Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 399 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

Är id och braxen ett mat- och miljösmart val

Att äta mer karpfisk från Östersjön som braxen och id har lyfts fram som ett miljövänligt alternativ till andra fiskarter. Men hur miljösmart är det egentligen, och är det säkert ur hälsosynpunkt?

Akvatiska resurser etablerar sig på Campus Ultuna

Nu är det klart att institutionen för akvatiska resurser etablerar sig på Campus Ultuna. – Det är glädjande att vi nu kan flytta in på Campus Ultuna och finnas bland andra institutioner och nära vår

SLU:s vattenforskning fick bra utdelning från forskningsråden 2021

För några veckor sedan fattade Formas och Vetenskapsrådet beslut om vilka nya projekt som tilldelas forskningsmedel. Som vanligt föll SLU:s vattenforskning väl ut, hela 20 vattenprojekt finns med

Fiskfjäll ger viktiga ledtrådar i detektivarbetet kring laxens hälsa

Kan den kemiska sammansättningen i laxfjäll ge information om laxens tid i havet och användas för att undersöka om och hur laxens diet och uppehållsplats är kopplade till reproduktionsstörningen M74?

Odlad norsk lax på rymmen hotar svensk vild västkustlax

Odlad lax som rymt från nätkassar i havet vandrar upp i västsvenska vattendrag där de parar sig med lokal vild lax. Detta framgår av en ny studie som gjorts i samarbete mellan Sveriges

Examensarbeten 2021 - fisk, musslor, korallrev och bifångster

År 2021 börjar gå mot sitt slut och i år har vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) handlett och godkänt många intressanta examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå. Vill du också

Sex projekt får medel från SLU Aquacultures öppna utlysning

Sex nya projekt har tilldelats medel genom SLU Aquacultures öppna utlysning från i våras. Projekten syftar till att stimulera forskningssamarbeten vid SLU och täcker flera områden inom akvakultur.

Institutionen för akvatiska resurser gläds över Formas-medel

Vilken roll spelar pungräkan i det regimskifte som skett i de kustnära ekosystemen? Kan ”skörd” av vass och karpfisk förbättra vattenkvaliteten i övergödda vikar? Hur fungerar födovävens effektivitet

Miljöövervakningens provfisken ger svar på många frågor om fisk i sjöar

Nätprovfisken har varit en del av nationell miljöövervakning sedan år 1994. Sedan 2007 ingår provfisken i 45 sjöar i delprogrammet trendstationer sjöar, där 15 sjöar fiskas varje år och 30 sjöar vart

Jonas Hentati Sundberg

Senior Lecturer at the Department of Aquatic Resources, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden. September 2021 -  Associate Senior Lecturer at the Department of Aquatic Resources,

Kunskapsintensiv forskarvecka på SLU:s fartyg R/V Svea

Hur skiktar sig vattenmassan, hur påverkar fartygstrafik den naturliga hydrografin och hur påverkar trålning bottendjur och omsättning av näringsämnen? Den 24–30 oktober var det forskarvecka på R/V

Malin Werner

Jag är : * projektledare för "Datamanagement" på Havsfiskelaboratoriet * informatör/kommunikatör & webbredaktör på Havsfiskelaboratoriet * sekreterare på SLU Aquas Institutionsråd Havsfiskelab på

Loading…