Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 977 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:
SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial den 7 oktober! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial den 7 oktober! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

ÄK-möte Odlingsmaterial 211007

ÄK-möte Odlingsmaterial 211007

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial 7 oktober 2021 Anneli.Lundkvist@slu.se Magnus Halling, forskningsledare Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU magnus.halling@slu.se 018-671429,

Mer naturbetesmarker

Mer naturbetesmarker

SLU har tagit fram ett kursmaterial som ett komplement till Naturvårdsverkets projekt ”Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag”. Målgruppen för materialet är tjänstemän vid

Trädföryngring i betade marker

Som en liten del av ett större projekt ( Ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster från betes-skogsmosaik ) har på Götala nöt- och lammköttscentrum ett antal poppelsticklingar planterats på

Miljöanpassat och uthålligt jordbruk

Miljöanpassat och uthålligt jordbruk

Syftet är dels att jämföra den utveckling för det svenska jordbruket vilken förutsågs i en framtidsstudie som Naturvårdsverket gjorde i mitten av 1990-talet och jordbrukets verkliga utveckling fram

Vägar till en lönsam grovfoder- och betesbaserad nötköttsproduktion

Vägar till en lönsam grovfoder- och betesbaserad nötköttsproduktion

Bakgrund: nötköttsproduktionen brottas med svikande lönsamhet på många områden. Det kan vara prisförhållandet mellan inköpta djur och avräkningspris, arbetskostnader, byggnadskostnader eller

Agricultural Economics and Management

Agricultural Economics and Management

Uppsala Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Vi forskar både tillämpat och grundläggande på interaktioner mellan växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar, bakterier samt a rkéer och deras roll i skog och jordbruk.

Gårdsanpassad värmebehandling

Gårdsanpassad värmebehandling

Att värmebehandla genom rostning kan vara ett sätt att ytterligare förbättra proteinkvaliteten i våra inhemska baljväxter. Under stallperioden 2017/2018 undersöktes rostningens effekt på tillväxt och

SLU Nätverk växtskydd

SLU Nätverk växtskydd

Vi främjar och stimulera samarbeten mellan SLU:s olika forskare, verksamhetsorter och fakulteter med målet att stärka SLU:s profil inom växtskydd gentemot omvärlden.

Loading…