Medarbetarwebben

Institutionen för energi och teknik


Det finns 175 sidor som är taggade med Institutionen för energi och teknik:
DNDebattRöös

DNDebattRöös

”Den svenska genomsnittskosten innehåller för lite frukt och grönt och många äter ohälsosamt mycket rött kött. Livsmedelssektorn står i dag för 20–30 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Det är

DNDebattRöös

DNDebattRöös

”Den svenska genomsnittskosten innehåller för lite frukt och grönt och många äter ohälsosamt mycket rött kött. Livsmedelssektorn står i dag för 20–30 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Det är

Productive On-site Sanitation System

Over four billion people are discharging untreated human excreta into the environment without any prior treatment, causing eutrophication and spreading disease. This eutrophication is caused by

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte

FältForsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till FältForsks referensgruppsmöte! Höstråg. Foto: Jannie Hagman, SLU FältForsks referensgrupp är ett öppet forum för alla som är

Poster award winner in 2nd International Bioresource Technology Conference 2018

Ershad Ullah Khan was the Poster award winner in 2nd International Bioresource Technology Conference 2018. The Conference was in, Sitges, Barcelona, Spain on 16-19 September 2018. See full poster and

SPA-SLU Aquaculture workshop

SPA-SLU Aquaculture workshop

SLU Aquaculture platform workshop eva-stina.lindell@slu.se Save the date in your calendar! A workshop gathering SLU Aquaculture researchers will be held 12th of March 2019, a follow up

SPA-SLU Aquaculture workshop

SPA-SLU Aquaculture workshop

SLU Aquaculture platform workshop eva-stina.lindell@slu.se Save the date in your calendar! A workshop gathering SLU Aquaculture researchers will be held 12th of March 2019, a follow up

Hur klarar vi framtidens proteinförsörjning?

Hur mycket åkermark används och hur stora blir växthusgasutsläppen från livsmedelsproduktionen beroende på om nästa generation får sitt protein från mjölk och rött kött, kyckling, fisk eller växter?

Forskning

Vid Institutionen för energi och teknik bedrivs forskning främst kring hur jord- och skogsbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Forskarna undersöker hur lantbruket kan producera mat och

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet forum för alla med intresse för

Scholarship opportunity

Scholarship opportunity

Scholarship opportunity! Do you want to spend up to 20 weeks in Ethiopia? The Department of Energy and Technology runs a Linneaus-Palme Exchange program together with Addis Ababa University since