Medarbetarwebben

Fisk- och akvakulturforskning

Här ingår fiskodling, genetik, avel, fiskpopulationsbiologi och fisketologi. Akvakultur eller vattenbruk är en form av naturbruk där människan odlar organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter, vilka används som till exempel livsmedel.


Det finns 385 sidor som är taggade med Fisk- och akvakulturforskning:

Barry Costa-Pierce seminar

Ta chansen att lyssna på en internationellt ledande forskare inom akvakultur och fiske, KSLA Wallenberg Professor Barry Costa-Pierce. SLU Future Food och SLU Aquaculture bjuder in till ett

Barry Costa-Pierce seminar

Ta chansen att lyssna på en internationellt ledande forskare inom akvakultur och fiske, KSLA Wallenberg Professor Barry Costa-Pierce. SLU Future Food och SLU Aquaculture bjuder in till ett

BSSC invigning 11 april

BSSC invigning 11 april

Invigning av Baltic Sea Science Center på Skansen ann-katrin.hallin@slu.se Den 11 april hålls den officiella invigningen av Baltic Sea Science Center, ett nytt kunskapscentrum om Östersjön som SLU

BSSC invigning 11 april

BSSC invigning 11 april

Invigning av Baltic Sea Science Center på Skansen ann-katrin.hallin@slu.se Den 11 april hålls den officiella invigningen av Baltic Sea Science Center, ett nytt kunskapscentrum om Östersjön som SLU

Äventyrar sälen torskens återhämtning i Kattegatt?

Torskbeståndet i Kattegatt är fortfarande på mycket låg nivå, trots minskat fiske och stängda områden. Samtidigt har antalet knubbsälarna ökat de senaste årtiondena och befinner sig nu på en

Äventyrar sälen torskens återhämtning i Kattegatt?

Torskbeståndet i Kattegatt är fortfarande på mycket låg nivå, trots minskat fiske och stängda områden. Samtidigt har antalet knubbsälarna ökat de senaste årtiondena och befinner sig nu på en

Lansering av nya branschriktlinjer för svensk fiskodling!

Välkommen till lanseringen av "Odlad med omtanke" - Svensk fiskodlings code of practice! Evenemanget organiseras av Matfiskodlarna, Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV), SLU Aquaculture

Lansering av nya branschriktlinjer för svensk fiskodling!

Välkommen till lanseringen av "Odlad med omtanke" - Svensk fiskodlings code of practice! Evenemanget organiseras av Matfiskodlarna, Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV), SLU Aquaculture

Kurs i fiskmärkning

Fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby genomför utbildningar i fiskmärkning. Kursen hålls vid efterfrågan och annonseras ut på hemsidan. Kursinnehållet består av både praktiska och teoretiska moment.

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center på Skansen och lär dig mer. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget. BSSC invigs den 11 april och är öppet för allmänheten från helgen 12-14

Kust och hav

Kust och hav

I program Kust och hav samlas den marina kompetensen med fokus på fisk och skaldjursbestånd inom SLU:s miljöanalys. Programmet har en stark internationell dimension och omfattar mer än ett sextiotal

Sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag

Vi bidrar med kunskap och expertis i arbetet för Levande sjöar och vattendrag och övriga svenska miljömål med vattenanknytning. Vi stödjer också svenska myndigheters arbete med ramdirektivet för