Hoppa till huvudinnehåll

Fisk- och akvakulturforskning

Här ingår fiskodling, genetik, avel, fiskpopulationsbiologi och fisketologi. Akvakultur eller vattenbruk är en form av naturbruk där människan odlar organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter, vilka används som till exempel livsmedel.


Det finns 119 sidor som är taggade med Fisk- och akvakulturforskning:

Säkra tillgången till hållbar sjömat

För att sätta fokus på akvatiska livsmedelssystem och de miljontals småskaliga aktörer som är involverade i dessa system har forskare vid SLU och WorldFish tagit fram en sammanfattande rapport. Läs

Karin Nilsson

karin.a.nilsson@slu.se Det mesta av mitt arbete rör näringsvävar i vatten och fiskpopulationer i synnerhet. För närvarande fokuserar jag på hur mänsklig påverkan - som vattenkraft och

Ny bok för odling och bevarande av flodkräftan

Nu är den här! En ny bok om flodkräftodling har publicerats av SLU. Boken är efterfrågad av odlare, myndigheter och allmänhet och behövs i arbetet för att bevara den alltmer hotade svenska

Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk

Projektet Framtidens Foder för Fågel, Fisk och Fläsk leds av Axfoundation och SLU och samlar forskare och aktörer från hela livsmedelskedjan. Målet är att sätta upp en produktion med försäljning av

Sämre kvalitet i provfisken med färre nät – var går gränsen för godtagbar kvalitet?

Fisk behöver övervakas i fler svenska sjöar, men resurserna för miljöövervakningen är begränsade. Dessutom bör vi sträva efter att minska onödigt lidande och dödande i förhållande till nyttan med

Georgia Macaulay

georgia.macaulay@slu.se Jag är postdoktor. Min forskning är inriktad på att använda nya metoder för att förbättra nedströmsvandringen av havsöring och atlantlax i reglerade floder. Jag undersöker

Webbinarium: Miljöeffekter av fiskodling i öppna kassar

Webbinarium: Miljöeffekter av fiskodling i öppna kassar aquaculture@slu.se Välkommen till ett webbinarium om kassodlingens miljöeffekter och framtidsutsikter i norra Sverige! Under webbinariet

Johan Leander

johan.leander@slu.se Postdoktor vid Instutionen för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå. Min forskning kretsar kring fiskars rörelser i det vilda där jag studerar olika livsstadier i både älv, sjö och

Jörgen Wiklund

jorgen.wiklund@slu.se Jag är anställd som forskningsingenjör och fotograf vid institutionen, och är knuten till den akvatiska verksamheten. Mina uppgifter är att bistå forskare med stöd av olika

Seminarium: Nästa generations foderkällor inom vattenbruket

aquaculture@slu.se Det foder som används i fiskodlingar har stor betydelse för miljöpåverkan, kostnader och fiskens tillväxt. Men det kan också påverka hur fisken smakar, fiskeköttets

Mattias Sköld

mattias.skold@slu.se Mattias huvudsakliga forskningsintressen är marina bottendjurs ekologi, ekosystemeffekter av fiske på biologisk mångfald och bevarandefrågor. Han är också forskningssamordnare

Elisabeth Bolund

elisabeth.bolund@slu.se Elisabeth Bolund is an ssociate professor (Docent) at SLU Aqua, Institute of coastal research, working in ecology and evolution. Current interests include the development of

Loading…