Hoppa till huvudinnehåll

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 310 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Finansiärer

Specifik information om svenska och internationella finansiärer

Dikeskartering

Webbinarium: Nya digitala dikeskartor internkommunikation@slu.se Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram heltäckande dikeskartor för Sverige. Illustration:

Medborgarforskning

Nyfiken på medborgarforskning och vill nätverka med eller lära av andra? Här finns information, tips och länkar för dig. Aktuellt Medborgarforskning.se har öppnat. Här kan du lära dig mer om

Nya produkter och aktiva substanser i MACRO-DB

Nu har MACRO-DB Steg 1 uppdaterats med nya produkter och en ny ämnesdatabas finns att ladda ner till MACRO-DB Steg 2. Det har godkänts några nya aktiva substanser och ett flertal nya produkter har

Externfinansiering - utlysningar

Här hittar du information om olika finansiärer och finansieringsformer, en översikt av det stöd och de verktyg som finns för att hjälpa dig att ansöka om och hantera forskningsprojekt, samt hur du

Hydrokopter hjälpmedel för förbättrad provtagning på is

Vinterprover är viktiga för miljöövervakningen av sjöar och vattendrag. Det kan dock vara svårt att ta sig ut på sjöarna för att ta vattenprover när isen hindrar användandet av båt, men samtidigt är

Skadorna av granbarkborre större än väntat

Skadorna av granbarkborre fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer trots förväntan att skadorna skulle minska under 2021. Det visar den årliga inventeringen av granbarkborreskador som Sveriges

Seniora miljöanalysspecialister föreläser 2022

Boka in: Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister 2022 fomaredaktion@slu.se Den 1 april 2022 håller SLU:s nya seniora miljöanalysspecialister öppna och populärvetenskapliga

SLU:s miljöanalysprogram utlyser utvecklingsmedel under 2022

SLU:s miljöanalysprogram utlyser medel till projekt under år 2022. Sista ansökningsdag är den 21 januari 2022. Elva av tolv miljöanalysprogram utlyser medel. Föreslagen inriktning för projekten i

Genusperspektiv

Det finns ökande krav från finansiärer att du ska beskriva om det finns köns- eller genusperspektiv i din föreslagna forskning och hur du planerar att ta itu med dem genom din forskningsdesign,

Mikaela Asplund

mikaela.asplund@slu.se Verksamhetsutvecklare vid Miljödatastöd och DMS (Data Management Support) med intresse för data, datahantering och tillgängliggörande av öppna data Verksamhetsutvecklare vid

Miljöövervakningens provfisken ger svar på många frågor om fisk i sjöar

Nätprovfisken har varit en del av nationell miljöövervakning sedan år 1994. Sedan 2007 ingår provfisken i 45 sjöar i delprogrammet trendstationer sjöar, där 15 sjöar fiskas varje år och 30 sjöar vart

Loading…