Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa


Det finns 472 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens miljö och hälsa:

Albin Gräns karriärbidrag

Docent Albin Gräns, ledande forskare inom området djurvälfärd för fisk, är en av fem forskare på SLU som av rektor tilldelats 3 miljoner kronor fördelade över tre år i ett så kallat karriärbidrag.

Markörer för parasitinfektioner hos betesdjur

Kor och får fridfullt betande i ett böljande pastoralt landskap är själva sinnebilden för god djurvälfärd. Dagarna ägnas åt djurens favoritsysselsättning som är att beta och idissla fodret som fritt

Beteende hos hundar i kontorsmiljö

Att bestämma var hunden ska vara när man går till jobbet är ett problem för många hundägare. En möjlig lösning är att ta med hunden till jobbet, som kan vara ett kontor. Hur hundens beteende påverkas

Mitt liv med hund

Mitt liv med hund

I detta unika forskningsprojekt kommer vi att studera samband mellan livsstil, arvsanlag, hälsa och beteende med fokus på faktorer som är avgörande för hundars och människors välfärd. Hoppas att just

Albin Gräns karriärbidrag

Docent Albin Gräns, ledande forskare inom området djurvälfärd för fisk, är en av fem forskare på SLU som av rektor tilldelats 3 miljoner kronor fördelade över tre år i ett så kallat karriärbidrag.

FRESH - Animal welfare in modern production systems for fish

FRESH – Fish REaring and Stress Hazards. Den stora utmaningen med djurskydd för fisk är att fisken inte har något för oss människor tydligt avläsbart kroppsspråk som kan ge vägledning om fiskens

HMH Rödalger som metanreducerande fodertillskott

HMH Rödalger som metanreducerande fodertillskott

Idisslarnas negativa påverkan på klimatet beror till stor del på att metan bildas i vommen när vommikroberna bryter ner fiber i fodret. Ett sätt att minska metanbildningen skulle kunna vara att

Rödalger som metanreducerande

Rödalger som metanreducerande

Idisslarnas negativa påverkan på klimatet beror till stor del på att metan bildas i vommen när vommikroberna bryter ner fiber i fodret. Ett sätt att minska metanbildningen skulle kunna vara att

Lättviktsgrindar för nötkreatur

Målet med detta projekt är att utveckla bättre djurgrindar inklusive bättre kopplingar än vad som finns på marknaden idag. Dessa grindar av höghållfast lättviktsstål förväntas ge förbättrad

Från teori till praktik

Hur man bedriver en hållbar nötköttsuppfödning är till stor del redan känt från forskning och praktik. Projektets fokus är att denna kunskap i större omfattning nu ska omsättas i praktisk handling på

Riktad selektiv avmaskning

Bakgrund och syfte Andelen lantbruk med ekologisk djurhållning ökar. Samtidigt finns studier som visar att betesparasiter hos nötkreatur ger hälsostörningar och förluster även när infektionsnivåerna

Effekt av kalvningstidpunkt på parasitdynamiken i dikalvsproduktion på permanenta betesmarker

Effekt av kalvningstidpunkt på parasitdynamiken i dikalvsproduktion på permanenta betesmarker

Bakgrund Mellanstora löpmagsmasken, Ostertagia ostertagi, är den ekonomiskt mest förödande parasiten hos betande nötkreatur. Problemet anses generellt sett vara större hos förstagångsbetande

Loading…