Medarbetarwebben

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 1855 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

Vindkraftens påverkan och möjligheter utreds av SLU-forskare

I ett nytt forskningsprojekt ska effekter av en storskalig utbyggnad av vindkraften utredas. Ansvarig för projektet är Johan Svensson, forskare vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö i Umeå.

Pressinbjudan: Symposium om värderingar och utmaningar inom djurbaserad turism 27–28 augusti

Djur används på många olika sätt inom turism – som nöje, transportmedel eller något att betrakta, avbilda, jaga, hjälpa eller umgås med. Djuren blir en del av en upplevelse, men hur ser vi på djuren

Pressinbjudan: Symposium om värderingar och utmaningar inom djurbaserad turism 27–28 augusti

Djur används på många olika sätt inom turism – som nöje, transportmedel eller något att betrakta, avbilda, jaga, hjälpa eller umgås med. Djuren blir en del av en upplevelse, men hur ser vi på djuren

Fakta Skog augusti 19

Fakta Skog augusti 19

Följande nya titlar av SLU:s publikation Fakta Skog har givits ut nyligen och finns nu tillgängliga på webben: Tallens produktion i norra Sverige – 33 år efter gallring och/eller gödsling Långsiktiga

Fakta Skog augusti 19

Fakta Skog augusti 19

Följande nya titlar av SLU:s publikation Fakta Skog har givits ut nyligen och finns nu tillgängliga på webben: Tallens produktion i norra Sverige – 33 år efter gallring och/eller gödsling Långsiktiga

Östersjöns blåstång är känslig för skillnader i salthalt

I framtiden kommer Östersjöns vatten troligen att bli allt mindre salt vilket kan ha skadliga effekter på blåstången. En studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Ecology and

Östersjöns blåstång är känslig för skillnader i salthalt

I framtiden kommer Östersjöns vatten troligen att bli allt mindre salt vilket kan ha skadliga effekter på blåstången. En studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Ecology and

Sveriges nya forskningsfartyg levererat till SLU i Spanien

I dag har Sveriges nya oceangående undersöknings- och forskningsfartyg, R/V Svea, levererats till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Leveransen skedde vid Armonvarvet i Vigo i Spanien där fartyget

Alger i fodret gör korna mer miljövänliga

Alger i fodret gör korna mer miljövänliga

Ny forskning visar att om korna får en viss sorts alger i foderstaten så minskas deras utsläpp av metan. Rebecca Danielsson, forskare på institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV),

Vilka vilda djur finns i familjen Asplunds trädgård?

Familjen Asplund är de första deltagarna i SLU:s nya medborgarforskningsprojekt ”Träffa dina vilda grannar” där de under en månads tid kommer att ha en viltkamera uppsatt i sin trädgård. Under de sex

Vilka vilda djur finns i familjen Asplunds trädgård?

Familjen Asplund är de första deltagarna i SLU:s nya medborgarforskningsprojekt ”Träffa dina vilda grannar” där de under en månads tid kommer att ha en viltkamera uppsatt i sin trädgård. Under de sex

SLU-innovation har förebyggt matsvinn på sydeuropeiska turisthotell

Många små turistorter i Sydeuropa saknar helt möjligheter att återvinna de enorma mängder plast, papper och matavfall som turismen genererar, och istället hamnar avfallet på soptippar. Ett stort

Loading…