Medarbetarwebben

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 290 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:

Fisken i Sveriges kustområden mår sämre

Sedan 1980-talet övervakas fisksamhällena och fiskens hälsa i fyra områden längs den svenska kusten. Den integrerade övervakningen av kustfiskens beståndssituation, hälsotillstånd och

Fisken i Sveriges kustområden mår sämre

Sedan 1980-talet övervakas fisksamhällena och fiskens hälsa i fyra områden längs den svenska kusten. Den integrerade övervakningen av kustfiskens beståndssituation, hälsotillstånd och

Vattencentrum

Vattencentrum

Inrätta i Uppsala ett nationellt kompetenscentrum för dricksvattnets hälsorisker, skriver ett antal myndighetschefer och politiker, bl a SLU:s rektor Peter Högberg, i en debattartikel i Upsala Nya

Ny karttjänst gör det lättare att hitta fiskdata i SLU:s databaser

Möjligheten att söka efter och ladda ner data från provfisken i sjöar, vattendrag och längs kusten har kompletterats med en ny karttjänst. Tjänsten gör det enkelt för användaren att göra sökningar

Ny karttjänst gör det lättare att hitta fiskdata i SLU:s databaser

Möjligheten att söka efter och ladda ner data från provfisken i sjöar, vattendrag och längs kusten har kompletterats med en ny karttjänst. Tjänsten gör det enkelt för användaren att göra sökningar

Vatten och miljö inleder forskningssamarbete med Mälarens vattenvårdsförbund

Genom samarbetet ska miljöövervakningen förbättras och utbytet mellan forskning och samhällsintressen kring Mälaren öka. Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell förening som syftar till att bidra

Stora förändringar i fisksamhället i Stockholms södra skärgård

Sedan 1992 följs fisksamhället vid Muskö utanför Nynäshamn genom provfisken. Kustfiskövervakningen visar att stora förändringar har skett under denna tidsperiod. Den invasiva fiskarten svartmunnad

Stora förändringar i fisksamhället i Stockholms södra skärgård

Sedan 1992 följs fisksamhället vid Muskö utanför Nynäshamn genom provfisken. Kustfiskövervakningen visar att stora förändringar har skett under denna tidsperiod. Den invasiva fiskarten svartmunnad

Vattencentrum

Vattencentrum

Inrätta i Uppsala ett nationellt kompetenscentrum för dricksvattnets hälsorisker, skriver ett antal myndighetschefer och politiker, bl a SLU:s rektor Peter Högberg, i en debattartikel i Upsala Nya

Forskare har kartlagt bottentrålningens ”fotspår"

Den absoluta merparten av bottenlevande fisk och skaldjur som fångas av svenskt yrkesfiske fiskas med bottentrål, en effektiv men också omdiskuterad fiskemetod. Trålningen påverkar havsbottnarna och

Forskare har kartlagt bottentrålningens ”fotspår"

Den absoluta merparten av bottenlevande fisk och skaldjur som fångas av svenskt yrkesfiske fiskas med bottentrål, en effektiv men också omdiskuterad fiskemetod. Trålningen påverkar havsbottnarna och

Skogsdata2018

Virkesförrådet fortsätter att öka. Det visar den nya officiella statistik som Riksskogstaxeringen vid SLU idag publicerar. Den beskriver både dagens tillstånd och förändringar i de svenska skogarna.