Hoppa till huvudinnehåll

Fisk- och akvakulturforskning

Här ingår fiskodling, genetik, avel, fiskpopulationsbiologi och fisketologi. Akvakultur eller vattenbruk är en form av naturbruk där människan odlar organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter, vilka används som till exempel livsmedel.


Det finns 284 sidor som är taggade med Fisk- och akvakulturforskning:

Fiskfjäll ger viktiga ledtrådar i detektivarbetet kring laxens hälsa

Kan den kemiska sammansättningen i laxfjäll ge information om laxens tid i havet och användas för att undersöka om och hur laxens diet och uppehållsplats är kopplade till reproduktionsstörningen M74?

Odlad norsk lax på rymmen hotar svensk vild västkustlax

Odlad lax som rymt från nätkassar i havet vandrar upp i västsvenska vattendrag där de parar sig med lokal vild lax. Detta framgår av en ny studie som gjorts i samarbete mellan Sveriges

Sex projekt får medel från SLU Aquacultures öppna utlysning

Sex nya projekt har tilldelats medel genom SLU Aquacultures öppna utlysning från i våras. Projekten syftar till att stimulera forskningssamarbeten vid SLU och täcker flera områden inom akvakultur.

Miljöövervakningens provfisken ger svar på många frågor om fisk i sjöar

Nätprovfisken har varit en del av nationell miljöövervakning sedan år 1994. Sedan 2007 ingår provfisken i 45 sjöar i delprogrammet trendstationer sjöar, där 15 sjöar fiskas varje år och 30 sjöar vart

Nationella vattenbrukskonferensen

Nationella vattenbrukskonferensen 2022 Välkommen till den Nationella vattenbrukskonferensen 15-16 mars 2022, där innovation, cirkulära system och entreprenörer står i fokus. Vi möts denna gång i

Jonas Hentati Sundberg

Senior Lecturer at the Department of Aquatic Resources, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden. September 2021 -  Associate Senior Lecturer at the Department of Aquatic Resources,

Albin Gräns karriärbidrag

Docent Albin Gräns, ledande forskare inom området djurvälfärd för fisk, är en av fem forskare på SLU som av rektor tilldelats 3 miljoner kronor fördelade över tre år i ett så kallat karriärbidrag.

Cirkulärt foder gör svensk regnbågslax grön

En innovation från Axfoundation och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) sjösätter Sveriges första gröna regnbågslax i butik och restaurang. Istället för soja och vildfångad fisk från jordens alla

Acceptabla slaktmetoder för fisk, är det möjligt?

Samtidigt som människor idag konsumeras mer fisk än någonsin tidigare står det klart att många av de vanligaste metoder som används för att bedöva och avliva odlad fisk inte kan garantera att

Nya kartor visar fiskarnas viktigaste uppväxtmiljöer

En ung torsk på Västkusten trivs i en ålgräsäng eller bland stenar och tång, Östersjökustens unga abborrar i nate- och tångskogar i grunda vikar. Under sin uppväxt är fisk ofta beroende av specifika

Vattenbrukskurs: Nå ut med din produkt!

Vattenbrukskurs: Nå ut med din produkt! Varmt välkommen till en kurs i vattenbruk med fokus ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom förädling, produktutveckling och marknadsföring av

Loading…