Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa


Det finns 81 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens miljö och hälsa:

Seminar: Anthrozoology – focus on farm animals and future research areas

Seminar: Anthrozoology – focus on farm animals and future research areas patrik.claesson@slu.se Welcome to this seminar the 9th of June, 13.15-16.00 in Audhumbla, VHC, SLU. This seminar is in

Disputation - There´s no time to rush! Pigs and transport drivers welfare and interactions during slaughter transport

Disputation - There´s no time to rush! Pigs and transport drivers welfare and interactions during slaughter transport patrik.claesson@slu.se Sofia Wilhelmsson försvarar sin avhandling: There´s no

Animal Welfare Science Symposium

Animal Welfare Science Symposium patrik.claesson@slu.se 16-17th June 2022 The concept for this symposium is to advance the broad subject of animal welfare, by providing a friendly scientific forum

Future Forests exkursion

Följ med på exkursion med Future Forests! teresia.borgman@slu.se Plattformen Future Forests bjuder in till en exkursion i skogen, för att öppna upp för dialog och kunskapsutbyte. Vi kommer att

Rennäring och skogsbruk

Rennäring och skogsbruk: Utmaningar och möjligheter för gemensam markanvändning teresia.borgman@slu.se STUDENTSEMINARIUM. Det sker en oroväckande minskning av lavrika vinterbetesmarker och mängden

Samverkansgrupp för djurens hälso- och sjukvård vid kris eller höjd beredskap

Jordbruksverket bildar en samverkansgrupp för djurens hälso- och sjukvård vid kris eller höjd beredskap där SLU bidrar med två representanter. Professor Lotta Berg och professor Ivar Vågsholm utses

Representanter från SLU i EU-kommissionens expertplattform

”EU Platform on Animal Welfare” är EU-kommissionens expertplattform med uppdrag att förbättra dialogen i djurskyddsfrågor mellan myndigheter, företag, forskare och det omgivande samhället. Detta

Patrik Claesson

patrik.claesson@slu.se Testsida Presentation

SLUs första examinerade Diplomate inom djurvälfärd, etik och lagstiftning

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa och därmed även SLU har fått sin första examinerade Diplomate inom djurvälfärd, etik och lagstiftning! Det är Johan Lindsjö, adjunkt och forskarstuderande

Ny kunskap om fiskvälfärd i vattenbruket

Odlad fisk skyddas i likhet med grisar, höns och kor av svensk djurskyddslagstiftning, men när det gäller fiskar är kunskapsbristen stor kring hur de ska hållas, skötas, hanteras och slaktas på bästa

Djurskyddsåtgärder påverkar lönsamheten i svensk mjölk- och nötköttsproduktion

Djurskyddsåtgärder påverkar lönsamheten i svensk mjölk- och nötköttsproduktion. Sekundära och långsiktiga effekter av djurskyddsstrategier och det upplevda värdet av djurvälfärd måste beaktas.

Djurskyddsåtgärder påverkar lönsamheten i svensk mjölk- och nötköttsproduktion

Djurskyddsåtgärder påverkar lönsamheten i svensk mjölk- och nötköttsproduktion. Sekundära och långsiktiga effekter av djurskyddsstrategier och det upplevda värdet av djurvälfärd måste beaktas.

Loading…