Medarbetarwebben

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 731 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:
Hur mår fisk- och skaldjur?

Hur mår fisk- och skaldjur?

Hur mår fisk- och skaldjur? pontus.mattsson@slu.se Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Varje år sammanfattar institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua) tillståndet för de

Lediga tjänster

Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Välkommen att söka jobb hos oss på institutionen för akvatiska resurser - SLU Aqua! Hos

Hur mår fisk- och skaldjur?

Hur mår fisk- och skaldjur?

Hur mår fisk- och skaldjur? pontus.mattsson@slu.se Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Varje år sammanfattar institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua) tillståndet för de

Fisksamhällen och klimatförändring

Den globala uppvärmningen gör vattnet i hav och sjöar allt varmare. Detta förändrar förutsättningarna i havens ekosystem på en rad sätt – Östersjön blir bland annat både varmare, mindre salt och mer

ePIKE - Övervakning av gädda med eDNA

Vi behöver mer kunskap om gäddans betydelse i ekosystemet. Det kräver robusta och kostnadseffektiva övervakningsmetoder, så att förvaltningen kan fatta välgrundade beslut om resursanvändning och

Dammar, tråg och akvarier

Institutionen för akvatiska resurser vid Sötvattenslaboratoriet på Drottningholm förfogar över både dammar, tråg och akvarier där du kan genomföra dina undersökningar. Vill du göra experimentella

Fiskgenetiska laboratoriet (FiskGen)

På vårt fiskgenetiska laboratorium (FiskGen) utför vi genetiska analyser av fisk och kräftor, både inom miljöövervakning, forskningsprojekt och på uppdrag av andra. Vår verksamhet är främst inriktad

Hålabben

Hålabben är ett kustgående undersökningsfartyg, som har möjlighet att tråla, håva eller dra andra redskap. Fartyget är 3 meter brett och kan transporteras på lastbil för smidig förflyttning mellan

Undersökningsfartyget U/F Asterix

Vi använder vårt undersökningsfartyg Asterix främst för undersökningar i Sveriges stora sjöar, med det passar också för kustundersökningar. Fartyget är utrustat för provtagning av vatten, trålning

Organisation

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) är uppdelad i tre avdelningar, med en avdelningschef per avdelning. Institutionens prefekt utgör tillsammans med avdelningscheferna och administrativa

Fisk, tumlare och koraller bland årets exjobb

Gäddor i vassen, om torsk och abborre äter den invasiva svartmunnade smörbulten längs våra kuster, tropisk korallrestaurering, hur guppies på Trinidad skiljer sig åt, hur fisk kan fångas utan att

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby bedriver fiskavel och fiskforskning. Här pågår forskning i SLU:s regi men försöksstationen välkomnar även andra institutioner och företag att forska hos oss. Här

Loading…