Hoppa till huvudinnehåll

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 416 sidor som är taggade med Ekologi:

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa markmiljo-webb@slu.se Vill du bidra med ditt perspektiv och din kompetens i ett Living Lab med fokus på markhälsa? Delta online den 8 maj för att

Biodiversity ­Challenge 2024

Biodiversity ­Challenge 2024 cecilia.nordstrom@slu.se Den 2 maj går startskottet för Biodiversity Challenge 2024. Tävlingen, som internationellt heter Biodiversity Challenge for ICA members, är ett

Friska askar förädlas för framtiden

Den första rapporten om askskottsjuka i Sverige kom 2001. Sedan dess har sjukan fått fäste och askens existens är starkt hotad när allt fler träd angrips. Löven försvinner, grenarna blir torra och

Granens symbios med marklevande svampar – kan den hjälpa trädet mot torka och granbarkborrangrepp?

Torka och högre temperaturer blir vanligare i takt med klimatförändringar, vilket utgör en risk för våra svenska granskogar. Forskare söker därför svar kring förhållanden under mark som skulle kunna

Så påverkades vilda djur av Covid-19-pandemin

Covid-19 ändrade inte bara människors beteenden utan också vilda djurs. När samhällen stängde ner och människor sökte sig ut i naturen blev djuren där mindre aktiva. När restriktionerna hävdes och

Disp Stefan Skoglund

Population regulatory processes in the Baltic salmon (Salmo salar) charlotta.eriksson@slu.se Stefan Skoglund försvarar sin avhandling "Population regulatory processes in the Baltic salmon (Salmo

Bruno Esattore

bruno.esattore@slu.se Jag är en postdoktoral forskare med en bakgrund inom djurbeteende och ett särskilt fokus på hjortdjur. Jag har arbetat med flera arter av hjortdjur, med ämnen som sträcker sig

Örjan Östman

orjan.ostman@slu.se Örjan Östman är samverkanslektor i ekologi om kust och hav, och samverkar med yrkesfisket, myndigheter och intresseorganisationer. I sin forskning studerar han mänsklig påverkan

Fredrik Widemo

fredrik.widemo@slu.se Fredrik Widemo är docent i zooekologi och universitetslektor med särskilt samverkansuppdrag inom området Vilt-Skog. Vidare är Fredrik Widemo viltanalytiker inom

Living Labs med fokus på markhälsa

Living Labs med fokus på markhälsa markmiljo-webb@slu.se Hur kan vi i Sverige vara med och skapa Living Labs med fokus på markhälsa för att möta regionala utmaningar? Välkommen den 24 april för att

SLU-forskare spårar gigantisk djuphavshaj – viktigt steg mot bevarande

För första gången i Sverige har forskare märkt den hotade djuphavshajen håkäring med sändare. Håkäringen kan leva i hundratals år och hotas av både fiske och klimatförändringar. Forskarna vid

Carl-Gustaf Thulin

carl-gustaf.thulin@slu.se Forskare, Institutionen för husdjurens biovetenskaper Forskare (docent) vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik,

Loading…