Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för energi och teknik


Det finns 134 sidor som är taggade med Institutionen för energi och teknik:

Workshop: Hur kan vi bruka våra skogar med markens bästa i åtanke?

markmiljo-webb@slu.se Välkommen till en workshop på temat "How do we manage our productive forests soil-smart?" arrangerad av EU-projektet PREPSOIL. Eventet riktar sig till skogsforskare,

Tre-forskare-fran-Egypten-besoker-ET

Institutionen för energi och teknik och gruppen Jordbruksteknik och system vid SLU tar emot tre gästforskare från Heliopolis University for Sustainable Development (HU), Egypten denna vecka (v. 20

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

Disp Abel Kebede Reda

Characterising and Modelling Urban Freight in Developing Economies charlotta.eriksson@slu.se Abel Kebede Reda försvarar sin avhandling "Characterising and Modelling Urban Freight in Developing

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

Användning av Jordbruksverkets stöddata

vattenmiljo-webb@slu.se Seminarium om hur Jordbruksverkets blockdatabas och andra stöddata kan användas i forskning och miljöanalys. Jordbruksblock i en stor del av Sverige år 2020 i rött ovanpå

Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk

Projektet Framtidens Foder för Fågel, Fisk och Fläsk leds av Axfoundation och SLU och samlar forskare och aktörer från hela livsmedelskedjan. Målet är att sätta upp en produktion med försäljning av

Webinar: Soil Health Indicators

Webbinarium: Indikatorer för jord- och markhälsa markmiljo-webb@slu.se Välkommen till ett öppet webbinarium om indikatorer för jord- och markhälsa. Webbinariet kommer att presentera huvudresultat

Hur och varför följer vi förändringar i jordbruksmark, och hur ska vi göra det i framtiden?

markmiljo-webb@slu.se De politiska initiativen för att stärka skyddet av jord och mark i Europa har ökat markant sedan EU-kommissionen under 2021 presenterade EU Soil Strategy for 2030. Ambitionerna

Webinar: Land Degradation & Healthy Soils

Webbinarium: Markförstöring och välmående jordar markmiljo-webb@slu.se Välkommen till ett webbinarium, arrangerat av forskningsprogrammet EJP SOIL, om markförstöring och hur det kan övervakas på

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd(2)

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte och försöksresa med SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Flyghavre. Mötet och

FamiljenKampradsstiftelse-finansierar-projekt-om-mineralutfällning-i-urininsamlingssystem

Familjen Kamprads stiftelse finansierar Prithvi Simhas forskningsprojekt om mineralutfällning i urininsamlingssystem Projektet vid Institutionen för energi och teknik ska bidra till att lösa problem

Loading…