Hoppa till huvudinnehåll

Fisk- och akvakulturforskning

Här ingår fiskodling, genetik, avel, fiskpopulationsbiologi och fisketologi. Akvakultur eller vattenbruk är en form av naturbruk där människan odlar organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter, vilka används som till exempel livsmedel.


Det finns 126 sidor som är taggade med Fisk- och akvakulturforskning:

Teamwork, väderutmaningar och sällsynta fiskfynd – följ med på bottentrålundersökning i Västerhavet

Vi säger stort tack till Barbara Bland som nu avslutar sitt uppdrag som expeditionsledare för IBTS (International Bottom Trawl Survey) ombord på SLU:s forskningsfartyg R/V Svea och lämnar över

Baltic Breakfast

Effekter av fiskefria och lektidsfredade områden futurefood@slu.se I svenska vatten finns ett antal helt fiskefria områden och även områden som är fredade under tiden fisken leker. Men hur

Grannsamverkan bland kustens rovfiskar kan bromsa spiggvågen

Det pågår ett regimskifte längs Östersjökusten. Ekosystemen i allt fler grunda vikar som tidigare dominerats av gädda och abborre domineras nu av storspiggen. Ny forskning visar att risken för att

Nytt forskningsprojekt skall bidra till friskare livsmiljöer i Kattegatt och Skagerrak

Trots att EU:s art- och habitatdirektiv trädde i kraft för mer än 30 år sedan uppnår flera marina livsmiljöer och arter fortfarande inte direktivets mål om gynnsam bevarandestatus. Ett

AQUA 2024-sv

AQUA 2024 aquaculture@slu.se Produktionen av blå mat behöver öka. Gröna lösningar kommer att hjälpa den att göra det. AQUA 2024 kommer att äga rum den 26-30 augusti i Köpenhamn. Det kommer att

Innovations for the Blue Planet Conference

The Blue Planet Conference - Innovations for the Blue Planet 2024 aquaculture@slu.se The Blue Planet Conference - Innovations for the Blue Planet 2024, är en internationell konferens som hålls 23-

Nytt projekt för att förstå riskerna med extremväder till havs

Klimatförändringarna gör att extremväder till havs blir allt vanligare. Men hur påverkar egentligen extremväder som marina värmeböljor och extrema stormar fisken och fisket i Östersjön? Det ska en

Trålfisket, strömmingen, sälen och skarven – nytt SLU-projekt djupdyker i Östersjöns kustekosystem

Söker gråsäl och storskarv föda allt längre in i skärgården? Har de tvingats byta diet; från stor strömming till abborre och gädda? Vilka effekter kan det i så fall få för kustekosystemet?

Träffa SLU:s egna havsdetektiv Maria Eggertsen

Maria Eggertsen har nyligen kommit tillbaka från Hawai’i och ön O'ahu där hon gjort en postdoc (tidsbegränsad forskningstjänst) i samarbete med University of Hawai’i at Manoa och Sherwood Algal

Skanning efter märkt laxfisk avslöjar skarvens födoval

Fågelpredation - att bli uppäten av en skarv eller en häger - är ett överhängande hot för en ung laxfisk på väg ut till havet. Genom att märka utvandrande unga havsöringar och laxar och sedan skanna

Stående ovationer och proffsig representation när forskare från SLU Aqua deltog i Otolitsymposiet i Chile i oktober

I oktober i år var det dags för det sjunde internationella otolitsymposiet i Viña del Mar i Chile. Med över 170 delegater som representerade 38 nationer var konferensen fylld med den senaste

Var har alla stora och gamla fiskar tagit vägen?

Vi säger hej och grattis till Christopher Griffiths som nyligen har blivit beviljad 3 miljoner kronor i forskningsbidrag för att lösa gåtan som engagerar forskare över hela världen. For English,

Loading…