Medarbetarwebben

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 451 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

Forskare har kartlagt bottentrålningens ”fotspår"

Bottentrålning är omdiskuterat. Trålningen påverkar både havsbottnarna och bottenlevande djur men är också en effektiv fiskemetod. I en nyligen publicerad artikel presenterar forskare för första

Forskare har kartlagt bottentrålningens ”fotspår"

Bottentrålning är omdiskuterat. Trålningen påverkar både havsbottnarna och bottenlevande djur men är också en effektiv fiskemetod. I en nyligen publicerad artikel presenterar forskare för första

eDNA från fisk, kräftor och musslor

Vatten innehåller fragment av DNA från fisk, kräftor och musslor. Kan ett vattenprov visa vilka arter som lever i en sjö? Vi testar och utvecklar eDNA-metoden som ett komplement inom traditionell

Asköfjärdens fiskar indikerar en relativt god miljöstatus

Fisksamhället i Asköfjärden utanför Trosa har varit i stort sett stabilt de senaste 20 åren. Det visar de provfisken som genomförts i området sedan 2005. På senare år har dock fångsterna av stora

Asköfjärdens fiskar indikerar en relativt god miljöstatus

Fisksamhället i Asköfjärden utanför Trosa har varit i stort sett stabilt de senaste 20 åren. Det visar de provfisken som genomförts i området sedan 2005. På senare år har dock fångsterna av stora

Bättre modeller för förvaltning av lax och öring

Vid förvaltning av Östersjölax och -havsöring används populationsmodeller för att uppskatta beståndens status och utveckling. Kan de existerande populationsmodellerna förbättras om man kombinerar dem

Bättre modeller för förvaltning av lax och öring

Vid förvaltning av Östersjölax och -havsöring används populationsmodeller för att uppskatta beståndens status och utveckling. Kan de existerande populationsmodellerna förbättras om man kombinerar dem

Starkare tillsammans: akvatiska växter hjälper varandra att klara av stress

Övergödningen och minskningen av antalet stora rovfiskar i kustnära ekosystem påverkar bottenväxter negativt, genom att gynna fintrådiga alger. Nya resultat från en omfattande experimentstudie visar

Starkare tillsammans: akvatiska växter hjälper varandra att klara av stress

Övergödningen och minskningen av antalet stora rovfiskar i kustnära ekosystem påverkar bottenväxter negativt, genom att gynna fintrådiga alger. Nya resultat från en omfattande experimentstudie visar

Utbildningspaket (masternivå)

Hos oss på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) kan du som vill jobba med fisk, fiske och akvatiska ekosystem läsa ett ettårigt utbildningspaket på avancerad nivå (master). Paketet passar

Databasen för provfiske i sjöar - NORS

SLU Aqua samlar in, kvalitetssäkrar och lagrar provfiskedata från hela landet. Ingång till databasen och sökinstruktion finns nedan. Den nationella databasen för sjöprovfisken, NORS, började byggas

SPA-SLU Aquaculture workshop

SPA-SLU Aquaculture workshop

SLU Aquaculture platform workshop eva-stina.lindell@slu.se Save the date in your calendar! A workshop gathering SLU Aquaculture researchers will be held 12th of March 2019, a follow up