Hoppa till huvudinnehåll

SLU Vattenforum


Det finns 143 sidor som är taggade med SLU Vattenforum:

Genetiken avslöjar sillens komplexa vandring

Området där Östersjön möter Nordsjön är en smältdegel - för sill. Tack vare genteknikens utveckling kan ett internationellt forskarteam nu visa att den sill som fångas här under sommaren leker i

Fiskefria områden gynnar både fisk och miljö

Fiskefria områden kan bidra till att stärka bestånd av fisk och skaldjur och återställa ekosystemens funktion. Erfarenheter av de svenska fiskefria områdena har visat att bestånden tillväxer snabbt

Gäddan på nedgång i stora delar av Östersjön

De senaste åren har larmrapporterna om gäddans dåliga situation i Östersjön duggat tätt. Larmen har dock ofta baserats på enstaka observationer och inte på systematiskt insamlad data. I en nyligen

Mindre abborrmammor när havet blir varmare

Abborrhonor som lever i varmare vatten satsar på att snabbt föröka sig. De är mindre när de blir lekmogna jämfört med abborrar i normala vattentemperaturer. Det visar en studie från forskare vid

Workshop för samverkan kring forskning om vatten

lisa.beste@slu.se Vilka utmaningar relaterat till vatten står ni inför? Kanske kan vi på SLU hjälpa er med lösningarna? SLU är ett blått universitet med en mängd av verksamheter som kopplar an mot

Webbinarium Vårt varmare hav - fisk

Webbinarium för gymnasielärare: Så kan fisk i Östersjön påverkas av klimatförändringarna ann-katrin.hallin@slu.se Var med på en digital introduktion till hur du som lärare använder läroportalen "

Det tredje interna vattenseminariet på SLU

lisa.beste@slu.se Vill du veta mer om vår vattenforskning? Vi planerar det tredje interna vattenseminariet på SLU, 20-21 mars 2023. Doktorander och forskare tidigt i karriären, från olika

Sverige satsar på att bli ledande inom hållbart landbaserat vattenbruk

SLU bidrar med kompetens i en stor satsning under projektnamnet ”Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk”. Projektet lägger grunden för en avancerad testbädd för ett smart, hållbart och

117 miljoner till vattenforskare på SLU från de nationella forskningsråden

Formas och Vetenskapsrådet har under de senaste veckorna fattat beslut om nya projekt som tilldelas forskningsmedel under kommande år. Hela 20 projekt ledda av vattenforskare från SLU beviljades

Kurs i Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor

Kurs i Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor - Save the date! aquaculture@slu.se Kursen kommer att fokusera på vattenbrukets miljöpåverkan och miljönytta. Du kommer också att få grundläggande

Bottenvikens siklöjor skiljer sig åt genetiskt

Siklöjefisket i norra Bottenviken är ett av de ekonomiskt största fiskena i Sverige. Siklöjan är ursprungligen en sötvattensfisk, som i Bottenviken har anpassat sig till ett liv i bräckt vatten. Har

Faruk Djodjic

faruk.djodjic@slu.se Jag forskar på mobilisering och transport av näringsämnen, främst fosfor, från terrestra till akvatiska system, med fokus på förlusterna från jordbrukslandskapet. Hur rör sig

Loading…