Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

SLU Vattenforum


Det finns 407 sidor som är taggade med SLU Vattenforum:
Odling av vildfångad fisk

Odling av vildfångad fisk

Lunch-webbinarium: Odling av vildfångad fisk aquaculture@slu.se SLU-forskarna Albin Gräns och Örjan Östman berättar om resultat och framtidsplaner från sina akvakulturprojekt. Vi avslutar

Odling av vildfångad fisk

Odling av vildfångad fisk

Lunch-webbinarium: Odling av vildfångad fisk aquaculture@slu.se SLU-forskarna Albin Gräns och Örjan Östman berättar om resultat och framtidsplaner från sina akvakulturprojekt. Vi avslutar

Odling av vildfångad fisk

Odling av vildfångad fisk

Lunch-webbinarium: Odling av vildfångad fisk aquaculture@slu.se SLU-forskarna Albin Gräns och Örjan Östman berättar om resultat och framtidsplaner från sina akvakulturprojekt. Vi avslutar

40-årigt avelsprogram för odlad röding moderniseras

Det svenska avelsprogrammet för röding har bedrivits framgångsrikt i snart fyrtio år. Aveln har baserats på klassiska urvalsmetoder där familjegrupper med goda egenskaper, t.ex. snabb tillväxt och

Steg mot ekosystembaserad förvaltning i södra Bottenhavet

En så kallad ekosystembaserad förvaltning är ett viktigt verktyg om vi ska kunna förvalta haven på ett hållbart sätt. För det behövs en helhetssyn, både om hur vi använder havets resurser och när det

Effekter av okontrollerad urbanisering på en flods flöde och vattenkvalitet

Urbanisering orsakar försämring av vattenkvaliteten och flöden i floder och vattendrag över hela världen. Med avrinningsområdet vid Rocha-floden i Bolivia som exempel utvärderade Benjamin Gossweiler

Effekter av okontrollerad urbanisering på en flods flöde och vattenkvalitet

Urbanisering orsakar försämring av vattenkvaliteten och flöden i floder och vattendrag över hela världen. Med avrinningsområdet vid Rocha-floden i Bolivia som exempel utvärderade Benjamin Gossweiler

Steg mot ekosystembaserad förvaltning i södra Bottenhavet

En så kallad ekosystembaserad förvaltning är ett viktigt verktyg om vi ska kunna förvalta haven på ett hållbart sätt. För det behövs en helhetssyn, både om hur vi använder havets resurser och när det

40-årigt avelsprogram för odlad röding moderniseras

Det svenska avelsprogrammet för röding har bedrivits framgångsrikt i snart fyrtio år. Aveln har baserats på klassiska urvalsmetoder där familjegrupper med goda egenskaper, t.ex. snabb tillväxt och

Töande permafrost minskar mångfalden av vattenlevande svampar

När klimatet blir varmare töar permafrosten, och enorma mängder bundet kol blir tillgängligt. Detta kan påverka artrikedomen av nedbrytande svampar i smältvattnet, vilket kan påverka produktionen av

Töande permafrost minskar mångfalden av vattenlevande svampar

När klimatet blir varmare töar permafrosten, och enorma mängder bundet kol blir tillgängligt. Detta kan påverka artrikedomen av nedbrytande svampar i smältvattnet, vilket kan påverka produktionen av

Temavecka BSSC HT 2021

Temavecka BSSC HT 2021

För gymnasiet: träffa en Östersjöexpert digitalt ann-katrin.hallin@slu.se Dyk ner i ett aktuellt ämnesområde ihop med Östersjöexperter och pedagoger på Baltic Sea Science Center - från ert klassrum

Loading…