Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 188 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

Väsen och vetenskap

Nu öppnar en fotoutställning på Skansen som uppmärksammar förändringar i vår natur på ett annorlunda vis – genom folktrons väsen. I anslutning guidas besökare till kunskap om de verkliga miljöer som

Dissektionsträff för ål

Under vecka 24 träffades kollegor från Kust- och Sötvattenslaboratoriet på Drottningholm för att tillsammans dissekera ål. Syftet med träffen var att dela erfarenheter och gå igenom de olika stegen i

SLU efterlyser fler hummerfiskare i Bohuslän, Halland och Skåne

För fjärde året i rad vänder sig forskare på SLU till allmänheten för att få bättre kunskap om hummerbeståndens utbredning och status längs svenska västkusten. Under tre veckor i augusti kan utvalda

SLU testar trålkamera – för att minska fiskfångsten

Genom att montera en stereovideo-kamera i trålen vill forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet minska behovet av trålningar vid akustiska fiskundersökningar. Nu testas tekniken ombord på SLU:s

Från Sverige till Kanarieöarna: nya spännande forskarutbyten mellan SLU Aqua och ULPGC

Just nu pågår det en rad nya och spännande samarbetsaktiviteter och forskarutbyten mellan University of Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) och SLU Aqua. I nyhetsbrevet i april kunde du läsa om

Forskare på SLU kommenterar ICES råd för fisket i Östersjön

Den 31 maj publicerade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sin vetenskapliga rådgivning för 2025 års fiskemöjligheter i Östersjön. Rådet rekommenderar ett fortsatt stopp för torskfiske i

Efter 40 år: ny forskning om vattenkraftens påverkan på reglerade sjöar

De flesta större sjöar i Norrlands inland är reglerade sjöar eller kraftverksmagasin. De är avgörande för Sveriges elproduktion, men också kraftigt påverkade av vattenkraften. I ett nytt

Latest news from SAMSAS

Samordningsgruppen för miljöanalys (SAMSAS) spelar en central roll på SLU Aqua genom att stötta ledningen i miljöanalysfrågor och samordna aktiviteter som förbättrar kvaliteten och effektiviteten i

Ny funktionsbrevlåda för prefekteriet på SLU Aqua

Nu effektiviserar vi vårt arbete och lanserar en ny funktionsbrevlåda för prefektärenden på SLU Aqua: aqua-prefekt@slu.se. Den här mejladressen använder du om du har dokument som behöver

Fler men mindre kräftor i Vättern och Hjälmaren

Signalkräftorna blir allt fler i Sveriges största sjöar: Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren. Men i flera av sjöarna ökar samtidigt andelen små kräftor. - Att vi ser tecken på höga tätheter av

Grattis Stefan, SLU Aquas nya doktor!

Fredagen den 3 maj försvarade Stefan Skoglund framgångsrikt sin doktorsavhandling Population regulatory processes in the Baltic salmon (Salmo salar). For English, please change laguage at the top of

Hållbart fiske kräver djupare kunskap om fiskpopulationer

Om fiske ska kunna ske på ett hållbart sätt så krävs det att vi vet ungefär hur stora fiskpopulationerna är, och för att göra bra uppskattningar av det behöver vi förstå hur populationerna fungerar.

Loading…