Medarbetarwebben

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 376 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

Rapportera in övrig märkt fisk

Fyll i rapporten och skicka den till oss! Du bidrar till svensk fiskforskning. RAPPORTERA PÅ FLERA SÄTT E-POST fiskmarkningen @slu.se SNIGELPOST Fiskmärkningen, SLU, Institutionen för akvatiska

Selektivt fiske

Institutionen för akvatiska resurser på SLU har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) upprättat ett sekretariat vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Sekretariatet ska främja och stimulera

Teresa Soler

Teresa Soler

soler Forskningsassistent, fil.mag. kommunikationsstöd på institutionen för akvatiska resurser Jag utformar broschyrer, foldrar, rapporter, informationsblad, powerpoints, postrar, roll-ups - från

Satsning på selektiva fiskeredskap ger mer hållbart fiske

Under fyra år har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delat ut 38 miljoner kronor till projekt för att utveckla ett mer selektivt och skonsamt fiske. Projekten har utförts i samarbete mellan

Satsning på selektiva fiskeredskap ger mer hållbart fiske

Under fyra år har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, delat ut 38 miljoner kronor till projekt för att utveckla ett mer selektivt och skonsamt fiske. Projekten har utförts i samarbete mellan

Östersjön visar vägen för världshaven

Uppvärmning, försurning, övergödning och syrefria bottnar är några av alla de förändringar som pågår eller förväntas i världens oceaner. Nu lanserar ett internationellt forskarteam Östersjöregionen

Östersjön visar vägen för världshaven

Uppvärmning, försurning, övergödning och syrefria bottnar är några av alla de förändringar som pågår eller förväntas i världens oceaner. Nu lanserar ett internationellt forskarteam Östersjöregionen

Vinga

Vinga

Vid Vinga utanför Göteborg inrättades 2003 fiskefria områden för hummer runt de konstgjorda reven vid Tanneskär och Buskär, i samband med att ett antal konstgjorda rev anlades i områdena. Karta över

Södra Kattegatt

Södra Kattegatt

Sverige och Danmark inrättade 2009 ett gemensamt skyddat område för de hotade torskbeståndet i Kattegatt. Beslut om skyddet är speciellt genom att Sverige och Danmark i sina respektive nationella

Gålö

Lännåkersviken vid Gålö i Stockholms skärgård har varit känt för sitt goda fiske efter gös och gädda. Kraftiga nedgångar i bestånden gjorde att ett fiskefritt område inrättades som en akutåtgärd för

Storjungfrun / Kalvhararna

2011 infördes ett fiskefritt område i Söderhamns skärgård runt ön Storjungfrun, utsjögrundet Storgrundet, och kring öarna Tupparna samt Kalvhararna i syfte att stärka beståndet av havslekande sik.

Kåvra

Kåvra

Hummerfredningsområdet Kåvra utgör ett 2,6 km² stort kustområde utanför Brofjorden i Bohuslän där allt fiske utom handredskapsfiske varit förbjudet sedan 1989. Fredningen infördes i forskningssyfte,