Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 154 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

Är nationaldagen blommigare i år? Försommarkollen ger svaret

På världsmiljödagen och nationaldagen kan alla runt om i landet agera medborgarforskare och rapportera in om några av våra vanligaste blommor har börjat blomma hemmavid. Kampanjen Försommarkollen

Webinarium: Kolkartor

henrik.j.persson@slu.se SLU lanserar kolkartor: en helt ny kartprodukt över kolförråd i marken. Med data och kartor om kolförråd och kolsänkor kan markägare skapa underlag för att ta fram

Summering av diskussioner om uppföljning av förändringar i åkermark

Med anledning av pågående EU-initiativ för stärkt skydd av jord och mark arrangerades den 20 april ett seminarium av forskningsprogrammet EJP SOIL och nätverket Markkarteringsrådet om övervakning av

Tre trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Tillväxttakten i svensk skog har efter en period av minskning nu ökat något. Virkesförrådet planar ut, och tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. Det är tre trender

Nu kan kommuner och markägare få koll på kol i skog och mark på egen hand

Med hjälp av data och kartor om kolförråd och kolsänkor i skog och mark kan kommuner och andra markägare skapa underlag som kan användas för att ta fram strategier för hur klimatpåverkan i samband

Så här försäkrar vi oss om pålitliga analysresultat

Du ser inte kiselalger i vattnet, men är så många och säger så mycket att det borde eka mellan bergen! Hos oss arbetar experter som ger dem röst – de små, små kiselalgerna. Men hur kan man vara säker

Tufft för öringen i södra Sverige

Klimatet har stor påverkan på arters utbredning. Arter som trivs i kallt vatten – som öringen – riskerar att försvinna lokalt när vattnet blir varmare och vattenflödet minskar. En ny studie från SLU

Sämre kvalitet i provfisken med färre nät – var går gränsen för godtagbar kvalitet?

Fisk behöver övervakas i fler svenska sjöar, men resurserna för miljöövervakningen är begränsade. Dessutom bör vi sträva efter att minska onödigt lidande och dödande i förhållande till nyttan med

Våren är historiskt sen 2023

Under Valborgshelgen genomfördes Vårkollen för nionde året i rad. I år har blomningen inte kommit längre norrut än den hade gjort i genomsnitt förr i tiden! För de tidiga arterna, tussilago, blåsippa

Hälften av Sveriges lekplatser har försvunnit på 25 år

Svenska lekplatser har nyligen undersökts i ett miljöanalysprojekt vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Resultaten visar en drastisk minskning av antalet kommunalt förvaltade lekplatser under

Internbelastning - det dolda övergödningsproblemet

Övergödning är ett av de största miljöproblemen för våra sjöar och kustvikar. Övergödningen kan uppstå när sjöbottnen släpper fosfor, så kallad internbelastning. Brian Huser, forskare på SLU, är

Lösningsfokuserad studie

Den del i landskapet som binder samman vattendrag och omkringliggande mark är högintressant ur flera perspektiv. Här finns starka intressen som inte alltid lyckas komma överens. Nu finns det hjälp

Loading…