Hoppa till huvudinnehåll

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 141 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

SLU testar trålkamera – för att minska fiskfångsten

Genom att montera en stereovideo-kamera i trålen vill forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet minska behovet av trålningar vid akustiska fiskundersökningar. Nu testas tekniken ombord på SLU:s

Planerad utlysning av miljöanalysmedel

SLU planerar att öppna en utlysning för medel till utvecklingsprojekt inom miljöanalysprogrammen under 2025, med sista ansökningsdag den 15 september 2024. Alla tolv miljöanalysprogram kommer att

Webinarium: Kolkartor

henrik.j.persson@slu.se SLU lanserar kolkartor: en helt ny kartprodukt över kolförråd i marken. Med data och kartor om kolförråd och kolsänkor kan markägare skapa underlag för att ta fram

Meet GO - Marianne Gillion

Denna sida är endast tillgänglig på engelska. Ändra språket högst upp på sidan.

Webbinarium: Skogsdata 2024

henrik.j.persson@slu.se Ny statistik och resultat från Riksskogstaxeringens artinriktade inventeringar. Foto: Andreas Palmén SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet

Jordbrukslandskapets miljöanalys vid SLU - Hur kan verksamheten utvecklas?

johanna.grundstrom@slu.se Syftet med denna temadag är att öka kännedomen om SLU:s miljöanalys och diskutera utvecklingsmöjligheter i jordbrukslandskapet. Följ med på fältvandring på SITES Lönnstorp,

Årets trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Ökningen av virkesförrådet har avtagit, renlaven minskar men blåbärsrisets utbredning fortsätter att vara stabilt. Dessa trender framgår i den årliga officiella statistiken som Riksskogstaxeringen

”Välmående arter, människor och ekosystem går hand i hand”

Är du intresserad av samhällsplanering, biologisk mångfald, naturvård och främjande av hälsa? Se panelsamtalet ”Förlust av biologisk mångfald – ett hot mot vår hälsa”: om Sveriges väg framåt i

Har du kunskap om främmande arter?

SLU Artdatabanken har återigen fått i uppdrag att riskklassificera främmande arter på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Under 2023 har ett 10-tal experter riskklassificerat

Lunch mini-bioblitz

Fira biologiska mångfaldens dag i Uppsala med en lunch bioblitz cecilia.nordstrom@slu.se Under en och en halv timme ska vi hitta så många arter som möjligt runt gräsmattan nedanför Service center

Intressanta växter med fågelkvitter i bakgrunden i Skinnskatteberg

Intressanta växter med fågelkvitter i bakgrunden i Skinnskatteberg cecilia.nordstrom@slu.se Aurorafjäril. Foto: Mikael Svensson Majpromenad inom Skinnskattebergs Campus med florakännare Lena Helin

Artbonanza på campus

Artbonanza på campus i Umeå Cecilia.nordstrom@slu.se Aurorafjäril. Foto: Mikel Svensson Vi firar biologiska mångfaldens dag med att försöka hitta och rapportera så många arter som möjligt under

Loading…