Medarbetarwebben

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 960 sidor som är taggade med Ekologi:

Ogräsbiologi och ogräsreglering

Det finns ett stort behov av hållbara och effektiva sätt att hantera ogräs. Både de arter vi har i dag och de som kan etablera sig i Sverige i framtiden. Vi forskar om vilka egenskaper som påverkar

Odlingssystem - VPE

Växtföljdsförsök ger värdefull information om odlingssystemets effektivitet ur olika aspekter. Data från försöken – många har funnits sedan 1960-talet - kan även användas för andra typer av studier

Institutionen för växtproduktionsekologi

Institutionen för växtproduktionsekologi

Hur får vi mat, foder, bioenergi och fiber att räcka till alla samtidigt som jordbrukets påverkan på miljön minskar? Institutionen för växtproduktionsekologi bidrar till lösningen genom forskning,

Interaktioner i odlingssystem

Växter kan inte se, höra, lukta eller känna men de kan kommunicera med varandra på många andra sätt, till exempel med hjälp av kemiska signaler mellan olika växter. Målet med vår forskning är att

poem

Här har vi lagt alla dikter som vi fick in i vår diktutmaning som pågick från och med biologiska mångfaldens dag till 12 juni. Sammanlagt blev det 52 dikter och 53 arter. Allra populärast var

Unik samling av insekter

I vår insektssamling finns 300 000 monterade insekter från mer än 10 000 arter. Vi har också en larvsamling samt ca 700 vedpreparat med spår av vedlevande insekter. Samlingarna är ett resultat av 100

Grimsö forskningsstation

Grimsö Forskningsstation ligger i Bergslagen, Lindesbergs kommun. Här pågår forskning om vilda djur och fåglar, samt viltövervakning. Viltskadecenter informerar och utbildar också om skador av vilt.

Miljöanalys

Miljöanalys

SLU övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. Institutionen för ekologi deltar i övervakning av bland annat granbarkborrar, vilt och landskap.

Jordbruk

Hur mår miljön i det svenska jordbrukslandskapet? Vi bidrar till svaret på den frågan genom att samla in och sammanställa data. Vi tar också fram ny metodik för miljöövervakning. Dataserierna används

Skandulv

Inom SKANDULV ryms flera olika teman som berör den skandinaviska vargpopulationen, dess bevarande och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik

Forskningsprojektet Claws and Laws

Tvärvetenskaplig forskning som syftar till att använda lagar bättre för att bevara arter, tex vilt. Läs mer på projektets webbplats www.clawsandlaws.org.

Loading…