SLU-nyhet

SLU testar trålkamera – för att minska fiskfångsten

Publicerad: 22 maj 2024
Fyra pesoner lyfter ur en kamera från en trål

Genom att montera en stereovideo-kamera i trålen vill forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet minska behovet av trålningar vid akustiska fiskundersökningar. Nu testas tekniken ombord på SLU:s forskningsfartyg R/V Svea, under den vetenskapliga Östersjöexpeditionen Spras.

- Vi vill fånga fisk, men inte mer fisk än nödvändigt, säger Hans Nilsson, som leder ett försöken med den trålmonterade kameran, och arbetar som forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU (SLU Aqua).

Syftet med just Spras-undersökningen* är i första hand att samla in data om skarpsill, men även sill och storspigg. De tre små pelagiska arterna som lever i den fria vattenmassan, och som övervakas med en kombination av akustiska metoder (ekolod) och trålningar.

Mäter fisken under ytan

Under expeditionens första tre dygn har undersökningarna kompletterats med en Camsounder, ett system utvecklat av norska Scantrol Deep Vision. Systemet består av en undervattensenhet med stereokamera, lampor, batteri och akustik som fästs i trålen.

- Under ett tråldrag fotograferas alla fiskar som simmar in i trålen. Med hjälp av en programvara skall vi kunna registrera arter och längder automatiskt. Dessutom loggas bilder med djup- och tidsinformation, säger Eirik Svoren Osborg, ingenjör på Scantrol Deep Vision.

Systemet identifierar och mäter alltså fisken under ytan i realtid. Om man enbart behöver grundläggande uppgifter om art och storlek så skulle man kunna fiska med öppen trålpåse och släppa ut fisken levande.

För icke-dödlig provtagning

- På vissa undersökningar, som till exempel Spras, kommer vi alltid att behöva ta ombord fisk för att göra biologisk analyser (som ålder, individvikt, sjukdomar och parasiter). Med den här tekniken skulle vi dock kunna få en bra uppfattning av hur mycket och hur stora fiskar vi redan fångat, och avsluta halet när vi inte behöver fånga fler individer, säger Hans Nilsson.

I Sverige, till skillnad från i övriga Europa, så räknas fiskar som fångas vid provfisken som försöksdjur. Alla svenska myndigheter som använder försöksdjur strävar efter det som kallas 3R. De tre R:en står för: replace (ersätta), reduce (minska) och refine (förfina).

- Med ett sånt här system går det alltså att reducera mängden fisk som fångas och dödas. Och den kan också bidra till att förfina våra provtagningar.  Med kameran kan vi samla in mer information, som till exempel om på vilket djup arterna simmar och hur de beter sig. Det ökar vår kunskap om hela ekosystemet, säger Hans Nilsson.

Lovande försök

Försöken ombord på R/V Svea – som nu ska utvärderas - ingår i ett treårigt projekt vid SLU, där också andra icke-dödliga tekniker som eDNA och avancerad hydroakustik utvärderas. Projekten finansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom medel från EU (Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden).

Den testade kameran är en nyutvecklad produkt anpassad för kommersiellt yrkesfiske, där man hoppas att tekniken där ska bidra till ett mer lönsamt, effektivt och miljövänligt fiske.

- Systemet utvecklas kontinuerligt, och jag hoppas att vi kan införskaffa en egen trålkamera och göra en mer omfattande vetenskaplig utvärdering. Våra första försökt är lovande, säger Hans Nilsson.

Det pågående projekten om 3R är en fortsättning på tidigare arbeten vid SLU Aqua som analyserat och utvärderat olika tekniker för icke-dödliga och icke-invasiva provtagningsmetoder. Ladda ner den tidigare rapporten ”Provtagningsmetoder av akvatiska resurser med 3R i fokus

EU-logga

Fakta:

SRAS -Sprat Acoustic Survey

Expeditionens målart är skarpsill. Huvudsyftet är att samla in information om bestånden i Östersjön. Undersökningen är en av de sex internationellt koordinerade trålundersökningar som SLU genomför i Östersjön, Bottenhavet, Kattegatt och Skagerrak varje år inom ramen för DCF (Data Collection Framework). Datainsamlingen ligger till grund för EU:s fiskeripolitik.

 


Kontaktinformation

Hans C. Nilsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU hans.nilsson@slu.se, 010-478 40 40