Hoppa till huvudinnehåll

Vilt- och fiskeförvaltning

Vilt- och fiskeförvaltningen kan förbättras genom forskning inom djurens ekologi. Forskningen vid SLU omfattar bland hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur samt människor och ekosystem. I förvaltningen ingår frågor om fiske och jakt.


Det finns 135 sidor som är taggade med Vilt- och fiskeförvaltning:

Genetiken avslöjar sillens komplexa vandring

Området där Östersjön möter Nordsjön är en smältdegel - för sill. Tack vare genteknikens utveckling kan ett internationellt forskarteam nu visa att den sill som fångas här under sommaren leker i

Fiskefria områden gynnar både fisk och miljö

Fiskefria områden kan bidra till att stärka bestånd av fisk och skaldjur och återställa ekosystemens funktion. Erfarenheter av de svenska fiskefria områdena har visat att bestånden tillväxer snabbt

Gäddan på nedgång i stora delar av Östersjön

De senaste åren har larmrapporterna om gäddans dåliga situation i Östersjön duggat tätt. Larmen har dock ofta baserats på enstaka observationer och inte på systematiskt insamlad data. I en nyligen

Juan Ignacio Ramirez

juan.ignacio.ramirez@slu.se All information ligger på den engelska sidan. Klicka på English i toppmenyn.

Bottenvikens siklöjor skiljer sig åt genetiskt

Siklöjefisket i norra Bottenviken är ett av de ekonomiskt största fiskena i Sverige. Siklöjan är ursprungligen en sötvattensfisk, som i Bottenviken har anpassat sig till ett liv i bräckt vatten. Har

Miljö-DNA; nytt verktyg i jakten på den främmande puckellaxen

Puckellax är en främmande art i Sverige, och 2021 registrerades rekordmånga (totalt 70 stycken) i flera vattendrag på Sveriges västkust. Puckellaxen lekar vartannat år och nästa år – 2023 – är det

Fredade områden med konstgjorda rev i Göteborgs skärgård positivt för hummer och ekosystem

Att inrätta fiskefria områden och konstruera konstgjorda rev kan bidra till att restaurera skadade kustekosystem och stärka bestånd av fisk- och skaldjur. Det visar en studie av forskare vid SLU som

Södra Sveriges unika mohare har fått arvsmassan kartlagd

Moharen är en underart av skogsharen och finns i södra Sverige. Hos moharen är vinterpälsen blågrå i stället för vit. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Östra Finlands universitet har nu

Anders Kagervall

anders.kagervall@slu.se Jag arbetar främst med vetenskapliga frågor och miljöövervakning relaterade till förvaltning av akvatiska resurser, med särskilt fokus på anadroma laxfiskar. Bedömning av

Strömming Bottniska viken

Både det lokala kustfiskets fångster och provfisken visar samma sak: det är brist på stor strömming längs kusten i Bottniska viken. I förra veckan kom beslutet från EU:s fiskeministrar om nästa års

Västkustbor – håll utkik efter fisksändare på strandpromenaden

Får du syn på ett märkligt ballongformat föremål som ligger och guppar i strandkanten så kan det vara en sändare som suttit på en flera hundra kilo tung blåfenad tonfisk. Sändarna innehåller

Hummerpremiär

Måndag 26 september är det premiär för årets hummerfiske. I Sverige är det europeisk hummer vi vill fånga i våra tinor. Misstänka fynd av dess släkting – den amerikanska hummern – ska omgående

Loading…