Hoppa till huvudinnehåll

Husdjursvetenskap

Husdjursvetenskap inbegriper kunskap om djurens  anatomi, fysiologi, beteende, avel, utfodring och skötsel. Det gäller djur som handhas av människan, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur som hund och katt, liksom många exotiska arter.


Det finns 133 sidor som är taggade med Husdjursvetenskap:

Innovationspris Skara 2023

FarmGuard, ett system som underlättar för lantbrukare att inspektera och underhålla stängsel för nötdjur är det vinnande bidraget i SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris 2023. Temat för

NordCAW seminarium 29 november om hästvälfärd

NordCAW seminarium om hästvälfärd elin.spangenberg@slu.se NordCAW är ett nätverk av djurvälfärdscentra inom Norden där man bl a årligen arrangerar ett seminarium. 2023 års NordCAW seminarium

Seminarium om hästar på naturbetesmarker

elin.spangenberg@slu.se Nationellt centrum för djurvälfärd arrangerar den 9 november ett seminarium på temat "Hästar på naturbetesmarker - hästhållningens möjligheter för restaurering av natur med

Längre tid mellan kalvningarna är bra för vissa mjölkkor, och lantbrukare

En gammal ”sanning” i mjölkproduktionen är att en ko bör kalva var tolfte månad, men i många besättningar kan det finnas goda skäl att vara mer flexibel på den punkten. Att förlänga

Fodertillsats för att minska metanutsläpp från kor testas nu i Sverige

Fungerar en metanhämmande fodertillsats till kor bättre när de får svensk havre med hög fetthalt? Det ska Mohammad Ramins forskarteam på SLU i Umeå ta reda på. Tillsatsen Bovaer (DSM, Schweiz) med

Gun Bernes

gun.bernes@slu.se Min forskning har tidigare fokuserat mest på får, men numera arbetar jag även med olika projekt rörande mjölkkor. Projekten är i huvudsak inriktade på utfodring, skötsel och

Välkommen till Mjölkveckan 2023!

Varmt välkommen till Mjölkveckan 23-26 oktober 2023! Den 25:e oktober hålls en konferens i Uppsala där du kan delta på plats eller digitalt. Dessutom sänds webbinarier den 23:e och 26:e. Möjligheter

Kartläggning av djurägares kostnader för veterinärvård

Lämna in dina veterinärkvitton. Du kan bidra till att göra veterinärpriser mer transparenta. I ett samarbete mellan SLU och Vetpris samlas veterinärvårdskvitton in och blir ett viktigt underlag i ett

Träff för djurskyddsansvariga slakterier

Träff för djurskyddsansvariga på slakterier elin.spangenberg@slu.se Den 26 september arrangeras årets träff för djurskyddsansvariga på svenska slakterier. Träffen är ett samarrangemang mellan

Träff för djurskyddsansvariga på slakterier

Den 26 september hålls årets träff för djurskyddsansvariga på svenska slakterier. Träffen är ett samarrangemang mellan Nationell kontaktpunkt för slakt och KRAV. För att komma till anmälningssidan,

EU ordförandekonferens djurskydd

Den sista juni hölls en avslutande EU-ordförandeskapskonferens på temat djurskydd och djurvälfärd; ”Animal Welfare – for sustainability and competitiveness” . Konferensen arrangerades av landsbygds-

Djurskyddskonferens 2023

Djurskyddskonferens 2023 elin.spangenberg@slu.se Den 5 december anordnar Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd en djurskyddskonferens. Konferensen hålls digitalt.

Loading…