Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 509 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

SLU Grogrund anordnar workshop om växtförädling och cerealier

Det övergripande målet med workshoppen, som äger rum 20 oktober 2022, är att bidra till att stärka svenska cerealier genom växtförädling. Resultatet av dagen kommer att användas för att kunna

Risker för markens ekosystemtjänster där daggmaskar påverkas av markpackning

I jordbruket används tunga maskiner som gör jorden mer kompakt. Forskare vid institutionen för mark och miljö har nu kunnat visa att daggmaskar, som är viktiga för en bra jordhälsa och markens

Ny rapport ger verktyg till sydsvensk skogsskötsel

Hur ska skogen skötas i södra Sverige idag och i framtiden för att bidra till de värden som efterfrågas? Det har undersökts i forskningsprogrammet FRAS, Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, som

Uppföljning av våtmarksrestaureringar: positiva effekter på många fågelarter

Forskare på SLU har samlat in information om våtmarksrestaureringar från hela Sverige under de senaste decennierna. Resultaten visar att restaureringarna i stort har gynnat många fågelarter,

Nobalis hackathon

SLU deltar i projektet NOBALIS som är ett samarbete mellan nordiska och baltiska universitet med syftet att främja och stärka innovation och entreprenörskap. Nu finns i projektets första fas

Tajming och rätt val av växt är avgörande för nyttan med en mellangröda

Både valet av gröda och tidpunkten för sådd spelar roll när det kommer till vilken nytta en mellangröda gör i jordbruket. ”Och lantbrukaren behöver anpassa val av gröda och sådd efter sin egen mark”,

Botildenborgstudie

Trädgårdens trygga miljö, med inspirerande omgivning och praktiska arbetsuppgifter, kan påverka livet för den som under många år levt i utanförskap eller arbetslöshet. Det visar en studie av

Mikroorganismer kan minska kväveutsläpp från gruvindustrin

Kväveutsläpp från till exempel jordbruk leder till övergödning och hälsofarligt grundvatten. Maria Hellman har i sin doktorsavhandling undersökt om nitrathaltigt vatten från gruvindustrin kan renas

Upplev regnskogens återkomst med SLU

På nordöstra Borneo finns ett av världens största återplanteringsprojekt av regnskog med målet att få tillbaka hela ekosystemet. Där arbetar forskare från SLU för att skapa kunskap som är nödvändig

Genetisk mekanism för granens blomning kartlagd

Det råder brist på förädlade granplantor för landets skogsägare. Detta beror till stor del på granens långa ungdomsperiod (20–25 år) och oregelbundna kottsättning. Nu har forskargrupper vid SLU och

Flytt av växtmaterial

Nu flyttas växtmaterial från Balsgård till Campus Alnarp för att säkra den långsiktiga tillgängligheten för forskning, utbildning och sortutveckling. Flytten beräknas pågå under en treårsperiod. En

Mångfald av grödor ger bättre ekonomi på svenska gårdar

Större variation av grödor på gården förbättrar gårdens ekonomi enligt en studie från SLU. Tidigare forskning har visat att fler grödor i växtföljden ger många fördelar som bättre näringsanvändning,

Loading…