Hoppa till huvudinnehåll

Etologi

Etologi är läran om djurs (ej människors) beteenden.


Det finns 55 sidor som är taggade med Etologi:

Karin Nilsson

karin.a.nilsson@slu.se Det mesta av mitt arbete rör näringsvävar i vatten och fiskpopulationer i synnerhet. För närvarande fokuserar jag på hur mänsklig påverkan - som vattenkraft och

Natalia Sandoval Herrera

natalia.sandoval.herrera@slu.se I am interested in understanding the effects of anthropogenic activities, particularly pollution, on wildlife physiology and behavior. Currently, I am a postdoc at

Hanna Sassner

hanna.sassner@slu.se Prefekt för institutionen för biosystem och teknologi samt forskare i tillämpad etologi med fokus på djurmiljö och djurvälfärd. Jag är biolog och disputerad i etologi/

Lisa Lundin

lisa.lundin@slu.se Lisa Lundin är adjunkt i etologi och studierektor för grundutbildning på Institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Jag är adjunkt i etologi på Institutionen för husdjurens

Sofia Wilhelmsson

sofia.wilhelmsson@slu.se Jag är forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, på avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi i Skara. Min forskning handlar i huvudsak om

Hedvig Kjellström

hedvig.kjellstrom@slu.se Jag är gästprofessor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), SLU. Min huvudsakliga verksamhet bedrivs vid avdelningen för robotik, perception och lärande

Docent Elke Hartmann

elke.hartmann@slu.se Jag är både professionellt och personligt engagerad i Equitation Science (ES) och har etablerat min egen nisch som forskare med fokus på hästens (socialt) beteende, management,

Johanna Stenfelt

johanna.stenfelt@slu.se Doktorand vid Institutionen för biosystem och teknologi Mitt forskningsintresse ligger framför allt i djurs beteende och kognition, med särskilt fokus på optimering av

Anders Herlin

andrus.kangro@slu.se Djur, teknik, byggnader och hållbarhet är den kombination av ämnen som präglar min forskning och samverkan. En bra byggnadsfunktion skapar förutsättningar för ett bra djurskydd

Maria Vilain Rørvang

mariav.rorvang@slu.se Associate Professor vid Institutionen för Biosystem och teknologi, SLU Alnarp, & Institionen för djurmiljö och hälsa, SLU, Skara Jag är agrobiolog, PhD i husdjurvetenskap,

Stefan Gunnarsson

stefan.gunnarsson@slu.se Universitetslektor i uthållig animalieproduktion med inriktning på stora besättningar, och med särskilt ansvar för samverkan Jag är forskare och europeisk

djurskyddskonferens inspelning

Den 15 november arrangerades 2022 års djurskyddskonferens av Jordbruksverkets i samarbete med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd. Den 15 november arrangerades Jordbruksverkets årliga

Loading…