Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsnyheter

Här hittar du nyheter om SLU:s forskning.


Det finns 460 sidor som är taggade med Forskningsnyheter:

Därför leker vissa laxar flera gånger

Atlantlaxar kan reproducera sig flera gånger under sitt liv, även om de flesta bara leker en gång. Flergångslekarna kan ha stor betydelse för livskraftiga laxpopulationer. I en ny studie har forskare

Ny molekylär metod ger mer kunskap om vargarnas meny

Vad vargar äter varierar med social status, kön och inavelsgrad. Det konstaterar Cecilia Di Bernardi i sin avhandling. Hon har tagit fram en ny metod för att identifiera DNA från bytesdjur i

Nytt EU-projekt stödjer lantbrukare i betesbaserad djurhållning

Den europeiska betesmarken krymper och nu görs en satsning på att vända trenden. Kunskap om framgångsrika metoder för effektiv betesdrift ska spridas inom det europeiska lantbruket genom samverkan

Virus hos honungsbin kräver både guldvaskare och detektiver

Kunskapen om virus hos bin har ökat mycket de senaste decennierna. Joachim de Miranda jämför det med guldruschen i Klondike. Han och hans kollegor fick nyligen pris för en vetenskaplig artikel om

EU:s skogsövervakning

Expertisen möts på SLU för att diskutera EU:s framtida skogsövervakning. Drygt 80 deltagare från ett stort antal europeiska länder träffas på SLU Campus Ultuna den 1-2 februari, för att diskutera

Vetenskaplig ost kartläggs i minsta detalj

Norrmejerier har tillsammans med SLU producerat ”vetenskapliga ostar” av typen Västerbottensost av mjölk från SLU:s försöksgård Röbäcksdalen i Umeå. I studien har grovfoder konserverats med olika

Svampar och bakterier stabiliserar vegetationen i subarktis

Den globala uppvärmningen orsakar förändringar i subarktiska och arktiska ekosystem med stora konsekvenser för livet i norr. Interaktioner mellan växter och mikrobiella samhällen i marken är nyckeln

Resebidrag för internationalisering av forskarutbildningen

Om du som doktorand vill resa utomlands inom ramen för din utbildning finns nu åter möjligheten att ansöka om resebidrag för internationalisering av forskarutbildningen. Det finns även en möjliget

Genetiken avslöjar sillens komplexa vandring

Området där Östersjön möter Nordsjön är en smältdegel - för sill. Tack vare genteknikens utveckling kan ett internationellt forskarteam nu visa att den sill som fångas här under sommaren leker i

Fiskefria områden gynnar både fisk och miljö

Fiskefria områden kan bidra till att stärka bestånd av fisk och skaldjur och återställa ekosystemens funktion. Erfarenheter av de svenska fiskefria områdena har visat att bestånden tillväxer snabbt

Gäddan på nedgång i stora delar av Östersjön

De senaste åren har larmrapporterna om gäddans dåliga situation i Östersjön duggat tätt. Larmen har dock ofta baserats på enstaka observationer och inte på systematiskt insamlad data. I en nyligen

Forskning om utsläpp av växthusgaser

Tidningen Extrakt har publicerat en artikel som uppmärksammar forskning om de utsläpp av växthusgaser som sker under vattenytan vid pappers- och massabruk, i de så kallade fiberbankarna. Anna-Karin

Loading…