Hoppa till huvudinnehåll

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 424 sidor som är taggade med Ekologi:

Natalia Sandoval Herrera

natalia.sandoval.herrera@slu.se I am interested in understanding the effects of anthropogenic activities, particularly pollution, on wildlife physiology and behavior. Currently, I am a postdoc at

Mora Aronsson

mora.aronsson@slu.se  Swedish member of terrestrial CBMP (The Circumpolar Biodiversity Monitoring Program, a program under CAFF, Conservation of Arctic Flora and Fauna – a working group under

Karin Nilsson

karin.a.nilsson@slu.se Det mesta av mitt arbete rör näringsvävar i vatten och fiskpopulationer i synnerhet. För närvarande fokuserar jag på hur mänsklig påverkan - som vattenkraft och

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk Framtidens jordbruk lars.eling@slu.se Inbjudan till ett lunchevent om framtidens jordbruk. Arrangeras av SLU Holding, Green Innovation Park, Almi och den

Disp Carlotta Meriggi

Early detection and the importance of environmental drivers for the invasive cyanobacterium Raphidiopsis raciborskii charlotta.eriksson@slu.se Carlotta Meriggi försvarar sin avhandling "Early

Maria Kahlert

maria.kahlert@slu.se Mer information på den engelska sidan.

Disp Kaisa Torppa

Earthworm and arbuscular mycorrhizal fungal communities in agricultural soils charlotta.eriksson@slu.se Kaisa Torppa försvarar sin avhandling "Earthworm and arbuscular mycorrhizal fungal

Olivia Anderson

olivia.anderson@slu.se My research centers around integrating ecology with geospatial and statistical analyses and modelling to better inform natural resource management The aim of my PhD is to

Petra Fransson

petra.fransson@slu.se I min forskning undersöker jag hur växter och deras mikroorganismer interagerar med olika processer i marken. Målsättningen är att förstå hur markmikroorganismerna länkar

Disp Tarquin Netherway

From forests to microbiomes The mediation of plant-soil systems by root-symbiotic fungi charlotta.eriksson@slu.se Tarquin Netherway försvarar sin avhandling "From forests to microbiomes The

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

Mats Gyllin

marianne.persson@slu.se Anställd som forskare vid institutionen för människa och samhälle. Undervisar i ekologi/botanik och miljöpsykologi på landskapsarkitektprogrammet och olika masterprogram.

Loading…