Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för energi och teknik


Det finns 202 sidor som är taggade med Institutionen för energi och teknik:

Hur mäter man social hållbarhet med livscykelanalys?

Hur mäter man social hållbarhet med livscykelanalys? futurefood@slu.se Produkter behöver vara ekonomiskt och ekologiskt men också socialt hållbara för att platsa i framtidens livsmedelssystem

Food Systems Summit

Den 23 september riktas världens ögon mot det globala livsmedelssystemet när det virtuella FN-toppmötet Food System Summit hålls i New York. Stora delar av forskningen vid SLU har direkt eller

Karriärbidrag till Jennifer Mcconville

Docent Jennifer McConville vid institutionen för energi och tenik är en av fem forskare som av SLU:s rektor tilldelats tre miljoner kronor i ett så kallat karriärbidrag. SLU delar vartannat år ut

Environmental Statistics - a Statistics@SLU seminar series

The centre of statistics invites you to a Zoom-send seminar series about statistics for environmental monitoring and assessment. The seminars are held Fridays, 13-14 unless indicated otherwise in the

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder2021

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU FältForsks ämneskommitté Vall och grovfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

Mjölkveckan 2021

Under vecka 41 (11 – 15 okt) bjuder forskningsprogrammet Hållbara dieter från hållbara produktionssystem in till en mjölkvecka med fokus på mjölkens roll i ett hållbart livsmedelssystem. Varje dag

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen på möte med ämneskommitté Växtnäring med tema lustgasemissioner kopplat till gödsling! Syftet med mötet är att få en

Statistics@SLU seminar: Disentangling effort and density in non-invasive genetic sampling by volunteers, the case of the Swedish Brown Bear monitoring programme

Disentangling effort and density in non-invasive genetic sampling by volunteers, the case of the Swedish Brown Bear monitoring programme eva-lena.selfene@slu.se Martin Sköld, Naturhistoriska

Statistics@SLU seminar: How far can the evaluation of monitoring data be automated?

How far can the evaluation of monitoring data be automated? eva-lena.selfene@slu.se Anders Grimvall, Havsmiljöinstitutet and Linköpings university: How far can the evaluation of monitoring data be

Välkommen till höstens docentföreläsningar vid NJ-fakulteten 28–29 september

marten.granert@slu.se Välkommen till höstens docentföreläsningar vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap 28 och 29 september. Föreläsningarna sänds via zoom och alla som vill kan

SLU Fältforsks referensgruppsmöte 2021

SLU Fältforsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till SLU Fältforsks referensgruppsmöte den 21 oktober 2021! Höstråg. Foto: Jannie Hagman SLU Fältforsks referensgrupp är ett

Lic Lovisa Lindberg

Process efficiency in black soldier fly larvae composting of plant-based food industry waste Charlotta.Eriksson@slu.se Lovisa Lindberg föreläser sin licentiate avhandling "Process efficiency in

Loading…