Hoppa till huvudinnehåll

Fisk- och akvakulturforskning

Här ingår fiskodling, genetik, avel, fiskpopulationsbiologi och fisketologi. Akvakultur eller vattenbruk är en form av naturbruk där människan odlar organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter, vilka används som till exempel livsmedel.


Det finns 116 sidor som är taggade med Fisk- och akvakulturforskning:

Carl-Gustaf Thulin

carl-gustaf.thulin@slu.se Forskare, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Forskare (docent) vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik,

Ny utlysning från SLU Aquaculture

I syfte att stimulera tvärvetenskapligt samarbete och ytterligare stärka forskningen inom akvakultur vid SLU, ger vi bidrag till nya, innovativa projekt och aktiviteter. En ny utlysning är ute och är

Webbinarium: Säkra tillgången till hållbar sjömat

Webbinarium: Säkra tillgången till hållbar sjömat aquaculture@slu.se Välkommen till vårt webbinarium med fokus på hållbar produktion och skörd av sjömat, det vill säga fisk, ryggradslösa djur och

Seminarium om främjande av svenskt vattenbruk

Seminarium om främjande av svenskt vattenbruk aquaculture@slu.se Jordbruksverket berättar om deras roll i att stärka det svenska vattenbruket och samtalar med Matfiskodlarna och Svenskt vattenbruk

Miljö-DNA kan användas för att räkna gäddorna i sjön

Det går att uppskatta hur mycket fisk det finns under ytan genom ett vattenprov. Det visar en studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental DNA, och där forskare från

Peeter Pärt

peeter.part@slu.se Mina expertområden är akvatisk fysiologi och toxikologi och min forskning var inriktad på upptagsmekanismer för toxiska ämnen i vattenlevande organismer. 1997 blev jag rekryterad

Medborgarforskning för ökad kunskap om hummer

Sverige behöver veta mer om hummern längs kusten. För andra året i rad vänder sig SLU nu till allmänheten för att få ökad kunskap om hummerbeståndens utbredning och status. Under 2021 deltog ett 40-

Förebyggande av infektionssjukdomar hos fisk, räkor och grisar

Seminarium: Förebyggande av infektionssjukdomar hos fisk, räkor och grisar aquaculture@slu.se Välkommen till vårt seminarium som gästas av två inbjudna forskarkollegor från Gents universitet!

När torskfisket minskar

Läget för torskbestånden i svenska vatten är kritiskt och nedgången har pågått under lång tid. Torskbestånden har fiskats hårt i årtionden, men det är inte bara torskfiske som påverkar torskens

Historiska sportfiskedata visar att läget för gäddan är sämre än befarat

Gäddan är den största rovfisken i Östersjöns skärgårdsområden och central för kustekosystemets funktion. Men idag är det ont om stora gäddor i skärgården, vilket sportfiskare längs den svenska kusten

Hur mår fisk- och skaldjur?

pontus.mattsson@slu.se Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Varje år sammanfattar Institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua) tillståndet för de mest fiskade arterna i Sverige.

Pigghaj och taggmakrill i ett tidigare okänt förhållande

Fenomenet är välkänt från tropiska vatten; hajar som har en liten följeslagare i form av en pilotfisk. Nu har forskare från SLU för första gången dokumenterat samma företeelse hos hajar som simmar i

Loading…