Medarbetarwebben

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa


Det finns 247 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens miljö och hälsa:

Almedalen-Hemmasittare

Seminariet drog fullt hus i lokalen på Björkanderska magasinet och många följde livesändningen och ännu fler har tittat på seminariet i efterhand, vilket visar att det är en viktig fråga som

Disputation-Torun Wallgren

Disputation-Torun Wallgren

Disputation: A tale of tails - prevention of tail biting in pigs by early detection and straw management fun-vh@slu.se Torun Wallgren försvarar sin avhandling "A tale of tails - prevention of tail

Disputation-Torun Wallgren

Disputation-Torun Wallgren

Disputation: A tale of tails - prevention of tail biting in pigs by early detection and straw management fun-vh@slu.se Torun Wallgren försvarar sin avhandling "A tale of tails - prevention of tail

Almedalen-Hemmasittare

Seminariet drog fullt hus i lokalen på Björkanderska magasinet och många följde livesändningen och ännu fler har tittat på seminariet i efterhand, vilket visar att det är en viktig fråga som

Almedalen-Hemmasittare

Seminariet drog fullt hus i lokalen på Björkanderska magasinet och många följde livesändningen och ännu fler har tittat på seminariet i efterhand, vilket visar att det är en viktig fråga som

Anders H Karlsson

Anders H Karlsson

Jag är agronom, med husdjursinriktning, köttvetare, professor i köttvetenskap, och mitt största intresse är främst frågor som rör hur främst produktionsfaktorer påverkar köttets ätkvalitet. Dessutom

Hälsan hos svenska ridskolehästar påverkas av inhysningssystem

Hälsan hos svenska ridskolehästar i olika inhysningssystem har undersökts av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet i en tvärvetenskaplig studie. I studien besöktes 16

Hälsan hos svenska ridskolehästar påverkas av inhysningssystem

Hälsan hos svenska ridskolehästar i olika inhysningssystem har undersökts av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet i en tvärvetenskaplig studie. I studien besöktes 16

Hälsan hos svenska ridskolehästar påverkas av inhysningssystem

Hälsan hos svenska ridskolehästar i olika inhysningssystem har undersökts av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet i en tvärvetenskaplig studie. I studien besöktes 16

Antrozoologi

Vad är antrozoologi och hur ser framtidsutsikterna ut inom detta fält? Se seminariet i efterhand ifall du missade live-versionen! Fokus för seminariet var; djurunderstödda interventioner,

Welfare, ethics and feeding for farming and conditioning of wild fish

Purpose and aims Grow-out or conditioning of wild caught fish in aquaculture can increase profitability of inshore fisheries, which currently suffer economic problems, with little negative

Feasibility and potential for farming and conditioning of wild fish fed with by-catches in Sweden

Short description Today farming or conditioning of wildcaught fish is low in Sweden and Europe in general. There are however a number of advantages in farming of wild fish compared to wild catch,

Loading…