Hoppa till huvudinnehåll

SLU Vattenforum


Det finns 153 sidor som är taggade med SLU Vattenforum:

Yrkesmässa gymnasieelever vatten och hav

Yrkesmässa för gymnasieelever – arbeta med vatten och hav ann-katrin.hallin@slu.se Boka in dina elever på en unik yrkesmässa yrkesmässa torsdag 21 mars. Då välkomnar vi gymnasieelever som är

Teamwork, väderutmaningar och sällsynta fiskfynd – följ med på bottentrålundersökning i Västerhavet

Vi säger stort tack till Barbara Bland som nu avslutar sitt uppdrag som expeditionsledare för IBTS (International Bottom Trawl Survey) ombord på SLU:s forskningsfartyg R/V Svea och lämnar över

Workshop: Mot ett bättre strategiskt arbete för våtmarksanläggning

vattenmiljo-webb@slu.se Välkommen till en workshop om förutsättningar och hinder för en hållbar implementering av våtmarker och dammar. Workshopen riktar sig främst till kommuner,

Marken viktig att värna när jordbruket flyttar norrut

Sedan 1950-talet har motståndskraften i svenska jordbruksmarker försämrats på grund av ett allt intensivare jordbruk. I kombination med klimatförändringarna innebär det en ökad risk för att marken

Baltic Breakfast

Effekter av fiskefria och lektidsfredade områden futurefood@slu.se I svenska vatten finns ett antal helt fiskefria områden och även områden som är fredade under tiden fisken leker. Men hur

Grannsamverkan bland kustens rovfiskar kan bromsa spiggvågen

Det pågår ett regimskifte längs Östersjökusten. Ekosystemen i allt fler grunda vikar som tidigare dominerats av gädda och abborre domineras nu av storspiggen. Ny forskning visar att risken för att

Vattendrag ofta för skuggiga för att alger ska trivas

Skuggande träd hindrar att oönskade alger bildas i våra bäckar. Men i våra svenska skogar är det ofta alldeles för mörkt för de nyttiga organismerna. Det visar ett experiment med konstgjorda

Nytt forskningsprojekt skall bidra till friskare livsmiljöer i Kattegatt och Skagerrak

Trots att EU:s art- och habitatdirektiv trädde i kraft för mer än 30 år sedan uppnår flera marina livsmiljöer och arter fortfarande inte direktivets mål om gynnsam bevarandestatus. Ett

Fiskbarometern: senaste trenden för svensk fisk och skaldjur

På Fiskbarometern presenterar Sveriges lantbruksuniversitet tillstånd och trender för fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten. Nu är bedömningarna för 2023 klara. Statusen är fortsatt

Bra år för hummerfiske – dåligt år för hummern

Många hummerfiskare i både Sverige och Norge har vittnat om ett lyckosamt fiske säsongen 2023. Både fångsterna och humrarna har varit stora. Tyvärr beror inte det framgångsrika fisket på att det

AQUA 2024-sv

AQUA 2024 aquaculture@slu.se Produktionen av blå mat behöver öka. Gröna lösningar kommer att hjälpa den att göra det. AQUA 2024 kommer att äga rum den 26-30 augusti i Köpenhamn. Det kommer att

Nytt projekt för att förstå riskerna med extremväder till havs

Klimatförändringarna gör att extremväder till havs blir allt vanligare. Men hur påverkar egentligen extremväder som marina värmeböljor och extrema stormar fisken och fisket i Östersjön? Det ska en

Loading…