Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 534 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

Globalt fortsätter världens skogar att vara en kolsänka, men de regionala förändringarna är stora

Världens skogar är viktiga i diskussionen om hur ökningen av koldioxid i atmosfären ska motverkas. Det råder enighet om att skogarna är den största sänkan bland världens landekosystem, men hur har

Grattis Svea – fem år i havets tjänst!

Efter en sedan länge inplanerad månad på varv i Falkenberg är R/V Svea nu åter ute på expedition; nymålad, nyservad och uppgraderad med ny vetenskaplig utrustning och en förbättrad IT-miljö. -Det är

Innovativ metod för storskalig kartläggning

Forskare vid SLU avdelning för skoglig fjärranalys har utvecklat och testat en metod för att i stor skala kartlägga förändringar och dödlighet i skogar orsakade av granbarkborre. Metoden kan användas

”Skräp-DNA” visade sig hjälpa växten att klara köldstress

En stor del av det DNA som finns i organismer innehåller ingen genetisk information, och man trodde länge att det var skräp. Ny forskning har visat att mycket av detta "skräp-DNA” faktiskt är

Bidra till forskning med foton på unga vilda djur

I sommar kan människor delta i ett medborgarforskningsprojekt om vilda djurs reproduktion. SLU efterlyser bilder på familjegrupper eller unga individer av till exempel rödräv, grävling och bäver. Det

Skräp på fjällen

Intresset för fjällvandring har ökat under de senaste åren. Med ökningen av turister kommer också ökad nedskräpning längs vandringslederna. I ett nytt projekt lett av forskare vid Sveriges

Almedalen

”Livsmedelsberedskap som håller” var den samlande rubriken för tre programpunkter under Almedalsveckan som anordnades av SLU Future Food och forskningsprogrammet Mistra Food Futures. Hur hittar vi

FF Luke-rapport

Det är viktigt att förstå möjligheter och utmaningar med hyggesfritt skogsbruk. Nu har en ny policy brief i ämnet publicerats av finska LUKE och Future Forests. Hyggesfritt skogsbruk är en av de

Ökad kornskörd med tätare radavstånd

Större skörd, mindre mängd ogräs, minskad arbetsinsats och bättre växtnäringsutnyttjande – bara genom att minska radavståndet på såmaskinen. Detta visar resultaten av SLU:s fältförsök med vårkorn,

25 års forskning visar: Så kan vi återställa skadad regnskog

För första gången presenteras nu resultat efter 25 års arbete med att rehabilitera eldhärjad och intensivt avverkad regnskog. Studien fyller ett kunskapsglapp om långsiktiga effekter av restaurering

Kol i åkermark på gårdsnivå – viktigt att värdera odlingens klimatnytta

Kolinlagring i åkermark kan bidra till minskad klimatförändring men möjligheterna varierar stort mellan olika gårdar. Med data på gårdsnivå kan påverkan på markens kolförråd av olika

Kallblodstravare ger genetiska insikter om elitprestationer och blodtryck hos både häst och människa

Kallblodstravare är mycket nära släkt med nordsvenska brukshästar, men de har avlats för snabbhet på travbanor och har inslag av varmblod i arvsmassan. Genom genetiska jämförelser av dessa raser har

Loading…