Medarbetarwebben

Jordbruksvetenskap

I jordbruksvetenskap ingår växtproduktion, växtgenetik, växtförädling, växtskydd, växtpatologi, jordbruksekologi, agroteknologi och agrarhistoria.


Det finns 575 sidor som är taggade med Jordbruksvetenskap:
Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk

Hur görs (o)jämställdheten i familjelantbruket?

Hur görs (o)jämställdheten i familjelantbruket? är ett projekt som studerar hur ojämställdhet skapas och reproduceras inom ramen för familjelantbruket. Syftet med projektet är att öka den teoretiska

SLUdataväxt

Efter flera lyckade samarbeten inom precisionsodling som resulterat i bl a den internationella gratistjänsten CropSAT® (odling med stöd av satellitbilder som visar grödornas tillstånd) och

SLUdataväxt

Efter flera lyckade samarbeten inom precisionsodling som resulterat i bl a den internationella gratistjänsten CropSAT® (odling med stöd av satellitbilder som visar grödornas tillstånd) och

Precisionsodling

Cecilia Onyango, en växtfysiolog vid Department of Plant Science and Crop Protection,på University of Nairobi, är i Sverige för en forskningsutbyte med fokus på precisionsodling. Cecilia Onyango

Precisionsodling

Cecilia Onyango, en växtfysiolog vid Department of Plant Science and Crop Protection,på University of Nairobi, är i Sverige för en forskningsutbyte med fokus på precisionsodling. Cecilia Onyango

Nytt poddavsnitt: Guld och gröna åkrar, inte gröna hav

Det livsviktiga kvävet kommer växterna till nytta via olika vägar, men kan också leda till miljöproblem. I detta poddavsnitt fokuserar Lisa Beste och Anna Lehrman på hur växtförädlingen kan minska

Nytt poddavsnitt: Guld och gröna åkrar, inte gröna hav

Det livsviktiga kvävet kommer växterna till nytta via olika vägar, men kan också leda till miljöproblem. I detta poddavsnitt fokuserar Lisa Beste och Anna Lehrman på hur växtförädlingen kan minska

Studiebesök hos NJ-fakulteten

Studiebesök hos NJ-fakulteten

Studiebesök med växtodling i fokus lucy.kibwota@slu.se Välkommen på studiebesök den 15 maj på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Vi vänder oss framför allt till elever som går i gymnasiet och

Sortval 2018 för ettåriga arter

En ny upplaga av "Sortval 2018 - Stråsäd, trindsäd och oljeväxter" har kommit ut I rapporten redovisas de senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter, majs och potatis inom

Sortval 2018 för ettåriga arter

En ny upplaga av "Sortval 2018 - Stråsäd, trindsäd och oljeväxter" har kommit ut I rapporten redovisas de senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter, majs och potatis inom

Studiebesök hos NJ-fakulteten

Studiebesök hos NJ-fakulteten

Studiebesök med växtodling i fokus lucy.kibwota@slu.se Välkommen på studiebesök den 15 maj på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Vi vänder oss framför allt till elever som går i gymnasiet och