SLU Administrativ service, Asken

Senast ändrad: 11 oktober 2019

Enheten SLU Administrativ service består av funktionerna Asken, servicecenter och tentamensservice.

På Asken arbetar administratörer som ett stöd till medarbetare som tillhör universitetsadministrationen (uadm). Vi utför uppgifter inom ramen för våra tre bastjänster personaladministration, beställningar och event. För medarbetare som organisatoriskt inte tillhör uadm tillgodoses denna service av administratörer på respektive institution.

Bastjänsterna innefattar kort beskrivet följande:

Personaladministration

Personaladministration hanteras i enlighet med katalog-, personal- och
personalregistreringsrollen. Hit räknas uppgifter som att registrera
timarvoden, granska reseräkningar och att göra löpande uppdateringar av
personalärenden i Primula och Idis.

Då nya medarbetare anställs stödjer vi på uppdrag chefer med att beställa hem teknisk utrustning till arbetsplatsen och så att dörrskylt till kontoret och namnremsa till postfack finns klart vid ankomst. Vi beställer telefonabonnemang och fakturareferens samt söker behörigheter i system som t.ex. Proceedo och Idis. På ankomstdagen ger vi nya medarbetaren en första introduktion till arbetsplatsen och ser till att det fungerar med AD-konto, utrustning mm på kontoret. Vi informerar om utrymning, återvinning, bokning av tjänsteresor och visar även kopiator, kontorsskåp och posthantering i våra gemensamma utrymmen.

Månatligen tar vi fram listor med ärenden i Primula på tjänster och ledigheter som löper ut för uadms medarbetares. Ärendena skickas till chefer för information och eventuell återkoppling och uppdatering i Primula. Chefer förses även löpande med semesterlistor och listan personalredovisning för genomgång och ev. åtgärd.

Kontakt: asken@slu.se
Gemensam anknytning: 18 00

Beställningar

På uppdrag beställer Asken saker som personalen behöver i den dagliga driften som t.ex. utrustning till kontor, förtäring till möten och annat såsom böcker, kontorsmaterial och liknande.

Vi har behörigheten ”resebokare” som innebär att vi kan boka resor till personer som ska resa för SLU:s räkning, men inte är anställda här. SLU:s medarbetare bokar själva sina egna resor via vår avtalade resebyrå Egencia, men vid mer komplicerade resor som kräver samordning mellan flera personer kan vi hjälpa till att boka för att underlätta för gruppen.

I alla kopieringrum finns ett så kallat ”kontorsskåp” fyllt med kollegieblock, pennor, post-it, plastfickor mm. Alla medarbetare inom uadm får i dessa skåp hämta artiklar till sitt kontor för daglig användning. Det dock är inte tillåtet att från kontorsskåpet ta block och annat till ändamål som konferenser, utbildning mm.

Kontakt: asken@slu.se
Gemensam anknytning: 18 00

Event

Asken hjälper till att boka lokaler och förtäring inför mindre interna möten och event. Finns behov av stöd med deltagarhantering kan vid mindre event ta emot deltagaranmälningar i samband med eventet.

Ett av våra större uppdrag är att stödja SLU:s akademiintendent inför de akademiska högtiderna doktorspromotion, professorsinstallation samt Nit och Redlighet i Rikets tjänst.

Länk till Akademiska högtider >>

 

Välkommen att kontakta Asken för att få stöd med tjänster enligt ovan. Bastjänsterna är anslagsfinansierade och stöd inom ramen för dessa debiteras inte. Behövs hjälp med tjänster utöver dessa kan vi, under förutsättning att resurser och kompetens inom gruppen finns tillgängligt, även stödja med andra likvärdiga uppgifter. Tjänster utöver basutbudet debiteras per timme enligt gällande timtaxa.


Kontaktinformation

Du når oss alltid bäst via gruppens gemensamma e-post: asken@slu.se,
telefon 018-67 18 00 eller genom att kontakta någon av oss personligen:

Uppsala:
Carina Lundh, 018-67 11 80
Susanne Erngren, 018-67 11 00
Kim Gillgren, 018-67 14 90
Lillemor Karlsson, 018-67 10 22

Umeå:
Karin Robertsdotter, 090-7868284
Caroline Åström Öberg, 090-7868206

Enhetschef: Maria Lindgren, mia.lindgren@slu.se, 018-67 22 82

Sidansvarig: ssm-webb@slu.se