls hus, SLU i Uppsala, om stigande havsnivåer - Vattnet kommer! Utställningen, som visas t o m 11 oktober, visar på landskapsförändringar, förhållningssätt ...

SLU-Aqua_Gosfiske2_webb.jpg

Hållbart gösfiske i fler stora sjöar

Fiskare John Berglund, foto: Teresa Soler, SLU Aqua. Gösen är en populär matfisk, den är uppskattad av fritidsfisket och ekonomiskt viktig för yrkesfisket. Mest gös fångar yrkesfisket i Hjälmaren, Mälaren och Vänern. I samtliga dessa sjöar ...

Forskningssekreterare

Forskningssekreterare

Generellt har SLU:s forskningssekreterare rollen att stödja universitets- och fakultetsledning, men också att vara en länk mellan ledning och forskargrupper. Den del av forskningssekreterarnas uppdrag som berör externfinansiering inkluderar: Stöd ...

"Skoglig bioenergi central i klimatarbetet"

"Skoglig bioenergi central i klimatarbetet"

Skoglig bioenergi central i klimatarbetet" - Bioenergianvändningen behöver öka för att ytterligare bidra i den omställning som krävs för att vi skall nå klimatmålen, skriver 18 forskare, varav tio från SLU, i en debattreplik i Dagens Nyheter. ...

Klimatdagen 2017, SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Välbesökt klimatdag vid SLU

Diskussioner vid posterutställningen. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU. Närmare 120 personer samlades den 13 september vid SLU i Uppsala för en heldag fylld med samtal, föredrag och utställningar, med fokus på klimatförändringarna. Dagen är ...

Fynduppgifter i naturvårdens tjänst kontra olaglig äggplundring

Fynduppgifter i naturvårdens tjänst kontra olaglig äggplundring

SVT Uppdrag granskning uppmärksammar den 13 september problemet med olaglig insamling av växter och djur och pågående rättsfall om äggplundring, främst i området kring Stekenjokk. Frågor och svar finns att läsa på Artdatabankens nyhet Läs ...

Delad medfinansiering

Delad medfinansiering

Syftet med delad medfinansiering är att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för SLU:s institutioner att vara med i stora projekt med omfattande behov av medfinansiering. Möjligheten att delta i sådana projekt underlättas genom att medfinansieringsbehovet ...

Original_WW13269_webb.jpg

Blåfenad tonfisk märks med sändare på västkusten

Foto: WWF Inom kort drar WWF, SLU Aqua och Sportfiskarna igång ett unikt märkningsprojekt av blåfenad tonfisk på västkusten. Cirka 20 blåfenade tonfiskar ska fångas med spö och märkas med elektroniska sändare under en period av två veckor. ...

Ansökningsekonomi - introduktionskurs för projektekonomer

Ansökningsekonomi - introduktionskurs för projektekonomer

Kursen handlar om externfinansiering med fokus på SLU-gemensamma rutiner och verktyg i arbetet med att ansöka om externa bidrag. Målgrupp - Målgruppen är i första hand nya projektekonomer som inte har deltagit i kursen tidigare. Projektekonomer ...

Vinnova

Vinnova

Verket för innovationssystem Typ av finansiär: Svensk myndighet - Kostnadstäckning: Fulla kostnaden enligt regleringsbrev Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppgift att främja hållbar ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7