Medarbetarwebben

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 910 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:
Om Oss

Om Oss

Vi är ett forskningsteam med brett intresse inom hästens biomekanik och smärtutvärdering. På den här sidan får du veta mer om oss samt kontaktuppgifter och adress till våra medarbetare. Marie Rhodin

Blodtrycksmätning i kattens bur ger jämnare blodtryck

Blodtrycksmätning rekommenderas för katter med kronisk njursjukdom, en överaktiv sköldkörtel och för äldre katter. Man vet dock att klinikmiljön och andra faktorer kan påverka blodtrycket och ge

Besök av vårdhund ökar temperaturen hos äldre

Oro hos de äldre ses som ett stort problem på äldreboenden och oron behandlas ofta med olika typer av läkemedel. Ett möjligt icke-läkemedelsbaserat alternativ för att minska oron hos de äldre är att

Hur förändras travhästars rörelsemönster i kurvor?

Vid hältutredning hos travhästar kan det vara intressant att studera rörelsemönstret när hästen körs på bana i högt tempo. Det är dock inte känt om och hur travhästens rörelsemönster förändras vid

Blodtrycksmätning hos hund - kan du lita på resultatet?

Högt blodtryck är ett allvarligt tillstånd som uppkommer vid olika sjukdomar hos hund. Dessvärre kan tillfälligt höga värden misstolkas. Till exempel kan tillfälligt högt blodtryck uppkomma på

Skritt eller trav, vänster eller höger?

Objektiv analys av hästens rörelser kan användas för att svara på många frågor relaterade till hälsa, funktion och prestation. Objektiva rörelseanalyssystem kräver dock ibland avancerade lösningar

Ämnen i hästars blod kan störa laboratorieanalyser

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tidigare visat att hundar och katter kan ha så kallade heterofila antikroppar i blodet. Oftast vet man inte hur de heterofila antikropparna uppkommer

Theodoros Ntallaris

Specialistkompetens reproduktion, Veterinärmedicine doktor (VMD) i ämnet reproduktionsfysiologi, resident i reproduktion (genomgår europeisk specialistutbildning). Intresseområden: djurhälsofrågor,

Branislav Lakic

Veterinärmedicine doktor (VMD) i ämnet juverhälsa. Intresseområde: Akutvård av samtliga djurslag, förebyggande djurhälsoarbete mjölkkor och köttkor, oftalmologi av samtliga djurslag.

Gör det ont? Identifiering av ortopedisk smärta på häst och ko

Med den senaste avancerade tekniken utvecklad för objektiv rörelseanalys i kombination med nya metoder för identifiering av smärtbeteenden vill vi förstå kopplingen mellan ett oregelbundet

Nätverk

Nätverk

Vi har ett stort akademiskt nätverk med samarbetspartners i USA, Holland, England, Schweiz, Tyskland, Norge, Island, Australien och Colombia. Förutom det internationella akademiska nätverket har vi

Undervisning

Vi undervisar för ett antal olika studentgrupper samt även för olika professionella målgrupper och allmänheten. Undervisning på SLU På SLU undervisar vårt research team främst veterinärstudenter

Loading…