Medarbetarwebben

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 1764 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

Biologiska mångfaldens dag 2019

En av vår tids viktigaste frågor är att minska utarmandet av den biologiska mångfalden. I samband med FN:s internationella dag för biologisk mångfald – 22 maj – vill SLU bidra till att uppmärksamma

Nya SLU-professorer föreläser i Umeå

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Fredagen den 24 maj håller tre av dessa öppna och webbsända installationsföreläsningar i Umeå. Föreläsningarna handlar bland annat om

Nya SLU-professorer föreläser i Umeå

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Fredagen den 24 maj håller tre av dessa öppna och webbsända installationsföreläsningar i Umeå. Föreläsningarna handlar bland annat om

Nya SLU-professorer föreläser i Umeå

Vid SLU installeras i år tretton nya professorer. Fredagen den 24 maj håller tre av dessa öppna och webbsända installationsföreläsningar i Umeå. Föreläsningarna handlar bland annat om

Nytt forskningsnätverk för bioekonomi etableras vid SLU i Umeå

Nätverket ForBioeconomy kommer att erbjuda internationella aktiviteter för forskare, beslutsfattare och skogsintressenter för att både samla och sprida kunskap om skogens roll i bioekonomin. Särskild

Nytt forskningsnätverk för bioekonomi etableras vid SLU i Umeå

Nätverket ForBioeconomy kommer att erbjuda internationella aktiviteter för forskare, beslutsfattare och skogsintressenter för att både samla och sprida kunskap om skogens roll i bioekonomin. Särskild

KoNrapport

KoNrapport

Forskningen vid SLU håller mycket hög internationell vetenskaplig standard, och bedömdes i flera fall som världsledande. Flertalet forskargrupper fick även högsta betyg när det gäller att kommunicera

Biologiska mångfaldens dag 2019

En av vår tids viktigaste frågor är att minska utarmandet av den biologiska mångfalden. I samband med FN:s internationella dag för biologisk mångfald – 22 maj – vill SLU bidra till att uppmärksamma

Musselodling kan visst vara en effektiv miljöåtgärd i Östersjön

Odling av musslor är ett sätt att rena den övergödda Östersjön och återföra näring till matproduktionen på land. Häromåret kom en rapport som menade att denna miljöåtgärd är ineffektiv och att stöd

Mixenable möte

Den 10-12 april träffades deltagarna i projektet MixEnable för ett årligt möte i Darmstadt, Tyskland. Det första årets verksamhet diskuterades och kunskap utbyttes om hur man hittar hållbara och

Mixenable möte

Den 10-12 april träffades deltagarna i projektet MixEnable för ett årligt möte i Darmstadt, Tyskland. Det första årets verksamhet diskuterades och kunskap utbyttes om hur man hittar hållbara och

Fäboden. Naturen, kulturen och kulturlandskapet

Den 15 maj samtalar Håkan Tunón med Jesper Larsson om den nyutkomna boken "Fäboden", i ett boksamtal vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA. Det blir ett samtal som rör sig mellan kulturarv