Medarbetarwebben

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 956 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:

Agrara odlingssystem

Jordbruket ska ge oss mat, foder, fiber men också gynna till exempel pollinering, naturliga fiender och kolinlagring. Vi forskar för hållbara odlingssystem som fungerar nu och för framtida

Gårdsanpassad värmebehandling

Gårdsanpassad värmebehandling

Att värmebehandla genom rostning kan vara ett sätt att ytterligare förbättra proteinkvaliteten i våra inhemska baljväxter. Under stallperioden 2017/2018 undersöktes rostningens effekt på tillväxt och

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Välja fältområden DT

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett

Anna Berlin

Anna Berlin

cajsa.lithell@slu.se Jag är agronom och arbetar som forskare på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Som forskare är jag intresserad av att förstå biologin och epidemiologin av olika

Om SLU Fältforsk

Om SLU Fältforsk

SLU Fältforsk är ett kontakt- och samarbetsorgan mellan SLU och externa intressenter (Hushållningssällskapet, Jordbruksverket, Lantmännen m.fl.) gällande fältförsöksverksamhet inom jordbruksområdet.

SLU Fältforsk

SLU Fältforsk

SLU Fältforsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter (Hushållningssällskapet, Jordbruksverket, Lantmännen m.fl.) för fältforskning inom jordbruksområdet. SLU Fältforsks huvuduppgift

Välja fältområden DT

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett

Välja fältområden DT

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett

Äta ute Uppsala

Äta ute Uppsala

Äta ute Uppsala futurefood@slu.se

Forskning

Forskning

Här presenteras rapporter och projekt producerade av SLU Horticulture. Nulägesanalys Trädgård Genom dekanbeslut våren 2017 tillsattes en arbetsgrupp inom verksamhetsområde trädgård för perioden

Loading…