Medarbetarwebben

Fortlöpande miljöanalys

Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Utgångspunkten är samhällets behov som de uttrycks i nationella miljökvalitetsmål, internationella åtaganden och det övergripande målet om en långsiktigt hållbar utveckling.


Det finns 1448 sidor som är taggade med Fortlöpande miljöanalys:

Nationella sjöinventeringen 2020 klar

Helikopterprovtagningen av omdrevssjöarna är avslutad för i år. SVT Skåne medverkade vid provtagningen av den sydligaste sjön. Varje höst genomförs en sjöprovtagning med hjälp av helikopter i 800

Nationella sjöinventeringen 2020 klar

Helikopterprovtagningen av omdrevssjöarna är avslutad för i år. SVT Skåne medverkade vid provtagningen av den sydligaste sjön. Varje höst genomförs en sjöprovtagning med hjälp av helikopter i 800

Webbinarium SLU Markfuktighetskartor

Webbinarium SLU Markfuktighetskartor

Webbinarium SLU Markfuktighetskartor anna-lena.axelsson@slu.se SLU Markfuktighetskartor är högupplösta kartprodukter framtagna med hjälp av maskininlärning utifrån heltäckande data samt provytor

Webbinarium SLU Markfuktighetskartor

Webbinarium SLU Markfuktighetskartor

Webbinarium SLU Markfuktighetskartor anna-lena.axelsson@slu.se SLU Markfuktighetskartor är högupplösta kartprodukter framtagna med hjälp av maskininlärning utifrån heltäckande data samt provytor

Laboratoriet för organisk miljökemi (OMK)

Laboratoriet utvecklar metoder och utför analyser av kemiska bekämpningsmedel (pesticider) i olika matriser. Vi är sedan 1994 ackrediterade av Swedac (ack.nr. 1208). Vi analyserar många olika typer

Budgetering

De flesta finansiärer kräver att du skickar in en projektbudget som en del av din ansökan. Men budgeten lämnas ofta till sent i processen eller får inte tillräcklig uppmärksamhet. Det är viktigt att

Helpdesk

Externfinansiering utgör en stor del av finansieringen här på SLU och det är många av oss som jobbar med det på ett eller annat sätt. Har du några frågor, eller är du osäker på vem du ska be om hjälp

Stödmedel

Om du koordinerar en stor ansökan eller ett samarbetsprojekt kan Grants Office hjälpa dig genom olika typer av stödmedel - koordinatorspremie, granskningsstöd och utbildningsstöd. Dessa olika

Omvärldsbevakning

Grants Office bevakar kontinuerligt framtida finansieringsmöjligheter som är lämpliga för SLU-forskare, med fokus på SLU:s stora externa finansiärer som de europeiska ram- och samarbetsprogrammen. Vi

Projektimplementering och rapportering

När en ansökan har beviljats är det vanligtvis mycket arbete kopplat till att starta upp och genomföra ett forskningsprojekt, oavsett om SLU är koordinator eller partner. I synnerhet är det ett stort

Utbildning och utveckling

Vid sidan av att ge stöd i till forskare i ansökningsprocessen, har Grants Office även ett uppdrag att jobba med utbildning och kompetensutveckling för att höja SLU:s kapacitet att skriva

Stora individuella projekt

Flera nationella och internationella finansiärer erbjuder särskilda bidrag till stöd för karriärutveckling. Som regel kan dessa medel sökas av enskilda personer och har som målsättning att hjälpa

Loading…