Medarbetarwebben

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 74 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:
mingel.jpg

Biologisk bekämpnings diskuterades på stor konferens på SLU

Diskussionerna var intensiva bland postrarna under kafferasten. Foto: Cajsa Lithell. Nya resultat från forskning kring biologisk bekämpning i olika system diskuterades den 15 september på SLU i Uppsala. Kompetenscentrum för biologisk bekämpning ...

potato-field.jpg

Svampangrepp på potatis kan öppna dörren för nematoder

Hur vanliga är nematoder i potatisfält? Prover togs för att undersöka detta. Foto: Pia Björsell. Såväl svampen Rhizoctonia solani som olika nematoder hör till potatisens fiender. Men drar de nytta av varandra i sina angrepp? En ny studie från ...

Guillermo Aguilera Nuñez

Guillermo Aguilera Nuñez

Läs mer om Guillermo på den engelska sidan. Läs mer om: Ekologi Entomologi Jordbruksvetenskap Geo- och miljövetenskap Naturvetenskap Kontaktinformation Doktorand vid Institutionen för ekologi; Enheten för lantbruksentomologi Telefon: 018-672526 ...

Kompetenscentrum för växtförädling ska bildas vid SLU

Kompetenscentrum för växtförädling ska bildas vid SLU

Växtförädling är ett ständigt pågående arbete. För att säkra en framtida tillgång på växtsorter som passar svenska odlingsförhållanden ska det nu inrättas ett kompetenscentrum för växtförädling vid SLU. Centrumet ska enligt regeringens ...

motorolog_Avance_Ultuna300.jpg

Så traktoriserades Sverige

Den första serietillverkade versionen av Avance motorplog under demonstrationsplöjning på Ultuna 1913. Foto: Statens maskinprovningars arkiv, Riksarkivet Idag är traktorn en självklar del i det helt mekaniserade lantbruket, och kanske också själva ...

Högrekursplan.JPG

Kurs i strategisk företagsledning vid SLU

Nu finslipas schemat för kursen i strategisk företagsledning. Kursen riktar sig till yrkesverksamma företagare och arrangeras av SLU och KCF. På schemat står internationella utblickar, marknadens utmaningar, nya tidens ledare och medarbetare - ...

Peter närbild.jpeg

Nyvald president i ISASH

Professor Peter Lundqvist har nyligen valts till president för ISASH, International Society for Agricultural Safety and Health. Den världsomspännande organisationen arbetar för säker arbetsmiljö och med att förebygga skador och sjukdomar inom ...

Jozefine-Bench300.jpg

Benchmark i Skottland

"Future farming systems" var temat när Skottland bjöd in till kongress om företagsledning i lantbruket. Jozefine Nybom, forskarstuderande vid SLU, träffade forskare och företagare från hela världen och fick tillfälle att berätta om sitt projekt ...

AWDay_2017.JPG

Animal Welfare Day 2017

Även i år uppmärksammar vi den internationella Animal Welfare Day som firas till minne av Franciskus och bjuder in alla djurprogramstudenter och personal till en temaeftermiddag onsdagen den 4 oktober kl. 13.00-16.00. Temat är Djurskyddspolitik: ...

FE_Poster_thumbnail.jpg

Food Evolution - filmvisning och diskussion

I GMO-debatten hävdar både de som är för och emot att vetenskapen är på deras sida. Med dokumentärfilmen FOOD EVOLUTION vill filmskaparen Scott Hamilton Kennedy visa hur lätt desinformation, förvirring och rädsla kan överskugga en objektiv ...

eirin.jpg

Predation av ogräsfrön - en förbisedd ekosystemtjänst

Fem europeiska länder kommer att undersöka hur predation av ogräsfrön påverkar ogräsbekämpningen i spannmål. En av forskarna som arbetar med projektet är Eirini Daouti som just har kommit till SLU i Uppsala. Vi passade på att ställa några ...

Se inspelning av Mistra Biotechs seminarium i Almedalen

Se inspelning av Mistra Biotechs seminarium i Almedalen

Ta del av Mistra Biotech:s seminarium, om hur moderna växtförädlingstekniker ska få en chans i Sverige och EU i framtiden, som hölls i Almedalen den 4 juli 2017. Paneldeltagare från forskning, myndigheter och näringsliv ger presentationer varvade ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7