Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 490 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

Effekter av restaureringsåtgärder i Europeiska skogar

På flera platser runt om i Europa pågår restaurering av skogliga ekosystem för att skapa livsmiljöer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Forskare vid avdelningen för Skoglig fjärranalys har

Forskare har undersökt de okända steklarna i död ved

Ungefär 2000 arter av steklar lever i död ved och de flesta av dem vet vi väldigt lite om. Forskare på SLU och Naturhistoriska riksmuseet har undersökt om steklarna har andra krav på den döda veden

Coala

Kan en ny syn på hur vi lever kring kusten göra det lättare att möta problemen med översvämningar och stigande hav? Konst ska nu engagera medborgarna i frågan. Projektet Konstkiosk landar i

Kor och LED-ljus

Ljusmiljön i en ladugård påverkar korna, och med LED-teknik går det att laborera med både ljusstyrka och färg i belysningen. Att använda rött och blått ljus under delar av dygnet, vilket har

Gamla brandområden populära miljöer för betande älgar

Skogsbränder kan skapa gott om foder för älg. Det visar en undersökning som SLU-forskare gjort på drygt tio år gamla brandfält. Forskarna såg också att det skapades mer lämpligt foder på områden som

Osynliga stängsel förbättrar både för naturen och djurägarna

Med hjälp av en app kan djurägaren bestämma inom vilket område djuren får gå, och dessutom slippa problem med fysiska stängsel. Det gör det enklare att sköta och restaurera naturbetesmarker. Sveriges

Ny rapport om skogsgödsling

I juli 2022 fick SLU i uppdrag av den dåvarande regeringen att utreda i vilken mån skogsgödsling kan bidra till ökad skogstillväxt samtidigt som negativa effekter minimeras. Regeringsuppdraget har

Prefabricering och lagkrav kan snabba på omställning från betong till trä i höghus

Konsumenterna själva ser stora klimatfördelar med att bygga högt i trä så varför utvecklas marknaden så långsamt? Bygga höghus i trä var länge olagligt och det påverkar än idag omställningen till att

Kungligt stipendium för forskning om okända miljögifter i vatten

Alberto Celma Tirado har tilldelats ett stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Han får stipendiet för att utveckla nya metoder som hjälper till

Fodertillgång och lokal anpassning nycklar till framgångsrik viltförvaltning

I områden som tidigare dominerats av älg och rådjur finns numera även dovhjort, kronhjort och vildsvin. Fler arter ger ökad konkurrens om födan vilket i förlängningen kan öka betesskadorna på tall.

Nya kolkartor ger markägare koll på kolförråd

Med hjälp av data och kartor om kolförråd och kolsänkor i skog och mark kan kommuner och andra markägare skapa underlag som kan användas för att ta fram strategier för hur klimatpåverkan i samband

Combining local and scientific knowledge benefits forest management

Hur, varför och för vem ska skogen skötas? Doktoranden Isabella Hallberg-Sramek identifierade dessa frågor som nyckelfrågor som ligger till grund för skogskonflikter och förväntningar på skogarna i

Loading…