Hoppa till huvudinnehåll

SLU Vattenforum


Det finns 143 sidor som är taggade med SLU Vattenforum:

Ökad kunskap för hållbara hav – Öppet fartyg i Stockholm

I en enda droppe vatten finns en värld av mikroskopiska organismer, ämnen, former och färger vi inte ser med blotta ögat. Vad vi människor gör med och mot haven och det marina livet får vi leva med i

Webbinarium: Säkra tillgången till hållbar sjömat

Webbinarium: Säkra tillgången till hållbar sjömat aquaculture@slu.se Välkommen till vårt webbinarium med fokus på hållbar produktion och skörd av sjömat, det vill säga fisk, ryggradslösa djur och

Ny säsong för Livet i havet

Snart sommar och semester vid havet. Men vad är det för slingrigt som växer på botten? Kryper mellan stenarna? Eller som trasslat in sig fisknätet? Svaren hittar du i den digitala fälthandboken Livet

Seminarium om främjande av svenskt vattenbruk

Seminarium om främjande av svenskt vattenbruk aquaculture@slu.se Jordbruksverket berättar om deras roll i att stärka det svenska vattenbruket och samtalar med Matfiskodlarna och Svenskt vattenbruk

Oroande fynd av nanoplast i avlägsna skogsvatten

Nanoplast – små, osynliga plastpartiklar som tidigare knappt har gått att mäta – har nu upptäckts i höga halter i skogssjöar, vattendrag och dammar i Sverige, och även i obefolkade områden i Sibirien

Biologisk recipientkontroll för Ringhals kärnkraftverk.

Den årliga recipientkontrollen av Ringhals kärnkraftverk, som utförs av institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) jämför området vid Ringhals kylvattenutsläpp med ett opåverkat område utanför

Förebyggande av infektionssjukdomar hos fisk, räkor och grisar

Seminarium: Förebyggande av infektionssjukdomar hos fisk, räkor och grisar aquaculture@slu.se Välkommen till vårt seminarium som gästas av två inbjudna forskarkollegor från Gents universitet!

Elin Dahlgren ny koordinator BSSC

Från 1 april koordinerar Elin Dahlgren SLU:s medverkan vid Baltic Sea Science Centre. Hon tar över efter Jens Olsson som hade uppdraget tidigare. Elin Dahlgren arbetar på Sötvattenslaboratoriet i

Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2022.

Inom kontrollprogrammet för Södra Cell Värö, som utförs av institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), övervakas bland annat samhället av fisk och skaldjur och mängden glasål som vandrar upp

Ishi Buffam

ishi.buffam@slu.se Forskar och undervisar inom ekosystem ekologi. CV-sidan är på engelska. Att se den, tryck på "ENGLISH" på toppen av webbsida.

Lärplattform Östersjön klimatet

Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet skapat en digital läroplattform där gymnasieklasser får utbildning och själva kan bidra till ny kunskap.

Framtidens vattenforskning på SLU – ett seminarium med perspektiv från yngre forskare

Framtidens vattenforskning på SLU – ett seminarium med perspektiv från yngre forskare lisa.beste@slu.se Vill du veta vad det pågår för spännande vattenforskning på SLU och bidra till SLU:s framtida

Loading…