Medarbetarwebben

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 486 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

Kors kroppsspråk kan avslöja vad de känner

Som andra sociala djur kan kor förmedla sitt välbefinnande genom sitt kroppsspråk. En kartläggning av kors kroppsspråk under vardagliga situationer är därför ett första steg mot ett tillförlitligt

Resorberbart implantat testat på lunga

När en del av lungan avlägsnas måste luftrören förslutas för att förhindra läckage av luft. De kirurgiska instrument som finns tillgängliga för att försegla lungvävnad och luftrör är svåra att

Förbättrad metod för frysning av dromedarsperma

Sperma från kameldjur är trögflytande och därför svår att arbeta med och frysa. Problemen gör att det i dagsläget inte finns bra metoder för insemination och transport av genetiskt material inom och

Sara Wernersson

Sara Wernersson

Sara Wernersson mia.hansson@slu.se saraw Jag är universitetslektor i histofysiologi och docent inom ämnet inflammation Målet med min forskning är att identifiera vilka skadliga och skyddande

Honungsbihälsa

Vi studerar sjukdomar hos honungsbin, hur de sprider sig inom och mellan bisamhällen, hur bins hälsa påverkas av sjukdomar men även andra faktorer i miljön som bekämpningsmedel och biodlingsmetoder.

Branislav Lakic

Foto: Viktor Wrange, SLU

Theodoros Ntallaris

Foto: Viktor Wrange, SLU

To slaughter or not to slaughter?

To slaughter or not to slaughter?

A Seminar on Animal Welfare and Farm Animal Fitness for Transportation and Slaughter. Baltic Animal Welfare Network would like to welcome you to an interesting seminar on an urgent topic! The seminar

Internationell veterinärkonferens hölls på Campus Ultuna

Den 14-15 juni höll Nordic Society for Veterinary Pathology en internationell veterinär patologikonferens på SLU:s Campus Ultuna i Uppsala. Under två dagar i juni höll Nordic Society for Veterinary

Internationell veterinärkonferens hölls på Campus Ultuna

Den 14-15 juni höll Nordic Society for Veterinary Pathology en internationell veterinär patologikonferens på SLU:s Campus Ultuna i Uppsala. Under två dagar i juni höll Nordic Society for Veterinary

Avvikande beteenden i ladugården spåras med ”big data”

Den snabba automatiseringen av mjölkproduktionen möjliggör allt större besättningar. Samtidigt som skötseltiden per ko blir kortare ställs dock stora krav på tillsyn och hälsa. Lösningen på den

Avvikande beteenden i ladugården spåras med ”big data”

Den snabba automatiseringen av mjölkproduktionen möjliggör allt större besättningar. Samtidigt som skötseltiden per ko blir kortare ställs dock stora krav på tillsyn och hälsa. Lösningen på den