Hoppa till huvudinnehåll

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 129 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Ännu bättre bildigenkänning med nya verktyget

Nu blir det ännu enklare att bestämma art med hjälp av bildigenkänning. SLU Artdatabanken har släppt en ny och förbättrad version av bildigenkänningstjänsten Sök med bild. Den nya versionen bygger på

Swarma 2023

Den 25 - 26 oktober anordnas årets nätverksträff inom SWARMA i Bryssel, denna gång med fokus på EU-finansiering. Vad gäller konferensavgiften så ligger den preliminärt på 2200 kronor men kan komma

Externfinansiering

Här hittar du information om olika finansiärer och finansieringsformer, en översikt av det stöd och de verktyg som finns för att hjälpa dig att ansöka om och hantera forskningsprojekt, samt hur du

50 års mätningar av växtnäringsläckage från jordbruksmark

Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från fält i Sverige. Mätserierna är ovärderliga som

Växtnäringsläckage från observationsfält – 50 år av miljöövervakning

markmiljo-webb@slu.se Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från enskilda fält på åkermark i

Utlysning miljöanalysmedel 2024

SLU:s miljöanalysprogram utlyser medel till projekt som genomförs under 2024. Sista ansökningsdag är den 29 september 2023. Elva av tolv miljöanalysprogram utlyser medel. Program Övergödning ingår ej

SMAS 2023 kalender

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister 2023 ann-katrin.hallin@slu.se Den 6 december 2023 håller SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister öppna och populärvetenskapliga

Nytt initiativ för övervakning av jordens biologiska mångfald

Arter försvinner i en takt vi aldrig tidigare sett. Forskare menar nu att det finns ett akut behov av ett system för att övervaka jordens biologiska mångfald. Jordens biologiska mångfald är hotad.

Mikaela Asplund

mikaela.asplund@slu.se Verksamhetsutvecklare vid Miljödatastöd och DMS (Data Management Support) med intresse för data, datahantering och tillgängliggörande av öppna data Verksamhetsutvecklare vid

SLU i Almedalen 2023

SLU:s forskningsfartyg Svea angjorde Visby i juni under årets Almedalsvecka. Välkommen ombord och lyssna på något av våra tre seminarier. Den 28 och 29 juni fällde vi ner landgången och bjöd in till

Metanutsläppen över Mälaren

Växthusgasen metan har hamnat allt mer i fokus sedan NordStream-incidenten. Forskare och beslutsfattare har även intresserat sig för mer vanliga metanutsläpp från vattendrag, men tidigare förbisett

Uppdaterad lista över nationellt skyddsklassade arter

Listan över nationellt skyddsklassade arter ses över vart femte år, och efter genomgång av landets expertkommittéer och flertalet remissinstanser finns nu en uppdaterad version. Skyddsklassningen

Loading…