Medarbetarwebben

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 941 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

Träffar djurskyddsansvariga slakterier

Den 20-21 september 2021 arrangerar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsamans med KRAV för femte gången två träffar för djurskyddsansvariga på svenska slakterier. Anmälan till träffarna

Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

Här hittar du information och anmälningsformulär till kommande seminarier och kurser.

Ögonbehandling utan kolik

Läkemedlet atropin är viktigt vid behandling av ögonsjukdomen uveit hos häst. Detta för att undvika smärta och permanent synnedsättning. Trots att atropinet ges som ögondroppar är en allvarlig

Sjukdomsförekomst hos irländsk varghund

Enligt försäkringsstatistik är risken för irländska varghundar att utveckla hjärtsjukdom 29 gånger högre än för hundar i genomsnitt. Hjärtsjukdomen dilaterad kardiomyopati (DCM) är speciellt vanlig

Hur kan man se om hästens frambenshälta är äkta eller falsk?

När en häst blir bakbenshalt försöker den avlasta det smärtsamma bakbenet genom att förflytta vikten framåt. Detta leder till en nickrörelse med huvudet som lätt kan misstas för en frambenshälta, och

Djurskyddsdata visar riskfaktorer för hästvälfärd

För att kunna förbättra levnadsvillkoren och livskvaliteten hos de djur vi håller behövs objektiv kunskap om deras nuvarande situation. För att få mer kunskap om vilka brister som finns inom svensk

Bedömning av hästars rörelsemönster vid longering

Longering är vanligt vid hältutredningar och besiktningar. Veterinären bedömer symmetrin i hästens rörelsemönster och avgör om hästens är halt. Denna bedömning är svår, framför allt är det svårt att

Herpesvirus hos häst är inte alltid kopplat till klinisk sjukdom

Herpesvirus typ 1 och 4 (EHV-1/-4) kan orsaka sjukdom i luftvägarna, abort och neurologiska symptom hos häst. Det har däremot varit oklart vilken påverkan herpesvirus typ 2 och 5 (EHV-2/-5) har på

Vaccinadjuvans kan skydda utsatta grisar

Adjuvans är ett ämne som ökar effekten av vaccin genom att ospecifikt aktivera immunförsvaret. På liknande vis skulle behandling av levande djur med adjuvans eventuellt kunna öka motståndskraften mot

Seminalplasma skyddar inte vid fryskonservering

Fryskonservering av spermier har studerats på olika djurslag som en metod att rädda genetiskt material efter att ett djur har dött. I första hand är det av intresse för genetiskt värdefulla individer

Vad är det för likhet mellan hund- och hingstspermier?

Nej, detta är inte början på en rolig historia utan en seriös vetenskaplig fråga. Forskare vid SLU har utvecklat en metod som förbättrar hingstars spermiekvalitet för artificiell insemination och som

Njurfunktionsanalys opåverkad av hundars vätskebalans

Mätning av den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) med scintigrafi ger exakt information om njurfunktion hos däggdjur och är en mycket känsligare metod för mätning av njurfunktion än de som ges

Loading…