Medarbetarwebben

Institutionen för energi och teknik


Det finns 140 sidor som är taggade med Institutionen för energi och teknik:
framtidensmatbonorbaljvaxter

framtidensmatbonorbaljvaxter

Framtidens mat - bönor och ärtor från svenska åkrar eva-lena.selfene@slu.se Seminarium, studiebesök 11 september 2018 kl 13-19, Färjestaden, Öland Bruna, vita, kidney, borlotti, yin-yang bönor -

framtidensmatbonorbaljvaxter

framtidensmatbonorbaljvaxter

Framtidens mat - bönor och ärtor från svenska åkrar eva-lena.selfene@slu.se Seminarium, studiebesök 11 september 2018 kl 13-19, Färjestaden, Öland Bruna, vita, kidney, borlotti, yin-yang bönor -

Repliker. "Avloppets kväve och humus bör också återvinnas

Repliker. "Avloppets kväve och humus bör också återvinnas

Miljöminister Karolina Skog bör inte upprepa tidigare års misstag att låta uppdraget omfatta bara fosfor, skriver Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik SLU med flera. I DN Debatt 180717

Gårdsbaserad klosettvatten-hygienisering

Ammoniakhygieniseringbygger på den toxiska verkan från oladdad ammoniak, NH3, på sjukdomsalstrande mikroorganismer, patogener. Då ammoniaken, efter att ha avdödat eventuella patogener, ökar

Projekt lantbrukets teknik och system

Projekt lantbrukets teknik och system

Projekt inom lantbrukets teknik och system eva-lena.selfene@slu.se Projekt inom lantbrukets teknik och system

Utvärdering av alternativ för uthållig sanitet

Många miljoner människor i världens växande städer saknar tillgång till toaletter, och det är svårt att finna uthålliga lösningar på detta problem. Projektet syftar till att utvärdera uthålligheten

Mjölkrundan

Projektet "Mjölkrundan II - Integrerad logistik för lokalproducerad mat" är en vidareutveckling av ett tidigare projekt inom samma område. Utvecklade och förbättrade logistiklösningar är en

Kabeldriven eltraktor ersätter diesel

Kan en eldriven traktor kopplad till nätet via en kabel ersätta dagens dieseldrivna maskiner? Projektet Kabeldriven eltraktor utvecklar för närvarande en sådan för att undersöka hur väl den fungerar.

Utnyttjande av skördegapet

Vete är en av världens viktigaste avsalugrödor, men veteskördarna i Europa stagnerar och "skördegapet" (skillnaden mellan potentiell och verklig skörd) behöver minska om vi ska kunna höja

Biodrivmedel – hur påverkar produktionen markanvändning i Sverige?

Senaste tiden har en internationell debatt ägt rum, om biodrivmedels påverkan på indirekt förändrad markanvändning (iLUC) som befaras leda till stora utsläpp av växthusgaser. Studier av iLUC orsakad

Processintern metanrikning

Processintern metanrikning

Processintern metananrikning är en metod för att uppgradera biogas som har potentialen att vara kostnadseffektivare än de tekniker som för närvarande finns kommersiellt tillgängliga. Principen

Balanskraft från biobränslen

Projektet pågick under 2013. Projektet syftar till att undersöka i vilken utsträckning el från biobränslen kan bidra med balanskraft i det svenska elsystemet. Projektet baseras i huvudsak på