Hoppa till huvudinnehåll

Vilt- och fiskeförvaltning

Vilt- och fiskeförvaltningen kan förbättras genom forskning inom djurens ekologi. Forskningen vid SLU omfattar bland hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur samt människor och ekosystem. I förvaltningen ingår frågor om fiske och jakt.


Det finns 128 sidor som är taggade med Vilt- och fiskeförvaltning:

Var har alla stora och gamla fiskar tagit vägen?

Vi säger hej och grattis till Christopher Griffiths som nyligen har blivit beviljad 3 miljoner kronor i forskningsbidrag för att lösa gåtan som engagerar forskare över hela världen. For English,

Annika Felton

Annika Felton annika.felton@slu.se Min forskning om växter och växtätare sker på flera olika skalor: från de små detaljerna hos däggdjurens matsmältningsfysiologi och växternas kemi till

Mer havsforskning från Svea med stöd av Vetenskapsrådet och EU

Nu ska det bli lättare för fler att utnyttja RV Svea och andra forskningsfartyg. Ett svenskt nätverk där sex forskningsfartyg ingår får bidrag från Vetenskapsrådet för att fler svenska forskare ska

Hur påverkas fiskar av undervattensbuller?

Under de senaste decennierna har ljuden i våra hav och sjöar förändrats dramatiskt på grund av oss människor. Buller från stora fartyg, motorbåtar och vattenkraftverk dominerar ofta under vattnet.

Så påverkar skogsskötseln mängden bärris, och därmed fodertillgången för klövvilt

Mängden blåbär, lingon och ljung har minskat kraftigt i svenska skogar, men det finns kunskapsluckor om orsakerna till detta. Nu finns en avhandling från SLU som visar hur skogens trädslagsblandning

Samspel mellan svartmunnad smörbult och abborre, gädda, torsk och lax har undersökts

Den invasiva svartmunnade smörbulten har gjort sig hemmastadd i många av Östersjöns kustområden. Nu kommer en doktorsavhandling från SLU om denna nykomlings levnadssätt och samspel med inhemska

Eva-Lotta Blom

eva.lotta.blom@slu.se Min forskning fokuserar på undervattensbuller och hur detta påverkar de djur som lever under ytan. Jag försöker även ta fram innovativa lösningar för att skydda djur från

Marcus Michelangeli

marcus.michelangeli@slu.se Jag är Marie Skłodowska-Curie Research Fellow i forskargruppen Aquatic Ecology vid Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, Sverige. Min forskning integrerar teori och teknik

Yonas Meheretu

yonas.meheretu@slu.se I specialize on the ecology of small mammals, population dynamics, habitat use and risks they pose to human health and agriculture. ·        Evolutionary Ecology ·        

Movium Fakta#6_2022

Många viltarter har ökat under de senaste hundra åren. Vilt i urbana miljöer erbjuder värdefulla ekosystemtjänster men medför också problem. I urbana, exploaterade miljöer är den mänskliga påverkan

Carl-Gustaf Thulin

carl-gustaf.thulin@slu.se Forskare, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Forskare (docent) vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik,

Fredrik Widemo

fredrik.widemo@slu.se Fredrik Widemo är docent i zooekologi och universitetslektor med särskilt samverkansuppdrag inom området Vilt-Skog. Vidare är Fredrik Widemo viltanalytiker inom

Loading…