Hoppa till huvudinnehåll

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 400 sidor som är taggade med Ekologi:

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Smedjeveckan 2022

Smedjeveckan i Skara anna-karin.johnson@slu.se Smedjeveckan är ett återkommande populärvetenskapligt arrangemang vid SLU i Skara sista veckan i september varje år. Välkommen till Smedjeveckan

Upplev regnskogens återkomst med SLU

På nordöstra Borneo finns ett av världens största återplanteringsprojekt av regnskog med målet att få tillbaka hela ekosystemet. Där arbetar forskare från SLU för att skapa kunskap som är nödvändig

Disp Yvonne Bösch

Ecology of fungal denitrifiers in terrestrial ecosystems : global patterns and effects of management in agricultural soils charlotta.eriksson@slu.se Yvonne Bösch försvarar sin avhandling "Ecology

Framtidens skogliga skyddszoner skapas redan nu

Återställ skogen längs vattendrag och planera skyddszonerna så att de blir vindfasta och består av flerskiktad lövblandskog. Då kan de göra största nytta på lång sikt. Det är råden från en

Emil Andersson

emil.andersson@slu.se Jag jobbar i två närliggande projekt som berör skogsmyror (Formica rufa-gruppen) och skogsbruk, tillsammans med Emma Holmström. Ett projekt handlar om skogsmyrors överlevnad

Desirée Guidobaldi

desiree.guidobaldi@slu.se I am currently undertaking a Ph.D. within wildlife movement ecology, investigating which factors affect how herbivores use multifunctional forests.  The overall aim of the

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se Jag är senior miljöanalysspecialist med bakgrund inom limnologi och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av

Disp Jenny Nilsson

Climate-induced food-web and community changes in Swedish subarctic lakes charlotta.eriksson@slu.se Jenny Nilsson försvarar sin avhandling " Climate-induced food-web and community changes in

Första resultaten från tonfiskforskningen

De första resultaten från forskningsprojektet om blåfenad tonfisk visar att de enorma fiskarna gör långa vandringar i Atlanten, och att det förmodligen är samma tonfiskar som år efter år återvänder

Lic Malin Teräväinen

Push and pull strategies : behaviour of geese in relation to scaring and set-aside fields charlotta.eriksson@slu.se Malin Teräväinen föreläser om sin avhandling "Push and pull strategies :

Komplexa data blir åskådliga med musik

När man vill nå en bred publik med komplexa vetenskapliga resultat kan det vara svårt att beskriva slutsatserna. Tonsättningen av data kan vara en lösning. Tonerna kan tillsammans fånga en stor mängd

Loading…