Hoppa till huvudinnehåll

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 133 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

Rengöring och desinfektion kan förbättras på svenska slakterier

I en ny doktorsavhandling från SLU har rengörings- och desinfektionsmetoderna på två svenska slakterier utvärderats. Metoderna visade sig tillräckliga för att eliminera två olika sjukdomsframkallande

Patricia Hedenqvist

Patricia Hedenqvist patricia.hedenqvist@slu.se Professor, European Specialist in Laboratory Animal Medicine (Dipl. ECLAM). I have worked as a laboratory animal veterinarian for 30 years, both at

Djurskyddskonferensen 2023

Den årliga djurskyddskonferensen arrangerad av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd hålls den 5 december och är nu öppen för anmälan. Konferensen är digital och är öppen för alla

Odd Höglund

odd.hoglund@slu.se Jag är universitetslektor i translationell veterinärmedicin med särskilt ansvar för samverkan (samverkanslektor) sedan 2020-03-01. Bakgrund: jag är legitimerad veterinär,

Denise Laskowski

Denise Laskowski denise.laskowski@slu.se Mitt huvudsakliga forskningsområde handlar om att etablera olika modeller för att undersöka embryoutveckling i in vitro laboratoriet. Jag undersöker embryon

NordCAW seminarium 29 november om hästvälfärd

NordCAW seminarium om hästvälfärd elin.spangenberg@slu.se NordCAW är ett nätverk av djurvälfärdscentra inom Norden där man bl a årligen arrangerar ett seminarium. 2023 års NordCAW seminarium

Seminarium om hästar på naturbetesmarker

elin.spangenberg@slu.se Nationellt centrum för djurvälfärd arrangerar den 9 november ett seminarium på temat "Hästar på naturbetesmarker - hästhållningens möjligheter för restaurering av natur med

Förebyggande åtgärder krävs för att skydda grisbesättningar från multiresistenta bakterier

En särskild typ av multiresistenta bakterier, LA-MRSA, har blivit vanlig i grisbesättningar i flera länder, men hittills inte i Sverige. För att undvika en liknande situation här, och därmed skydda

Fodertillsats för att minska metanutsläpp från kor testas nu i Sverige

Fungerar en metanhämmande fodertillsats till kor bättre när de får svensk havre med hög fetthalt? Det ska Mohammad Ramins forskarteam på SLU i Umeå ta reda på. Tillsatsen Bovaer (DSM, Schweiz) med

Göran Ericsson

goran.ericsson@slu.se Jag är dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och fakultetsprofessor i viltekologi vid SLU. SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap

Välkommen till Mjölkveckan 2023!

Varmt välkommen till Mjölkveckan 23-26 oktober 2023! Den 25:e oktober hålls en konferens i Uppsala där du kan delta på plats eller digitalt. Dessutom sänds webbinarier den 23:e och 26:e. Möjligheter

Lena Ström

lena.strom@slu.se Adjunkt i stordjurskirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper. Europeisk specialist inom ögonsjukdomar hos djur (ECVO Diplomate) samt disputerad inom metoder för att

Loading…