Medarbetarwebben

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 1501 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Program Flora- och faunavård 2021

Naturvården står inför stora utmaningar. Samtidigt ökar vår kunskap om arterna och tillståndet för vår natur. Det har kommit många statusrapporter den senaste tiden men hur omsätter vi all kunskap i

SLU Artdatabanken

SLU Artdatabanken

Årets Flora- och faunavårdskonferens slår upp portarna! Vad vill du göra? //

Rödlista 2020

Här kan du ladda ner eller beställa "Rödlistade arter i Sverige 2020". I Rödlista 2020 hittar du listor över enskilda arters bedömningar. Sammanfattning och analys hittar du i rapporten Tillstånd och

Talare 2021

Talare 2021

Naturvården står inför stora utmaningar. Samtidigt ökar vår kunskap om arterna och tillståndet för vår natur. På konferensen Flora- och faunavård 2021 kommer vi att beskriva läget och lyfta vad

Anmälan och information 2021

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom informationen nedan innan du anmäler dig. Anmälan är bindande. Välkommen 17-18 mars till årets stora träffpunkt för artkännare och naturvårdare! Flora -

Värt att veta: Kockorna – skogsbrukets glömda hjältar

Värt att veta: Kockorna – skogsbrukets glömda hjältar

Värt att veta: Kockorna – skogsbrukets glömda hjältar ulla.ahlgren@slu.se De var oftast unga och ute på sina första jobb. Under vinterns kalla månader levde de tillsammans med tio till tjugo hårt

Utställarinformation 2021

Som utställare finns möjlighet att dela information om sin verksamhet och personligen chatta eller ha videomöte. Utställningsplatsen bokas samtidigt som konferensanmälan görs, på anmälningsformuläret

Frågestund om datahantering: miljö-, klimat- och geovetenskaper

Frågestund om datahantering: miljö-, klimat- och geovetenskaper

Frågestund om datahantering: miljö-, klimat- och geovetenskaper miljodatastod@slu.se Har du frågor om datahantering, FAIR data och öppen tillgång till forskningsdata inom Miljö-, klimat- och

Hur mår fisk- och skaldjur?

Hur mår fisk- och skaldjur?

Hur mår fisk- och skaldjur? pontus.mattsson@slu.se Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Varje år sammanfattar institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua) tillståndet för de

SLU Markfuktighetskartor för praktiskt skogsbruk

SLU Markfuktighetskartor för praktiskt skogsbruk

SLU Markfuktighetskartor för praktiskt skogsbruk olof.bergvall@slu.se Välkommen till ett webbinarium om SLU Markfuktighetskartor! Vad är SLU Markfuktighetskartor och hur är de framtagna? Anneli

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten

Hur mår svensk fisk? Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten beskriver tillstånd och utveckling för de mest fiskade arterna i havet och

Än går det att hitta nya arter för Sverige - ny taxonuppdatering

I den första taxonuppdateringen för året hittar vi nya arter i ett flertal organismgrupper. Det är hög tid att uppdatera Artportalens taxonlistor eftersom det är fyra månader sedan sist. Bland

Loading…