Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 176 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

Ökad kunskap om vattenkraftens miljöpåvekan

Vattenkraft innefattar inte bara kraftstationer och dammvallar. Reglerade sjöar och kraftverksmagasin är basen för elproduktionen, och de utgör också en stor del av Sveriges vattenförekomster. I

Kustprovfiske bekräftar oroväckande låga fångster av strömming

Det lokala yrkesfisket i Bottenhavet har larmat om svaga fångster av strömming. Storskaliga data från utsjön har också visat att andelen stor strömmingen – den som kustfisket riktas mot - minskat.

Kunskap om Östersjöns hotade torskbestånd belönas

Torsken i östra Östersjön växer sämre än idag än den gjort de senaste 70 åren, och de småväxta och magra torskhonorna lägger också färre ägg. Det visade Monica Mion i sin avhandling, som nu belönats

Disp Viktor Thunell

Fish life histories in a warming climate: a mechanistic basis of change and a community context charlotta.eriksson@slu.se Viktor Thunell försvarar sin avhandling " Fish life histories in a

Genetiken avslöjar sillens komplexa vandring

Området där Östersjön möter Nordsjön är en smältdegel - för sill. Tack vare genteknikens utveckling kan ett internationellt forskarteam nu visa att den sill som fångas här under sommaren leker i

Fiskefria områden gynnar både fisk och miljö

Fiskefria områden kan bidra till att stärka bestånd av fisk och skaldjur och återställa ekosystemens funktion. Erfarenheter av de svenska fiskefria områdena har visat att bestånden tillväxer snabbt

Gäddan på nedgång i stora delar av Östersjön

De senaste åren har larmrapporterna om gäddans dåliga situation i Östersjön duggat tätt. Larmen har dock ofta baserats på enstaka observationer och inte på systematiskt insamlad data. I en nyligen

Nu startar IDA

Nu i november startar SLU:s nya tvärvetenskapliga satsning Interdisciplinary Academy (IDA). Två projekt och totalt elva forskare är utvalda att delta. Tillsammans representerar deltagarna nio

Mindre abborrmammor när havet blir varmare

Abborrhonor som lever i varmare vatten satsar på att snabbt föröka sig. De är mindre när de blir lekmogna jämfört med abborrar i normala vattentemperaturer. Det visar en studie från forskare vid

Webbinarium Vårt varmare hav - fisk

Webbinarium för gymnasielärare: Så kan fisk i Östersjön påverkas av klimatförändringarna ann-katrin.hallin@slu.se Var med på en digital introduktion till hur du som lärare använder läroportalen "

Bottenvikens siklöjor skiljer sig åt genetiskt

Siklöjefisket i norra Bottenviken är ett av de ekonomiskt största fiskena i Sverige. Siklöjan är ursprungligen en sötvattensfisk, som i Bottenviken har anpassat sig till ett liv i bräckt vatten. Har

Fågelpredation i Dalälven mynningsområde

Under sin vandring från lek- och uppväxtområden i sötvatten till havet dör många unga laxfiskar, så kallade smolt. Tidigare studier har visat att fågelpredation – att fiskarna blir uppätna – kan vara

Loading…