Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 1533 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Medborgarforskning

Nyfiken på medborgarforskning och vill nätverka med eller lära av andra? Här finns information, tips och länkar för dig. Aktuellt 27-28 september. ORION OPEN SCIENCE FINAL CONFERENCE . Ta del av och

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Vi som arbetar på SLU Artdatabanken är alltifrån systemvetare, forskare, fotografer, biologiskt sakkunniga, kommunikatörer till administrativ personal. Vi som arbetar på SLU Artdatabanken bidrar till

Frivilliga rapportörer ger kunskapsbank

Artportalen är idag Sveriges största rapportsystem för artobservationer. Bara under 2021 har hittills 5 977 766 fynd rapporterats in i systemet. Totalt finns drygt 86 miljoner fynd i Artportalen.

Miljötrender nyhetsbrev

Intresserad av frågor om miljö, natur och hållbarhet? Få koll på ny kunskap genom att prenumerera på Miljötrender nyhetsbrev. Läs utgivna nummer nedan. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt och skickas ut

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna.

Kampanjer, medborgarforskning

Här hittar du kampanjer och tidsbegränsade eller riktade insatser inom medborgarforskning och naturväkteri. Aktuellt i höst är till exempel att du kan bidra med observationer om grantickan eller

Bekämpning av invasiva arter

Bekämpning av invasiva arter

Hur arbetar man i Sverige? På Naturvårdsverkets webbplats hittar du vägledningar om hur man arbetar med invasiva arter i Sverige. Hur minskar man problemen? För att effektivt kunna hindra att

Främmande invasiva arter

Främmande arter är utan tvekan en viktig och helt integrerad del av svenskt jord- och skogsbruk, och främmande arter trivs och frodas i våra trädgårdar. Men vissa nykomlingar – de s.k. invasiva

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP) och deras genomförande är ett av flera verktyg för att nå det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet "Ett rikt växt- och djurliv" och även de

Externfinansiering - utlysningar

Externfinansiering - utlysningar

Här hittar du information om olika finansiärer och finansieringsformer, en översikt av det stöd och de verktyg som finns för att hjälpa dig att ansöka om och hantera forskningsprojekt, samt hur du

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Här kan du hålla dig uppdaterad genom att ta del av resultat och ämneskunskap från SLU:s fortlöpande miljöanalys. Läs nyheter, följ oss på Twitter, prenumerera på vårt nyhetsbrev, läs

Finansiärer

Finansiärer

Specifik information om svenska och internationella finansiärer

Loading…