Medarbetarwebben

Fisk- och akvakulturforskning

Här ingår fiskodling, genetik, avel, fiskpopulationsbiologi och fisketologi. Akvakultur eller vattenbruk är en form av naturbruk där människan odlar organismer i vatten, vanligtvis i havet eller i bassänger. Det som odlas är till exempel fisk, skaldjur, alger eller vattenväxter, vilka används som till exempel livsmedel.


Det finns 310 sidor som är taggade med Fisk- och akvakulturforskning:

Kräftor kräva nya kunskaper

Kräfttiden är här. Även om kräftor numera får ätas året runt håller många på traditionen med kräftpremiär i augusti, för att längtan och säsongsätande gör mat så mycket godare. Något att inspireras

Matologi

Matologi

Matologi rebecca.rikner@slu.se matologi, hållbart matval För fjärde året i rad är Matologi tillbaka den 25 augusti 2018 mellan kl 10 och 16 på Norra Bantorget i Stockholm. Matologi är ett

Fisk, kräftor och musslor som eDNA – test av metodik och användbarhet

Vatten innehåller fragment av DNA från fisk, kräftor och musslor. Kan ett vattenprov visa vilka arter som lever i en sjö? Vi testar och utvecklar eDNA-metoden som ett komplement inom traditionell

Verksamhet Övergödning

Program Övergödning ger underlag för åtgärder mot övergödningen av våra vattensystem. Det ger också en aktuell bild av övergödningens källor, storlek och utveckling över tiden. Arbetet inom program

Matologi

Matologi

Matologi rebecca.rikner@slu.se matologi, hållbart matval För fjärde året i rad är Matologi tillbaka den 25 augusti 2018 mellan kl 10 och 16 på Norra Bantorget i Stockholm. Matologi är ett

Sara Bergek

Sara Bergek

sabk0001 I am a researcher at SLU Aqua. My research focus is on stock assessment, environmental impact and ecosystem based fisheries management. Since July 2018 I am head of the Institute of

Kräftor kräva nya kunskaper

Kräfttiden är här. Även om kräftor numera får ätas året runt håller många på traditionen med kräftpremiär i augusti, för att längtan och säsongsätande gör mat så mycket godare. Något att inspireras

Kräftprognos

SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar en prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och

Kräftprognos

SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar en prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och

Matologi

Matologi

eva-stina.lindell@slu.se Stockholm SLU Platform for Aquaculture (SPA) spa@slu.se

Matologi

Matologi

eva-stina.lindell@slu.se Stockholm SLU Platform for Aquaculture (SPA) spa@slu.se

Matologi

Matologi

eva-stina.lindell@slu.se Stockholm SLU Platform for Aquaculture (SPA) spa@slu.se