Medarbetarwebben

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 86 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:
Pivot

Pivot

Pivot är en global söktjänst för utlysningar av forskningsmedel. Där finns möjlighet att skapa anpassade sökningar och få e-post när nya utlysningar dyker upp. Det finns även möjlighet att koppla sin egen inloggning på Pivot till sin ORCID-profil, ...

Projektkalkyl

Projektkalkyl

SLU:s projektkalkyl ska användas för budgetering i alla ansökningar och kontrakt om externfinansiering. Syftet är att kalkylera projektets fulla kostnad, och få jämförelse med kostnadstäckning enligt finansiärens regler. Till SLU:s projektkalkyl ...

Siklöjefiske_Yvette Heimbrand_web.jpg

Så mår svensk fisk: Negativ utveckling för siklöja och hummer - uppåt för strömming och sik

Siklöjefiske. Foto: Yvette Heimbrand För trettonde året i rad kommer nu den samlade översikten av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora sjöarna. Nytt för i år är att rapporten även beskriver fritidsfisket ...

Externfinansiering - utlysningar

Externfinansiering - utlysningar

Menyerna ovan leder till information om stöd till externfinansiering, med fokus på att söka forskningsbidrag. Nedan finns ett urval av aktuella utlysningar. Om finansiären har utlysningstext på engelska används det språket i utlysningslistan. ...

Alla finansiärer fr.o.m. 2010

Alla finansiärer fr.o.m. 2010

I excellistor (länk nedan) finns alla SLU:s externfinansiärer fr.o.m. 2010. Listorna är uppdelade på bidrag och uppdrag. Större delen av externfinansieringen är bidrag som normalt erhålls efter att ha konkurrerat med andra sökande i en bidragsutlysning. ...

Externfinansiering / Grants Office

Externfinansiering / Grants Office

Externfinansiering / Grants Office är en enhet inom SLU:s ledningskansli. Fokus i vårt arbete är att hjälpa SLU:s forskare och administratörer med att söka externa bidrag, och att administrera EU-finansierade projekt. Punkt 1-9 nedan är basservice, ...

Projektstatus - ekonomi

Projektstatus - ekonomi

Projektsatus - ekonomi är en söktjänst för ekonomisk information om SLU:s pågående uppdrags-, bidrags- och blandfinansierade projekt. Du kan söka projekt på projektnamn, projektnummer och projektledare eller en kombination av dessa. Till Projektsatus ...

Medlemmar i SLU:s internationella team

Medlemmar i SLU:s internationella team

SET members and adjungts - Ylva Hillbur, Vice rektor internationella relationer Jonas Rönnberg, Vicedekan Internationalisering S Torleif Härd, Dekan NJ Lena Ekelund Axelson, Prodekan LTV Henrik Rönnberg, Prodekan V Marnie Hancke, Forskningssekreterare ...

Värt att veta... Från monokultur till variationsrikt? Om det moderna skogsbrukets historia

Värt att veta... Från monokultur till variationsrikt? Om det moderna skogsbrukets historia

Vad menas med ett variationsrikt skogsbruk och hur når vi dit? Få en ökad förståelse för var vi är på väg idag genom att titta på det moderna skogsbrukets historia. Den politiska viljan till ett mer varierat skogsbruk är ganska ny. Underförstått ...

Kollage, miljöekonomi. Foto: Mona Bonta Bergman

Värt att veta... Kan företag ta samhällsansvar och samtidigt gå med vinst?

Illustration: Mona Bonta Bergman Att som företag öka sitt samhälls- och miljöansvar, exempelvis genom certifiering av skog, behöver inte innebära en minskad vinst för företaget. Tvärtom! Under rätt förutsättningar kan företag med lämplig ...

Ove Nilsson. Foto: Anne Honsel

Värt att veta... Genetiskt modifierade växter och växtmutanter. Låter farligt, men vad är det?

Ove Nilsson, professor vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU. Växtförädlingen har varit en förutsättning för den industrialiserade världens framväxt. Trots det har de flesta personer en väldigt vag föreställning om ...

Värt att veta... Vad betyder egentligen bioekonomi? Ett samtal med genusperspektiv på skogens möjligheter

Värt att veta... Vad betyder egentligen bioekonomi? Ett samtal med genusperspektiv på skogens möjligheter

Begreppet bioekonomi dyker upp allt oftare i frågor som rör skogsnäringen. Men vad betyder det? Och spelar det någon roll vad man lägger i begreppet? I detta föredrag resonerar föredragshållarna kring begreppet bioekonomi. Deras utgångspunkt ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8