Hoppa till huvudinnehåll

Husdjursvetenskap

Husdjursvetenskap inbegriper kunskap om djurens  anatomi, fysiologi, beteende, avel, utfodring och skötsel. Det gäller djur som handhas av människan, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur som hund och katt, liksom många exotiska arter.


Det finns 116 sidor som är taggade med Husdjursvetenskap:

Lotta Rydhmer

lotta.rydhmer@slu.se Professor i husdjursgenetik Jag är professor i husdjursgenetik och arbetar med forskning och utbildning kring avel för en mer hållbar produktion med husdjur. Jag är särskilt

Kor och LED-ljus

Ljusmiljön i en ladugård påverkar korna, och med LED-teknik går det att laborera med både ljusstyrka och färg i belysningen. Att använda rött och blått ljus under delar av dygnet, vilket har

Ny metod ska upptäcka klöveksem hos kor

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har fått 2,2 miljoner kronor i stöd från stiftelsen Seydlitz MP bolagen för att utveckla en laboratoriediagnostik för smittsamt klöveksem. Klöveksem är en

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk Framtidens jordbruk lars.eling@slu.se Inbjudan till ett lunchevent om framtidens jordbruk. Arrangeras av SLU Holding, Green Innovation Park, Almi och den

Anna Jansson

Anna Jansson rose.marie.ivarsson@slu.se Forskningsintressen:  Jag är professor i husdjurens fysiologi och mina huvudsakliga fokusområden är arbets-, tränings- och näringsfysiologi, vätske- och

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

Hanna Sassner

hanna.sassner@slu.se Prefekt för institutionen för biosystem och teknologi samt forskare i tillämpad etologi med fokus på djurmiljö och djurvälfärd. Jag är biolog och disputerad i etologi/

Oleksiy Guzhva

oleksiy.guzhva@slu.se Min forskning handlar om innovation och nya teknologiska utvecklingar för lantbruket (sensorteknik, datorseende, IoT och digitalisering, smarta stallar). Jag undervisar om

Lisa Lundin

lisa.lundin@slu.se Lisa Lundin är adjunkt i etologi och studierektor för grundutbildning på Institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Jag är adjunkt i etologi på Institutionen för husdjurens

Mjölkbönders syn på jordbruksstöd till gräsmarker

Jordbruksstöd till gräsmarker påverkar mjölkböndernas markförvaltning till viss del, men vissa avstår att söka eftersom kriterierna är krångliga. Det är slutsatsen av Agnes Lindbergs mastersarbete

Sofia Wilhelmsson

sofia.wilhelmsson@slu.se Jag är forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, på avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi i Skara. Min forskning handlar i huvudsak om

Ny rapport - vallfoder till hästar ur ett utfodringsperspektiv

Under 2022 utlyste Stiftelsen Hästforskning medel för en kunskapssammanställning om vallfoder till hästar ur ett utfodringsperspektiv. Syftet var att samla och sprida befintlig kunskap samt

Loading…