Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 1473 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

HMH-Formas-pengar

Vid möte den 25 november så beslutade det statliga forskningsrådet Formas om vilka forskningsprojekt som skulle beviljas pengar. För husdjurens miljö och hälsa (HMH) så resulterade det i bidrag till

Miljökemikalier i äggcellens omgivning påverkar embryots tidiga utveckling

Kemikalier producerade av människor kan påverka såväl människors som djurs hälsa. De senaste åren har fler och fler hittat samband mellan exponering för kemikalier och effekter på kvinnors fertilitet

Digitala dikeskartor

Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram heltäckande dikeskartor för Sverige. Kartorna har framställts med hjälp av laserdata och artificiell intelligens och kan

Risk för sorkfeberår

Risken för människor att bli sjuka i virussjukdomen sorkfeber kan vara stor i år. Det menar SLU-forskare som studerar ekologin bakom sjukdomen. Nu går forskarna ut med en varning främst i

Effekter av strukturkalkning på lerjord

Strukturkalkning är en metod för att få leraggregat att hålla ihop bättre och därmed minska risken för fosforförluster. Men hur effektivt är det? Det har Jens Blomquist utvärderat i sin

Utarmning av svensk natur i ny rapport

Utarmningen av landekosystem är ett utbrett och accelererande fenomen som hotar både naturen och människors försörjning och hälsa globalt. Nu finns en svensk version av en Ipbes-rapport från 2018 om

padilso

I ett nytt projekt ska forskare på SLU tillsammans med ekologiska lantbrukare utveckla odlingssystem där sojaböna och lupin ingår. I dag är det inga stora grödor i Sverige men det finns många skäl

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Växter kan försvara sig mot djur som försöker äta dem och det kan vi utnyttja inom växtskyddet. Yayuan Chen har i sin avhandling undersökt hur metyljasmonat (MeJA) kan användas för att trigga

Grunden lagd för svenska cideräpplen

Franska och engelska sorter av cideräpplen fungerar inte så bra på svenska breddgrader, men nu har de korsats med härdiga svenska äpplesorter. Idag står tusen sådana äpplefröplantor i jorden, och

Renar och renskötsel påverkas negativt av vindkraftsetableringar

När vindkraftsparker anläggs i områden med renskötsel påverkas renarnas rörelsemönster och val av betesområden. Hur stark denna påverkan är varierar, och beror på studieområde, årstid och

Albin Gräns karriärbidrag

Docent Albin Gräns, ledande forskare inom området djurvälfärd för fisk, är en av fem forskare på SLU som av rektor tilldelats 3 miljoner kronor fördelade över tre år i ett så kallat karriärbidrag.

Våtmarksrenovering - risk för oönskade utsläpp

När man restaurerar våtmarker finns risk för att utsläpp av växthusgasen metan och metylkvicksilver ökar. Forskare vid SLU undersöker nu hur stora utsläppen är och hur de kan minskas. Runt om i

Loading…