Medarbetarwebben

Institutionen för energi och teknik


Det finns 388 sidor som är taggade med Institutionen för energi och teknik:
Disp Prithvi Simha

Disp Prithvi Simha

Alkaline Urine Dehydration - How to dry urine and recover nutrients? Charlotta.Eriksson@slu.se Prithvi Simha försvarar sin avhandling " Alkaline Urine Dehydration - How to dry urine and recover

Disp Prithvi Simha

Disp Prithvi Simha

Alkaline Urine Dehydration - How to dry urine and recover nutrients? Charlotta.Eriksson@slu.se Prithvi Simha försvarar sin avhandling " Alkaline Urine Dehydration - How to dry urine and recover

Klimatforskartoppen

När nyhetsorganisationen Reuters rankar de tusen mest inflytelserika klimatforskarna på sin Reuters Hot List hittar vi bland klimatkändisar som James Hansen och Michael E. Mann en forskare från SLU.

Förvirrad debatt

EU:s forskare rapporterade gravt felaktiga resultat och slutsatser som har fått politiska implikationer. Det konstaterar Peter Högberg, professor i marklära vid SLU, som nyss deltagit i kritik av

Förvirrad debatt

EU:s forskare rapporterade gravt felaktiga resultat och slutsatser som har fått politiska implikationer. Det konstaterar Peter Högberg, professor i marklära vid SLU, som nyss deltagit i kritik av

Klimatforskartoppen

När nyhetsorganisationen Reuters rankar de tusen mest inflytelserika klimatforskarna på sin Reuters Hot List hittar vi bland klimatkändisar som James Hansen och Michael E. Mann en forskare från SLU.

Vattenforskare på klimatforskartopplistan

När nyhetsorganisationen Reuters rankar de tusen mest inflytelserika klimatforskarna på sin Reuters Hot List hittar vi bland klimatkändisar som James Hansen och Michael E. Mann dessutom tio svenska

Skyltfönsterkurs MX0126

Målet med kursen är att ge kunskap om olika energisystem och deras miljöeffekter. Kursen ger en introduktion till energibegrepp, energisystem och teknik för energiomvandling. Den ger en översikt över

Skyltfönsterkurs LV0116

Hösten 2020 erbjuder SLU för första gången kursen Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter. Du får en djupare insikt i matsvinnets roll i det nuvarande livsmedelssystemet, men också hur

Skyltfönsterkurs MX0131

Skyltfönsterkurs MX0131

Se den engelska kursinformationen här

Kabeldriven eltraktor ersätter diesel

Kan en eldriven traktor kopplad till nätet via en kabel ersätta dagens dieseldrivna maskiner? Projektet Kabeldriven eltraktor utvecklar för närvarande en sådan för att undersöka hur väl den fungerar.

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

Loading…