CV-sida

Stefan Gunnarsson

Stefan Gunnarsson
Universitetslektor i uthållig animalieproduktion med inriktning på stora besättningar, och med särskilt ansvar för samverkan

Presentation

Jag är forskare och europeisk specialistveterinär inom djurvälfärd, och arbetar med forskning och undervisning om hur främst lantbrukets djur påverkas av den miljö och de inhysningssystem i vilka de hålls, f.f.a. fjäderfä och gris. Jag är även engagerad i tvärvetenskapliga forskningsprojekt kring uthållig djurhållning, djurvälfärd, ekologisk djurhållning och etiska frågeställningar inom husdjursfrågor.

Undervisning

Jag undervisar om hur inhysning och skötsel påverkar husdjurens hälsa och välfärd för veterinärstudenter och på etologi- och djurskyddsprogrammet, samt inom kurser på Husdjursmaster-programmet.

Forskning

Jag bedriver forskning om grisar, värphöns och ekologisk slaktkyckling, samt inom hållbar djurproduktion. 

Jag är koordinator för BroilerNet som är ett projekt finansierat av forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe, som löper från 2022 till 2026. BroilerNet syftar till att förbättra resiliensen och hållbarheten i den europeiska kycklingsektorn genom att skapa  interaktion mellan vetenskap och praktik för att hitta bästa praxis för att lösa utmaningar på slaktkycklinggårdar i Europa. Projektet har 25 partners i 13 länder. 

Bland annat var jag koordinator för den svenska delen av det europeiska projektet Farewelldock - Förebygga svansbitning och sluta med svanskupering i EU. Se även hur hur man kan föda upp Grisar med knorr

Projektet FreeBirds kommer att undersöka hur utevistelsen påverkar hälsa och välfärd hos ekologiska värphöns och slaktkycklingar, samt hur den påverkar näringsbelastningen i marken. Dessutom syftar det också till att utveckla smarta verktyg och skötselmetoder för att för att förbättra ekologisk fjäderfäproduktion. Projektet kommer att ge kunskap om hur utevistelsen bör optimeras och vilka faktorer som bidrar till förbättrad djurvälfärd hos ekologiska fjäderfän.  Doktorand Lina Göransson.

Jag koordinerar den svenska delen av ICT-AGRIFOOD projektet LivestockSense Projektet kommer att genomföras under 2021-2023. 

FAFSynt - Effektivitet och uthållighet i framtidens animalieproduktion från svenska gårdar och vatten – Primärproduktionen.  Projektets övergripande mål är att identifiera kunskapen idag, tänkbara hinder och lösningar för att uppnå hållbar djursproduktion (inkl. fisk). Vi kommer att kritiskt granska forskningsområdet inom produktionen av animaliska livsmedel i relation till hållbarhet; att identifiera relevanta kunskapsluckor; samt upprätta en preliminär agenda för att fastställa prioriterade områden för framtida forskning i dialog med samhällets aktörer. Projektet genomförs i samarbete med RISE, och koordineras av mig.

SowNest leds av Rebceka Westin, och i projektet undersöker vi bobyggnadsbeteendet hos suggor. 

Jag har även medverkat i ett projekt om Ekologisk slaktkyckling, samt Horizon 2020 -projekten i Hennovation.

Bakgrund

Jag är Legitimerad veterinär, VMD, Docent, Europeisk Specialistveterinär inom Djurvälfärd Diplomate (EBVS© European Veterinary Specialist in Animal Welfare Science, Ethics and Law). Tilldelades Djurskyddspriset 2018 av Djurskyddet Sverige.

Handledning

Sedan 2022 handleder jag  Ivana Rodriguez Ewerlöf som är ingenjör och doktorand inom  projektet MycoModel - Bromsa smittspridningen av Mycoplasma Bovis och skydda fria besättningar.

Jag har tidigare handlett fyra doktorander till disputation som huvudhandledare och tre som biträdande handledare. Dessutom har jag handlett studenter på grundutbildning och master-nivå inom veterinärprogrammet, EoD-, och masterprogrammet för Animal welfare. 

Publikationer i urval

Populärvetenskapliga artiklar

Gran, K. och S. Gunnarsson, S. 2024. Lantbruksdjur - i ett klimat under förändring, Gradvis faktablad nummer 16, 4 sidor. Länk

Gunnarsson, S. 2024. Maktförskjutning. Dagens Nyheter Nr 2024-04-09. Sid 40 (B16) Länk 

Gunnarsson, S. 2021. Utevistelse påverkar kycklingens tarmar. Forskningsnytt Lantbruksdjur, November 2021. Länk

Gunnarsson, S. 2021. Pandemin och fågelinfluensan synliggjorde hur sårbart det svenska lantbruket är. ATL 7 december 2021, vol 70: Länk 

Gunnarsson, S.; Ferrante, V.; Brinch Riber, A.; Marchewka, J.; Tuyttens, F.; Ipek, A.; Sözcü, A.; Bestman, M.; Rodenburg, B. and T. van Niekerk, 2021. Promoting range use in broiler chickens. FreeBirds Practice Abstract. Länk

Gunnarsson, S.; Ferrante, V.; Brinch Riber, A.; Marchewka, J.; Tuyttens, F.; Ipek, A.; Sözcü, A.; Bestman, M.; Rodenburg, B. and T. van Niekerk, 2021. Promoting range use in laying hens. FreeBirds Practice Abstract.

Gunnarsson, S. 2020. Mjölkbönder, lär er av äggbranschen”. LAND lantbruk 2020-05-19. 

Böcker/bokkapitel/rapporter

Gran, K., Gunnarsson, och S. Bergström Nilsson, 2024. Lantbruksdjur - i ett klimat under förändring, Gradvis. Rapport från Hushållningsällskapet. 59 sidor. Länk

Albihn, A., Seligsohn, D., Rydhmer, L., Gunnarsson, S., Svensson, Th., Hansson, P.-A., Johnsson, P. and Kuns, B., 2021. Klimatanpassning av svensk animalieproduktion – säkrare tillgång på livsmedel under en kris. (Climate adaptation of Swedish animal production – Secured access to food during a crisis). SLU Future Food, Uppsala, Report 15, 52 sidor. Länk

Gunnarsson, S. 2018. Utvärdering av systemet ”Veranda Breeder” för värphöns och tuppar i produktion av kläckägg (Evaluation of the Veranda Breeder system for breeding birds of layer strains). Dept. of Animal Environment and health, SLU Skara. Report 50. 44 pages. Länk

Ekesbo, I. and S. Gunnarsson. 2018. Farm animal behaviour. Characteristics for Assessment of Health and Welfare. 2nd Edition. CAB International, Wallingford, UK. ix + 341 pages. Länk

Vetenskapliga artiklar (urval sedan 2021, komplett lista finns i ORCID)

Banhazi, T. M., A. Banhazi, I. E. Tikasz, Sz. Palotay, K. Mallinger, T. Neubauer, L. Corpaci, U. Marchaim, I. Kopler, S. Opalinski, K. Olejnik, E. Kokin, S. Gunnarsson, T. Bjerre and C. Soerensen, 2024. Facilitating PLF Technology Adoption in the Pig and Poultry Industries. Studies in Agricultural Economics 126(1):43-49 Länk   

Kopler, I., Marchaim, U., Tikász, I.E., Opaliński, S., Kokin, E., Mallinger, K., Neubauer, T., Gunnarsson, S., Soerensen,C., Phillips, C. & Th. Banhazi. 2023. Farmers’ perspectives of the benefits and risks in Precision Livestock Farming in the EU pig and poultry sectors. Animals 2023, 13(18), 2868; Länk

Göransson, L., S. Abeyesinghe, S. Gunnarsson, and J. Yngvesson. 2023. Easier said than done! Organic farmers consider free-ranging important for laying hen welfare but outdoor areas need more shelter – important gaps between research and practice. British Poultry Science:1-8. Länk

Göransson, L., S. Abeyesinghe, J. Yngvesson, and S. Gunnarsson. 2023. How are they really doing? Animal welfare on organic laying hen farms in terms of health and behaviour. British Poultry Science. Länk

Bestman, M., Van Niekerk, T., Göransson, L., Ferrante, V., Gunnarsson, S., Grilli, G., Arndt, S. S. & Rodenburg, T. B., 2023. Free-range use and intestinal parasites in organic/free-range laying hens. Journal of Applied Poultry Research, 32, (2): 100321 Länk

Sztandarski, P., Marchewka, J., Konieczka, P., Zdanowska-Sąsiadek, Ż., Damaziak, K., Riber, A. B., Gunnarsson, S. & J. O. Horbańczuk, 2022. Gut microbiota activity in chickens from two genetic lines and with outdoor-preferring, moderate-preferring, and indoor-preferring ranging profiles: FREE-RANGING AND CHICKEN MICROBIOME. Poultry Science, 101(10):102039. Länk

Sözcü, A., İpek, A, Oğuz, Z., Gunnarsson, S. and A. Brinch Riber, 2022. Comparison of behavioural time budget and welfare indicators in two local laying hen genotypes (Atak-S and Atabey) in a free range system. Animals, 12(1), 46. Länk.

Wallgren, T. and S. Gunnarsson, 2022. Implementation of Straw Racks in Commercial Pig Housing—Impact on Straw Availability and Pig Behaviour. Agriculture, 12(1), 5 Länk

Göransson, L., Gunnarsson, S. Wallenbeck, A. and J. Yngvesson, J. 2021. Behaviour in Slower-growing Broilers and Free-range Access on Organic Farms in Sweden. Animals 11, 2967. Länk                   

Sztandarski, P., Marchewka, J., Wojciechowski, F., Riber, A. B., Gunnarsson, S. and Horbańczuk, J. O. 2021. Associations between weather conditions and individual range use by commercial and heritage chickens. Poultry Science, 10(8):101265. Länk

Sözcü, A., İpek, A, Oguz, Z., Gunnarsson, S. and A. Brinch Riber, 2021. Comparison of Performance, Egg Quality, and Yolk Fatty Acid Profile in Two Turkish Genotypes (Atak-S and Atabey) in a Free-Range System. Animals, 11(5):1458. Länk

Gunnarsson, S., 2021. Applied Research Note: Pre-Testing Of A New Housing System For Breeding Birds Of Layer Strains In Sweden. In print in Journal of Applied Poultry Science. Länk

Wallgren, T and S. Gunnarsson, 2021. Effect of Straw Provision in Racks on Tail Lesions, Straw Availability, and Pen Hygiene in Finishing Pigs. Animals 2021, 11(2), 379; Länk.