Hoppa till huvudinnehåll

Vilt- och fiskeförvaltning

Vilt- och fiskeförvaltningen kan förbättras genom forskning inom djurens ekologi. Forskningen vid SLU omfattar bland hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur samt människor och ekosystem. I förvaltningen ingår frågor om fiske och jakt.


Det finns 132 sidor som är taggade med Vilt- och fiskeförvaltning:

Karin Nilsson

karin.a.nilsson@slu.se Det mesta av mitt arbete rör näringsvävar i vatten och fiskpopulationer i synnerhet. För närvarande fokuserar jag på hur mänsklig påverkan - som vattenkraft och

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

Ny bok för odling och bevarande av flodkräftan

Nu är den här! En ny bok om flodkräftodling har publicerats av SLU. Boken är efterfrågad av odlare, myndigheter och allmänhet och behövs i arbetet för att bevara den alltmer hotade svenska

Tufft för öringen i södra Sverige

Klimatet har stor påverkan på arters utbredning. Arter som trivs i kallt vatten – som öringen – riskerar att försvinna lokalt när vattnet blir varmare och vattenflödet minskar. En ny studie från SLU

Så har året varit för Junseleälgarna

Långvandrare och kvarstannare, kalvningar och björnpredationer; ett forskningsår med älgar är spännande att följa. Förra året stärkte SLU sin älgforskning i området kring Junsele i Ångermanland med

Renee Van Dorst

renee.van.dorst@slu.se Jag är postdoktor och studerar effekterna av miljöförändringar på röding (Salvelinus alpinus) i nordliga fjällsjöar, eftersom både en ökning av vattentemperaturen och en

Johan Leander

johan.leander@slu.se Postdoktor vid Instutionen för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå. Min forskning kretsar kring fiskars rörelser i det vilda där jag studerar olika livsstadier i både älv, sjö och

SLU deltar i AI-utveckling för att förbättra viltforskning och -övervakning

Att ha kunskap om hur populationer av vilda djur ser ut och utvecklas är nödvändigt för att kunna bevara, återintroducera och förvalta vilda djur. Forskare på Sveriges lantbruksuniversitet följer

Mattias Sköld

mattias.skold@slu.se Mattias huvudsakliga forskningsintressen är marina bottendjurs ekologi, ekosystemeffekter av fiske på biologisk mångfald och bevarandefrågor. Han är också forskningssamordnare

Forskare föreslår gemensam förvaltningsplan för Östersjöns sälstammar

De senaste årtiondena har gråsälspopulationen i Östersjön vuxit kraftigt vilket lett till ökade intressekonflikter, främst mellan naturvårdsorganisationer och kustfisket. I projektet RESOCO* har

Visent och älg kan återetablera sig i Centraleuropa – om vi människor tillåter

Visenter och älgar har genom tiderna fördrivits och dött ut på många platser i Centraleuropa. Men de rätta ekologiska livsmiljöerna för de båda arterna att återetablera sig finns, det visar en studie

Första livespårade älgen banade väg för forskningsgenombrott

Snart är det åter dags för Den stora älgvandringen; många är de tittare som förutom att följa älgarna via kamerorna också kikar på dem via SLU:s system där alla forskningsälgar med GPS-halsband går

Loading…