Medarbetarwebben

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 591 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

Viktor Thunell halvtidsseminarium

I torsdags 17/10 höll vår doktorand Viktor Thunell sitt halvtidsseminarium där han berättade om sitt doktorandprojekt som handlar om hur fisk och fisksamhällen kan påverkas av global uppvärmning.

Viktor Thunell halvtidsseminarium

I torsdags 17/10 höll vår doktorand Viktor Thunell sitt halvtidsseminarium där han berättade om sitt doktorandprojekt som handlar om hur fisk och fisksamhällen kan påverkas av global uppvärmning.

Nationella kräftdatabasen

SLU Aqua ansvarar för den nationella kräftdatabasen. Här hittar du information om kräftors förekomster, kräftprovfisken och pestdrabbade vatten. Gå till kräftdatabasen Kräftdatabasen Manual till

AI ska lära oss mer om sillgrisslorna och Östersjöns miljö

Sillgrisslorna på Stora Karlsö utanför Gotland återvänder varje vår till samma klippavsats, för att lägga ägg och föda upp sina ungar. Under sommaren 2019 filmades de och i det omfattande materialet

AI ska lära oss mer om sillgrisslorna och Östersjöns miljö

Sillgrisslorna på Stora Karlsö utanför Gotland återvänder varje vår till samma klippavsats, för att lägga ägg och föda upp sina ungar. Under sommaren 2019 filmades de och i det omfattande materialet

Elin Dahlgren

Elin Dahlgren

Ekotoxikolog/ekolog Arbetar med frågor som kopplar till fiskhälsa, framförallt med fokus på lax och yngeldödlighet till följd av reproduktionsstörning M74. Jag arbetar även med datainsamling som

Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster

Att minska övergödningen är ett viktigt mål för att förbättra Östersjöns miljö, men en minskad övergödning får också effekter: för fisken och för fisket. En ny studie ledd av forskare från SLU visar

Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster

Att minska övergödningen är ett viktigt mål för att förbättra Östersjöns miljö, men en minskad övergödning får också effekter: för fisken och för fisket. En ny studie ledd av forskare från SLU visar

Alger påverkar fiskens hälsa

Ny forskning visar att hälsan hos skrubbskäddan i Östersjön påverkas av toxiska substanser. Men samtidigt syns inte förhöjda halter av de klassiska miljögifterna i området som man kunde förvänta sig.

Alger påverkar fiskens hälsa

Ny forskning visar att hälsan hos skrubbskäddan i Östersjön påverkas av toxiska substanser. Men samtidigt syns inte förhöjda halter av de klassiska miljögifterna i området som man kunde förvänta sig.

BSSC lyckade temadagar

Omkring 6780 personer besökte Baltic Sea Science Center under temadagarna om miljöövervakning vecka 39. -Det var en lyckad och uppskattad tillställning med stort intresse från både allmänhet och

BSSC lyckade temadagar

Omkring 6780 personer besökte Baltic Sea Science Center under temadagarna om miljöövervakning vecka 39. -Det var en lyckad och uppskattad tillställning med stort intresse från både allmänhet och

Loading…