SLU-nyhet

Konsten att mäta fritidsfiske; kräftfiske i Vättern

Publicerad: 11 december 2023
Kräfta på strand

Signalkräftan är en viktig art för både yrkes- och fritidsfisket i Vättern. Under en begränsad tid på sensommaren är kräftfisket här också öppet för allmänheten. 2020 genomfördes en begränsning: allmänhetens fria fiske minskades från fem till tre helger. Exakt hur stort detta fiske är har dock varit oklart – tills nu.

En ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har undersökt omfattningen på allmänhetens kräftfiske i Vättern. Studien visar att fisketrycket har minskat och att allmänhetens fångster nu utgör ungefär 10 % av yrkesfiskets årliga fångster.

-Vi behöver veta hur stort både yrkes- och fritidsfisket är för att kunna bedöma vad som är hållbara nivåer. Resultaten är också viktiga nu när en ny förvaltningsplan för fisket i Vättern håller på att tas fram, säger Göran Sundblad, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

Att mäta omfattningen på ett öppet fiske, där det inte finns några krav på fiskekort eller fångstrapportering, kräver inventeringar på plats. I studien, som genomfördes under fiskesäsongen 2021, använde forskarna tre olika metoder för att beskriva fiskets omfattning. Främst användes båtar, där två personer per båt inventerade antalet bojar som användes i fisket på flera olika platser i sjön. För att veta när bojar sätts ut och tas upp användes drönare. Fisketillsynen undersökte hur många kräftmjärdar som används per boj.

Genom att kombinera de olika metoderna beräknades först det totala antalet bojar som legat ute under de tre helgerna i augusti och september 2021. Baserat på antalet bojar beräknades sedan det förväntade antalet kräftmjärdar. Totalt beräknades omfattningen på fisket till 6 400 bojar (± 4 300) och 25 500 kräftmjärdar (± 17 000).

Baserat på hur många kräftor som fångas per kräftmjärde i vetenskapliga provfisken, uppskattas allmänhetens fiske till ungefär 11 ton. Vilket utgör ca 10 % av yrkesfiskets fångster. Jämfört med tidigare studier från när fisket var öppet fem helger var den genomsnittliga ansträngningen per helg något högre men den totala fångsten lägre.

Studien finansierades av Havs- och vattenmyndigheten och genomfördes i samarbete med personal från Länsstyrelsen i Jönköpings län och Sveriges sportfiske- och vattenvårdsförbund.

Studien "Estimating recreational trap-fishing effort for crayfish from zig-zag line transects, drone surveys and enforcement surveys" har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Fisheries Management and Ecology.


Kontaktinformation

Göran Sundblad, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
goran.sundblad@slu.se, 010-478 42 92