Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 526 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

Resereportage: Jakten på Rio del Oros gömda skogar

De unika naturskogarna i Sydamerikas allra sydligaste hörn låter sig bara upptäckas av den som är ihärdig nog. En forskargrupp från SLU reste över halva jorden för att undersöka vad som gömmer sig

Ny handbok visar ritningarna bakom hyggesfritt skogsbruk enligt CCF-metod

Continuous cover forestry, CCF, har varit standardmodellen för skogsskötsel i många europeiska länder ett tag. Professor Arne Pommerening vid SLU har arbetat och undervisat i metoderna i snart 25 år

Intensivt jordbruk ger mindre tillförlitlig ogräsbekämpning från fröätare

För att öka produktiviteten är jordbruket ofta beroende av intensiv användning av kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel. I en ny studie visar forskare att ett intensivt jordbruk gör att man

Irinas LAMPa

Ett bärbart verktyg som snabbt och enkelt i fält kan ge besked om en viss svamp gett sig på tallar i fält. Det har forskaren Iryna Matsiakh fått en miljon kronor i anslag för att utveckla. Idag lider

Policy brief om biogas

Biogas kan spela en stor och viktig roll i ett hållbart och fossilfritt livsmedelssystem, genom att öka tillgången på fossilfri energi, drivmedel och biogödsel. Sverige har stor potential att öka den

Kantzoner möjlig nyckel till framtidens skogsbruk

För att Sverige ska kunna möta framtidens krav på hållbart skogsbruk krävs anpassningar. SLU-forskare utforskar just nu hur kantzoner runt diken och vattendrag skulle kunna spela en roll skogsbrukets

Prisbelönad Science-artikel om tamhästens spridning i USA

Hästen är central för många ursprungsbefolkningar i sydvästra USA och Stora slätterna. Men när och hur hästen blev en del av deras kultur har varit omtvistat. En tvärvetenskaplig artikel om denna

Naturvårdande skötsel i ädellövskog

Jörg Brunet på Sydsvensk skogsvetenskap har tagit fram en bildguide för naturvårdande skötsel i ädellövskog. Många skogsägare i södra Sverige har ädellövskog eller ädellövträd på sina fastigheter.

SLU forskare kommenterar europeisk klimatriskbedömning

Den Europeiska miljöbyrån publicerade nyligen en europeisk klimatriskbedömning som nedslående konstaterar att EU:s politik och anpassningsåtgärder inte håller jämna steg med de snabbt växande

Gensaxen - inget trollspö men ett konkurrenskraftigt verktyg i växtförädlingen

Om gensaxen Crispr/Cas9 får grönt ljus i EU, kommer fler forskare och växtförädlare att kunna utveckla så kallade genomredigerade sorter av grödor, som på olika sätt bidrar till en mer hållbar och

Friska askar förädlas för framtiden

Den första rapporten om askskottsjuka i Sverige kom 2001. Sedan dess har sjukan fått fäste och askens existens är starkt hotad när allt fler träd angrips. Löven försvinner, grenarna blir torra och

Ny film visar varför nyckelbiotoperna fortfarande är aktuella

Följ med på en resa från den första till den sista nyckelbiotopen. SLU och Bitzer Productions har gjort en film om nyckelbiotoperna, deras historia och värden. I och med Högsta förvaltningsrättens

Loading…