Hoppa till huvudinnehåll

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 109 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

Donation till forskning om smärta hos sporthästar

Hästar visar ofta inte om de är sjuka eller har ont. För hästens ägare kan det därför vara svårt att upptäcka om djuret mår dåligt, och när det väl upptäcks kan det vara för sent att åtgärda. Svenska

Crossing the line

Idag, på Världshälsodagen, uppmärksammar vi forskning om hur gränsöverskridande sjukdomar hos får och getter kan utgöra ett hot mot hälsa, försörjning och samhälle i Zambia och Tanzania. I en nyligen

Genetiken bakom elitprestationer hos kallblodstravare har undersökts

Tävlingshästar måsta ha rätt genetiska förutsättningar för att tåla hård träning och vinna tävlingslopp. Detta är temat i en ny doktorsavhandling från SLU. Med hjälp av olika genetiska

Dödlig sjukdom kopplad till rörlighet hos hästar

Inom hästavel kan urval för rörlighet ha ökat andelen anlagsbärare för den dödliga sjukdomen ”Warmblood Fragile Foal Syndrome” (WFFS). Föl som har anlaget för WFFS i dubbel uppsättning är inte

Veterinärexamensarbete

Redovisning examensarbeten veterinärmedicin vetexamensarbete@slu.se Välkommen att lyssna på redovisningar av examensarbeten i veterinärmedicin när veterinärstudenterna årskurs 6 redovisar sina

Inspelning av djurskyddskonferensen 2021

Den årliga djurskyddskonferensen arrangerad av Jordbruksverket och SLU:s vetenskapliga råd genomfördes den 30:e november 2021, med temat ”Så stärker vi djurskyddet tillsammans – och utvecklar

Eva Forsgren

Eva Forsgren är samverkanslektor i biodling med fokus på bihälsa och ingår i den grupp vid institutionen för ekologi som forskar kring sjukdomar hos honungsbin. Hennes särskilda forskningsfokus inom

Forskare, lantbrukare och rådgivare diskuterade hållbarhet under mjölkveckan

Hur kan mjölknäringen bidra till ett hållbart livsmedelssystem? Den frågan diskuterades under SLU:s mjölkvecka 11–15 oktober 2021. Forskningsprogrammet ”Hållbara dieter från hållbara

Miljökemikalier i äggcellens omgivning påverkar embryots tidiga utveckling

Kemikalier producerade av människor kan påverka såväl människors som djurs hälsa. De senaste åren har fler och fler hittat samband mellan exponering för kemikalier och effekter på kvinnors fertilitet

Gabriela Olmos Antillón

- Applied researcher at the Veterinary Epidemiology Unit, Department of Clinical Science, SLU - External resource for the Laboratório de Etologia Aplicada e Bem-Estar animal at the Universidade

Hanna Eriksson

Min forskning fokuserar på hållning av mjölkkor, där vi nu utvärderar effekterna av att hålla kalvarna tillsammans med korna den första tiden efter kalvningen. Parametrar som utvärderas är bl a hälsa

Stefan Gunnarsson

Universitetslektor i uthållig animalieproduktion med inriktning på stora besättningar, och med särskilt ansvar för samverkan Jag arbetar med forskning och undervisning om hur främst lantbrukets djur

Loading…