Medarbetarwebben

Etologi

Etologi är läran om djurs (ej människors) beteenden.


Det finns 157 sidor som är taggade med Etologi:
SCAW's 10 year anniversary

SCAW's 10 year anniversary

SCAW celebrating 10 years! josefina.zidar@slu.se Welcome to celebrate SCAW's 10 year anniversary! The Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW, invites you to a seminar to celebrate our 10 year

Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

Nationellt centrum djurvälfärd, SCAW

är en centrumbildning med fokus på djurskydd och djurvälfärd. SCAW arrangerar utbildningar, främjar forskning, och bidrar med expertutlåtanden till andra myndigheter. SCAWS arbete syftar till att öka

Etologi- och djurskydd - Djurs beteende och behov - Uppsala

Är du intresserad av djurs beteende och behov? Funderar du över vad man kan göra för att ge våra djur så bra förutsättningar som möjligt? Då ska du läsa programmet Etologi och djurskydd. Här får du

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Sverige ska ha ett gott djurskydd, och ska effektivisera djurskyddsverksamheten och göra den mer ändamålsenlig. Forskning SCAWs uppgift är att samla de vetenskapliga krafterna på området djurvälfärd,

Om SCAW

Om SCAW

SCAW ska främja forskning, stödja och bedriva fort- och vidareutbildning samt fylla en expertfunktion inom djurvälfärd och djurskydd.

Vår expertgrupp

Vår expertgrupp

SCAWs expertgruppens är sammansatt av experter valda för sina individuella vetenskapliga meriter och för att de som kollektiv ska täcka in hela SCAW:s arbetsområde. Experterna kommer i de flesta fall

Vår vision

Vår vision

"Välfärden är god för alla djur och att det finns en förståelse och villighet att betala för detta" Varför är det viktigt med djurvärfärd? "Man kan bedöma en nations moral efter hur den behandlar

Vår historia

Vår historia

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att ta hand om forsknings- och utbildningsfrågor inom djurvälfärd. Bildande av Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW I regeringens

Vår styrgrupp

Vår styrgrupp

SCAWs styrgrupp fastställer verksamhetsplanen och sätter även övriga ramar och inriktning för verksamheten. Styrgruppen fyller i stor utsträckning samma funktion för SCAW som styrelsen gör för ett

Vad tycker den odlade fisken?

Idag är drygt hälften av den fisk som äts uppfödd i fångenskap och andelen med ursprung från odling ökar för varje dag som går. Tyvärr finns en del problem kopplade till fiskodling. Ett av dessa är

Tidigare utbildningar

Här samlar vi information om de utbildningar och seminarium som vi har haft tidigare.

Aktuella utbildningar

Här hittar du aktuella utbildningar inom djurskydd och djurvälfärd. Har du frågor om våra utbildningar, kontakta oss gärna! Vill du få inbjudningar via mail till våra kurser? Anmäl din mailadress