Medarbetarwebben

Vilt- och fiskeförvaltning

Vilt- och fiskeförvaltningen kan förbättras genom forskning inom djurens ekologi. Forskningen vid SLU omfattar bland hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur samt människor och ekosystem. I förvaltningen ingår frågor om fiske och jakt.


Det finns 671 sidor som är taggade med Vilt- och fiskeförvaltning:

Gymnasieläromedel om skog

SLU utvecklar ett digitalt läromedel som baseras på aktuell forskning kring skog, bioekonomi, biologisk mångfald och klimat - med målet att stärka intresset för skog hos unga. Det är Ljungbergsfonden

Rapporter

Rapporter

Viltskadecenters rapporter i kronologisk ordning med den nyaste högst upp. Sidan är under uppbyggnad. 2020 Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2019

Faktablad

Faktablad

Viltskadecenters faktablad i kronologisk ordning med det nyaste högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren, men i listan återfinns endast de senast uppdaterade

Kandidatarbete

Är du intresserad av biologisk mångfald, vilda djurs rörelsemönster eller hur vilt och fisk kan förvaltas på ett hållbart sätt? Vi har ett brett utbud av kandidatarbeten i ämnena skogs­vetenskap och

ePIKE - Övervakning av gädda med eDNA

Vi behöver mer kunskap om gäddans betydelse i ekosystemet. Det kräver robusta och kostnadseffektiva övervakningsmetoder, så att förvaltningen kan fatta välgrundade beslut om resursanvändning och

Historisk bok ger nya insikter om skog, vilt och människa

Med kunskap om historien kan vi bättre förstå vår samtid, brukar det sägas. Kjell Danell beskriver i sin nya bok Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870-1900 etableringen av statliga skogar,

Forskning för hållbart fiske får kungligt stipendium

SLU-forskaren Gustav Hellström mottar i dag ett stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Pengarna ska användas för att ta fram kunskap som kan

Torsk i ett förändrat klimat

Torsk är en nyckelart i marina ekosystem. Den formar förutsättningarna för en lång rad andra arter i havet och har också haft stor betydelse både ekonomiskt och kulturellt. Läget för torsken är dock

Management of Fish and Wildlife Populations

Management of Fish and Wildlife Populations

Umeå Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra

Mycket väsen för ingenting? Brist på uppföljning dämpar intresset för selektivt fiske

Den nyutvecklade risten sorterade bort 90 procent av den oönskade fångsten - gråsej - utan att påtagligt minska sillfångsterna. Alla, inklusive EU:s förvaltande instanser, var överens: bifångst av

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om hur SLU arbetar med Baltic Sea Science Center? Kontakta någon av personerna nedan! Medverkande i kunskapsrådet för BSSC på SLU Verksamheten i Baltic Sea Science Center utformas av

Kontakta en forskare

Vill du komma i kontakt med en forskare? Har du en fråga kring vatten och fisk? Vi hoppas att du ska hitta rätt person att fråga här nedan! Kontakter på institutionerna Flera av SLU:s institutioner

Loading…