Medarbetarwebben

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 622 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:

Krisfoder till idisslare

Den extrema torkan i Sverige skapar en akut brist på foder till betande djur. SLU-forskare har sammanställt fakta om användbara udda fodermedel. Tips är att ammoniakbehandla halm, använda vass till

Krisfoder till idisslare

Den extrema torkan i Sverige skapar en akut brist på foder till betande djur. SLU-forskare har sammanställt fakta om användbara udda fodermedel. Tips är att ammoniakbehandla halm, använda vass till

Produktionssystem Livsmedel

För att samhället ska kunna bli hållbart är det viktigt att kunna producera och konsumera mat utan att orsaka betydande negativ miljöpåverkan. Lantbruket påverkar klimatet främst genom avgång av

Utbildning

Vill du läsa våra kurser? Göra självständigt arbete om växtproduktion? Eller bli doktorand hos oss? Grundutbildning På våra kurser läser du om växters biologi och ekologi. Du får också kunskap om hur

Ogräsbiologi och ogräsreglering

Det finns ett stort behov av hållbara och effektiva sätt att hantera ogräs. Både de arter vi har i dag och de som kan etablera sig i Sverige i framtiden. Vi forskar om vilka egenskaper som påverkar

Växtskydd i jord- och skogsbruk

Vår forskning bidrar till hållbara metoder att skydda jordbruksgrödor och skog mot skadeinsekter. Då behövs mer kunskap om samspelet mellan skadeinsekterna, deras fiender och de växter och träd som

Bioenergi

Bioenergi

Skogsbruket kommer tillsammans med jordbruket ha en nyckelroll när dagens fossilberoende bryts och framtidens samhälle byggs. På institutionen studerar vi hur skogs- och jordbrukets resurser

Projekt

Projekt

eva-lena.selfene@slu.se Projekt inom bioenergi

Mervärdesrapport

Köttlådor, regional profil, mjölk med smak, bra djuromsorg men framför allt en personligare relation mellan lantbrukare och konsument är mervärden som kan göra skillnad för lönsamheten. På uppdrag av

Ny forskning utvecklar rådgivningen

Producent, entreprenör eller mittemellan - det pågående benchmarkprojektet på SLU har tagit en oväntad vändning. Lantbrukets företagare delar nämligen upp sig i tre kluster, det visar utvärderingen

Margareta-KCF

Forskare och lärare behöver få ökad förståelse för producenternas vardag och ekonomi, det anser Margareta Emanuelson, lektor på Institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU Uppsala. Genom

Ny forskning utvecklar rådgivningen

Producent, entreprenör eller mittemellan - det pågående benchmarkprojektet på SLU har tagit en oväntad vändning. Lantbrukets företagare delar nämligen upp sig i tre kluster, det visar utvärderingen