Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 151 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

SLU-profiler spanar

Vad har hänt med parken, gatan och torget om 40 år? Lyssna när Caroline Dahl, SLU Tankesmedjan Movium, och Lars Johansson, Institutionen för stad och land, SLU spanar efter framtidens städer i den

Hummerpremiär

Måndag 26 september är det premiär för årets hummerfiske. I Sverige är det europeisk hummer vi vill fånga i våra tinor. Misstänka fynd av dess släkting – den amerikanska hummern – ska omgående

Lärosäten i gemensam satsning för bättre klimat

Nu går universitet och högskolor Sverige samman i en gemensam satsning för att bidra till ett bättre klimat. Lärosätenas klimatnätverk syftar bland annat till att underlätta för lärosätena att

Nu är det lättare att hitta öppna data från SLU:s miljöanalys

På en ny webbsida på SLU.se samlas öppna data som producerats av SLU:s miljöanalys. Det handlar om allt från fiskar, fåglar, insekter och växter till miljögifter, markegenskaper och näringsämnen.

Forskare om hanteringen av torvjordar: ”Det är viktigt att vi inte tar förhastade beslut”

I Broddbo utanför Uppsala undersöker Örjan Berglund, forskare vid institutionen för mark och miljö, och hans kollegor olika sätt att minska växthusgasutsläppen från torvjordar och samtidigt bibehålla

Nya programkoordinatorer

Hur mår miljön? SLU:s miljöanalys stödjer samhället med kunskap och beslutsunderlag genom tolv program som anknyter till miljömål och globala hållbarhetsmål. Programkoordinatorerna har koll på

Naturvårdsverket släpper rapport om läget för Dagfjärilar

Idag släpper Naturvårdsverket rapporten "Dagfjärilar som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper". Två medarbetare på SLU Artdatabanken, Mikael Svensson och Sofia Gylje Blank, har

Rekordår för puckellaxen

Den främmande fiskarten puckellax ökar kraftig i antal i norra Atlanten, särskilt i norra Norge. Förra året rapporterades mer än 200 000 individer i älvar och kustområden i hela Norge. I Sverige

Ny ledning för Riksskogstaxeringen

SLU Riksskogstaxeringen förändrar i ledningen. Från och med den 1:a april 2022 är Hilda Mikaelsson ny fältchef efter Mats Walheim. Hilda är jägmästare och har arbetat vid SLU Riksskogstaxeringen och

Hoten mot fjärilar och den biologiska mångfalden fortsätter

I en ny rapport beskrivs mekanismerna bakom utarmningen med en djupdykning i tillståndet för Sveriges samtliga rödlistade dagfjärilar och bastardsvärmare. Rapporten som finansierats av

Ny studie om blombesökande insekter

Vildbin, dagfjärilar och blomflugor är välkända vilda pollinatörer, men långt fler insekter besöker blommor för att söka efter pollen och nektar. Nu finns en ny rapport som visar att fler än 4 000

Nya bestämningsnycklar till tre släkten av solitärbin

Nu lanserar SLU Artdatabanken bestämningsnycklar för gnagbin (Hoplitis), blomsovarbin (Chelostoma) och blomsterbin (Melitta). De släkten som nu presenteras är samtliga solitärbin och bidrar till

Loading…