Hoppa till huvudinnehåll

Husdjursvetenskap

Husdjursvetenskap inbegriper kunskap om djurens  anatomi, fysiologi, beteende, avel, utfodring och skötsel. Det gäller djur som handhas av människan, både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur som hund och katt, liksom många exotiska arter.


Det finns 109 sidor som är taggade med Husdjursvetenskap:

Djurskyddskonferens 2022

Den 15 november är det dags för Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens, i samarbete med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd. Årets tema är "Djurskyddet och döden" med fokus på avlivning och

Djurskyddskonferensen 2022

Djurskyddskonferensen 2022 elin.spangenberg@slu.se Den 15 november genomförs Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens, i samarbete med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd. Årets tema är "

Sigrid Agenäs

sigrid.agenas@slu.se Forskningsintressen: Funktionen hos de mjölkbildande cellerna och alla faktorer som påverkar deras funktion, från nutrition, metabolism och endokrinologi till skötselfaktorer

Paulina Berglund

paulina.berglund@slu.se The topic of my licentiate project is Improved breeding program for trotting horses in Sweden. I have always had a huge interest in animals and especially horses. After

NordCAW seminarium 2022

NordCAW seminarium 2022 elin.spangenberg@slu.se Den 30 november hålls årets NORDCAW seminarium med temat “Animal welfare conflicts, aims and challenges with sustainability and diversity". Tartu,

Cecilia Hagberg

cecilia.hagberg@slu.se Jag är industridoktorand vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa. I mitt forskningsprojekt tittar jag på hur grisars närmiljö och inomhusklimat kan förbättras.  

Djurens roll i ett cirkulärt livsmedelssystem

En hållbar kost kräver förändringar i vårt livsmedelssystem. Vad ska vi äta? Vissa dieter är bättre ur ett hälsoperspektiv än ur ett cirkulärt perspektiv och vice versa. På ett seminarium

Hög kolinlagring på svenska mjölkgårdar minskar mjölkens klimatpåverkan

Förändringar i jordbruksmarkens kolförråd kan ha stor inverkan på mjölkens klimatavtryck. En forskargrupp från SLU har undersökt hur kolförrådet har förändrats i svensk jordbruksmark under en

Rennäring och skogsbruk

Rennäring och skogsbruk: Utmaningar och möjligheter för gemensam markanvändning teresia.borgman@slu.se STUDENTSEMINARIUM. Det sker en oroväckande minskning av lavrika vinterbetesmarker och mängden

Småbruk och gårdar med idisslare har mer varierade landskap som bidrar till ekosystemtjänster

Småbruk och gårdar med idisslande djur är förknippade med mer varierade landskap som bidrar till ekosystemtjänster jämfört med närliggande gårdar som har specialiserat sig på växtodling. Det visar en

Abdulai Guinguina

abdulai.guinguina@slu.se Postdoktor i husdjursvetenskap. Läs mer på den engelska sidan. https://slubar.slu.se/cnv/format/pers?q=email:abdulai.guinguina@slu.se&lang=se&rows=1000&sortorder=

SLUs första examinerade Diplomate inom djurvälfärd, etik och lagstiftning

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa och därmed även SLU har fått sin första examinerade Diplomate inom djurvälfärd, etik och lagstiftning! Det är Johan Lindsjö, adjunkt och forskarstuderande

Loading…