Medarbetarwebben

Etologi

Etologi är läran om djurs (ej människors) beteenden.


Det finns 168 sidor som är taggade med Etologi:

NordCAW 2019

NordCAW seminar about Animal welfare for wild animals Animal welfare can be defined as an animal's psychological and physical state, which may vary from good to bad. Special attention has been paid

Krisseminarium 4 juni 2019

Seminarium med fokus på naturkatastrofer och dess påverkan på djur och deras välfärd Den 4 juni 2019 anordnar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium med fokus på naturkatastrofer

Seminarier

Seminarier

Här hittar du infomation och anmälan till kommande seminarier.

Träning och umgänge är bra för hundars beteende

Schäfer är en av de mest populära hundraserna, både som sällskaps- och brukshund. De senaste åren har dock antalet schäferhundar i Storbritannien minskat och aggressivt beteende har pekats ut som en

SCAW's 10 year anniversary

SCAW's 10 year anniversary

SCAW celebrating 10 years! josefina.zidar@slu.se Welcome to celebrate SCAW's 10 year anniversary! The Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW, invites you to a seminar to celebrate our 10 year

Tidigare utbildningar

Här samlar vi information om de utbildningar och seminarium som vi har haft tidigare.

Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

är en centrumbildning med fokus på djurskydd och djurvälfärd.

Pågående projekt

Pågående projekt

Här kan du läsa mer om pågående projekt och uppdrag på Nationellt centrum för djurvälfärd.

NordCAW

NordCAW

NordCAW (Nordic network for Communicating Animal Welfare) är ett nordiskt samarbete för att kommunicera djurvälfärdsfrågor. SCAW är en av initiativtagarna och drivande i projektet.

Om SCAW

Om SCAW

SCAW ska främja forskning, stödja och bedriva fort- och vidareutbildning samt fylla en expertfunktion inom djurvälfärd och djurskydd.

Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

SCAW erbjuder varje år ett flertal seminarier med olika teman men med fokus på djurvälfärd. Vi erbjuder ofta även våra seminarier som webbkurser i efterhand. SCAW fokuserar på kompetensutveckling för

Etologi- och djurskydd - Djurs beteende och behov - Uppsala

Är du intresserad av djurs beteende och behov? Funderar du över vad man kan göra för att ge våra djur så bra förutsättningar som möjligt? Då ska du läsa programmet Etologi och djurskydd. Här får du

Loading…