Medarbetarwebben

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa


Det finns 273 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens miljö och hälsa:
Hästforskningsbidrag

Hästforskningsbidrag

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till sju nya forskningsprojekt, varav fyra svenska och tre samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. Sexa av de sju innefattar SLU-forskare. Fem av projekten

Metodbeskrivningar för matsvinn

Metodbeskrivningar för matsvinn

Hur mäter och räknar man på matsvinn? På uppdrag av Jordbruksverket har åtta SLU-forskare levererat metodbeskrivningar för uppföljning av matsvinn inom både primärproduktion och förädlingsled.

KV - Motiverande samtal som verktyg för minskad antibiotikaanvändning i animalieproduktionen

En av vår tids största utmaningar är att råda bot på ökande problem med antibiotikaresistens. Det är nödvändigt att minska antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen och i större utsträckning

Bedövningsmetoder för fisk får underkänt!

I två studier har vi utvärderat befintliga och alternativa bedövningsmetoder för uppfödd fisk. Vi har studerat regnbåge och den allt vanligare varmvattenlevande arten afrikansk vandrarmal (ibland med

Eko-kycklingar som är mer utomhus är friskare

Tidigare forskning om ekologiska värphöns har visat att det finns hälsofördelar med att hönorna får gå utomhus. Kunskapen om hur ekologiska slaktkycklingar påverkas av att hållas utomhus i Sverige är

Leksaker minskar bråk mellan kultingar

I samband med avvänjning vid 4–5 veckors ålder kan griskultingar börja bita varandra, massera buken och andra onormala beteenden. Detta kan leda till stress och skador. För att minska detta provade

HMHs-Formasanslag

HMHs-Formasanslag

Nu i november blev det klart med utdelningen av de medel som utlysts från forskningsrådet Formas. Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH) hade skickat in ansökningar och kunde nu glädjas

Eldrift i utfodringen

SLU har som miljömål att vara oberoende av fossila drivmedel år 2027. Detta har gjort att Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH) fått en utav Sveriges första eldrivna mixervagnar vid sin

Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

mw-red@slu.se Den 18 november hålls docentföreläsningar på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap – VH. Under rådande omständigheter hålls föreläsningarna via Zoom. 9.00 Pia Gustås i

Almedalen-Hemmasittare

Seminariet drog fullt hus i lokalen på Björkanderska magasinet och många följde livesändningen och ännu fler har tittat på seminariet i efterhand, vilket visar att det är en viktig fråga som

Almedalen-Hemmasittare

Seminariet drog fullt hus i lokalen på Björkanderska magasinet och många följde livesändningen och ännu fler har tittat på seminariet i efterhand, vilket visar att det är en viktig fråga som

Dataspel om mat och miljö

Tillsammans med forskare vid SLU och Interaction Lab vid Högskolan i Skövde bygger SLU Holding en prototyp för ett dataspel om mat och miljö för att testa på lärare och elever på gymnasiet. Spel kan

Loading…