Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 137 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

Föds djurens ungar tidigare på året?

Snart är det dags för Naturvårdsverkets regelbundna översyn av jakttiderna. Nu hoppas forskare vid SLU att allmänheten ska bidra med viktiga data på när djuren får ungar, och när de blir oberoende. -

Grattis Svea – fem år i havets tjänst!

Efter en sedan länge inplanerad månad på varv i Falkenberg är R/V Svea nu åter ute på expedition; nymålad, nyservad och uppgraderad med ny vetenskaplig utrustning och en förbättrad IT-miljö. -Det är

SLU på första plats i internationell utmaning

Den 2 maj gick startskottet för Biodiversity Challenge 2024. Utmaningen är ett samarbete mellan 19 lantbruks- och livsvetenskapsuniversitet i 16 europeiska länder. Från och med 2 maj till och med 28

Bok om skogstatistik lanserad på IUFRO

I samband med IUFRO-konferensen lanseras en översatt version av boken som berättar om den svenska skogens utveckling det senaste århundradet, från SLU Riksskogstaxeringen. I boken redovisas även

Vi har ett resultat!

Den 2 maj gick startskottet för Biodiversity Challenge 2024. Utmaningen, som internationellt heter Biodiversity Challenge for ICA members, är ett samarbete mellan 19 lantbruks- och

Norrländskt fjärilsfokus i europeisk biodiversitetstävling

En rik biologisk mångfald är avgörande för vår planets framtid och de ekosystem vi alla är en del av. Genom att kartlägga mer får vi ökad kunskap som kan hjälpa oss att vidta gynnsamma åtgärder. För

Kol i åkermark på gårdsnivå – viktigt att värdera odlingens klimatnytta

Kolinlagring i åkermark kan bidra till minskad klimatförändring men möjligheterna varierar stort mellan olika gårdar. Med data på gårdsnivå kan påverkan på markens kolförråd av olika

Planerad utlysning av miljöanalysmedel

SLU öppnar en utlysning för medel till utvecklingsprojekt inom samtliga miljöanalysprogram under 2025. Sista ansökningsdag är den 15 september 2024. Utlysningen villkoras av att SLU:s styrelse

Ny rapport om invasiva kräftddjur

Under 2023 upptäcktes tre invasiva främmande arter av kräftdjur i Sverige, dels i Vättern och dels i Mälarområdet. Åren dessförinnan hade tre andra arter av främmande kräftdjur påträffats. En ny

SLU testar trålkamera – för att minska fiskfångsten

Genom att montera en stereovideo-kamera i trålen vill forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet minska behovet av trålningar vid akustiska fiskundersökningar. Nu testas tekniken ombord på SLU:s

Värmeböljan i maj gjorde att sommaren kom extra tidigt i år, visar Försommarkollen

På världsmiljödagen och nationaldagen rapporterade medborgarforskare från nästan 1200 platser över hela landet in blomningen av hägg och syrén och några andra vanliga försommarblommor hemma hos sig.

Inventering för naturvårdsarter

Det saknas idag kunskap om var i skogen som särskilt skyddsvärda arter finns och hur de påverkas av skogsbruk. Men det vill miljöanalytiker nu få svar på genom ett projekt där svenska skogar

Loading…