Medarbetarwebben

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa


Det finns 311 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens miljö och hälsa:
Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

HMH När helheten går förlorad

Djur lider när de är i ett negativt känslomässigt tillstånd. Emellertid är det svårt att mäta känslor hos djur på grund av att den subjektiva dimensionen av den känslomässiga erfarenheten är

HMH Mer naturbetesmarker o bärkraftiga företag

HMH Mer naturbetesmarker o bärkraftiga företag

SLU har tagit fram ett kursmaterial som ett komplement till Naturvårdsverkets projekt ”Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag”. Målgruppen för materialet är tjänstemän vid

HMH Meat Standard Sweden (MSS)

Meat Standard Sweden är ett projekt som är finansierat genom Landsbygdsprogrammet och dess Innovationsstöd EIP-Agri. Projektets syfte är att ta fram en ny modell som förutsäger köttkvalitet vid slakt

HMH Marmorerad, mör och miljövänlig - nötkött

HMH Marmorerad, mör och miljövänlig - nötkött

Projektet fokuserar på frågan hur svenskt lantbruk kan tillgodose behovet av svenskt nötkött som har hög och jämn ätkvalitet, litet svinn samtidigt som det produceras på ett bra sätt för både djur

HMH Förbättras förmedlingskalvars hälsa

Syftet med pilotprojektet var att under praktiska förhållanden i specialiserade slaktnötbesättningar undersöka om extra tillskott av antioxidanter i form av preparat med de fettlösliga vitaminerna A,

HMH Ekonomiska effekter - slakt av nöt o gris

Djurvälfärd vid slakt har fått ökad uppmärksamhet i Sverige det senaste året och är en angelägen fråga för såväl konsumenter, allmänhet och slakteriföretag. Dålig djurvälfärd vid slakt har en negativ

HMH Att föda upp grisar med knorr

Visste du att över 90 % av grisarna i EU är svanskuperade? Under grisens första levnadsvecka kuperas svansen för att göra svansen kortare. Anledningen till detta är att grisar senare i livet kan

HMH Från teori till praktik

Hur man bedriver en hållbar nötköttsuppfödning är till stor del redan känt från forskning och praktik. Projektets fokus är att denna kunskap i större omfattning nu ska omsättas i praktisk handling på

Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion

Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av svensk får-och lammköttsproduktion med fokus på djur, utfodring, produktkvalitet och ekonomi på grundläggande nivå. Vid träffarna i Skara besöker

HMH Efterfrågedriven innovation

Bakgrund: Det pågår en intensiv debatt om vår köttkonsumtion och dess påverkan på hälsa och miljö. Producerat på rätt sätt kan djurhållning och dess produkter medföra stora värden för miljön och

HMH Markörer för parasitinfektioner hos betesdjur

För att våra djur ska må bra och växa som de ska under sin betesperiod vill vi i detta projekt försöka hitta automatiska mätmetoder som kan indikera parasitförekomst hos våra betesdjur. I projektet

Loading…