Hoppa till huvudinnehåll

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 422 sidor som är taggade med Ekologi:

Rollen för buffertremsor vid vattendrag

Buffertremsor har en viktig roll för den ekologiska statusen i livsmiljöer i vattendrag och strandkanter. En ny avhandling från institutionen för vatten och miljö beskriver buffertremsor i

Kemiska signaler från en invasiv art påverkade grödorna

Växter kan använda kemiska signaler för att kommunicera med varandra, både ovan och under jord. På så sätt kan de anpassa sig efter omgivningen. I ett experiment utsatte forskare tre olika grödor för

Disp Elsa Lagerquist

Leguminous service crops in cereal production at high latitudes Provision of ecosystem services and disservices from a novel intercropping system charlotta.eriksson@slu.se Elsa Lagerquist

Hur påverkas fiskar av undervattensbuller?

Under de senaste decennierna har ljuden i våra hav och sjöar förändrats dramatiskt på grund av oss människor. Buller från stora fartyg, motorbåtar och vattenkraftverk dominerar ofta under vattnet.

Alnarpskonferensen 2024

Alnarpskonferensen 2024 johanna.grundstrom@slu.se Spara datumet för Alnarpskonferensen med tema Biologisk mångfald i jord- och skogsbruk. SLU Partnerskap Alnarp Aulan och loftet Alnarp SLU

Benjamin Forsmark

benjamin.forsmark@slu.se My research is focused on how forests respond to environmental changes and management decisions. For temperate and boreal forests, these responses depend heavily on the

Sökandet efter skogens okända kvävekällor får miljonbidrag

SLU-forskare ska fylla i kunskapsluckan kring ett av skogens mest eftertraktade näringsämnen i nytt projekt. Skogen är beroende av kväve för att kunna växa. Men i de kyliga, boreala skogarna är

Disp Janina Heinen

Multi-level trophic interactions in diversified cropping systems Functioning and dynamics among above- and belowground arthropods charlotta.eriksson@slu.se Janina Heinen försvarar sin avhandling

Nora Sophie Pohl

nora.sophie.pohl@slu.se För mer info, se min presentation på engelska  

Leonie Schönbeck

leonie.schonbeck@slu.se För mer info, se min presentation på engelska  

Matts Lindbladh

matts.lindbladh@slu.se Professor emeritus Min forskningsinriktning är naturvårdsbiologi och skogshistoria. Jag har i 30 år forskat på naturvård i skogen och på skogshistoria - och i gränssnittet

Nybliven docent hittar dolda skatter i gröna tak

Ishi Buffam är en av höstens fem nya docenter vid LTV-fakulteten på SLU. Han forskar om ekosystemekologi och har under de senaste decenniet fokuserat på ekosystemen i gröna tak. Vem är du och vad

Loading…