Medarbetarwebben

Institutionen för energi och teknik


Det finns 280 sidor som är taggade med Institutionen för energi och teknik:
Stort intresse för hållbara livsmedelssystem

Stort intresse för hållbara livsmedelssystem

Artikel i Jordbruksaktuellt om Masterprogrammet Sustainable food system. Terminen är igång och så även programmen för vidarestudier. Masterprogrammet Sustainable food system startade 2018 på SLU och

Grundutbildning

Institutionen för energi och teknik erbjuder grundutbildningskurser på kandidat- och masternivå. Vi erbjuder fristående kurser och kurser inom program Civilingenjörsprogrammet i energisystem och

Processintern metananrikning (2010-2011)

Processintern metananrikning (2010-2011)

Det övergripande målet var att undersöka förutsättningar för att med processintern metananrikning kunna uppgradera biogas från rötning av avloppsslam till drivmedelskvalitet. Syftet med detta projekt

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till FältForsks referensgruppsmöte den 21 oktober 2019! Höstråg. Foto: Jannie Hagman FältForsks referensgrupp är ett öppet forum

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring

FältForsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för

Ny statistik - ny undervisning?

Ny statistik - ny undervisning?

Den 30 september - 1 oktober äger en konferens rum på Ultuna. Huvudsyftet är att informera om, och diskutera, läget vid olika svenska lärosäten med tanke på de förändringar som äger rum inom

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till FältForsks referensgruppsmöte den 21 oktober 2019! Höstråg. Foto: Jannie Hagman FältForsks referensgrupp är ett öppet forum

FältForsks ämneskommittéer Växtskydd, Ogräs, Odlingssystem samt Jordbearbetning

FältForsks ämneskommittéer Växtskydd, Ogräs, Odlingssystem samt Jordbearbetning

FältForsks ämneskommittéer Växtskydd, Ogräs, Odlingssystem samt Jordbearbetning Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks ämneskommittéer Växtskydd, Ogräs, Odlingssystem samt

Scholarship opportunity

Scholarship opportunity

Do you want to spend up to 20 weeks in Ethiopia? The Department of Energy and Technology runs the Linneaus-Palme Exchange program together with Addis Ababa University since 2008. During 2019/2020

Scholarship opportunity

Scholarship opportunity

Do you want to spend up to 20 weeks in Ethiopia? The Department of Energy and Technology runs the Linneaus-Palme Exchange program together with Addis Ababa University since 2008. During 2019/2020

Scholarship opportunity

Scholarship opportunity

Do you want to spend up to 20 weeks in Ethiopia? The Department of Energy and Technology runs the Linneaus-Palme Exchange program together with Addis Ababa University since 2008. During 2019/2020

Loading…