Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 221 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:

Översvämningar och torka i jordbruket – Effekter, utmaningar och åtgärder

markmiljo-webb@slu.se I samband med World Soil Day bjuder vi in dig som arbetar med jordbruk och mark- och vattenfrågor till ett webbinarium om det viktiga samspelet mellan mark och vatten. Hur

Bättre verktyg för minskad övergödning i Mälardalen

Diken och bäckar som avvattnar jordbrukslandskapet för med sig fosforhaltigt slam till åar och sjöar nedströms. Det finns åtgärder mot erosion och fosforförluster från åkrar, och algblomning i

Alnarpskonferensen 2024

Alnarpskonferensen 2024 johanna.grundstrom@slu.se Spara datumet för Alnarpskonferensen med tema Biologisk mångfald i jord- och skogsbruk. SLU Partnerskap Alnarp Aulan och loftet Alnarp SLU

Tillsammans för sjöar och hav

markmiljo-webb@slu.se WWF, LRF och Lantmännen har sedan 2020 drivit det gemensamma projektet Baltic Stewardship Initiative och bjuder nu in till projektets slutkonferens onsdag den 29 november.

Jordbruksmarkens roll för klimatet

Jordbruksmarkens roll för klimatet - ett webbinarium av EJP SOIL markmiljo-webb@slu.se Jordbruksmarken och hur vi brukar den spelar en central roll för klimatet. Sedan starten för snart fyra år

Värdet av nationell livsmedelsförsörjning beaktas inte fullt ut när kommuner exploaterar åkermark

Kommuner saknar idag incitament att bevara jordbruksmark i den grad som är önskvärd för landet, enligt en ny studie. För att ge kommuner förutsättningar att ta hänsyn till framtida

Kolinlagringens effekter i åkermark diskuterades i ljuset av EU-förslag

Hur mycket kol lagras i Europas åkermarker? Och hur påverkar det andra processer och funktioner i marken? Den 11 oktober arrangerade forskningsprogrammet EJP SOIL ett webbinarium för särskilt

Innovationspris Skara 2023

FarmGuard, ett system som underlättar för lantbrukare att inspektera och underhålla stängsel för nötdjur är det vinnande bidraget i SLU Skara och Sparbanken Skaraborgs innovationspris 2023. Temat för

Join NordPlant day!

Join NordPlant day! fredrik.reslow@slu.se Sign up for the final NordPlant annual meeting: The Future of Plant Phenotyping, on 22-23 November in Båstad! In this very last meeting, we will sum up

Join PlantLink day!

Join PlantLink day! fredrik.reslow@slu.se Register for PlantLink Day, which will be held on 05 October in Lund! This year’s theme is “Biodiversity: the key to resilient agri-food systems.”

Bright future for rice production in Rwanda with deep drainage

Ny forskning visar att ett ökat dräneringsdjup kan minska de negativa bieffekterna av risproduktion i torra väderförhållanden. Djup dränering ökar avkastningen och kväveupptaget i risgrödor samt

Workshop om växtförädling och vall

lisa.beste@slu.se Den 26 september samlar vi aktörer både från industrin och forskningen för att belysa växtförädling och vall ur olika perspektiv. Kom på workshop och diskutera växtförädling av

Loading…