Hoppa till huvudinnehåll

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 664 sidor som är taggade med Ekologi:

Insekter och gnagare kan hålla ogräs i jordbruket i schack

Genom att öka biologisk mångfald och ta vara på ekosystemtjänster kan vi minska användningen av herbicider i jordbruket. Ett exempel på en ekosystemtjänst är ogräsfrön som blir uppätna av insekter

Disp Juliana Dániel Ferreira

Linear infrastructure habitats for the conservation of plants and pollinators - The value of road verges and power-line corridors for landscape-scale diversity and connectivity charlotta.eriksson@

Disp lneta Kacergyte

Wetland creation and restoration for biodiversity : outcomes of conservation initiatives to benefit birds, amphibians and occasionally fish charlotta.eriksson@slu.se Ineta Kačergytė försvarar sin

Ny kunskap om mytomspunnen mal

Den mytomspunna malen är i dag en av huvudpersonerna i SVT:s naturdokumentär Fiskarnas rike. Med sin respektingivande storlek, sina små ögon och långa skäggtömmar har den ett utseende som av vissa

Vi vet för lite om hur de största däggdjuren påverkar jorden

Flera av jordens största däggdjur är i dag utrotningshotade. Vad händer om de försvinner? Det vet vi inte i dag, eftersom vår kunskap om hur de påverkar sin omgivning – och hela jorden – inte är

Anna Nilsson

Jag är postdoktor i honungsbiforksargruppen, med särskilt fokus på bakterier hos honungsbin. Jag är även biträdande ansvarig och biträdande tekniskt ansvarig för Sveriges nationella

Bristande sanitet ökar risken att drabbas av djurspridd sjukdom i slumområden

Över en miljard människor världen över lever i slumområden i stora städer. I en studie i brasilianska slumområden har forskare från SLU undersökt vilka faktorer som påverkar spridningen av

Rensa, lämna eller plugga igen? Stor forskningssatsning om diken

Vid Trollberget i Vindelns kommun genomför SLU inom EU-projektet Grip of Life ett stort projekt om dikesforskning. Man ska ta reda på hur vattenkvalitet och kolbalans påverkas när diken rensas eller

disp Eirini-Lamprini Daouti

Weed seed predation : a promising ecosystem service in agriculture charlotta.eriksson@slu.se Eirini-Lamprini Daouti försvarar sin avhanding "Weed seed predation : a promising ecosystem service in

Restaurering av skog i fokus i stort EU-projekt

I ett nytt storskaligt EU-projekt ska forskare och organisationer över hela Europa ta fram ny kunskap och skapa förutsättningar för restaurering av skog och skogslandskap. I Sverige drivs forskningen

Sofia Eskilsdotter

Mitt arbete har ett stort fokus på olika tekniska frågor kring växter, växtbäddar och dagvatten - samtidigt är min viktigaste utgångspunkt den enskilda människans upplevelser av urban växtlighet med

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen på möte med ämneskommitté Växtnäring med tema lustgasemissioner kopplat till gödsling! Syftet med mötet är att få en

Loading…