Medarbetarwebben

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 85 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:
CKB-rapport_2017_2.png

Ny undersökning av bekämpningsmedel som regelbundet överskrider riktvärden

I en ny rapport från Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) undersöks varför vissa godkända bekämpningsmedel återkommande överskrider sina riktvärden eller uppmäts i förhöjda halter i ytvatten. Riktvärden för bekämpningsmedel ...

Ansökningsekonomi - introduktionskurs för projektekonomer

Ansökningsekonomi - introduktionskurs för projektekonomer

Kursen handlar om externfinansiering med fokus på SLU-gemensamma rutiner och verktyg i arbetet med att ansöka om externa bidrag. Målgrupp - Målgruppen är i första hand nya projektekonomer som inte har deltagit i kursen tidigare. Projektekonomer ...

Forskningssekreterare

Forskningssekreterare

Generellt har SLU:s forskningssekreterare rollen att stödja universitets- och fakultetsledning, men också att vara en länk mellan ledning och forskargrupper. Den del av forskningssekreterarnas uppdrag som berör externfinansiering inkluderar: Stöd ...

Medlemmar i SLU:s internationella team

Medlemmar i SLU:s internationella team

SFCT; SLU International funding and collaboration team - Harry Blokhuis, Inst. för husdjurens miljö och hälsa (ordförande), 018-67 16 27, harry.blokhuis@slu.se Paul Jensén, LTV-fakulteten 040-41 50 16, paul.jensen@slu.se Marnie, Hancke, NJ-fakulteten ...

Externfinansiering / Grants Office

Externfinansiering / Grants Office

Externfinansiering / Grants Office är en enhet inom SLU:s ledningskansli. Fokus i vårt arbete är att hjälpa SLU:s forskare och administratörer med att söka externa bidrag, och att administrera EU-finansierade projekt. Punkt 1-9 nedan är basservice, ...

H2020.gif

Horisont 2020

Typ av finansiär: EU:s ramprogram för forskning och innovation Kostnadstäckning: Två huvudmodeller; 1) Forskningsprojekt (100% av direkta godkända kostnader + 25% av de direkta kostnaderna som ersättning för indirekta kostnader, 2) Innovationsaktiviteter ...

Kungen_sotvattenlabb-6581-300x300.jpg

Kungen besökte grannarna på Drottningholm

Kungen fick följa med på en provfisketur på Mälaren ombord på U/F Asterix. Foto: Viktor Wrange När Kung Carl XVI Gustaf fyllde 70 i fjol fick han i födelsedagspresent av SLU en provfisketur med Sötvattenlaboratoriets båt U/F Asterix. Eftersom ...

Cederberg_Foto_Johan Samuelsson.jpg

Kärlek till humlor gav nominering till WWF:s Årets miljöhjälte

ArtDatabankens tidigare medarbetare Björn Cederberg är nominerad till Världsnaturfonden WWFs utmärkelse Årets miljöhjälte. Björn har som pensionär fortsatt att sprida kunskap bland annat om svenska vildbin och har en speciell kärlek till humlor. ...

Varför blir det inte jämställt?

Varför blir det inte jämställt?

När Boel Flodgren blev rektor för Lunds universitet 1992, så var hon den första kvinnliga rektorn vid ett större universitet i Europa. I dag är fördelningen mellan kvinnor och män bland Sveriges universitetsrektorer ungefär femti-femti. Det ...

Alla finansiärer fr.o.m. 2010

Alla finansiärer fr.o.m. 2010

I excellistor (länk nedan) finns alla SLU:s externfinansiärer fr.o.m. 2010. Listorna är uppdelade på bidrag och uppdrag. Större delen av externfinansieringen är bidrag som normalt erhålls efter att ha konkurrerat med andra sökande i en bidragsutlysning. ...

vattnet600x423.jpg

Utställning om höjda vattennivåer

Utställningen Vattnet kommer! pågår t o m 11 oktober. I höst visas en utställning i Ulls hus, SLU i Uppsala, om stigande havsnivåer - Vattnet kommer! Utställningen, som visas t o m 11 oktober, visar på landskapsförändringar, förhållningssätt ...

SLU-Aqua_Gosfiske2_webb.jpg

Hållbart gösfiske i fler stora sjöar

Fiskare John Berglund, foto: Teresa Soler, SLU Aqua. Gösen är en populär matfisk, den är uppskattad av fritidsfisket och ekonomiskt viktig för yrkesfisket. Mest gös fångar yrkesfisket i Hjälmaren, Mälaren och Vänern. I samtliga dessa sjöar ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8