Hoppa till huvudinnehåll

SLU Vattenforum


Det finns 148 sidor som är taggade med SLU Vattenforum:

Intensivt laxfiske i början av sommaren kan leda till små laxar

Ett intensivt laxfiske under försommaren, när stora laxar vandrar till sina lekområden, kan leda till att laxar med anlag att växa sig stora blir mer sällsynta och att laxarna som leker blir allt

Väsen och vetenskap

Nu öppnar en fotoutställning på Skansen som uppmärksammar förändringar i vår natur på ett annorlunda vis – genom folktrons väsen. I anslutning guidas besökare till kunskap om de verkliga miljöer som

SLU efterlyser fler hummerfiskare i Bohuslän, Halland och Skåne

För fjärde året i rad vänder sig forskare på SLU till allmänheten för att få bättre kunskap om hummerbeståndens utbredning och status längs svenska västkusten. Under tre veckor i augusti kan utvalda

Från hälsosam mat till skräpmat: klimatförändringar bakom matkvalitet under vattenytan

De nordliga landskapen värms upp dubbelt så snabbt som genomsnittet på jorden på grund av klimatförändringarna. Detta påverkar sjöarnas ekosystemfunktioner. Forskare kan konstatera förändringar i

SLU testar trålkamera – för att minska fiskfångsten

Genom att montera en stereovideo-kamera i trålen vill forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet minska behovet av trålningar vid akustiska fiskundersökningar. Nu testas tekniken ombord på SLU:s

Östersjödagen 2024

Östersjön – för vem, vad och hur? ann-katrin.hallin@slu.se Är du lärare eller rektor i åk 7–9 eller på gymnasiet? Välkommen på fortbildning och after work med mingel i Östersjöns tecken! Vi bjuder

Nätverksträff för forkare inom akvakultur

Nätverksträff för forskare inom akvakultur aquaculture@slu.se Välkommen till en heldags forskarträff som syftar till att stärka samarbete och nätverkande. Målgruppen är akvakulturforskare samt

Efter 40 år: ny forskning om vattenkraftens påverkan på reglerade sjöar

De flesta större sjöar i Norrlands inland är reglerade sjöar eller kraftverksmagasin. De är avgörande för Sveriges elproduktion, men också kraftigt påverkade av vattenkraften. I ett nytt

Workshop: Mot ett bättre strategiskt arbete för våtmarksanläggning

vattenmiljo-webb@slu.se Som en fortsättning på workshopen som hölls i april för kommuner och åtgärdssamordnare vill vi i höst bjuda in nationella myndigheter för att diskutera förutsättningar och

Kick-off för TRACED

Nu är det kick-off-möte för projektet TRACED. Det övergripande målet för projektet är att utveckla en ny lättanvänd metod för att spåra källor till dioxinförorening. Målet är förbättrade

One Health Day 2024

Save the date! One Health Day 2024 futureonehealth@slu.se Den 15 oktober anordnar SLU Future One Health One Health Day. Är du intresserad av tvärvetenskaplig forskning och arbetsmetoder inom ett

Morgonkaffe sekvenseringsutrustning

Förmiddagskaffe med diskussion om Illuminatas sekvenseringsutrustning vattenmiljo-webb@slu.se Illuminata kommer och presenterar sin portfolio över sekvenseringsutrustning och dess applikationer.

Loading…