Medarbetarwebben

Etologi

Etologi är läran om djurs (ej människors) beteenden.


Det finns 246 sidor som är taggade med Etologi:
Management of Fish and Wildlife Populations

Management of Fish and Wildlife Populations

Umeå Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra

Infomationsmöte

EU-projektet ”HERMES” under ERASMUS+ har som mål att harmonisera försöksdjursutbildningar i Europa. Som ett delmål i detta projekt har vi tillsammans med övriga deltagande länder, tagit fram en

Inspelade seminarier och onlinekurser

Inspelade seminarier och onlinekurser

Här hittar du infomation och anmälan till våra aktuella webbkurser och tidigare inspelade seminarier. Tyvärr upplever vi för närvarande en del problem med några av våra kurser. Vi hoppas kunna lösa

Svensk djurskyddslagstiftning under 30 år

Svensk djurskyddslagstiftning under 30 år

De senaste decennierna har intresset för djurs välfärd ökat och regelverken som rör djurskydd har blivit mer omfattande. Vilka är det egentligen som påverkar det som står i dessa regelverk? Vilka

EFSA-rapporter och annat kring slakt av fisk

EFSA-rapporter och annat kring slakt av fisk

Här hittar du länkar till EFSA:s rapporter och annat kring slakt av fisk Fish welfare in European Aquaculture Welfare of farmed fish Knowledge gaps and research needs for the welfare of farmed fish

Kontaktpunkt slakt

Kontaktpunkt slakt

Nationell kontaktpunkt för slakt och annan avlivning Om kontaktpunkt slakt Enligt EU:s förordning om djurskydd vid slakt och annan avlivning ska samtliga medlemsstater utse en så kallad ”nationell

EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning

EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning

Här hittar du länkar till EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning: Slaughter of animals: poultry Killing for purposes other than slaughter : poultry Scientific Opinion on

Mer material om slakt och avlivning

Mer material om slakt och avlivning

SCAW:s rapport med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning Här kan du läsa SCAW:s rapport Sveriges nationella kontaktpunkt enligt artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd

Förordningen

Förordningen

Enligt EU:s förordning om djurskydd vid slakt och annan avlivning ska samtliga medlemsstater utse en nationell kontaktpunkt. Av förordningen framgår att de företag som är involverade i slakt eller

Patrik Bohman

Patrik Bohman

Jag arbetar som miljöanalytiker vid SLU Aquas sötvattenslaboratorium i Drottningholm. Jag sysslar mestadels med sötvattenskräftor och invasiva arter. Mina projekt innefattar allt ifrån experimentella

Vad innebär det att vara Sveriges kontaktpunkt för slakt

Vad innebär det att vara Sveriges kontaktpunkt för slakt

SCAW ska fungera som ett oberoende vetenskapligt stöd som riktas till behöriga myndigheter, näringen och organisationer. Arbetsuppgifterna är tämligen tydligt beskrivna och handlar till exempel om

Extensivt hållna russ

Idag saknas kunskap om hur extensiv hållning av hästar påverkar deras välfärd. För att utröna detta kommer en projektgrupp bestående av Dr Sofie Viksten, (Hastfokus AB), Dr Elke Hartmann, Sveriges

Loading…