Hoppa till huvudinnehåll

Vilt- och fiskeförvaltning

Vilt- och fiskeförvaltningen kan förbättras genom forskning inom djurens ekologi. Forskningen vid SLU omfattar bland hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurs förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på djur samt människor och ekosystem. I förvaltningen ingår frågor om fiske och jakt.


Det finns 131 sidor som är taggade med Vilt- och fiskeförvaltning:

Bruno Esattore

bruno.esattore@slu.se Jag är en postdoktoral forskare med en bakgrund inom djurbeteende och ett särskilt fokus på hjortdjur. Jag har arbetat med flera arter av hjortdjur, med ämnen som sträcker sig

Örjan Östman

orjan.ostman@slu.se Örjan Östman är samverkanslektor i ekologi om kust och hav, och samverkar med yrkesfisket, myndigheter och intresseorganisationer. I sin forskning studerar han mänsklig påverkan

Fredrik Widemo

fredrik.widemo@slu.se Fredrik Widemo är docent i zooekologi och universitetslektor med särskilt samverkansuppdrag inom området Vilt-Skog. Vidare är Fredrik Widemo viltanalytiker inom

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

SLU-forskare spårar gigantisk djuphavshaj – viktigt steg mot bevarande

För första gången i Sverige har forskare märkt den hotade djuphavshajen håkäring med sändare. Håkäringen kan leva i hundratals år och hotas av både fiske och klimatförändringar. Forskarna vid

Carl-Gustaf Thulin

carl-gustaf.thulin@slu.se Forskare, Institutionen för husdjurens biovetenskaper Forskare (docent) vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik,

SLU söker sportfiskare som vill fiska för forskning

Vissa fiskarter, som gädda och öring, är svåra att fånga med de nät och ryssjor som normalt används inom fiskövervakningen. Nu vill forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet få en mer rättvisande

Yonas Meheretu

yonas.meheretu@slu.se I specialize on the ecology of small mammals, population dynamics, habitat use and risks they pose to human health and agriculture. ·        Evolutionary Ecology ·        

Grannsamverkan bland kustens rovfiskar kan bromsa spiggvågen

Det pågår ett regimskifte längs Östersjökusten. Ekosystemen i allt fler grunda vikar som tidigare dominerats av gädda och abborre domineras nu av storspiggen. Ny forskning visar att risken för att

Kjell Danell

kjell.danell@slu.se Professor emeritus in Wildlife Ecology at the Faculty of Forest Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Umeå. Research discipline: Animal Ecology.

Första studien där populationer av ett större rovdjur och dess bytesdjur varierar i cykler

Lodjur och rådjur kan interagera med varandra i ett cykliskt förlopp, där populationerna ökar och minskar enligt ett tydligt mönster. Det har SLU-forskarna Henrik Andrén och Olof Liberg kunnat

Nytt forskningsprogram studerar djurs reproduktion i ett föränderligt klimat

Tidpunkten när vilda djur får sina ungar är tajmad till vegetationens mest näringsrika period. Vad händer när våren kommer allt tidigare? I ett nytt forskningsprogram ska forskare vid SLU studera

Loading…