Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 516 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

Växters tillväxt påverkas av markens egenskaper och mikroorganismer

Hur påverkar markens egenskaper och mikroorganismer tillväxt av plantor? David Castro, doktorand i Vaughan Hurrys grupp vid Umeå Plant Science Centre och SLU, visade i sin doktorsavhandling att

Hög kolinlagring på svenska mjölkgårdar minskar mjölkens klimatpåverkan

Förändringar i jordbruksmarkens kolförråd kan ha stor inverkan på mjölkens klimatavtryck. En forskargrupp från SLU har undersökt hur kolförrådet har förändrats i svensk jordbruksmark under en

PARC förbättrar riskbedömning av kemikalier

Ett europeiskt forsknings- och innovationsprogram har i dagarna lanserats för att utveckla nästa generations riskbedömning för kemikalier. Programmet som heter PARC, European Partnership for

Dinosaurietunga lantbruksmaskiner äventyrar livsmedelsförsörjningen

Jordbrukets maskiner börjar bli så tunga att de på sikt är ett hot mot livsmedelsförsörjningen i Europa, Amerika och Australien. Större och bredare däck har begränsat skadorna på markytan, men under

Baljväxter kan göra jordbruket mer daggmaskvänligt

Daggmaskar är viktiga för markens struktur och näringsomsättning, men de drabbas hårt av jordbearbetning. Nu har SLU-forskare sett att baljväxter i växtföljden kan öka antalet daggmaskar, oavsett

Projekt vid SLU på IVAs 100-lista

Den årliga 100-listan över viktiga forskningsprojekt är nu presenterad av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). I listan återfinns åtta projekt där Sveriges lantbruksuniversitet deltar, varav

Omikron-varianten BA.2 tog över i Sverige redan i början av mars

Återkommande analyser av SARS-CoV2 i avloppsvatten visar hur smittläget förändras i samhällen och hur olika varianter av viruset avlöser varandra. En ny detaljstudie av prover från Stockholm, Malmö,

Teknik i mänsklighetens tjänst: Fyra SLU-projekt på IVA:s 100-lista 2022

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien har presenterat sin årliga lista med forskningsprojekt som bedöms kunna skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

Miljö-DNA kan användas för att räkna gäddorna i sjön

Det går att uppskatta hur mycket fisk det finns under ytan genom ett vattenprov. Det visar en studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental DNA, och där forskare från

Hållbara landskap

Den biologiska mångfalden i alla Sveriges landskapstyper är hotad. Det behövs reformer, i politiken och i praktiken, för att vi ska kunna uppnå våra miljömål och ha livskraftiga landskap i framtiden.

Måttliga mängder svampprotein kan hjälpa inbitna köttätare att minska sitt klimatavtryck

Om tjugo procent av allt nötkött vi stoppar i oss ersätts med alternativa proteinkällor skulle köttätandets miljöpåverkan minska rejält. Det visar forskare från Potsdam Institute for Climate Impact

Så kan smaken bli ett viktigt kvalitetsmått hos frukt och grönsaker

Hur ska en god morot smaka? Föredrar du söta morötter eller ska de vara av den mer peppriga sorten? Kanske passar olika smakprofil till olika tillfällen? Projektet Smakjakten tar oss ett steg närmare

Loading…