Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 494 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

Stort EU-projekt ska bidra till framtidens hållbara vattenkraft

Vattenkraft är en viktig förnyelsebar energikälla i övergången från fossila bränslen. Men för att minska dess negativa miljöpåverkan och säkra elproduktionen i ett föränderligt klimat behövs kunskap.

Bright future for rice production in Rwanda with deep drainage

Ny forskning visar att ett ökat dräneringsdjup kan minska de negativa bieffekterna av risproduktion i torra väderförhållanden. Djup dränering ökar avkastningen och kväveupptaget i risgrödor samt

Forskarläger om tvärvetenskap

För andra året i rad bjöd SLU:s Framtidsplattformar in SLU-forskare till ett forskarläger för diskussioner kring interdisciplinär forskning. I fokus stod miljö och hållbarhet i kombination med skogen

Konstgjorda bäverdammar ska avslöja bäverns miljöpåverkan

På fem platser i Västerbotten bygger SLU-forskare konstgjorda bäverdammar. Syftet är att under kontrollerade former öka kunskapen om vilka effekter bäverdammar har på närmiljö, biologisk mångfald och

A CRISPR bite

Nu har första avsnittet släppts av "A CRISPR bite", en podcast i fem avsnitt om gensaxen och dess möjligheter och utmaningar för framtidens livsmedelsproduktion. Första avsnittet "The first bite"

Big Old Fat Fecund Females

Big Old Fat Fecund Female (BOFFF) fish play a key role in the productivity and recovery of exploited fish stocks. Larger and older fish contribute disproportionately to spawning, they are more

Osynliga stängsel förbättrar både för naturen och djurägarna

Med hjälp av en app kan djurägaren bestämma inom vilket område djuren får gå, och dessutom slippa problem med fysiska stängsel. Det gör det enklare att sköta och restaurera naturbetesmarker. Sveriges

Förebyggande åtgärder krävs för att skydda grisbesättningar från multiresistenta bakterier

En särskild typ av multiresistenta bakterier, LA-MRSA, har blivit vanlig i grisbesättningar i flera länder, men hittills inte i Sverige. För att undvika en liknande situation här, och därmed skydda

Miljöeffekter av förädlad tall studeras i nytt projekt

För att öka produktionen i skogen förädlas plantor för att ge mer snabbväxande träd med för industrin bättre egenskaper. Men kunskapen om hur dessa genetiska förändringar påverkar ekosystemen är

Mullrikare jordbruksmark som klimatåtgärd, var temat när kungens miljöprofessor föreläste

Det finns en rad åtgärder som kan öka mullhalten i jordbruksmark, dvs. öka lagret av kol, vilket är fördelaktigt både för klimatet och för livsmedelsförsörjningen. För att bedöma hur stor denna

Äppelsvinn

Stora mängder äpplen går till spillo både i våra privata trädgårdar och i industriell produktion. Genom att anpassa lagringsmöjligheterna för äpplen och att skörda vid rätt tidpunkt kan svinnet

Ciderns tid är mogen

Sverige är rikt på äpplen, och vi äter och dricker ofta och gärna produkter av frukten. Äppelmos, äppelkaka och äppelmust är favoriter för många. Men en produkt har länge saknats i det svenska

Loading…