Medarbetarwebben

SLU Vattenforum


Det finns 185 sidor som är taggade med SLU Vattenforum:

”Svår situation för torsk även i Västerhavet”

Internationella havsforskningsrådet, ICES, vill att fisket efter torsk i Kattegatt stoppas helt nästa år och att man minskar fisket efter torsk i Nordsjön-Skagerrack med 63 procent jämfört med 2019.

”Svår situation för torsk även i Västerhavet”

Internationella havsforskningsrådet, ICES, vill att fisket efter torsk i Kattegatt stoppas helt nästa år och att man minskar fisket efter torsk i Nordsjön-Skagerrack med 63 procent jämfört med 2019.

Livesändning Smart sjömat eller fishy food?

Livesändning Smart sjömat eller fishy food?

Livepodd från Almedalen: Smart sjömat eller fishy food? gunilla.leffler@slu.se Varför är det coolt att äta torsk men inte skrubbskädda? Vad ska vi lägga på tallriken när det vi brukar välja är

Livesändning För mycket eller för litet vatten – hur klarar lantbruket det?

Livesändning För mycket eller för litet vatten – hur klarar lantbruket det?

Livepodd från Almedalen: För mycket eller för litet vatten – hur klarar lantbruket det? gunilla.leffler@slu.se Behöver lagstiftningen kring vattenhushållning ändras? Är reglerna kring

Livesändning Om slakt av fisk och välfärd i vattnet

Livesändning Om slakt av fisk och välfärd i vattnet

Livepodd från Almedalen: Om slakt av fisk och välfärd i vattnet gunilla.leffler@slu.se Miljarder fiskar föds upp och slaktas varje år i världen. Fiskar är känsliga och mer lika andra ryggradsdjur

Äggundersökning inger hopp om lokal torsklek i Bohuslän

Troligen förekommer det fortfarande att torsk och plattfiskar leker i Bohusläns skärgårds- och fjordområde. Det visar resultaten från 2017 års fiskäggsundersökningar, som presenteras i en

Äggundersökning inger hopp om lokal torsklek i Bohuslän

Troligen förekommer det fortfarande att torsk och plattfiskar leker i Bohusläns skärgårds- och fjordområde. Det visar resultaten från 2017 års fiskäggsundersökningar, som presenteras i en

Livesändning Om slakt av fisk och välfärd i vattnet

Livesändning Om slakt av fisk och välfärd i vattnet

Livepodd från Almedalen: Om slakt av fisk och välfärd i vattnet gunilla.leffler@slu.se Miljarder fiskar föds upp och slaktas varje år i världen. Fiskar är känsliga och mer lika andra ryggradsdjur

Livesändning För mycket eller för litet vatten – hur klarar lantbruket det?

Livesändning För mycket eller för litet vatten – hur klarar lantbruket det?

Livepodd från Almedalen: För mycket eller för litet vatten – hur klarar lantbruket det? gunilla.leffler@slu.se Behöver lagstiftningen kring vattenhushållning ändras? Är reglerna kring

Livesändning Smart sjömat eller fishy food?

Livesändning Smart sjömat eller fishy food?

Livepodd från Almedalen: Smart sjömat eller fishy food? gunilla.leffler@slu.se Varför är det coolt att äta torsk men inte skrubbskädda? Vad ska vi lägga på tallriken när det vi brukar välja är

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Mer än 400 forskare och annan personal bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska system inom allt

Torsken i Östersjön är nära en kollaps

Torsken i Östersjön är illa ute. Beståndet är extremt litet och individerna mår allt sämre. Det konstaterar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i en populärvetenskaplig artikel i tidskriften

Loading…