Hoppa till huvudinnehåll

Fisk- och akvakulturforskning

Här ingår fiskodling, genetik, avel, fiskpopulationsbiologi och fisketologi. Akvakultur eller vattenbruk är en form av naturbruk där människan odlar organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter, vilka används som till exempel livsmedel.


Det finns 126 sidor som är taggade med Fisk- och akvakulturforskning:

240418 Limniskt webbinarium: Vinterekologi

Vad händer under ytan på vintern? cnv@slu.se Här får vi inspiration till hur man kan berätta om allt intressant som händer under vattenytan på vintern. Vi har två inspirerande presentationer: Jenny

ASIAN-PACIFIC AQUACULTURE 2024

ASIAN-PACIFIC AQUACULTURE 2024 aquaculture@slu.se Asian Pacific Aquaculture 2024 will be the next chance for the international aquaculture community to visit Indonesia and see the rapidly expanding

Mälarseminariet 2024

vattenmiljo-webb@slu.se Välkommen till årets upplaga av Mälarseminariet. Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2024 års Mälarseminarium.

Hållbart fiske kräver djupare kunskap om fiskpopulationer

Om fiske ska kunna ske på ett hållbart sätt så krävs det att vi vet ungefär hur stora fiskpopulationerna är, och för att göra bra uppskattningar av det behöver vi förstå hur populationerna fungerar.

Disp Stefan Skoglund

Population regulatory processes in the Baltic salmon (Salmo salar) charlotta.eriksson@slu.se Stefan Skoglund försvarar sin avhandling "Population regulatory processes in the Baltic salmon (Salmo

Nationella vattenbrukskonferensen 2024: Kompensationsodling, klimat och vägen framåt i fokus

Nationella vattenbrukskonferensen 2024, denna gång i Umeå, samlade drygt 100 personer – alla med ett intresse för vattenbruk – från odlare, forskare och förädlare till myndigheter och

Örjan Östman

orjan.ostman@slu.se Örjan Östman är samverkanslektor i ekologi om kust och hav, och samverkar med yrkesfisket, myndigheter och intresseorganisationer. I sin forskning studerar han mänsklig påverkan

Unga forskare på SLU belönas med stipendier för att bidra till en frisk Östersjö

Grattis till Isa Wallin Kihlberg och Erik Karlsson som tilldelats varsitt stipendium via BalticWaters för att genomföra studier som kan bidra till en frisk Östersjö. For English, please change

Carl-Gustaf Thulin

carl-gustaf.thulin@slu.se Forskare, Institutionen för husdjurens biovetenskaper Forskare (docent) vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik,

SLU söker sportfiskare som vill fiska för forskning

Vissa fiskarter, som gädda och öring, är svåra att fånga med de nät och ryssjor som normalt används inom fiskövervakningen. Nu vill forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet få en mer rättvisande

AQUA 2024

AQUA 2024 aquaculture@slu.se Blå matproduktion måste öka! Med hjälp av gröna lösningar kan det möjliggöras. AQUA 2024 är en vetenskaplig konferens som går av staplen den 26-30 augusti i den danska

Teamwork, väderutmaningar och sällsynta fiskfynd – följ med på bottentrålundersökning i Västerhavet

Vi säger stort tack till Barbara Bland som nu avslutar sitt uppdrag som expeditionsledare för IBTS (International Bottom Trawl Survey) ombord på SLU:s forskningsfartyg R/V Svea och lämnar över

Loading…