Hoppa till huvudinnehåll

Fisk- och akvakulturforskning

Här ingår fiskodling, genetik, avel, fiskpopulationsbiologi och fisketologi. Akvakultur eller vattenbruk är en form av naturbruk där människan odlar organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter, vilka används som till exempel livsmedel.


Det finns 110 sidor som är taggade med Fisk- och akvakulturforskning:

Bottenvikens siklöjor skiljer sig åt genetiskt

Siklöjefisket i norra Bottenviken är ett av de ekonomiskt största fiskena i Sverige. Siklöjan är ursprungligen en sötvattensfisk, som i Bottenviken har anpassat sig till ett liv i bräckt vatten. Har

Miljö-DNA; nytt verktyg i jakten på den främmande puckellaxen

Puckellax är en främmande art i Sverige, och 2021 registrerades rekordmånga (totalt 70 stycken) i flera vattendrag på Sveriges västkust. Puckellaxen lekar vartannat år och nästa år – 2023 – är det

Fredade områden med konstgjorda rev i Göteborgs skärgård positivt för hummer och ekosystem

Att inrätta fiskefria områden och konstruera konstgjorda rev kan bidra till att restaurera skadade kustekosystem och stärka bestånd av fisk- och skaldjur. Det visar en studie av forskare vid SLU som

Anders Kagervall

anders.kagervall@slu.se Jag arbetar främst med vetenskapliga frågor och miljöövervakning relaterade till förvaltning av akvatiska resurser, med särskilt fokus på anadroma laxfiskar. Bedömning av

Nätverksworkshop och vägledning till forskningsanläggningar i Älvkarleby

Nätverksworkshop och vägledning till forskningsanläggningar i Älvkarleby aquaculture@slu.se Varmt välkomna till vårt lunch till lunchmöte den 8-9 november, med olika forskargrupper intresserade av

Strömming Bottniska viken

Både det lokala kustfiskets fångster och provfisken visar samma sak: det är brist på stor strömming längs kusten i Bottniska viken. I förra veckan kom beslutet från EU:s fiskeministrar om nästa års

Robusta livsmedelssystem genom utveckling av hållbart foder för akvakultur i Afrika söder om Sahara

SLU är akademisk partner i ett samarbetsprojekt med WorldFish i Afrika söder om Sahara. Projektet kommer att pågå till 2027 och syftar till att ge ökade inkomster och förbättrad livsmedelssäkerhet

Simma lugnt eller sätta fart? Så stärker vi djurskyddet för fiskarna

Simma lugnt eller sätta fart? Så stärker vi djurskyddet för fiskarna aquaculture@slu.se Djurens Rätt bjuder in till webbinarium den 26 oktober. SLU-forskaren Per Hjelmstedt kommer att hålla ett

Hur mår fisk- och skaldjur?

pontus.mattsson@slu.se Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Varje år sammanfattar Institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua) tillståndet för de mest fiskade arterna i Sverige.

Rekordår för puckellaxen

Den främmande fiskarten puckellax ökar kraftig i antal i norra Atlanten, särskilt i norra Norge. Förra året rapporterades mer än 200 000 individer i älvar och kustområden i hela Norge. I Sverige

Seminar: Anomaly detection techniques applied to fishery data for the identification of possible misreporting

Seminarium: Anomaly detection techniques applied to fishery data for the identification of possible misreporting hilda.edlund@slu.se Centrum för statistik bjuder in till en digital seminarieserie

Första filmbevisen för att vilda rockor avsiktligt framkallar ljud

Hajar och rockor, som är broskfiskar, har ansetts sakna förmåga att medvetet alstra ljud, men ny forskning tyder på att detta är en missuppfattning. Forskare från Sverige, Spanien och Australien har

Loading…