Medarbetarwebben

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 534 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:
Ivar Vågsholm

Ivar Vågsholm

ivarv It started with a dream, to work in medicine, live close to nature and to be able to see the results of my own work. The local vet in Tonsberg, Norway spoke warmly of the veterinary profession

Tidigare utbildningar

Här samlar vi information om de utbildningar och seminarium som vi har haft tidigare.

Aktuella utbildningar

Här hittar du aktuella utbildningar inom djurskydd och djurvälfärd. Har du frågor om våra utbildningar, kontakta oss gärna! Vill du få inbjudningar via mail till våra kurser? Anmäl din mailadress

SLU blir värd för internationell hästkonferens

Nästa gång det stora internationella hästförskarmötet International Conference of Equine Exercise Physiology (ICEEP) anordnas är det SLU som står som värd. Det beslutades vid det senaste mötet i

SLU blir värd för internationell hästkonferens

Nästa gång det stora internationella hästförskarmötet International Conference of Equine Exercise Physiology (ICEEP) anordnas är det SLU som står som värd. Det beslutades vid det senaste mötet i

Anna Rising

Anna Rising är sedan den 1 februari 2018 professor i veterinärmedicinsk biokemi. I sin installationsföreläsning berättar hon om medicinsk ingenjörskonst med hjälp av spindeltrådsteknik: Imse vimse

Eva Skiöldebrand

Eva Skiöldebrand är sedan den 1 februari 2018 professor i allmän patologi. Hennes installationsföreläsning handlar om biomarkörer i blod för tidig diagnos av artros hos häst. Eva Skiöldebrands

Utbredd antibiotikaresistens på stadsnära grisgårdar i Kambodja

Den oreglerade och ofta onödiga användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i många låg- och medelinkomstländer bidrar till ökad förekomst av antibiotikaresistens. Det visar Gunilla

Utbredd antibiotikaresistens på stadsnära grisgårdar i Kambodja

Den oreglerade och ofta onödiga användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i många låg- och medelinkomstländer bidrar till ökad förekomst av antibiotikaresistens. Det visar Gunilla

Gener påverkar risken för benbrott hos värphöns

Det är ganska vanligt att värphöns råkar ut för benbrott. Enligt tidigare forskning har ca 30 % haft minst en fraktur. Detta är ett problem för hönsens välfärd eftersom de har ont. Det är också ett

Mer halm – mindre svansskador

Grisar är nyfikna djur som helst tillbringar största delen av dagen med att undersöka sin omgivning. Om de inte får utlopp för detta behov kan de istället börja svansbita, vilket orsakar såväl

Modern avel och ny teknik förbättrar kors fruktsamhet

System med olika typer av automatisk registrering har utvecklats som hjälp i skötseln av kor. De kan exempelvis larma om kon behöver behandlas eller om det är dags att seminera. I en studie