Hoppa till huvudinnehåll

Etologi

Etologi är läran om djurs (ej människors) beteenden.


Det finns 66 sidor som är taggade med Etologi:

Djurskyddskonferensen 2023

Den årliga djurskyddskonferensen arrangerad av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd hålls den 5 december och är nu öppen för anmälan. Konferensen är digital och är öppen för alla

Marcus Michelangeli

marcus.michelangeli@slu.se Jag är Marie Skłodowska-Curie Research Fellow i forskargruppen Aquatic Ecology vid Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, Sverige. Min forskning integrerar teori och teknik

NordCAW seminarium 29 november om hästvälfärd

NordCAW seminarium om hästvälfärd elin.spangenberg@slu.se NordCAW är ett nätverk av djurvälfärdscentra inom Norden där man bl a årligen arrangerar ett seminarium. 2023 års NordCAW seminarium

Seminarium om hästar på naturbetesmarker

elin.spangenberg@slu.se Nationellt centrum för djurvälfärd arrangerar den 9 november ett seminarium på temat "Hästar på naturbetesmarker - hästhållningens möjligheter för restaurering av natur med

Svante Winberg

svante.winberg@slu.se Jag är gästprofessor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi vid SLU men har min huvudsakliga verksamhet vid institutionen för medicinsk cellbiologi (tidigare

Göran Ericsson

goran.ericsson@slu.se Jag är dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och fakultetsprofessor i viltekologi vid SLU. SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap

Träff för djurskyddsansvariga slakterier

Träff för djurskyddsansvariga på slakterier elin.spangenberg@slu.se Den 26 september arrangeras årets träff för djurskyddsansvariga på svenska slakterier. Träffen är ett samarrangemang mellan

Träff för djurskyddsansvariga på slakterier

Den 26 september hålls årets träff för djurskyddsansvariga på svenska slakterier. Träffen är ett samarrangemang mellan Nationell kontaktpunkt för slakt och KRAV. För att komma till anmälningssidan,

EU ordförandekonferens djurskydd

Den sista juni hölls en avslutande EU-ordförandeskapskonferens på temat djurskydd och djurvälfärd; ”Animal Welfare – for sustainability and competitiveness” . Konferensen arrangerades av landsbygds-

Djurskyddskonferens 2023

Boka in 5 december för 2023 års djurskyddskonferens. Då anordnar Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd en djurskyddskonferens. Konferensen hålls digitalt. Konferensen kommer att

Ny forskning om hästvälfärd med stöd från Svensk Travsport

I ett alldeles nystartat samarbetsprojekt finansierar Svensk Travsport en doktorand inom hästvälfärd. Projektet är ett samarbete mellan Svensk Travsport, Sveriges Lantbruksuniversitet, University of

Lina Göransson

lina.goransson@slu.se Jag är forskare vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa, på avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa i Skara. Jag är framför allt intresserad av välfärd hos

Loading…