Hoppa till huvudinnehåll

Vilt- och fiskeförvaltning

Vilt- och fiskeförvaltningen kan förbättras genom forskning inom djurens ekologi. Forskningen vid SLU omfattar bland hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur samt människor och ekosystem. I förvaltningen ingår frågor om fiske och jakt.


Det finns 344 sidor som är taggade med Vilt- och fiskeförvaltning:

Ny kunskap om mytomspunnen mal

Den mytomspunna malen är i dag en av huvudpersonerna i SVT:s naturdokumentär Fiskarnas rike. Med sin respektingivande storlek, sina små ögon och långa skäggtömmar har den ett utseende som av vissa

Epifauna-undervattenskamera

Hur kan man övervaka livsmiljöerna på bottnarna i Kattegatt och Skagerrak och utvärdera åtgärder som marina skyddsområden med trålningsförbud? I en ny studie från SLU utvecklas en metod: filmning med

Nya kartor visar fiskarnas viktigaste uppväxtmiljöer

En ung torsk på Västkusten trivs i en ålgräsäng eller bland stenar och tång, Östersjökustens unga abborrar i nate- och tångskogar i grunda vikar. Under sin uppväxt är fisk ofta beroende av specifika

Färre älgar i skogen i dag – jägare vill ha fler

2012 infördes en ny älgförvaltning som skulle minska betesskador på skog. Sedan dess har älgstammen minskat med 20 procent, nu tycker mer än hälften av jägarna att älgarna är för få. Det visar en ny

Ny webbsida för att följa djurs rörelse

SLU WRAM har ny webbsida för visualisering av olika djurs rörelse utifrån data från GPS-sensorer. Det går att följa både älg, rådjur och från hösten även varg. Alla funktioner, som tidigare fanns på

Carl-Gustaf Thulin

Prefekt, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Forskare (docent) med uppdrag som prefekt vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik,

Steg mot ekosystembaserad förvaltning i södra Bottenhavet

En så kallad ekosystembaserad förvaltning är ett viktigt verktyg om vi ska kunna förvalta haven på ett hållbart sätt. För det behövs en helhetssyn, både om hur vi använder havets resurser och när det

Maja Malmberg

Min forskning fokuserar på infektionsbiologiska frågeställningar. Att upptäcka mer om vilka virus som finns i vår omgivning, hos så väl vilda djur, boskap, husdjur och människor. Min drivkraft

Mer vilt orsakar problem i städerna

Många viltarter ökar i städerna och urbana livsmiljöer är viktiga för många arter. Men samtidigt som koltrastar och igelkottar är uppskattade inslag i staden kan vildsvin, gäss och kaniner ställa

Vättern - förebild för framtidens fiskförvaltning

Ekosystembaserad fiskförvaltning tar hänsyn till hela ekosystem och involverar intressenter, alltså dem som påverkar och påverkas av ekosystemen. Att värna om livskraftiga ekosystem och fiskbestånd

Dags för årets tonfiskmärkning: Forskare hoppas på ”småfisk”

För femte året i rad märker SLU blåfenad tonfisk i Skagerrak med satellitsändare som gör det möjligt att spåra deras vandringar över Atlanten. Denna sommar har mindre tonfiskar observerats i

Rödingen i Vättern spåras i nytt projekt

Rödingen i sjön Vättern är ett av de mest storvuxna och mest värdefulla rödingbeståndet som finns i Sverige. För att möjliggöra en hållbar framtid för beståndet studeras rödingens rörelser, beteende

Loading…