Hoppa till huvudinnehåll

SLU Vattenforum


Det finns 153 sidor som är taggade med SLU Vattenforum:

Stort EU-projekt ska bidra till framtidens hållbara vattenkraft

Vattenkraft är en viktig förnyelsebar energikälla i övergången från fossila bränslen. Men för att minska dess negativa miljöpåverkan och säkra elproduktionen i ett föränderligt klimat behövs kunskap.

Bright future for rice production in Rwanda with deep drainage

Ny forskning visar att ett ökat dräneringsdjup kan minska de negativa bieffekterna av risproduktion i torra väderförhållanden. Djup dränering ökar avkastningen och kväveupptaget i risgrödor samt

Big Old Fat Fecund Females

Big Old Fat Fecund Female (BOFFF) fish play a key role in the productivity and recovery of exploited fish stocks. Larger and older fish contribute disproportionately to spawning, they are more

Växtnäringsläckage från observationsfält – 50 år av miljöövervakning

markmiljo-webb@slu.se Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från enskilda fält på åkermark i

Översikt antibiotikaresistenta ämnen i vatten

Den ökande förekomsten av antimikrobiella ämnen i vatten är ett bekymmer. Ämnena kan dessutom omvandlas till stabila nedbrytningsprodukter under sin livscykel vilket försvårar riskhanteringen.

Hummerpremiär

Måndag den 25 september 2023 är det premiär för årets hummerfiske. I Sverige är det europeisk hummer (Homarus gammarus) vi vill fånga i våra tinor. Misstänka fynd av dess släkting – den amerikanska

Europeiska vattendrag har återhämtat sig

En ny internationell studie visar att vattenmiljöerna i europeiska vattendrag har förbättrats under de senaste decennierna. Men studien indikerar samtidigt att den positiva utvecklingen har avstannat

Älvkarleby

Fiskeriförsökstationen i Älvkarleby förbereds just nu inför en nedläggning. Bakgrunden till stängningsbeslutet är att den finansiering som funnits från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har upphört.

Formas frukost: Utsläpp från enskilda avlopp – hur stort är problemet?

markmiljo-webb@slu.se Enskilda avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet skapar olika typer av utsläpp som leder till miljö- och hälsoproblem. På Formas frukost 14 september

Tonsatt Östersjöforskning

Storspiggens spridning i Östersjöns kustvikar är en av de utmaningar som Östersjön står inför. Agnes Olin vid SLU berättar om hur hennes forskning blev till musik och om vad Östersjön betyder för

Forskningsprojekt om vatten, extremväder och biologisk mångfald får pengar

SLU får 26 miljoner från Formas till två nya forskningsprojekt om sambanden mellan de pågående klimatförändringarna och biologisk mångfald och vatten. – Det är väldigt glädjande att vi ser att våra

Kraftigt ökad förekomst av kol i grundvattnet

Det har länge varit okänt hur mycket kol som finns i grundvattnet och hur halterna förändras över tid. Nu visar en studie från SLU att halten av oorganiskt kol har ökat med ca 28 procent under de

Loading…