Medarbetarwebben

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 867 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:
Filmer

Filmer

Remote sensing for nordic agriculture Remote_sensing_for_nordic_agricultue_film

Bondens hörna

Bondens hörna

Bondens hörna är den del av vår hemsida som riktar sig specifikt till bönder och rådgivare. Här finns bl.a. våra populärvetenskapliga skrifter, tips på hur man uppskattar klöverhalten i vallen, samt

Ny rapport jämför provtagningsmetoder för bekämpningsmedel

I en ny rapport från SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) jämförs tre olika metoder för provtagning av bekämpningsmedel i ytvatten. Resultaten visar på betydande fördelar av att

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Forskning, grundutbildning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena husdjursvetenskap, växtodlingslära och markvetenskap. Bredden i NJV:s verksamhet möjliggör en tvärvetenskaplig helhetssyn. Hela

Alessio Costa

Alessio Costa

Läs mer om Allessio Costa på engelska.

Agrara odlingssystem

Jordbruket ska ge oss mat, foder, fiber men också gynna till exempel pollinering, naturliga fiender och kolinlagring. Vi forskar för hållbara odlingssystem som fungerar nu och för framtida

Forskning

Institutionen för Växtproduktionsekologi forskar om uthållig produktion av växter som ska bli mat, foder, energi och fiber. Vi vill bidra till framtidens odlingssystem där högre kvalitet och

Insektspollinering gav kraftigt ökad skörd av åkerböna, även vid torka och bladlusangrepp

Forskare från SLU har undersökt hur odling av åkerböna skulle kunna påverkas av ett förändrat klimat. Skörden minskade kraftigt i bestånd som stressades av torka, bladlöss eller både och. Oavsett

Nya användningsområden för potatis genom utvärdering med gensax

Möjligheten att ersätta sojaprotein i livsmedel med högvärdigt protein från stärkelsepotatis undersöks i ett nystartat projekt inom SLU Grogrund. Ett problem är att ohälsosamma ämnen såsom solanin

Nya användningsområden för potatis genom utvärdering med gensax

Möjligheten att ersätta sojaprotein i livsmedel med högvärdigt protein från stärkelsepotatis undersöks i ett nystartat projekt inom SLU Grogrund. Ett problem är att ohälsosamma ämnen såsom solanin

Analyslaboratoriet

NJV:s analyslabb finns på campus och omfattar även ett rum för gas in vitro-analyser. Analyslaboratorium Labbet finns på våning 5 i SLUs hus på campus. På analyslab finns avancerad utrustning för

Loading…