Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 175 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

SLU Future Forests arrangerar exkursion

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala viktor.karlsson@slu.se Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Deltagare vid

Världshavsdagen 2023

Världshavsdagen: Skydda havet! ann-katrin.hallin@slu Fira Världshavsdagen 8 juni på Sjöhistoriska museet i Stockholm med föredrag och panelsamtal om skydd av havet för att bevara biologisk mångfald

SLU i Almedalen: Sveriges väg framåt för starka fiskbestånd och friska vatten – vilken roll har marint områdesskydd?

SLU i Almedalen: Sveriges väg framåt för starka fiskbestånd och friska vatten – vilken roll har marint områdesskydd? SLU i Almedalen: Sveriges väg framåt för starka fiskbestånd och friska vatten –

New tool launched on ocean impact in the Western Indian Ocean

Med ett nyligen lanserat webbaserat verktyg - WIO Symphony - kan vi nu analysera de kumulativa miljöeffekterna av mänskliga aktiviteter och resultatet av olika havsförvaltningsscenarier i västra

SLU i Almedalen 2023

SLU:s forskningsfartyg Svea angör Visby i juni under årets Almedalsvecka. Välkommen ombord och lyssna på något av våra tre seminarier eller följ samtalen online via livesändningen på Almedalen Play.

Ny bok för odling och bevarande av flodkräftan

Nu är den här! En ny bok om flodkräftodling har publicerats av SLU. Boken är efterfrågad av odlare, myndigheter och allmänhet och behövs i arbetet för att bevara den alltmer hotade svenska

Tufft för öringen i södra Sverige

Klimatet har stor påverkan på arters utbredning. Arter som trivs i kallt vatten – som öringen – riskerar att försvinna lokalt när vattnet blir varmare och vattenflödet minskar. En ny studie från SLU

Sämre kvalitet i provfisken med färre nät – var går gränsen för godtagbar kvalitet?

Fisk behöver övervakas i fler svenska sjöar, men resurserna för miljöövervakningen är begränsade. Dessutom bör vi sträva efter att minska onödigt lidande och dödande i förhållande till nyttan med

Analyserar och samlar kunskap om giftiga algblomningar

Vi kan förvänta oss att giftiga algblomningar blir vanligare allt eftersom klimatet förändras. Att lära sig mer om vilka gifter algerna producerar och under vilka omständigheter blir därför allt

Mattias Sköld

mattias.skold@slu.se Mattias huvudsakliga forskningsintressen är marina bottendjurs ekologi, ekosystemeffekter av fiske på biologisk mångfald och bevarandefrågor. Han är också forskningssamordnare

Forskare föreslår gemensam förvaltningsplan för Östersjöns sälstammar

De senaste årtiondena har gråsälspopulationen i Östersjön vuxit kraftigt vilket lett till ökade intressekonflikter, främst mellan naturvårdsorganisationer och kustfisket. I projektet RESOCO* har

Elisabeth Bolund

elisabeth.bolund@slu.se Elisabeth Bolund is an ssociate professor (Docent) at SLU Aqua, Institute of coastal research, working in ecology and evolution. Current interests include the development of

Loading…