Hoppa till huvudinnehåll

Etologi

Etologi är läran om djurs (ej människors) beteenden.


Det finns 39 sidor som är taggade med Etologi:

Karin Nilsson

karin.a.nilsson@slu.se Jag är forskare på institutionen för Vilt Fisk och Miljö på SLU i Umeå. Det mesta av min forskning rör akvatiska födovävar och fiskpopulationer i synnerhet. Jag är särskilt

Inspelning av djurskyddskonferensen 2021

Den årliga djurskyddskonferensen arrangerad av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd genomfördes den 30:e november 2021, med temat ”Så stärker vi djurskyddet tillsammans – och utvecklar

Gabriela Olmos Antillón

- Applied researcher at the Veterinary Epidemiology Unit, Department of Clinical Science, SLU - External resource for the Laboratório de Etologia Aplicada e Bem-Estar animal at the Universidade

Stefan Gunnarsson

Universitetslektor i uthållig animalieproduktion med inriktning på stora besättningar, och med särskilt ansvar för samverkan Jag arbetar med forskning och undervisning om hur främst lantbrukets djur

Nordic ISAE Winter Meeting

Nordic ISAE Winter Meeting gunilla.jacobsson@slu.se Den 26-28 januari 2022 anordnas Nordic ISAE Winter Meeting på SLU i Uppsala. Det är Institutionen för husdjurens miljö och hälsa som är arrangör

Nordic ISAE Winter Meeting 2022

Den 26-28 januari 2022 anordnas Nordic ISAE Winter Meeting på SLU i Uppsala. Det är Institutionen för husdjurens miljö och hälsa som är arrangör på uppdrag av ISAE, International Society for Applied

Tamhönsens anfader söker kontakt med människor

Forskare på SLU och Linköpings universitet lade märke till att djungelhönsen i deras försök gick fram och tittade på den forskare som de hade haft kontakt med under tidigare försök, dvs uppvisade ett

Patrik Bohman

Jag arbetar som miljöanalytiker vid SLU Aquas sötvattenslaboratorium i Drottningholm. Jag sysslar mestadels med sötvattenskräftor och invasiva arter. Mina projekt innefattar allt ifrån experimentella

Tom Staveley

Jag är forskare i akvatiskt ekologi inom miljöanalys- och vandringsfiskgrupperna på Sötvattenslaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua). I have a broad background in fresh,

Joacim Näslund

Forskare på sötvattenslaboratoriet, Drottningholm, SLU Aqua (Inst. för akvatiska resurser). Huvudsakliga forskningsområden: miljöövervakning (fisk) och restaurering av sötvattensmiljöer. Även

Mitt liv med hund

Hundar spelar en viktig roll i familjer och hos enskilda personer. Många påverkas när hunden skadas, lider av sjukdom eller har beteendeproblem som påverkar dess välbefinnande. Nu startar SLU ett

Loading…