Hoppa till huvudinnehåll

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 138 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Hoten mot fjärilar och den biologiska mångfalden fortsätter

I en ny rapport beskrivs mekanismerna bakom utarmningen med en djupdykning i tillståndet för Sveriges samtliga rödlistade dagfjärilar och bastardsvärmare. Rapporten som finansierats av

Svenska finansiärer

Några av de för SLU viktigaste svenska statliga och privata finansiärerna.

Finansiärer

Specifik information om svenska och internationella finansiärer

Skriva en stark ansökan

Tips från Grants Office.

EU-finansiärer

Beroende på vilket forskningsprojekt du planerar finns det olika typer av finansiering att ansöka om. På den här sidan hittar du information om möjligheter som finansieras av Europeiska unionen.

Horisont Europa globala utmaningar – kluster & missionerna

Den största delen av Horisont Europaprogrammet syftar till att omvandla resultaten av utmärkt forskning till innovativa lösningar för att förbättra medborgarnas dagliga liv och bidra till att lösa

Horisont 2020

Horisont 2020 – EU:s 8:e ramprogram för forskning och innovation (2014–2020). Horisont 2020 avslutades 2020 och efterträds av ett nytt ramprogram kallat Horisont Europa för 2021-2027. Bidragsavtal

Externfinansiering

Här hittar du information om olika finansiärer och finansieringsformer, en översikt av det stöd och de verktyg som finns för att hjälpa dig att ansöka om och hantera forskningsprojekt, samt hur du

Grants Office Support

Grants Office erbjuder SLU:s forskare, lärare och administratörer hjälp och support med externfinansiering genom vår expertis och praktiskt stöd med målet att SLU kan uppfylla sina mål. Våra tjänster

Fler fick uppleva nationaldagens blomprakt i år

Försommarkollen visar att blommorna blommar i större delar av landet vid den här tiden, än vad de gjorde förr i tiden. Kampanjen Försommarkollen är till för att visa hur klimatförändringarna har

Öppet fartyg 2022

I närvaro av H.K.H. Kronprinsessan Victoria har Sveriges forskningsfartyg R/V Svea, R/V Skagerak och S/V Ocean Surveyor nu öppnat för besök. I dag möttes forskare och beslutsfattare på fartygen för

Erasmus

Erasmus+ ska bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa genom att öka kvaliteten inom utbildningsområdet. Programperioden 2021 - 2027 erbjuder många utvecklingsmöjligheter både för

Loading…