Medarbetarwebben

Institutionen för energi och teknik


Det finns 227 sidor som är taggade med Institutionen för energi och teknik:
Disp Elham Ahmadi Moghaddam

Disp Elham Ahmadi Moghaddam

Life Cycle Assessment of Novel Biomethane Systems_Energy Performance and Climate impact. maisam.ali@slu.se Elham Ahmadi Moghaddam försvarar sin avhandling den 04 April 2019 Alla intresserade är

Disp Elham Ahmadi Moghaddam

Disp Elham Ahmadi Moghaddam

Life Cycle Assessment of Novel Biomethane Systems_Energy Performance and Climate impact. maisam.ali@slu.se Elham Ahmadi Moghaddam försvarar sin avhandling den 04 April 2019 Alla intresserade är

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

Forskning

Vid Institutionen för energi och teknik bedrivs forskning främst kring hur jord- och skogsbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Forskarna undersöker hur lantbruket kan producera mat och

FältForsks ämneskommittéer Vatten och Odlingssystem 190502

FältForsks ämneskommittéer Vatten och Odlingssystem 190502

En dag om mellangrödor Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till en dag om mellangrödor med FältForsks ämneskommittéer Vatten och Odlingssystem! Foto: Helena Aronsson, SLU Mellangrödor ligger i topp

FältForsks ämneskommittéer Vatten och Odlingssystem 190502

FältForsks ämneskommittéer Vatten och Odlingssystem 190502

En dag om mellangrödor Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till en dag om mellangrödor med FältForsks ämneskommittéer Vatten och Odlingssystem! Foto: Helena Aronsson, SLU Mellangrödor ligger i topp

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring 190327

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring 190327

Markkarteringsrådet och FältForsks Ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med Markkarteringsrådet och FältForsks Ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring 190327

FältForsks Ämneskommitté Växtnäring 190327

Markkarteringsrådet och FältForsks Ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med Markkarteringsrådet och FältForsks Ämneskommitté Växtnäring! Ämneskommittén är ett öppet

Sida och SLU i diskussioner om globala utmaningar

Under gårdagen besökte Carin Jämtin, generaldirektör på Sida, SLU:s ledning. Carin Jämtin träffade Karin Holmgren (rektor), Ylva Hillbur (vicerektor för internationella relationer) and Sara Gräslund

Sida och SLU i diskussioner om globala utmaningar

Under gårdagen besökte Carin Jämtin, generaldirektör på Sida, SLU:s ledning. Carin Jämtin träffade Karin Holmgren (rektor), Ylva Hillbur (vicerektor för internationella relationer) and Sara Gräslund

Lantbruket som bioenergiproducent

Av Sveriges totala energianvändning på 571 TWh kommer 124 TWh från biobränsle (2009). Det är av stort intresse att öka andelen då den är förnybar. Det finns många sätt att utvinna energi ur biomassa.

Statistical help and advice, Ultuna

Statistical help and advice, Ultuna

Statistical help and advice, Ultuna eva-lena.selfene@slu.se Are you having troubles deciding which statistical method to use? Do you need support to interpret output from R, SAS or JMP? Is your