Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 144 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

Från försurning till biodiversitet och kol – fyrtio år med Markinventeringen

Markinventeringen bidrar till Sveriges klimatrapportering och är en del av miljömålsuppföljningen. Dessutom används den inom forskningen för att exempelvis studera svampar i marken. I år firar

Så mådde Mälaren 2022

Mälaren. Den har ett komplext ekosystem och det är många intressen som ska samsas här. Därför är det viktigt att kolla hur sjön mår och samarbeta för att den ska fortsätta att må så bra som möjligt.

Nya sätt att ta stickprov vid miljöövervakning

För att kunna fatta välinformerade beslut som påverkar naturen och naturresurserna krävs pålitlig information om det nuvarande tillståndet. Sådan information grundar sig ofta på

Utter inte längre hotad art

Antalet uttrar i Sverige har ökat och SLU Artdatabankens bedömning är att arten nu är livskraftig. Sedan 2006 har uttern ingått i ett åtgärdsprogram för hotade arter men nu avslutas det arbetet. –

Fynddata ersätter Analysportalen

Analysportalen för biodiversitetsdata stänger ner och ersätts av tjänsten Fynddata. Vid årsskiftet 23/24 stänger Analysportalen ner och istället återfinns en del av Analysportalens funktioner i SLU

SLU-startup skapar digital datatvilling av Sverige – prisas på Venture cup

Med hjälp av AI kan årtionden av geografisk data från hela landet låsas upp till nytta för både myndigheter och företag. SLU-forskaren William Lidbergs projekt om Geografisk Intelligens blev årets

Stora, feta, äldre fiskhonor

Stora, feta och fruktsamma äldre fiskhonor har avgörande betydelse för förmågan till återhämtning hos kommersiellt fiskade bestånd. Större och äldre fiskar bidrar oproportionerligt mycket till leken

Här visar data översvämningarna

På senaste tiden har analyspersonalen vattenkemiska laboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet fått analysera om många vattenprover eftersom systemen larmat för avvikande resultat. De avvikande

Hummerpremiär

Måndag den 25 september 2023 är det premiär för årets hummerfiske. I Sverige är det europeisk hummer (Homarus gammarus) vi vill fånga i våra tinor. Misstänka fynd av dess släkting – den amerikanska

Europeiska vattendrag har återhämtat sig

En ny internationell studie visar att vattenmiljöerna i europeiska vattendrag har förbättrats under de senaste decennierna. Men studien indikerar samtidigt att den positiva utvecklingen har avstannat

50 års mätningar av växtnäringsläckage från jordbruksmark

Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från fält i Sverige. Mätserierna är ovärderliga som

Älvkarleby

Fiskeriförsökstationen i Älvkarleby förbereds just nu inför en nedläggning. Bakgrunden till stängningsbeslutet är att den finansiering som funnits från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har upphört.

Loading…