Hoppa till huvudinnehåll

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 217 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

Forskare, lantbrukare och rådgivare diskuterade hållbarhet under mjölkveckan

Hur kan mjölknäringen bidra till ett hållbart livsmedelssystem? Den frågan diskuterades under SLU:s mjölkvecka 11–15 oktober 2021. Forskningsprogrammet ”Hållbara dieter från hållbara

Miljökemikalier i äggcellens omgivning påverkar embryots tidiga utveckling

Kemikalier producerade av människor kan påverka såväl människors som djurs hälsa. De senaste åren har fler och fler hittat samband mellan exponering för kemikalier och effekter på kvinnors fertilitet

Gabriela Olmos Antillón

- Applied researcher at the Veterinary Epidemiology Unit, Department of Clinical Science, SLU - External resource for the Laboratório de Etologia Aplicada e Bem-Estar animal at the Universidade

Hanna Eriksson

Min forskning fokuserar på hållning av mjölkkor, där vi nu utvärderar effekterna av att hålla kalvarna tillsammans med korna den första tiden efter kalvningen. Parametrar som utvärderas är bl a hälsa

Stefan Gunnarsson

Universitetslektor i uthållig animalieproduktion med inriktning på stora besättningar, och med särskilt ansvar för samverkan Jag arbetar med forskning och undervisning om hur främst lantbrukets djur

Maria Östman

Research student at the Faculty of Veterinary Medicine Dept. of Clinical Sciences; small animal surgery. Strong interest in translational medicine, neuroscience and surgery. Currently evaluating a

Resistensen mot avmaskningsmedel breder ut sig hos hästens spolmask

Sedan drygt 15 år är hästens spolmask resistent mot avmaskningsmedel med ivermektin i Sverige. Idag är läget likadant på stuterier på Island, och på svenska stuterier har parasiten även utvecklat

Djurskyddskonferensen öppen för anmälan

Den 30 november arrangerar Jordbruksverket sin årliga djurskyddskonferens tillsammans med SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd. Hur våra djur har det och vad som händer på djurskyddsområdet är

Maja Malmberg

Min forskning fokuserar på infektionsbiologiska frågeställningar. Att upptäcka mer om vilka virus som finns i vår omgivning, hos så väl vilda djur, boskap, husdjur och människor. Min drivkraft

Markos Managos

Doktorand vid institutionen för husdjurens utfodring och vård. Jobbar med projektet "SustAinimal". All information ligger på den engelska sidan. Klicka på English i toppmenyn Legitimerad veterinär,

Därför sjunker prestationsförmågan med ökad vikt och kroppsfettinnehåll

Det finns en uppfattning i idrottsvärlden att en ökad mängd kroppsfett sänker prestationsförmågan inom många idrotter, även hos elitidrottare som normalt inte har så mycket extrafett. Det finns dock

Legendarisk dressyrryttare finansierar viktig hästforskning

Forskning om rubbad ämnesomsättning hos häst får nu ett välkommet tillskott från Ulla Håkansons stiftelse. Den legendariska dressyrryttaren ger ett bidrag på 1 miljon kronor till forskning vid

Loading…