Medarbetarwebben

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 654 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

Att hitta rätt åtgärder för bättre djurhälsa

Mjölkkogårdar är mycket komplexa system. Därför kan det vara svårt att veta vad man ska förändra för att få bäst effekt på djurhälsan, men det är till god hjälp att göra en systematisk analys av

Påverkar tomtidens längd sjukdomsförekomsten hos smågrisar?

Rotavirus och parasiten Cystoisospora suis räknas som viktiga orsaker till diarré hos smågrisar, både under diperioden och efter avvänjning. I en studie har vi undersökt om skötselfaktorer kan

Webbutbildningar

Webbutbildningar

Här hittar du infomation och anmälan till våra aktuella webbkurser och tidigare inspelade seminarier.

SCAWs 10 års jubileum

The Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW, arranged a seminar the 8th of May 2019 to celebrate our 10 year anniversary You can see the presentations by clicking on the links below. You will learn

Handla med gott samvete - mat som är bra för både hälsan och djuren

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, anordnar den 24 oktober 2019 ett seminarium om upphandling och inköp med fokus på folkhälsa och djurvälfärd. Både vid upphandling och vid andra inköp finns

NordCAW 2019

NordCAW seminar about Animal welfare for wild animals Animal welfare can be defined as an animal's psychological and physical state, which may vary from good to bad. Special attention has been paid

Naturkatastrofer

Naturkatastrofer – hur påverkas djuren och deras välfärd, och hur hanterar vi det? Den 4 juni 2019 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, seminariet: Naturkatastrofer – hur påverkas

Veterinärprogrammet, för antagna t.o.m. 2016

Den här sidan är till för dig som studerar på veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2016 eller tidigare. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och

Veterinärprogrammet, för antagna fr.o.m. 2017

Den här sidan är till för dig som studerar på veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2017 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation,

Grisproduktion och forskning - vad är senaste nytt?

Grisproduktion och forskning - vad är senaste nytt? Den 22 mars 2019 anordnade Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om grisproduktion och forskning med fokus på senaste rönen inom

betesmarker

I en nyligen publicerad studie har forskare vid SLU jämfört hur växternas energi- och näringsinnehåll påverkas av att djur betar markerna året om jämfört med om man klipper dem en gång i månaden.

Seminarier

Seminarier

Här hittar du infomation och anmälan till kommande seminarier.

Loading…