Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 135 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

Naturvårdspriset 2024 går till Lena Gustafsson

SLU Artdatabankens naturvårdspris 2024 går till Lena Gustafsson för hennes enastående förmåga att vara enande kraft inom den konfliktfyllda skogsdebatten. Trots många obekväma sanningar har hon

Biodiversity Challenge 2024

2 maj–28 juni gäller det att hitta och rapportera så många olika vilda arter som möjligt på SLU:s campusområden. Utmaningen är ett samarbete och en tävling mellan 19 europeiska universitet. Den 2 maj

Ansök om utnämning till senior miljöanalysspecialist

Nu öppnar den fjärde utlysningen till kompetensnivån senior miljöanalysspecialist. Ansökan lämnas in senast den 15 september 2024 . Här hittar du instruktion för sökande, handläggningsordning och

Utveckling av miljöövervakningsprogram för den urbana miljön

SLU Tankesmedjan Movium koordinerar SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö. Under ledning av professor Thomas Randrup har ett arbete påbörjats för att utveckla ett långsiktigt

Nu kan kommuner och markägare få koll på kol i skog och mark på egen hand

Med hjälp av data och kartor om kolförråd och kolsänkor i skog och mark kan kommuner och andra markägare skapa underlag som kan användas för att ta fram strategier för hur klimatpåverkan i samband

Dataplattform lantbruksdata

Nu tas nästa steg i arbetet med en säker och effektiv delning av lantbruksdata. Jordbruksverket ger ytterligare 70 miljoner till Agronod för att bygga klart en nationell dataplattform för

Vårdagjämning, men vilka vårtecken ser vi, och var och när?

I dag infaller vårdagjämningen, då dag och natt är lika långa i hela landet. Själva våren kommer däremot vid olika tidpunkter i olika landsdelar och vissa växter visar vårtecken redan före den

Fynddata ersätter Analysportalen

Analysportalen för biodiversitetsdata stänger ner och ersätts av webbapplikationen Fynddata. Vid årsskiftet 23/24 stänger Analysportalen ner och istället återfinns en del av Analysportalens

Digitala kurser ökar kunskapen om natur och biologisk mångfald

Vill du lära dig mer om den svenska naturen? Eller kanske bara testa dina kunskaper? Till exempel lära dig hur det går till när man studerar och rapporterar grodor? Idag utökas utbildningen

SLU söker sportfiskare som vill fiska för forskning

Vissa fiskarter, som gädda och öring, är svåra att fånga med de nät och ryssjor som normalt används inom fiskövervakningen. Nu vill forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet få en mer rättvisande

“Remediation of headwater streams is the missing link”

Små vattendrag i jordbruket finns överallt men är samtidigt förbisedda, trots deras viktiga roll för att reglera funktioner och tillstånd i ekosystem nedströms. De ses ofta som passiva rör som

Teamwork, väderutmaningar och sällsynta fiskfynd – följ med på bottentrålundersökning i Västerhavet

Vi säger stort tack till Barbara Bland som nu avslutar sitt uppdrag som expeditionsledare för IBTS (International Bottom Trawl Survey) ombord på SLU:s forskningsfartyg R/V Svea och lämnar över

Loading…