Medarbetarwebben

Nyheter om miljöanalys

Här hittar du nyheter om SLU:s speciella uppdrag fortlöpande miljöanalys.


Det finns 587 sidor som är taggade med Nyheter om miljöanalys:
Felaktig statistik om avverkning i tidskriften Nature

Felaktig statistik om avverkning i tidskriften Nature

Tidskriften Natures artikel om drastiskt ökade avverkningar stämmer inte med svensk statistik och bygger på tveksamma metoder. Detta enligt statistiker och forskare på Skogsstyrelsen och Sveriges

Hälsan hos kustfisken bättre men fortfarande tydligt påverkad

Provfisken, fiskhälsoanalyser och miljögiftsprovtagningar visar att fiskens hälsa i fyra områden längs den svenska kusten återhämtat sig något, men att halterna i fisken av miljögifterna kvicksilver

Hälsan hos kustfisken bättre men fortfarande tydligt påverkad

Provfisken, fiskhälsoanalyser och miljögiftsprovtagningar visar att fiskens hälsa i fyra områden längs den svenska kusten återhämtat sig något, men att halterna i fisken av miljögifterna kvicksilver

Svartmunnad smörbult ökar kraftigt

Den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult fortsätter att öka. Vid SLU:s provfisken utanför Oskarshamn fångades i år fem gånger fler smörbultar än under förra året. I vårens fisken med djupnät

kräftrapport2020

SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar sin prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och

kräftrapport2020

SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar sin prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och

Få lämlar och sorkar i norra Sverige i år

Det är ett dåligt lämmel- och sorkår i norra Sverige i år. Det visar resultat från den Nationella Miljöövervakningen av Smågnagare, som SLU bedriver på uppdrag av Naturvårdsverket. Miljöövervakningen

Få lämlar och sorkar i norra Sverige i år

Det är ett dåligt lämmel- och sorkår i norra Sverige i år. Det visar resultat från den Nationella Miljöövervakningen av Smågnagare, som SLU bedriver på uppdrag av Naturvårdsverket. Miljöövervakningen

Felaktig statistik om avverkning i tidskriften Nature

Felaktig statistik om avverkning i tidskriften Nature

Tidskriften Natures artikel om drastiskt ökade avverkningar stämmer inte med svensk statistik och bygger på tveksamma metoder. Detta enligt statistiker och forskare på Skogsstyrelsen och Sveriges

SLU erbjuder journalister Östersjö-expertis

Vid SLU finns en bred kompetens kring frågor som rör Östersjön. Nu finns en expertlista för journalister som söker inspiration till spännande reportage, eller expertutlåtanden om något som händer i

SLU erbjuder journalister Östersjö-expertis

Vid SLU finns en bred kompetens kring frågor som rör Östersjön. Nu finns en expertlista för journalister som söker inspiration till spännande reportage, eller expertutlåtanden om något som händer i

Invasiva främmande arter har blivit ett känt problem, men fler behöver agera

Invasiva främmande arter har blivit ett känt problem, men fler behöver agera

Allt fler känner till och har uppfattat problemet med invasiva främmande arter, men samtidigt säger 17 procent av befolkningen att de har gjort aktiviteter som kan ha orsakat spridning av invasiva

Loading…