Medarbetarwebben

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 629 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:

Optimering av kortisoltest för säkrare diagnos

Hormonet kortisol associeras ofta till stressreaktioner men är viktigt i många av kroppens funktioner och vid många sjukdomstillstånd. Kortisolnivån i blodet varierar över dygnet och mellan olika

Seminarier

Seminarier

Här hittar du infomation och anmälan till kommande seminarier.

NordCAW 2019

NordCAW seminar about Animal welfare for wild animals Animal welfare can be defined as an animal's psychological and physical state, which may vary from good to bad. Special attention has been paid

Redan lindrig övervikt ändrar hundens ämnesomsättning

Övervikt hos hundar ökar och ses som ett allt större hot mot hundars hälsa och välmående. En studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att negativa förändringar i hundens ämnesomsättning

Utvärdering av ny markör för nedsatt njurfunktion hos hund

Njursjukdom är vanligt förekommande hos hundar. Under sjukdomens tidiga stadium visar hundarna ofta inga tydliga symptom och det kan vara svårt att upptäcka sjukdomen. För säker tidig diagnos behöver

Bornavirus påvisat hos svensk papegoja

Bornavirus är en grupp av virus som orsakar neurologisk sjukdom hos flera olika djurarter. I Sverige har viruset främst rapporterats i samband med vingelsjuka hos katt. För omkring 10 år sedan

Metod för avlägsnande av bakterier från galtsperma

För att möjliggöra lång lagring och för att förhindra infektionsspridning i samband med artificiell insemination (AI) tillsätts antibiotika i den spädningsvätska som spermierna levereras i. Denna

Theodoros Ntallaris

Specialistkompetens reproduktion, Veterinärmedicine doktor (VMD) i ämnet reproduktionsfysiologi, resident i reproduktion (genomgår europeisk specialistutbildning). Intresseområden: djurhälsofrågor,

Branislav Lakic

Veterinärmedicine doktor (VMD) i ämnet juverhälsa.

Djurhälsa på ekologiska mjölkgårdar i Europa

Den ekologiska mjölkproduktionen i Europa har ett gemensamt regelverk, även om vissa länder, såsom Sverige, har egna tillämpningar med skärpta regler. Syftet är bland annat att alla gårdar ska ha

Nervsjukdomen polyneuropati hos häst slår olika i olika regioner

Om din häst blir svag, snubblig och kotar över, så kan det vara polyneuropati. Det första fallet kom 1995. Orsaken till nervsjukdomen är oklar, men ingen smitta har påvisats. Det var 136 utbrott i

Transport och diet påverkar hästens travlopp

Sporthästar transporteras ofta långa sträckor före tävlingar. Lite är känt om vilken effekt detta har på hästarnas ämnesomsättning och prestationsförmåga. En tidigare studie har dock visat att