Medarbetarwebben

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 93 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:
Researchers-and-Mt-Morbus-MP.JPG

Att undvika pastoralistparadoxen trots klimatförändringarna - nytt projekt med SLU-forskare

Förra veckan var SLU-forskare i Kenya för att starta upp ett nytt forskningsprojekt om olika system för markinnehav och dess betydelse för klimatsårbarheten i halvtorra områden i Afrika söder om Sahara. Tre olika områden i Kenya dominerade av ...

Jannica300.jpg

AEM:s första industridoktorand

Jannica Krafft. Foto:Privat Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi har fått sin första industridoktorand. Det är Jannica Krafft, husdjursagronom och produktionsrådgivare på Växa Sverige i Falkenberg, som strax innan jul ...

Kirsten Miller

Kirsten Miller

För mer information om Kirsten, gå till den engelska sidan. Relaterade sidor: Biokemi och molekylärbiologi Biologi Ekologi Jordbruksvetenskap Institutionen för ekologi Kontaktinformation Postdoktor vid Institutionen för ekologi; Enheten för insektsekologi ...

SLU_090609_0097_jsg Stenhammars naturmarker 880 pxl.jpg

FältForsks Ämneskommitté Vatten

Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommitté Vatten! Ämneskommittén inbjuder till möte med intressenter för utveckling och forskning inom bevattningsområdet. Ämnesgruppen är ett öppet och informellt forum för alla med intressen och ...

nametode.jpg

Parasiterande svamp effektiv mot skadegörande nematoder i lantbruket

Den biologiska bekämpningssvampen Clonostachys rosea interagerar med en nematod på ett cellofanmembran. Foto: Mukesh Dubey. Sökandet efter effektiva alternativ till kemiska bekämpningsmedel i jordbruket är av stor vikt för vår framtida livsmedelsförsörjning. ...

Spannmål: Svenska lantsorter

Spannmål: Svenska lantsorter

Avdelningen för agrarhistoria bjuder in till seminarium med Matti Wiking Leino, agr. dr, forskare vid Nordiska museet och institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet. Fakta Tid: 2018-02-14 13:00 - 14:30 - Ort: Uppsala - ...

Alnarpskonferensen 2018.jpg

Trender och entreprenörskap på Alnarpskonferensen 2018

Ann-Katrin Tottie, varumärkeschef ICAs egna varor berättar om trendspaning. Foto: Marianne Persson Behovet av livsmedel ökar, samtidigt stiger kraven på maten vi äter. Hållbar och närproducerad, etiskt producerad, ekologisk, hälsosam och funktionell ...

Nytt nordiskt samarbete om grödor och skog i ett förändrat klimat

Nytt nordiskt samarbete om grödor och skog i ett förändrat klimat

Nordforsk, som sorterar under Nordiska ministerrådet, har beviljat medel till ett forskningssamarbete som ska tackla de utmaningar som ett förändrat klimat innebär för jord-och skogsbruk på nordiska breddgrader. I konsortiet ingår Københavns ...

Vete.jpg

Nytt odlingssystem kan minska ogräsmedel med 80 procent

Bra skörd av vete med mindre bearbetning och bekämpningsmedel. Illustration: Fredrik Saarkoppel Går det att minska bekämpningsmedel och jordbearbetning utan att det blir mer ogräs i grödan? Och samtidigt behålla ekonomisk lönsamhet i jordbruket? ...

Henrik Eckersten.jpg

Framtidens odlingssystem kräver samarbete inom SLU

Henrik Eckersten Vi behöver nya och bättre odlingssystem för jordbruket. Och vi behöver också anpassa dagens odlingssystem till framtiden. Vilka passar bättre för den uppgiften än forskare vid SLU? I det arbetet skulle vi tjäna mycket på att ...

Delphine Lariviere

Delphine Lariviere

Forskning - Projekt: Gallring och naturhänsyn Bakgrund - Naturvetenskaplig masterexamen i Ekologi -Naturvård och bevarandebiologi, Montpellier, examensår 2012 Länkar - FRAS projekt Relaterade sidor: Biologi Entomologi Jordbruksvetenskap Skogshushållning ...

Front cover_Thesis Feckler.jpg

Svampmedel påverkar nedbrytning i vattendrag

Den 30 november försvarar Alexander Feckler sin avhandling, "Chemical stressors influence aquatic ecosystem processes - Fungicide effects on decomposer communities and primary consumers". Resultaten från avhandlingen visar bland annat att svampmedel ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8