Medarbetarwebben

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 848 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

Tandhälsan hos suggor från svenska grisbesättningar

Försämrad tandhälsa kan vara smärtsam och medföra andra hälsoproblem. Kunskapen om tandhälsan hos suggor är idag låg och behöver förbättras för att hindra djurlidande och ohälsa. Av denna anledning

Veterinärprogrammet, för antagna fr.o.m. 2017

Den här sidan är till för dig som studerar på veterinärprogrammet och som antagits till programmet 2017 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation,

Ansiktsuttryck hos stressade hästar

Att kunna identifiera smärta hos sjuka och skadade hästar är viktigt för att kunna ge en korrekt behandling. En möjlig metod för att identifiera smärta hos häst är att undersöka hästens

Serglycin, en ny prognostisk biomarkör för cancer hos hund

Cancer i olika former drabbar människa såväl som hund. Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos. Hälsoinformation från drygt 350 000 svenska hundar, som sammanställts från

Helgenomsekvensering av sjukdomsframkallande EHECstammar från svenska kalvar

EHEC-infektioner ökar bland Sveriges befolkning och internationellt sker årligen allvarliga utbrott och dödsfall. En vanlig smittkälla är nötkreatur. I denna studie har hela arvsmassan från

ÅretsHästforskning2020

Stiftelsen Hästforskning delar för fjärde året ut pris till Årets hästforskningsprojekt och Årets hedersomnämnande för att premiera projekt som bidragit med tydlig nytta för näringen. Vinnarna

ÅretsHästforskning2020

Stiftelsen Hästforskning delar för fjärde året ut pris till Årets hästforskningsprojekt och Årets hedersomnämnande för att premiera projekt som bidragit med tydlig nytta för näringen. Vinnarna

EFSA-rapporter och annat kring slakt av fisk

EFSA-rapporter och annat kring slakt av fisk

Här hittar du länkar till EFSA:s rapporter och annat kring slakt av fisk Fish welfare in European Aquaculture Welfare of farmed fish Knowledge gaps and research needs for the welfare of farmed fish

Kontaktpunkt slakt

Kontaktpunkt slakt

Nationell kontaktpunkt för slakt och annan avlivning Om kontaktpunkt slakt Enligt EU:s förordning om djurskydd vid slakt och annan avlivning ska samtliga medlemsstater utse en så kallad ”nationell

EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning

EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning

Här hittar du länkar till EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning: Slaughter of animals: poultry Killing for purposes other than slaughter : poultry Scientific Opinion on

Mer material om slakt och avlivning

Mer material om slakt och avlivning

SCAW:s rapport med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning Här kan du läsa SCAW:s rapport Sveriges nationella kontaktpunkt enligt artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd

Förordningen

Förordningen

Enligt EU:s förordning om djurskydd vid slakt och annan avlivning ska samtliga medlemsstater utse en nationell kontaktpunkt. Av förordningen framgår att de företag som är involverade i slakt eller

Loading…