CV-sida

Noél Holmgren

Noél Holmgren

Presentation

2007 Professor i teoretisk ekologi
2000 Docent i teoretisk ekologi
1993 Fil Dr i teoretisk ekologi

Bakgrund

2017 - nuvarande Prefekt, Institutionen för Akvatiska resurser, SLU.

2014-2017 Prefekt, Institutionen för Biovetenskap, Högskolan i Skövde

2009-2013 Professor, Högskolan i Skövde

2008-2009 Högskoledirektör, Blekinge Tekniska Högskola

2006-2008 Vicerektor för utbildning, Högskolan i Skövde

2003-2006 Planeringschef, Högskolan i Skövde

2001-2003 Prefekt, Institutionen för Naturvetenskap, Högskolan i Skövde

2000 Stf Prefekt, Institutionen för Naturvetenskap, Högskolan i Skövde

1998-2000 Timlärare / Universitetslektor, Högskolan i Skövde

1998 Gästforskare University of California at Berkeley

1996-1998 Post-Doc Stockholms Universitet

1994-1996 Post-Doc University of California at Berkeley

1988-1993 Forskarstuderande, Lunds Universitet


Kontaktinformation

Prefekt, Forskningsledare vid Institutionen för akvatiska resurser
Telefon: +46104784093, +46703939416
Postadress:
Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)
Box 7018
75007 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, Lysekil